سفارشات تا امروز ارسال می‌شوند و کلیه سفارشات ثبت شده از امروز به بعد از تاریخ 1402/01/14 ارسال خواهند شد.
توجه کنید به دلیل اینکه ما بانک کتاب هستیم احتمال افزایش قیمت کتب از طرف انتشارات برای بعد از عید وجود دارد.

شرایط و قوانین فروشندگان

قرارداد حاضر براساس مادهٔ ۱۰ قانون مدنی، و با تابعیت از کلیهٔ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص با نیت همکاری مستمر طرفین با موضوع این قرارداد منعقد می شود.
موضوع قرارداد:
عبارت است از بازاریابی در فروش محصولات و کالاهای تامین کننده به خریداران از طریق در اختیار قرار دادن درگاه اینترنتی و عرضه ی محصولات
متعلق به تامین کننده از طریق نمایش و ارائه محصولات در وب سایت آزمون تاپ به آدرس اینترنتی www.azmoontop.com می باشد.

ماده 4) حق الزحمه:
1-4) مبلغ حق الزحمه درصد توافقی ریالی قیمت تمام شده کالاهای متعلق به تامین کننده و قیمت نهایی فروش در آزمون تاپ می باشد.که پیش از احتساب مالیات بر ارزش افزوده کالا محاسبه خواهد شد.
2-4 ) مبلغ اعلامی از طرف تامین کننده مقطوع و مفروض است که شامل ارزش افزوده می باشد.
3-4 ) آزمون تاپ در اسرع وقت با توجه به زیرساخت فنی بانک ، نسبت به تسویه ‌حساب مبالغ مربوط به خرید کالا از تامین کننده، اقدام می‌کند.
5-4 ) پرداخت مبالغ فوق از طریق واریز به شبایی انجام خواهد گرفت که تامین کننده در پورتال خود در آزمون تاپ ثبت نموده است. اسناد واریزی به شبای وارد شده در پورتال، به منزله تسویه حساب آزمون تاپ با تامین کننده خواهند بود.
6-4 ) آزمون تاپ به صورت هفته ایی / ماهیانه ، بهای محصولات فروش رفته را (به غیر از سفارشات عودت داده شده) که از مشتری دریافت کرده، پس از کسر حق الزحمه و سایر هزینه ها و مبالغ ذکر شده در قرارداد، طی حواله بانکی و مطالبق با بند 4-4 همین قرارداد پس از محاسبه به تامین کننده پرداخت خواهد نمود.
تبصره 1: در صورت وجود مغایرت در حساب ها، طرفین تنها طی یک هفته پس از انجام پرداخت می توانند مراتب را به طرف دیگر اعلام نمایند. بدیهی است پس از این بازه زمانی، طرفین می توانند از اعمال تغییرات امتناع نمایند.
تبصره 2- آزمون تاپ مسئول پرداخت ارزش افزوده ی درصد خود می باشد. و مسئولیتی در قبال مالیات بر ارزش افزوده ی کالای فروخته شده نخواهد بود.

ماده 5) فرآیند فروش و پرداخت :
1-5- فروش کالا به مشتری نهایی ، صرفا توسط آزمون تاپ صورت می پذیرد اما مسئولیت صدور فاکتور در وجه مشتری نهایی بر عهده تامین کننده می باشد
2-5- سفارشات مشتریان در سامانه های ثبت سفارش توسط مشتری ثبت می شود و تامین کننده موظف به آماده سازی محصولات سفارش جهت تحویل به پیک کالابری معرفی شده از سوی آزمون تاپ خواهد بود.
3-5- سفارشات خرید مشتری ،با توجه به موجودی اختصاص داده شده توسط تامین کننده در پنل سلر سنتر ، برای وی قابل رویت است و تامین کننده موظف است سفارشات ثبت شده را با توجه به ضوابط و زمان تعیین شده در پنل خود، به صورت محموله آماده ، در لفاف مناسبی بسته بندی کرده و به نشانی مشتری در صورت تایید آزمون تاپ در پنل ، ارسال نماید.
