سفارشات تا امروز ارسال می‌شوند و کلیه سفارشات ثبت شده از امروز به بعد از تاریخ 1402/01/14 ارسال خواهند شد.
توجه کنید به دلیل اینکه ما بانک کتاب هستیم احتمال افزایش قیمت کتب از طرف انتشارات برای بعد از عید وجود دارد.

تغییر فرآیند کنترل نقشه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

قابل توجه طراحان محترم ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مستند به بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 4 و بندهای 16-2-2 و 19-1-7 و 19-1-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موظف به نظارت بر حسن انجـام خـدمات مهندسـی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح است. اما این نظارت از مسئولیت طراحان نمی‌کاهد و طراح ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسـایل آن طـرح، بـه سـازمان استان، شهرداری، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل می‌باشد.

بنابراین در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به منظور تکریم ارباب رجوع و کاهش مدت بررسی نقشه‌ها و ارتقاء مسئولیت پذیری طراحان در نظر دارد، روند کنترل نقشه‌های اجرایی را براساس چک لیست‌های مربوط به موارد زیربنایی بشرح ذیل تسریع نماید:

1-طراح ساختمان ضمن تهیه نقشـه معمـاری منطبـق بـر ضـوابط شهرسـازی و مقـررات ملـی ساختمان یک نسخه از نقشه‌های معماری (طرح اولیه – فاز یک) تهیه شده را جهت کنترل ضـوابط شهرسـازی و اخذ تاییدیه طرح، تحویـل مرجـع صدور پروانه ساختمان می‌نماید.

2-طراح ساختمان نقشه‌های اجرایـی (فاز دو) معمـاری، سـازه‌ای و تأسیسـات برق و مکانیک را تهیـه کـرده و جـداول دفترچه اطلاعات ساختمان را تکمیل و تایید می‌نماید و یکسری کامل از مدارک و نقشه‌های تهیه شـده را جهـت کنترل مقررات ملی ساختمان در سامانه خدمات مهندسی بارگذاری می‌نماید.

3-سازمان ضمن بازبینی مدارک ارائه شده، نقشه‌های مربوط را با توجه به مقـررات ملـی ساختمان، کنترل نموده و در صورت نداشتن ایراد زیربنایی ساختمان یا مجتمع یـا مجموعه ساختمان را در بخش مربـوط بـه طراحـی سـاختمان در دفترچـه اطلاعـات سـاختمان ثبـت می‌نماید.

4-در صورتی که نقشه‌های ارائه شده دارای ایراد زیربنایی باشد، طراح موظف خواهد بود در اسرع وقت نسبت اصلاح و ارسال آن از طریق سامانه به سازمان اقدام نمـاید. شایان ذکر است با عنایت به اینکه کنترل و بازبینی مدارک و نقشه‌های اجرایی در یک مرحله انجام می‌گردد. انتظار می‌رود طراحان محترم ضمن احساس مسئولیت در طراحی نقشه‌ها نهایت دقت را مبذول فرمایند.

5-سازمان ضمن کنترل‌های لازم به صورت کامل یا موردی در صورت مشاهده تخلف درخصوص عدم اصلاح ایرادات و یا عدم ارسال آن ظرف مدت مقرر، مستند به ماده 8 آئین‌نامه اجرایی ماده 33 و ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تخلفات انظباطی و حرفه‌ای، اقدام بایسته قانونی انجام خواهد داد.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.