دانلود نشریه شماره 436

نشریه شماره 436 – راهنمای طراحی هيدروليكی تصفيه‌خانه‌های آب

نشریه شماره 436 باتوجه به شرايط اقليمی و محدوديت منابع آب در ايران، امور آب وزارت نيرو (طـرح تهيـه و تـدوين ضـوابط و معيارهای صنعت آب كشور) با همكاری معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی (دفتر نظام فنی اجرايـی) بـه استناد آيين‌نامه اجرايی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه تهیه شده است.

طبق نظام فنی و اجرايی كشور (مصوبه شماره 42339 /ت 33497 هـ، مورخ 20/ 4 /1385 هيات محترم وزيران) اسـتفاده از ضـوابط، معيارها و استانداردها در مراحل پيدايش، مطالعات توجيهی، طراحی پايه و تفصيلی، اجـرا، راه‌انـدازی، تحويـل و شـروع بهـره‌بـرداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمايه‌گذاری به لحاظ رعايت جنبه‌های توجيه فنی و اقتصادی طرح‌ها، تامين كيفيت طراحی و اجرا (عمر مفيـد) و كاهش هزينه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهميت ويژه برخوردار مي‌باشد.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين شده است:

  • استفاده از تخصص‌ها و تجربه‌های كارشناسان و صاحب‌نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
  • استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهای بين‌المللی
  • بهره‌گيری از تجارب دستگاه‌های اجرايی، سازمان‌ها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
  • پرهيز از دوباره كاری‌ها و اتلاف منابع مالی و غيرمالی كشور
  • توجه به اصول و موازين مورد عمل موسسه استانداردها و تحقيقات صنعتی ايران و ساير موسسات تهيه‌كننده استاندارد.

هدف از تهيه‌ی نشريه‌ شماره 436، بررسی هيدروليک تصفيه‌خانه‌های آب می‌باشد تا با ارایه روند محاسـبات مربـوط بـه تغييـرات سطح آب در مسير جريان و ترسيم نيم‌رخ هيدروليكی اين واحدها به صورت ساده و كـاربردی گـامی در جهـت اشـاعه‌ی روش‌هـای كاراتر و ايجاد وحدت رويه در طراحی پروژه‌های ملی باشد.

دانلود نشریه شماره 436 – راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های آب

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.