4-5- قیمت کالاها با توجه به رعایت استانداردهای قیمت گذاری ( مندرج در پنل سلر سنتر) ، توسط و به مسئولیت تامین کننده تعیین می شود.لذا مسئولیت پاسخگویی به مراجع رسمی و اشخاص ثالث از جمله مشتری در خصوص قیمت تعیین شده بر عهده تامین کننده است.به موجب این قرارداد، تامین کننده به عنوان شرط ضمن عقد اعلام می نمایند که نسبت به فروش کالاهای خود در درگاه اینترنتی آزمون تاپ کلیه خسارات از جمله غبن ولو فاحش یا افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.
5-5- در صورت اشتباه تامین کننده و درج قیمت به بهای پایین تر از قیمت واقعی ، وی متعهد است کالا را با همان قیمت درج شده تحویل مشتری نماید و در صورت استنکاف ، مشمول وجه التزام و ضمانت اجرای مذکور در ماده 9 در خصوص عرضه کالای ناموجود می شود. در هر حال پاسخگویی به خریدار در مراجع رسمی به عهده فروشنده است.
6-5-فروشنده اظهار می نماید که با عرضه کالا در پنل اختصاصی خود در درگاه اینترنتی آزمون تاپ حقوق مالکیت فکری متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری را نقض نکرده است و در صورت کشف خلاف این موضوع، کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری بر عهده وی خواهد بود.
7-5-نام تجاری فروشنده جهت درج در سایت اعلامی از طرف فروشنده در پنل او می باشد و تامین کننده در این راستا اظهار می نماید مالکیت مادی و معنوی نام تجاری مذکور متعلق به شخص حقیقی و حقوقی دیگری نیست و در صورت کشف خلاف این موضوع ، کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری بر عهده فروشنده خواهد بود.

ماده 6) مدت و شرایط تمدید قرارداد:
1-6-مدت این قرارداد از زمان انعقاد یک سال شمسی اعتبار دارد و همچنین در صورت عدم اقاله ، خاتمه و یا فسخ قرارداد از سوی طرفین، قرارداد ، الحاقیه ها و دستورالعمل های وابسته به آن به صورت خودکار طبق آخرین شرایط مندرج در پورتال تامین کنندگان تا 4 سال شمسی دیگر تمدید می گردد.
2-2- سفارشات خرید مشتری ،با توجه به موجودی اختصاص داده شده توسط تامین کننده در پنل سلر سنتر ، برای وی قابل رویت است و تامین کننده موظف است سفارشات ثبت شده را با توجه به ضوابط و زمان تعیین شده در پنل خود، به صورت محموله آماده ، در لفاف مناسبی بسته بندی کرده و به نشانی مشتری در صورت تایید آزمون تاپ در پنل ، ارسال نماید.
3-6- قیمت کالاها با توجه به رعایت استانداردهای قیمت گذاری ( مندرج در پنل سلر سنتر) ، توسط و به مسئولیت تامین کننده تعیین می شود.لذا مسئولیت پاسخگویی به مراجع رسمی و اشخاص ثالث از جمله مشتری در خصوص قیمت تعیین شده بر عهده تامین کننده است.به موجب این قرارداد، تامین کننده به عنوان شرط ضمن عقد اعلام می نمایند که نسبت به فروش کالاهای خود در درگاه اینترنتی آزمون تاپ کلیه خسارات از جمله غبن ولو فاحش یا افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.
4-6- در صورت اشتباه تامین کننده و درج قیمت به بهای پایین تر از قیمت واقعی ، وی متعهد است کالا را با همان قیمت درج شده تحویل مشتری نماید و در صورت استنکاف ، مشمول وجه التزام و ضمانت اجرای مذکور در ماده 9 در خصوص عرضه کالای ناموجود می شود. در هر حال پاسخگویی به خریدار در مراجع رسمی به عهده فروشنده است.
5-6-فروشنده اظهار می نماید که با عرضه کالا در پنل اختصاصی خود در درگاه اینترنتی آزمون تاپ، حقوق مالکیت فکری متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری را نقض نکرده است و در صورت کشف خلاف این موضوع، کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری بر عهده وی خواهد بود.
6-6-نام تجاری فروشنده جهت درج در سایت اعلامی از طرف فروشنده در پنل او می باشد و تامین کننده در این راستا اظهار می نماید مالکیت مادی و معنوی نام تجاری مذکور متعلق به شخص حقیقی و حقوقی دیگری نیست و در صورت کشف خلاف این موضوع ، کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری بر عهده فروشنده خواهد بود.

