دانلود نشریه شماره 360

نشریه شماره 360 – دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

در نشریه شماره 360 به بررسی اهمیت مقاوم سازی ساختمان های موجود پرداخته می شود. یكی از برنامه های مهم در دست اقدام دولت برای كاهش خطرپذيری كشور در برابر زلزله كه راهبـری و مـديريت آن را سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور برعهده دارد، برنامه ی مطالعه و اجرای مقـاوم سـازی سـاختمان هـای دولتی مهم، تاسيسات زيربنايی و شريان های حياتی كشور است.

اين برنامـه در قالـب طـرح های تملـک دارايی های سرمایه ای از سال 81 در دست اقدام می باشد. از جمله نيازها و ملزومات مهم، لزوم تدوين ضوابط، دستورالعمل ها و معيارهای فنـی بهسـازی لرزه ای مستحدثات موجود می باشد. اين امر در سياست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص پيشـگيری و مديريت بحران های طبيعی و نيز در سند توسعه فرابخشی كاهش خطرپذيری ناشی از زلزله مـورد تاكيـد قـرار گرفتـه است.

نشریه شماره 360 – دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (تجدیدنظر اول)

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.