مصوبات کمیسیون هم‌ارزی رشته‌های آزمون نظام مهندسی

راهنمای مصوبات کمیسیون هم‌ارزی

مصوبات کمیسیون هم‌ارزی با توجه به رشته‌های هفتگانه اصلی آزمون نظام مهندسی شامل رشته عمران، معماری، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک منطبق با عنوان مدرک دانشگاهی به شرح زیر است:

عنوان مدارک دانشگاهی منطبق با رشته عمران

کارشناسی ارشد پیوسته راه و ساختمان

مهندسی یا کارشناسی پیوسته عمران، عمران-عمران، عمران-سازه، عمران-ساختمان، سازه، ساختمان، راه و ساختمان

مهندسی یا کارشناسی پیوسته ساختمان سازی (مهندسی عملی، دانش آموختگان بعد از بهمن ماه 1357 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

عنوان مدارک دانشگاهی منطبق با رشته معماری

کارشناسی ارشد پیوسته معماری

مهندسی یا کارشناسی پیوسته معماری

کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری با کارشناسی مرتبط با معماری

مهندسی ساختمان (معماری و تزیینات داخلی) (دانش آموختگان قبل از سال 1352 دانشگاه علم و صنعت ایران)

مهندسی معماری و تزیینات (دانش آموختگان قبل از سال 1353 دانشگاه علم و صنعت ایران)

عنوان مدارک دانشگاهی منطبق با رشته‌های مرتبط با مهندسی عمران و معماری

رشته موضوع پروانه مرتبط با مهندسی عمران و مدرک دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

دبیری فنی: دبیری فنی عمران

عمران آب: مهندسی عمران-عمران آب

عمران روستایی: مهندسی عمران-عمران روستایی، مهندسی عمران-ساختمان و تاسیسات کشاورزی

علمی کاربردی: مهندسی عمران-کاربردی

تکنولوژی عمران: مهندسی عمران-تکنولوژی عمران

مرتبط با مهندسی عمران: معادل لیسانس مهندسی عمران-عمران، مهندسی عمران-خط و ابنیه، مهندسی عمران-مهندسی عملی

رشته موضوع پروانه مرتبط با معماری و مدرک دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

مرتبط با مهندسی معماری: معادل لیسانس مهندسی معماری، معماری داخلی، دبیر فنی معماری، معماری فضاهای بیرونی، معماری و اماکن ورزش

مرمت و احیای بناهای تاریخی: مرمت و احیای بناهای تاریخی

عنوان مدارک دانشگاهی منطبق با رشته‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته مرتبط با مهندسی عمران و معماری

رشته موضوع پروانه مرتبط با مهندسی عمران و مدرک دانشگاهی ارشد مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

عمران: کارشناسی ارشد سازه، کارشناسی ارشد زلزله، کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان

رشته موضوع پروانه مرتبط با معماری و مدرک دانشگاهی ارشد مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

معماری: کارشناسی ارشد مهندسی معماری، کارشناسی ارشد فناوری (تکنولوژی) معماری-بیونیک، کارشناسی ارشد فناوری (تکنولوژی) معماری-دیجیتال، کارشناسی ارشد انرژی و معماری، کارشناسی ارشد معماری داخلی

تبصره 1: در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته همسان با رشته کارشناسی می‌توان ارتقای پایه نظارت و پروانه طراحی حداکثر تا پایه 2 دریافت کرد.

تبصره 2: در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در رشته اصلی همسان با رشته کارشناسی می‌توان پروانه نظارت و طراحی بدون محدودیت دریافت کرد.

در صورتی که کارشناسی ناپیوسته باشد آنگاه با مدرک کاردانی اصلی و مرتبط می‌توان ارتقای پروانه طراحی تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت دریافت کرد. همچنین برای سایر رشته‌های هفتگانه ارتقای پروانه نظارت دریافت کردو ولی برای رشته‌های غیر مرتبط نمی‌توان پروانه اشتقال دریافت کرد. در صورتی که مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های اصلی باشد می‌توان فقط در صلاحیت نظارت ارتقا دریافت کرد.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.