کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعلی فرشادفر

سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 60 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

121,000 تومان

کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم

 

پیشگفتار کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم

در ادامه سلسله کتاب های مرسوم به طرح‌های عمرانی بر آن شدیم تا با توفیقات الهی مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر این طرح ها را در سه حوزه کارفرمایان،مشاوران و پیمانکاران گردآوری نموده به شیوه ای نو دسته بندی و تنظیم و به همه شاغلان در این بخش تقدیم نماییم.
می دانیم در قراردادهای معروف به سه عاملی ، کارفرما، مشاور و پیمانکار به عنوان سه ضلع درگیری در طرح‌های عمرانی از بدر تولد یک طرح تا اجرا و بهره‌برداری از آن نقش حیاتی ایفا می نماید
فلذا‌ در این مجموعه سعی بر آن شدیم کلیه قوانین و مقررات مرتبط و مورد نیاز را از منابع مختلف جمع آوری و به روز رسانی نموده و در دسترس قرار دهیم.
در جلد اول تلاش شده است تا تمامی قوانین و مقررات مرتبط با طرح های عمرانی را که در سایر قوانین ساری و جاری می باشند از قبیل، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و… استخراج و ارائه گردد.این مجموعه برای کارفرمایان علی‌الخصوص بسیار مفید به فایده بوده و آنها را از مراجعه و دهها کتاب دیگر بی نیاز می کند.
سریال دوم کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم مقررات مرتبط با پیمانکاران تهیه و ارائه شده است عنوان انتخاب شده به این معنا نیست که این مجلد صرفاً برای پیمانکاران تهیه شده است، خیر به تجربه ثابت شده است که کارفرمایان و مشاوران در بسیاری از زمینه ها بیشتر از پیمانکاران به این قوانین نیاز دارند.
جلسه با قوانین و مقررات مربوط به مشاوران اختصاص داده شده است تا تمامی حوزه های مشاوره ای از مقررات و آیین‌نامه‌های انتخاب مشاور گرفته تا بخشنامه های اختصاصی رشته های ساختمان، راه،شهرسازی،نیرو و… در این مجموعه آورده شود. باز هم تکرار می کنم، هر سه عامل ، کارفرما، پیمانکار و مشاور بی نیاز از آشنایی و قوانین و مقررات یکدیگر نبوده و لزوماً به خصوص برای کارفرمایان باید با این ضوابط آشنا بوده و اشراف داشته باشند.

 

 فهرست کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم

امور پیمانکاران

پیشگفتار کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم

قانون برگزاری مناقصات : 

 • فصل اول ـ كلیات
 • فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات
 • فصل سوم ـ برگزاری مناقصات
 • فصل چهارم ـ مقررات مناقصات

آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات :

 • فصل اول ـ كلیات
 • فصل دوم ـ فرایندها، نقش‌ها و روش‌ها
 • فصل سوم ـ ارزیابی كیفی پیمانكاران
 • فصل چهارم ـ ارزیابی كیفی تأمین‌كنندگان

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات :

 • فصل اول ـ كلیات
 • فصل دوم ـ ضوابط و مقررات

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات :

 • فصل اول ـ كلیات
 • فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
 • فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات

بخشنامه به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌های دولتی و تمام مشمولان ذكر شده در بند «ب» ماده (۱‌) قانون برگزاری مناقصات :

 • آیین‌نامه راهكارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
 • راهنمای مناقصه
 • دستورالعمل مجوز ترك تشریفات مناقصه ۱۱۱
 • کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم
 • قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات
 • آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات
 • راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمتهای پیشنهادی در مناقصات یك مرحله‌ای
 • کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم
 • آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
 • تشخیص صلاحیت و كنترل ظرفیت مشاوران و پیمانكاران
 • دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانكاران برای شركت در مناقصه، ارزیابی كیفی و ارجاع كار ۱۴۵
 • نصاب معاملات دولتی ۱۳۹۰ ۱۴۷
 • نصاب معاملات دولتی ۱۳۸۹ ۱۴۸
 • نصاب معاملات دولتی ۱۳۸۸ ۱۴۹

نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانكاران :

 • دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانكاران به تفكیك فصل‌های فهرست بها
 • دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقلامی كه برای آنها قیمت پایه تعیین نشده است
 • دستورالعمل چگونگی دریافت، بررسی و نگهداری اسناد و مدارك پیمان‌های پیمانكاران و قراردادها و گزارشات نتایج مطالعات و
 • خدمات مهندسین مشاور
 • قرارداد كار معین جهت فعالیت در كارگاه‌ها و شركت‌های راهسازی ـ ساختمانی ـ تأسیساتی
 • کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم
 • دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
 • دستورالعمل نحوة ارجاع كار تأسیساتی همراه با كار ساختمانی.
 • کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم
 • دستورالعمل نحوه همكاری پیمانكاران ساختمانی و تأسیساتی و نحوه پرداخت هزینه‌های همكاری
 • راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تكمیل فرم كار در دست اجرا
 • اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران (واحدهای ساخت) در استان‌ها

آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران :

 • تغییر در حوزه تعریف رشته‌های ماده (۶) آئین‌نامه و اصلاح جداول آئین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران مصوب ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۵۱ ه‍ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران
 • وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانكاران طرح و ساخت صنعتی (EPC)
 • کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم
 • وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانكاران شخصیت حقوقی
 • دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یك
 • دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
 • کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم
 • حداكثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
 • نظارت بر طرحهای عمرانی
 • روش تعدیل قراردادهای پیمانكاری و اصلاح روشهای اجرایی كارهای عمرانی
 • نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفی (قیمت پایه) در طرحهای عمرانی
 • انعقاد پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع
 • ابلاغ موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها

اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها :

 • دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان
 • دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن‌آلات و سیمان
 • دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر
 • کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم
 • دستورالعمل نحوة رسیدگی به تخلفات پیمانكاران
 • آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
 • آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با كشور
 • فلوچارت گردش كاری پروژه‌های طرح‌های عمرانی با تأمین اعتبار به روش L/C اعتبار اسنادی

منابع و مآخذ کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم

کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم 174 222x300

کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم

مشخصات: کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001680571

تعداد صفحات

328

ابعاد
وزن 582 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
نرم‌ افزار آموزش Inventor 2020

نرم‌ افزار آموزش Inventor 2020

فروشنده : آزمون تاپ
55,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب مرجع توابع API 32 Bit/ ویراست دوم

فروشنده : آزمون تاپ
29,000 تومان 27,550 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی-الکترونیک3
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای مسائل روش اجزای محدود لوگان

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع انتخاب مشاور در در طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0