به آزمون تاپ خوش آمدید!

دانلود نشریه شماره 110

نشریه شماره 110 - مشخصات فنی عمومی اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

نشریه شماره 110 در دو جلد منتشر شده است. این نشریه به بررسی تاسیسات برقی فشار ضعیف، فشار متوسط و تاسیسات برقی جریان ضعیف پرداخته است. 

به روزآوری نشریات و دستورالعملهای فنی با توجه بـه فنـاوری هـای جدیـد و نـوآوری هـای صنعتی در مقاطع زمانی مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیراست. معاونت برنامه ریزی و نظـارت راهبـردی ریـیس جمهور در راستای وظایف و مسؤولیت های قانونی براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور اقدام به بازنگری و تجدیـد نظـر دوم در نشریه شماره 1 -110 و تجدید نظر در نشریه شماره  2 -110  نموده است.

این مشخصات فنی به منظور ایجـاد همـاهنگی و یکنـواختی در معیارهـای طراحی، نظارت و اجرای تأسیسات برقی ساختمانهای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری عمرانی کشـور و اسـتفاده از لوازم و مصالح برقی استاندارد و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با تجهیزات کاربردی و سازگار با شرایط و مقتضیات کشور تهیه و تدوین شده است. بدیهی است که استفاده از این گونه ضـوابط و معیارهـا متضـمن ارتقای کیفیت طرح ها، تأمین ایمنی لازم، اطمینان از دوام و عمر مفید تأسیسات و صرفه اقتصادی است.

 

نشریه شماره  1 – 110 – مشخصات فنی عمومی اجرایی تاسیسات برقی ساختمان – جلد اول : تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)

نشریه شماره 2 – 110 –  مشخصات فنی عمومی اجرایی تاسیسات برقی ساختمان – جلد دوم : تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدیدنظر اول)

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
- 10%
نشریه ۱۱۰ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی نشریه شماره 110 دانلود نشریه شماره 110 1272 300x300

نشریه ۱۱۰ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – جلد اول و جلد دوم

موجود نیست
فروشنده : آزمون تاپ
130,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
نشریه شماره 110 دانلود نشریه شماره 110 1391 300x300

نشریه 622 (مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان)

فروشنده : azmoontop
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نشریه 1 - 167 مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی جلد اول نشریه شماره 110 دانلود نشریه شماره 110 959 300x300

نشریه 1 – 167 مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی جلد اول

فروشنده : آزمون تاپ
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0