جایگاه بیمه در مقررات ملی ساختمان

اهمیت بیمه از نگاه مقررات ملی ساختمان

مقدمه:

اهمیت بیمه در کلیه فعالیت‌های اجتماعی، به ویژه در حوزه کسب و کار، بر کسی پوشیده نیست. نظام مهندسی ساختمان نیز از جهات مختلف، با صنعت بیمه، ارتباط تنگاتنگی دارد. مسئولیت‌های تعریف شده در صنعت ساختمان، به ویژه برای ناظران، مجریان، کارفرمایان یا صاحب‌کاران و مدیران قراردادهای اجرای ساختمان (پیمان مدیریت) باعث شده که مقررات ملی ساختمان، الزامات هر گروه را صراحتاً در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان ذکر نماید.

شرکت‌های بیمه هم جهت کسب سهم بیشتری از این بازار، ضمن تبلیغات گسترده، هر ساله با بهبود مفاد بیمه نامه‌های خود، با همدیگر رقابت می‌کنند.

لازم بذکر است، به استثنای مهندسان سازه که بیمه مسئولیت مدنی آن‌ها به تفکیک نظارت و محاسبات می‌باشد. برای مهندسان ناظر معمار، مکانیک و برق بیمه مسئولتی که از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند شامل کلیه فعالیت‌های مهندسی آن‌ها در حوزه‌های طراحی و نظارت می‌باشد.

بیمه در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:

در فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) در بند 10-4-2 برای اشخاص حقوقی و دفاتر اجرای ساختمان، اعلام میکند که مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می‌سازد، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.

همچنین در فصل سوم که به تفصیل به موضوع اجرای ساختمان می‌پردازد در ماده 7 و بعضی از بندهای مرتبط، به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید:

1-7-وظایف و مسئولیت‌های مجریان ساختمان به شرح زیر می‌باشد:

15-1-7-بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که مسئولیت مجری ساخته می‌شود بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه ماده ۳۳ قانون از طریق ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارائه تضمین نامه کتبی و قانونی به نفع صاحب‌کار یا ساعت کار آن بر اساس ضوابط و مقررات زیر است:

1-15-1-7-مجریان مکلفند، تمام ساختمان‌های احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرای ساختمان، از طریق شرکت‌های بیمه تخصصی قرار دهند.

2-15-1-7-معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم است، استانداردها، مقررات ملی ساختمان، پروانه ساختمان و مدارک فنی منظم به آن، چک لیست‌ها و نقشه‌ها و شیوه‌نامه‌های مصوب می‌باشد.

3-15-1-7-مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره‌برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری مصاحبه‌کار یا صاحب‌کاران در بخش‌های مختلف ساختمان به شرح زیر است:

الف_سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفت کاری حداقل ۱۰ سال

ب_نمای ساختمان، حداقل ۵ سال

ت_عایق‌های رطوبتی ساختمان، حداقل ۵ سال

ث_تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، آسانسورها، حداقل ۳ سال

4-15-1-7-مجریانی که ساختمان‌های در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی که مورد پذیرش سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند، مکلفند از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی و یا تضمین‌نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه و حداقل حاوی تضمین‌های موضوع بند 7-16-3 همین شیوه‌نامه است و در سه نسخه تهیه و در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرار می‌گیرد به نفع صاحبان کار یا صاحب‌کاران تضمین کیفیت ساختمان نماید.

فصل هشتم مبحث دو مقررات ملی ساختمان، در پیوست مربوط به شیوه نامه مجریان ساختمان شامل: شرایط عمومی قرارداد، شرایط خصوصی قرارداد و قراردادهای همسان مربوط به مجریان ساختمان، در بخشی از ماده 13 به تعهدات و اختیارات صاحب‌کار و مجری می‌پردازد:

6-13-صاحب‌کار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزینه‌های مربوط به بیمه کارگاه ساختمان را (غیر از هزینه بیمه نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات که متعلق به مجری است) بپردازد.

13-15 مقررات بیمه و تامین اجتماعی و قانون کار بخشنامه‌های منبعث از آن را رعایت و یا نسبت به رعایت آن‌ها الزام نماید.

14-15 قبل از شروع عملیات اجرایی کارگاه، کلیه تجهیزات و ماشین‌آلات و وسایل متعلق به خود را بیمه آتش‌سوزی و حوادث قهری کند. (هزینه بیمه ساختمان و وسایل متعلق به صاحب‌کار به عهده صاحب‌کار است. چنانچه صاحب‌کار آن‌ها را بیمه نموده باشد، در صورت بروز آتش‌سوزی و حوادث قهری، مسئولیت و جبران خسارات وارده به عهده صاحب‌کار خواهد بود.) صرف نظر از حوادث قهری، مسئولیت حفاظت از کارگاه و تاسیسات زیربنایی و تمامی وسایل و لوازم و مصالح موجود در کارگاه به عهده مجری است و اگر به هر یک صدمه و خسارتی وارد شود موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌باشد.

در همین فصل در ماده 17 شرایط خصوصی قرارداد در خصوص حوادث قهری، تسریع کار اقامتگاه و ابلاغ‌ها اعتبار شرایط عمومی قراردادها به تعیین سهم هر یک از طرفین قرارداد در مورد هزینه بیمه می‌پردازد.

در بند 11-4 از ماده ۴  قراردادهای  اجرای ساختمان پیمان مدیریت (کاربرگ ج) نیز، مدیران پروژه متعهد می‌نماید، بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربوط و پس از تایید صاحب‌کار پرداخت و پس از خاتمه کار مفاصا حساب بیمه وسایل پرداختی‌ها را به صاحب کار تحویل دهد.

بیمه در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان:

در  مبحث 12 نیز مانند مبحث 2 مقررات ملی ساختمان، در بندهای 4-1-12 (مجوزهای خاص و اقدامات قبل از اجرا) و 5-1-12 (مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست)، برای سازندگان و کارفرمایان وظایف زیر را تعیین نموده است:

بند ث از 1-4-1-12 اعلام می‌کند که سازنده باید قبل شروع عملیات ساختمانی، بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و همچنین بیمه اجباری کارگران ساختمانی را برقرار نماید.

همچنین در بند 2-5-1-12 نیز اعلام نموده است، که هرگاه یک یا چند کارفرما و افراد خویش‌فرما، به طور همزمان، در یک کارگاه ساختمانی مشغول به کار باشند، هر کارفرما در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات مربوط به ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست می‌باشد. کارفرمایانی که به طور همزمان در یک کارگاه مشغول فعالیت هستند، باید در اجرای مقررات مذکور با یکدیگر همکاری نموده و سازنده یا پیمانکار اصلی نیز مسئول مراقبت و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها می‌باشد. برقراری بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث از مسئولیت‌های سازنده، کارفرما و مسئولین مربوط نمی‌کاهد.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
- 10% کتاب نظارت را قورت بده! بیمه جایگاه بیمه در مقررات ملی ساختمان photo                  20ur2949snb97id8cr2aizjwt2glo9k746we9emk5wmc
179,100 تومان

کتاب نظارت را قورت بده!

فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
میلی اهم متر مدل MOH700 مولتی متریکس بیمه جایگاه بیمه در مقررات ملی ساختمان moh700 1 550x701w 2098qaqpqwbojn5cl873kl8gwfrd5br29a8j79a3elpg
32,480,000 تومان

میلی اهم متر مدل MOH700 مولتی متریکس

موجود نیست
فروشنده : یکتا آموت عمران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.