دانلود نشریه شماره 461

نشریه شماره 461 – راهنمای پذیرش (Commissioning) تاسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه شماره 461 به فرایند پذیرش (Commissioning) تاسیسات مکانیکی ساختمان، شامل تاسیسـات گرمـایی، تعـویض هـوا و تهویه مطبوع و تاسیسات بهداشتی، اختصاص دارد و در هشت فصل زیر و 1 پیوست تنظیم شده است:

فصل یکم- کلیات
فصل دوم- مرحله طراحی پایه
فصل سوم- مرحله طراحی تفصیلی
فصل چهارم- مرحله ساخت
فصل پنجم- مرحله راه اندازی
فصل ششم- مرحله تضمین
فصل هفتم- واژه نامه
فصل هشتم- منابع
پیوست 1 -نمونه کاربرگ های مورد استفاده در پذیرش

فرایند پذیرش، که از مرحله طراحی پایه تا مرحله تضمین ادامه دارد، در واقع یک نوع ممیزی یا حسابرسی به منظور ارتقای بازده طرح ابزار کنترل کیفیت طراحی و اجرا توسط کارفرما، اسـت کـه از طریـق نماینـده او (مسـئول پـذیرش)، و بـا کمـک دیگـر دستاندرکاران، مسئولان (مهندس مشاور و پیمانکار) انجام می شود و ضمن کنترل و مستندسازی مراحل مختلف پیشرفت طـرح، تـا تهیه گزارش پذیرش و کتاب تاسیسات مکانیکی ادامه می یابد.

نشریه شماره 461 –  راهنمای پذیرش (Commissioning) تاسیسات مکانیکی ساختمان 

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.