دانلود نشریه شماره 460

نشریه شماره 460 – راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه شماره 460 که راهنمای راهبری و نگهداری درست و کارآمد تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعـویض هـوا و تهویـه مطبوع) مستلزم اقدامات و خدمات پیش زمینه ای است و در مراحل مختلف طراحی، اجرا و بهره برداری طرح باید مدنظر قرار گرفته و رعایت شود .با توجه به نشریه شماره 460 این گونه خدمات باید با همکاری کارفرما (همراه با بهره بردار)، مشاور و پیمانکار در مراحل مختلف طرح برنامه ریزی و اجرا شود به گونه ای کـه در مرحلـه بهـره بـرداری، تاسیـسات بـه درسـتی راهبری و نگهداری شود.

این نشریه به منظور برنامه ریزی برای راهبری و نگهـداری مطلـوب از تاسیـسات مکـانیکی سـاختمان و در نتیجه بازدهی بهینه تاسیسات، جلوگیری از استهلاک بی رویه و افزایش عمر مفید آن، و اجتناب از اتلاف انـرژی تهیه و تدوین شده است.

راهنمای مزبور حاوی دستورالعمل های کلـی بـراي تهیـه و تـدوین مجموعه راهبری و نگهداری برای هر پروژه می باشد که در سه بخش شـامل خـدمات مرحلـه طراحـی، خـدمات مرحله ساخت و راه اندازی و خدمات مرحله تضمین ارائه شده است.

نشریه شماره 460 –  راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع)

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نشریه شماره 460 دانلود نشریه شماره 460 598 300x300
146,000 تومان 138,700 تومان

کتاب اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی

فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0