ماده 7) شرایط حاکم بر قرارداد
1-7) طرفین با حسن نیت متعهد می شوند تا کلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق¬نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند ، مگر در مورد مراجع ذی صلاح قانونی که طرف دیگر در صورت لزوم، طبق قانون مجاز است تا اطلاعات مربوط به مشارکت را با دستور رسمی نهاد های قضایی ، در اختیار ایشان قرار دهد. . بدیهی است این مورد در رابطه با اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار دارد، نمی¬باشد.
2-7) طرفین اذعان می دارند مالکیت نرم افزار ، پلتفرم و اپلیکیشن آزمون تاپ از آن شرکت / پلتفرم آزمون تاپ است.
3-7) هيچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معناي شراکت در پلتفرم یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمابین تامین کننده و آزمون تاپ و کارکنان شان نمی باشد. و مسولیت پرداخت حقوق ، بیمه و سایر حقوق قانونی کارکنان هر طرف بر عهده ی ایشان می باشد.
4-7) طرفین توافق می نمایند عودت کالا با شرایط زیر قابل قبول باشد و تامین کننده مرجوع کردن کالا و یا تعویض كالا را تحت شرایط زیر می پذیرد:
5-7) در صورت بروز فورس ماژور قرارداد موقتا متوقف و پس از رفع آن به همان روال سابق ادامه می یابد.
6-7) هزینه¬های ارسال و جابجایی کالا به مشتری نهایی بر عهده ی آزمون تاپ می باشد.
7-7) کلیه ابلاغیه ها ، پیام‌ها و مکاتبات آزمون تاپ از طریق پورتال کاربری تامین کننده و همچنین ایمیل معرفی شده ی ایشان صورت می‌گیرد. که کانال ارتباطی طرفین خواهد بود. و بید به آن توجه شود.
8-7) در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با توزیع کالا یا محصولات ، مسئولیتی بر طرف دیگر تحمیل گردد، طرف خاطی یا قصور کننده موظف است که کلیهٔ خسارات مادی و معنوی وارده بر طرف دیگر را جبران نماید.
9-7)هر یک از طرفین می تواند در صورت انحلال یا ورشکستگی طرف مقابل قرارداد را فسخ و مراتب را اعلام نماید.
10-7- ) آزمون تاپ می تواند در موارد زیر ، بنا به تشخیص خود و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل و فصل اختلاف ، ضمن مسدودی فوری پنل ، این قرارداد را فسخ نماید.فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارت و وجه التزام از سوی آزمون تاپ نمی باشد.
11-7) در صورت نقض تهعدات تامین کننده مذکور در قرارداد و عدم رفع آن ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطار کتبی.
12-7)در صورتی که مشخص شود تامین کننده در صدد تطمیع ، اغوا یا ارائه هر گونه پیشنهاد نامشروع به هر یک از کارکنان آزمون تاپ بر آمده است.
13-7)واگذاری قرارداد به شخص ثالث از سوی تامین کننده
14-7)فروشنده حق واگذاری جزئی و کلی حقوق و تعهدات خود را به موجب این قرارداد به اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی و قبلی طرف دیگر ، تحت هیچ عنوانی اعم از نمایندگی ، وکالت، صلح حقوق و سایر عناوین ، نخواهد داشت.
15-7)چنانچه به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ، شورش ، سیل ، زلزله،حریق و نظایر آن ، ایفای تعهدات از ناحیه یکی از طرفین غیر ممکن گردد،قرارداد به حالت تعلیق در آمده و اگر این وضعیت بیش از سه ماه ادامه یابد و طرفین در مورد آن توافقی ننمایند، هر طرف حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
تبصره:طرف مدعی قوه قاهره باید گواهی از مراجع ذیربط اخذ و به طرف مقابل ارائه نماید.
16-7)اسقاط هر یک از حقوق توسط آزمون تاپ تنها زمانی واجد اثر است که به شکل کتبی به تامین کننده ابلاغ شود.
12-7)هر یک از طرفین باید اطلاعات مندرج در پنل ، به ویژه اطلاعات مشتریان را محرمانه تلقی و کلیه اقدامات مقتضی برای تضمین حفظ محرمانگی آن به وسیله کارکنان خود را نیز اتخاذ نمایند. این تعهد تا پنج سال از تاریخ خاتمه قرارداد معتبر است.ارائه اطلاعات صرفاً به حکم قانونی یا دستور مقامات ذی صلاح مقدور است.
