دانلود نشریه شماره 622

نشريه شماره 622 با عنوان «مشخصات فنی عمومی و اجرايی سيستم های رديابی و اعلام حريـق سـاختمان »

نشريه شماره 622 با عنوان «مشخصات فنی عمومی و اجرايی سيستم های رديابی و اعلام حريـق سـاختمان »، در اجرای ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرايی كشور (مصوبه 42339/ت33497هــ مورخ 20/ 4 /1385 هيأت محترم وزيران)، و به منظور ايجـاد همـاهنگی و يكنـواختی در معيارهـای طراحـی، اجرا، نظارت، راهبری و نگهداری اين گونه سيستم ها در طرح ها و پروژه های سرمايه گذاری عمرانی كشور تهيـه و تدوين شده است. در اين مشخصات فنی استفاده از لوازم و مصـالح اعـلام حريـق اسـتاندارد و نيـز رعايـت اصول، روش ها و فنون اجرايی متناسب با تجهيزات كاربردی مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت. نشـريه عمـدتاً براساس استاندارد 1-BS5839 تهيه شده و در موارد لازم از ديگر استانداردها همچـون اسـتانداردهای ملـی ایران NFPA و UL,ANSI,ISO,IEC,EN,BS، نیز استفاده شده است.

اين مشخصات فنی حاوی ضوابط و معيارهای فنی لازم براي طيف وسيعي از سيستم ها شامل سامانه هـای متعارف، آدرس پذير و آنالوگ در انواع مختلف و همچنين مجموعه های شبكه ای آشكارساز های خودكار همراه با ديگر لوازم مربوط متصل به پنل های كنترل و مانيتورهای ارتباطی ميانی می باشد.

در اين مجموعه مباحث مربوط به معرفی انواع سيستم ها و مشخصات فنی ساخت اجزای آن، اسـتانداردها و ضوابط طراحی و اجرا، كنترل آژيرهای خطا، راه اندازی و تحويل و دسـتورالعمل هـای راهبـری و نگهـداری ارايه شده است.

نشریه شماره 622 – مشخصات فنی عمومی اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان

توجه: در صورت مشکل در دانلود فایل، کلیک راست کرده و روی گزینه  Open in new tab کلیک کنید.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب سیستم‌های اعلام حریق نشریه شماره 622 دانلود نشریه شماره 622 2251 300x300
200,000 تومان

کتاب سیستم‌های اعلام حریق

موجود نیست
فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.