کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: حسین بختیاری
امیر بهرام درایی
آنتونی آندون

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 96 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

192,000 تومان

کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور

کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور :

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: آشنایی با مبانی برق :

کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور :

۱-۱ انواع روشهای تولید الكتریسیته

۱-۱-۱ تریبو الكتریك

۱-۱-۲ الكتروشیمیایی

۱-۱-۳ طریقه پیزوالكتریك

۱-۱-۴ طریقه ترموالكتریك

۱-۱-۵ طریقه فتوالكتریك

۱-۱-۶ طریقه الكترومغناطیسی

۱-۲ جریان الكتریكی

۱-۲-۱ شدت جریان الكتریكی

۱-۲-۲ آمپر Ampere

۱-۲-۳ حداكثر جریان مجاز

۱-۲-۴ جریان موثر

۱-۳ اختلاف پتانسیل الكتریكی

۱-۳-۱ ولتاژ Voltage

۱-۳-۲ مقایسه ولتاژ در كشورهای مختلف

۱-۴ فركانس یا بسامد Frequency

۱-۵ مقاومت الكتریكی Resistance

۱-۵-۱ اهم OHM

۱-۵-۲ توان مجاز

۱-۵-۳ طریقه شناسایی مقاومت‌ها

۱-۵-۴ ضریب مقاومت مخصوص

۱-۵-۵ ضریب حرارتی

۱-۵-۶ عوامل موثر بر مقاومت الكتریكی

۱-۵-۷ انواع مقاومت

۱-۵-۸ روش اندازه‌گیری مقاومت‌ها

۱-۶ قابلیت هدایت الكتریكی Conductance

۱-۶-۱ ضریب هدایت مخصوص

۱-۷ ترانسفورماتور

۱-۸ خازن

۱-۸-۱ خازن‌های الكترولیتی

۱-۸-۲ خازن‌های عددی

۱-۸-۳ نحوه خواندن

۱-۹ دیود Diode

۱-۹-۱ روشهای تست سالم بودن دیود

۱-۱۰ وریستور Varistor

۱-۱۱ رله

۱-۱۱-۱ انواع رله

۱-۱۱-۲ كاربرد انواع رله‌ها

۱-۱۱-۳ رله اضافه بار

۱-۱۱-۴ بیمتال

۱-۱۱-۵ رله خطای زمین

۱-۱۱-۶ رله كنترل فاز

۱-۱۲ كنتاكتور

۱-۱۲-۱ تفاوت رله و كنتاكتور

۱-۱۲-۲ مزایای كنتاكتور نسبت به كلیدهای دستی صنعتی

۱-۱۲-۳ پایه‌های كنتاكتور

۱-۱۳ فیوز

۱-۱۴ برق سه فاز

۱-۱۵ مقاومت ترمز Brake Resistor/Resistance

۱-۱۶ انواع كابل

۱-۱۶-۱ جریان مجاز کابلها بر حسب مسافت و مقطع

۱-۱۶-۲ ضریب تصحیح انتخاب سیم بر حسب تغییرات دما

۱-۱۶-۳ جدول افت ولتاژ برحسب طول سیم و جریان

۱-۱۶-۴ جریان مجاز كابل مسی بر حسب مقاطع و عایق

۱-۱۶-۵ انتخاب سیم برحسب توان موتور

۱-۱۶-۶ مقایسه كابل‌های RS232 و RS485

۱-۱۷ IP چیست؟

۱-۱۸ مبانی موتورهای الكتریكی

۱-۱۸-۱ شناخت موتورهای الكتریكی

۱-۱۸-۲ انواع موتورهای الكتریكی

۱-۱۸-۳ پلاك خوانی موتورهای الكتریكی

۱-۱۸-۴ ترمز موتور

۱-۱۸-۵ مكانیزم تهویه موتور

۱-۱۹ انكودر

۱-۱۹-۱ انواع انكودر از نظر عملكردی

۱-۱۹-۲ نمونه‌ای از مشخصات فنی انكودرها

۱-۱۹-۳ اصول كار و تنظیمات انكودرها

۱-۱۹-۴ مزایای استفاده از انكودر

۱-۱۹-۵ موارد مهم در انتخاب انكودر

۱-۱۹-۶ موارد مهم در نصب انكودر

۱-۱۹-۷ نمونه‌ای از مراحل Training انكودر

۱-۱۹-۸ نمونه ای دیگر از training آسانسور با استفاده از انكودر

۱-۱۹-۹ خطاهای سیستم انكودر

۱-۱۹-۱۰ تنظیمات انكودر

۱-۱۹-۱۱ ترتیب سیم بندی

۱-۲۰ كلیدهای محدود كننده Limitswitch

۱-۲۱ سنسورها

۱-۲۲ مكانیزم پاسخگویی به فرمانها

۱-۲۲-۱ پوش باتن Push Button

۱-۲۲-۲ داون كلكتیوDown collective

۱-۲۲-۳ فول كلكتیو Full Collective / Collective Selective

۱-۲۲-۴ نوع كامل

۲-۲۲-۵ نوع تركیبی

۱-۲۳ مكانیزم رویزیون

۱-۲۴ كلید آتش نشان Fireman Switch

۱-۲۵ تابلو برق اصلی

۱-۲۶ انواع سیستم‌های تشخیص طبقه

۱-۲۶-۱ روش نصب سنسور مغناظیسی

۱-۲۶-۲ مراحل پاسخ به احضارها

۱-۲۶-۳ نصب محرك سنسور توقف ۱CF

۱-۲۶-۴ نصب محرك سنسور توقف CF3

۱-۲۶-۵ نصب آهنرباهای گرد و خطی

۱-۲۷ تراول كابل

۱-۲۷-۱ کابل گرد Round

۱-۲۷-۲ تراول کابل تخت Flat موازی

۱-۲۷-۳ تراول کابل تخت Flat گروهی

۱-۲۷-۴ سیم بندی تراول كابل

فصل دوم: اصول كار تابلو فرمان  :

کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور :

۲-۱ تابلو فرمان آسانسور

۲-۱-۱ تابلوهای رله‌ای

۲-۱-۲ تابلو دیجیتالی

۲-۱-۳ تابلوهای مجهز به PLC

۲-۱-۴ تابلوهای میكروكنترلری

۲-۲ انواع تابلوفرمان میكروكنترلری

۲-۲-۱ تابلوفرمان بدون IP

۲-۲-۲ تابلوفرمان دارای IP

۲-۲-۳ تابلو Open Loop

۲-۲-۴ تابلو Close Loop

۲-۳ اجزای اصلی تابلو فرمان

۲-۳-۱ كنتاكتور مكانیكی

۲-۳-۲ ترانسفورماتور كاهنده

۲-۳-۳ ترمینال

۲-۳-۴ داكت

۲-۳-۵ درایو

۲-۳-۶ رله كنترل بار

۲-۳-۷ رله كنترل فاز

۲-۳-۸ برد سخنگو

۲-۳-۹ برد دیود تغذیه

۲-۳-۱۰ سایر اجزای تابلو فرمان

۲-۴ انواع مدار‌های فرمان و قدرت

۲-۴-۱ مدار قدرت ۳۸۰ولت

۲-۴-۲ مدار فرمان ۹۰ تا ۲۲۰ ولت

۲-۴-۳ مدار فرمان ۵ تا ۲۴ ولت

۲-۵ تفاوت سیستم كاركدك و ساده

۲-۶ خروجی‌های تابلو فرمان

۲-۷ الزامات استاندارد درخصوص محل نصب تابلو فرمان

۲-۸ مراحل نصب تابلو فرمان

۲-۹ معرفی ترمینال‌های همسان در انواع تابلو فرمان

۲-۱۰ ترمینالهای برد D1

۲-۱۱ معرفی ترمینالها

۲-۱۱-۱ ترمینالهای خاص راه‌اندازی

۲-۱۲ تعریف سری ایمنی

۲-۱۲-۱ كنتاكت فلكه گاورنر موتورخانه

۲-۱۲-۲ حد بالا و پایین

۲-۱۲-۳ استپ قارچی چاله و سقف كابین

۲-۱۲-۴ كنتاكت درب طبقه

۲-۱۲-۵ كنتاكت درب كابین

۲-۱۲-۶ كنتاكت فلكه هرزگرد گاورنر

۲-۱۲-۷ كنتاكت فتوسل

۲-۱۲-۸ كنتاكت ضربه گیر

۲-۱۲-۹ كنتاكت سیم بكسل جبران

۲-۱۲-۱۰ كنتاكت دریچه‌های بازرسی و خروج اضطراری

۲-۱۳ اصول كار با برد اصلی تابلو

۲-۱۴ تنظیمات Main setting

۲-۱۵ تنظیمات Door No.1 setting

۲-۱۶ تنظیمات Door No.2 setting

۲-۱۷ پارامترهای منوی Numerator

۲-۱۷-۱ نمراتور

۲-۱۷-۲ نحوه برنامه‌ریزی نمراتور

۲-۱۷-۳ نحوه تنظیم نمراتور

۲-۱۸ پارامترهای منوی Travel Status

۲-۱۹ پارامترهای منوی Travel Status Timesr

۲-۲۰ پارامترهای منوی Error Monitoring

۲-۲۱ پارامترهای منوی Error Parameters

۲-۲۲ پارامترهای منوی Safety & Protection