13-7)تامین کننده اقرار می نماید مالک قانونی کالاهای معرفی شده بوده و مجاز به فروش آنها است و ضمناً کالاهای ارائه شده را از مجاری و طریق قانونی تامین کرده و دارای فاکتور خرید معتبر می باشد.در غیر اینصورت مسئول بوده و پاسخگویی به کلیه مراجع قضایی و قانونی با وی می باشد.
20-7)تامین کننده متعهد است صرفاً کالاهای موجود در انبار را در پنل سلر سنتر اعلام نماید.معرفی کالای غیر موجود در پنل سلر سنتر به عنوان کالای موجود ممنوع بوده و تامین کننده مسئول جبران خسارات وارده به آزمون تاپ و مشتری و پاسخگویی حقوقی و کیفری در مقابل مراجع قضایی خواهد بود.در این حالت آزمون تاپ بنا به تشخیص خود علاوه بر اخذ وجه التزام قراردادی ، راساً نسبت به قطع پنل فروشنده به فوریت اقدام خواهد نمود.
21-7)تامین کننده متعهد به حفظ نام کاربری و رمز عبور پنل سلر سنتر و نیز تغییر رمز عبور در دوره های متعارف بوده و در هر صورت کلیه مسئولیت های ناشی از استفاده از رمز عبور بر عهده تامین کننده می باشد.در صورت بروز هر گونه مشکل یا تخلف یا سوء استفاده اشخاص ثالث ،تامین کننده مسئول بوده و پاسخگوی نهادها و مراجع ذیربط و جبران هرگونه خسارت احتمالی وارده می باشد و باید در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نماید.
22-7)تامین کننده تعهد می نماید مقررات لازم الاجرا علی الخصوص قانون تجارت الکترونیک و نظامات مختص این قانون (از جمله ارائه کالاهای سالم به مشتری ، حفظ مهلت هفت روزه انصراف ، ارائه اطلاعات دقیق و جامع در مورد کالای عرضه شده در فضای مجازی)و قوانین و مقررات مالیاتی ،صنفی ،جرائم رایانه ای و مجازات اسلامی را رعایت نماید و همچنین تایید می نماید که مجوزهای قانونی و توانایی های لازم را برای فعالیت دارا است.
23-7)تامین کننده موظف است در درج محتوای کالا در پنل خود کلیه مقررات و شئون اخلاقی ،اسلامی و قانون را رعایت نموده و هرگونه پاسخگویی در این خصوص به مراجع ذی صلاح یا اشخاص ثالث متوجه وی می باشد.

ماده 8) اختیارات وتعهدات آزمون تاپ :
بر اساس مفاد این قرارداد آزمون تاپ متعهد به انجام امور ذیل می باشد:
1-8) آزمون تاپ بخشی از سایت خود به آدرس اینترنتی www.azmoontop.com با برند تجاری آزمون تاپ را برای معرفی و تبلیغ کالاهای تامین کننده اختصاص می دهد. آزمون تاپ آموزش های لازم را به تامین کننده جهت به روزرسانی لیست کالاها و موجودی آنها ارائه خواهد داد. تغییراتی که در نتیجه فروش کالا در مقدار کالا ایجاد می¬گردد و همچنین مشخصات سفارشات در هر لحظه برای تامین کننده از طریق الکترونیکی در پورتال کاربری وی قابل مشاهده خواهد بود.
2-8) آزمون تاپ موظف به مدیریت و انتخاب فضا و ظاهر وب سایت مذکور می باشد. و تصمیم نهایی را در این مورد خواهد گرفت.
3-8) هماهنگی با شرکت های لجستیکی جهت ارسال کالاها به مشتری بر عهده آزمون تاپ می باشد.
4-8) آزمون تاپ مسول بارگذاری انواع محتوا اعم از عکس ، متن و … را که از محصولات تامین کننده تهیه شده بر روی وب سایت و اپلیکیشن دارد.
5-8) به موجب قرارداد حاضر، آزمون تاپ می‌تواند:
الف- محتوای ارائه شده توسط تامین کننده و محتوای پیوند داده شده با آن را به منظور ارزیابی و آزمایش، مورد استفاده قرار داده و آنها را در آرشیو خود نگهداری نماید.