۲-۲۳ پارامترهای منوی Load default

۲-۲۴ پارامترهای منوی System setting

۲-۲۵ پارامترهای منوی Tacho setting

۲-۲۶ حداكثر زمان حركت كابین

۲-۲۷ لیست خطاها و پیغامهای تابلو فرمان

۲-۲۸ برد نجات

۲-۲۹ برد AVA MP3

۲-۳۰ روش برنامه‌ریزی كارت حافظه MMC

۲-۳۱ نحوه تنظیم دیپ سوئیچها

۲-۳۲ بررسی خطاها با توجه به نمایشگر Link و وضعیت ۷-Segment

۲-۳۳ تنظیم موتورسیف – کنترل فاز

۲-۳۳-۱ تنظیم موتورسیف برای حفاظت دور تند موتور

۲-۳۳-۲ تنظیم موتورسیف برای حفاظت دور كند موتور

۲-۳۳-۳ کنترل فاز در برد موتور سیف

۲-۳۴ تغییر سیستم از خزش به كنترل مستقیم

۲-۳۴-۱ سیستم كنترل سرعت به همراه خزش Creepy Speed

۲-۳۴-۲ سیستم دسترسی مستقیم Direct approach

۲-۳۴-۳ مزایای سیستم Direct approach عبارتند از:

۲-۳۵ مكانیزم اطلاع رسانی از طریق تلفن همراه

۲-۳۶ برد ADO

۲-۳۶-۱ موارد مهم در استفاده از مكانیزم ADO

۲-۳۷ تابلو نجات اضطراری

۲-۳۷-۱ شرایط كاركرد تابلو نجات اضطراری

۲-۳۷-۲ عملكرد تابلو نجات اضطراری

۲-۳۷-۳ نكات مهم در انتخاب و نصب تابلو نجات اضطراری

۲-۳۷-۴ اجزای تابلو نجات اضطراری

۲-۳۷-۵ نكات مهم در نصب تابلو نجات اضطراری

۲-۳۸ تابلو فرمان آسانسور هیدرولیك

۲-۳۸-۱ شیرهای كنترل جهت

۲-۳۸-۲ شیرهای كنترل فشار

۲-۳۸-۳ شیرهای اطمینان

۲-۳۸-۴ شیرهای كنترل جریان

۲-۳۸-۵ شیرهای كاهنده سرعت

۲-۳۸-۶ شیر محدود کننده یکطرفه

۲-۳۸-۷ ترمینالهای خاص تابلو هیدرولیك

۲-۳۸-۸ هم سطح سازی مجدد

۲-۳۸-۹ تنظیمات نرم افزاری

۲-۳۸-۱۰ ورودی‌های سنسورها

۲-۳۸-۱۱ فعال شدن سنسورها

۲-۳۸-۱۲ چیدمان آهن رباها

۲-۳۸-۱۳ نكات مهم جهت كاهش تاثیرات سیگنال های مزاحم

۲-۳۸-۱۴ نكات مهم در باتری های نوع سیلد اسید (در بخش نجات اضطراری)

فصل سوم: اصول كار و تنظیمات درایو :

کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور :

۳-۱ تاریخچه بكارگیری درایو

۳-۲ مكانیزم كنترل سرعت ACVV

۳-۳ تعریف مكانیزم ۳VF

۳-۴ مفهوم جرك Jerk

۳-۵ انواع درایو

۳-۶ درایو با قابلیت استفاده از برق برگشتی

۳-۷ مزایای درایوها

۳-۸ معایب استفاده از درایو

۳-۹ مزایای درایو در موتورهای سه فاز آسنكرون

۳-۱۰ مواردی كه بایستی از درایو استفاده گردد

۳-۱۱ المانهای موثر در انتخاب درایو

۳-۱۲ انواع تیون درایو

۳-۱۳ تجهیزات نصب شده جهت استفاده از درایو

۳-۱۴ نكات مهم در نصب درایو

۳-۱۵ عمل رمپ Ramp

۳-۱۶ معرفی درایوهای Yaskawa

۳-۱۷ معرفی درایو Yaskawa L1000A

۳-۱۸ ابعاد درایو برحسب كیلووات موتور و ولتاژ برق ورودی

۳-۱۹ انواع فیلترهای توصیه شده

۳-۲۰ مشخصات فنی درایو

۳-۲۱ نقشه مدار برق و اتصالات درایو Yaskawa L1000A

۳-۲۲ تنظیمات درایو Yaskawa

۳-۲۳ آشنایی با منوهای درایو یاسكاوا L1000A

۳-۲۴ مقادیر ورودی و خروجی درایو

۳-۲۵ آشنایی با ترمینالهای درایو یاسكاوا

۳-۲۶ پارامترهای درایو یاسكاوا

۳-۲۷ حالت های مختلف autotuning موتور

۳-۲۸ نمونه جدول tuning موتور

۳-۲۹ خطاهای عمومی درایو

۳-۳۰ خطاهای درایو L1000A Yaskawa

۳-۳۱ تنظیمات درایو Danfoss

۳-۳۲ تشریح پارامترهای درایو Danfoss

۳-۳۳ خطاهای درایو Danfoss

۳-۳۴ tuning درایو Danfoss

۳-۳۵ تنظیمات درایو Gefran ADL200

۳-۳۶ پارامترهای درایو جفران ADL300

فصل چهارم: نكات مهم راه اندازی :

کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور :

۴-۱ اتصالات صحیح تابلوهای درایو دار و بدون داریو

۴-۱-۱ كابل قدرت موتور

۴-۱-۲ كابل مقاومت ترمز

۴-۱-۳ كابل ارت

۴-۱-۴ توصیه كاهش نویز

۴-۲ علل بروز لرزش در سیستم‌های درایودار

۴-۲-۱ عوامل بروز مشکل در زمان شتاب مثبت افزاینده در زمان آغاز حركت

۴-۲-۲ عوامل بروز مشکل در زمان حركت كابین با سرعت ثابت

۴-۲-۳ عوامل بروز مشکل در زمان شتاب منفی کاهنده جهت توقف در طبقه

۴-۲-۴ عوامل بروز مشکل در زمان Leveling همسطح سازی

۴-۲-۵ راه حل‌های پیشنهادی

۴-۳ خطاهای تابلو فرمان

۴-۴ چك لیست آزمون نهایی در زمان راه اندازی

۴-۴-۱ بررسی اتصالات

۴-۴-۲ بررسی عملكرد مكانیزم‌های ایمنی

۴-۴-۳ آزمون كنترل فاز، كنترل بار و كنترل حرارت

۴-۴-۴ آزمون بالانس بودن كابین

۴-۴-۵ آزمون ایمنی‌های داخل كابین

فصل پنجم: ایمنی كار با تجهیزات برقی :

کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور :

۵-۱ توصیه‌های ایمنی

۵-۱-۱ چاه آسانسور

۵-۱-۲ پرتگاهها

۵-۲ سیم‌كشی ساختمانی

۵-۳ كلید و پریز

۵-۴ فیوزها و قطع كننده‌ها

۵-۵ اتصال به زمین

۵-۵-۱ اتصال به روش زمین عمیق

۵-۵-۲ اتصال به روش زمین سطحی

۵-۵-۳ اتصال تجهیزات به ارت

۵-۶ استفاده ایمن از ابزارآلات

۵-۷ استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری

۵-۸ توصیه‌های ایمنی در فرایند بازدید

۵-۹ نكات مهم درخصوص قفل گذاری و لیبل زنی

۵-۱۰ نكات مهم در زمان پل نمودن مدارهای ایمنی

۵-۱۰ ویژگیهای سیمهای پل (جامپر‌ها)

۵-۱۱ ولتاژهای ایمن و غیر ایمن

۵-۱۲ برق گرفتگی

۵-۱۲-۱ اثر عبور جریان الكتریكی از بدن

۵-۱۲-۲ آستانه احساس و انقباض

۵-۱۲-۳ مقدار جریان غیر مخرب

۵-۱۲-۴ مقدار ولتاژ غیر مخرب

۵-۱۲-۵ مقدار فركانس غیر مخرب

۵-۱۲-۶ خطرات جریان ولتاژ بالا

۵-۱۲-۷ آثار برق گرفتگی

۵-۱۲-۸ شرایط بدنی

۵-۱۲-۹ كمك به فرد برق گرفته

۵-۱۲-۱۰ عوامل موثر در برق گرفتگی

منابع و مآخذ کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور

مشخصات: کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786007010938

تعداد صفحات

226

لوح فشرده

ابعاد
وزن 408 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی فیزیک مکانیک و گرما

کتاب مبانی فیزیک مکانیک و گرما

فروشنده : آزمون تاپ
22,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کنترل پیش بین غیرخطی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب متره مصالح و برآورد قیمت ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب بازیافت ضایعات ونخاله های ساختمانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب بانک جامع سوالات رشته معماری (سال به سال)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبکه های عصبی مصنوعی

کتاب شبکه های عصبی مصنوعی

فروشنده : آزمون تاپ
29,000 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0