ب- بعد از خاتمه قرارداد، اطلاعات مربوط به کالاها را نگهداری نموده و حافظهٔ اطلاعاتی مربوط به سوابق حضور کالا در آزمون تاپ را نیز حفظ نماید.
ج- نسبت به انتشار، عدم انتشار و حذف نظرات مشتریان در هر کجا و در هر موردی اقدام کند و در مواردی که نظرات یک کالا به هر دلیلی براساس تشخیص آزمون تاپ قابل ارایه نباشد، ارسال نظرات برای یک کالا را غیرفعال کند. و یا با اختیار خود نمایش کالا را حذف کند.
6-8) آزمون تاپ می‌تواند به منظور بهبود ارایه خدمات نسبت به تغییر، به‌روزرسانی، بهبود یا اصلاح در سایت اقدام نماید.
7-8) به موجب این قرارداد، سایت، محتوا، خدمات یا سایر اطلاعاتی که توسط آزمون تاپ و اشخاص وابسته به آن، مسئولان، مدیران، کارکنان، نمایندگان، شرکاء و دارندگان امتیاز (که مجموعاً تحت عنوان آزمون تاپ از آن‌ها نام برده می‌شود) به تامین کننده ارائه می‌گردد، بر اساس داشته‌های فعلی است. آزمون تاپ تلاش خواهد نمود تا این اطلاعات دقیق، قابل اتکاء، به موقع، بدون اشکال یا قطعی باشند. با این حال به دلیل بروز مشکلات احتمالی، نمی‌تواند این موارد را تضمین نماید.
8-8) آزمون تاپ می‌تواند در مواقع لزوم نسبت به حمایت از حقوق مادی و معنوی در ارتباط با محتوای ارائه‌شده از سوی تامین کننده از طرق مختلف قانونی اقدام نماید، با وجود این مسئولیتی در قبال هرگونه سوء استفاده اشخاص ثالث و یا نقض احتمالی حقوق تامین کننده توسط اشخاص ثالث نخواهد داشت.

ماده 9)حقوق و تعهدات تامین کننده:
1-9) به موجب این قرارداد، تامین کننده متعهد می‌شود که کلیه ی قوانین ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی که آزمون تاپ در بخش مستندات سایت یا پورتال تامین کننده یا ایمیل ایشان قرارداده یا ارسال می شوند بررسی نموده و تعهدات و در صورت موافقت شرایط آن را اجرا نماید .
2-9) تامین کننده نسبت به رعایت کلیهٔ مقررات قانونی از جمله مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با پولشویی، تعزیرات ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‎ای ، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر قوانین مربوط خود را متعهد می داند. در صورت ادعا یا مطالبه حق از ناحیهٔ اشخاص ثالث، مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارات احتمالی خواهد بود .
3-9) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده در خصوص هرگونه ادعای مشتریان یا سایر اشخاص نسبت به محصولات یا محتوای ارائه شده از هر حیث پاسخ‌گو خواهد بود .
4-9) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده مجاز به درخواست دسترسی به اطلاعات مشتری در پورتال خود، به جز آن‎چه مورد نیاز کارآیی ایشان است، نبوده و در غیر این صورت مسئولیت ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. چنانچه تامین کننده در نتیجهٔ استفادهٔ مشتریان از محتوای تولید شده، به هرگونه اطلاعات شخصی مشتریان از جمله نام، یا سایر اطلاعات و داده‌های شخصی آنان دسترسی پیدا کند، متعهد است:
الف- کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حریم خصوصی را رعایت نماید و در صورت نقض، عواقب آن را بپذیرد.
ب- تنها برای مقاصدی که مشتری مجاز دانسته است از این اطلاعات استفاده نماید.
ج- هرگونه گردآوری، استفاده، تغییر و ذخیرهٔ اطلاعات مشتریان را تنها با اجازهٔ آزمون تاپ و به صورت آشکارا انجام دهد.
5-9) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده متعهد است اطلاعات تغییر قیمت ، عدم ارایه محصولی خاص ، تخفیفات و یا کمپین هایی که به پیش برد فروش کمک میکن ، اطلاعات رقبا و در صورت تغییر اطلاعات تماس خود، آن را فوراً به اطلاع آزمون تاپ برساند.
6-9) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده مجاز به ارتباط با مشتریان خارج از سایت اعم از تماس تلفنی، پیامکی، ایمیلی، اینترنتی، ثبت ‌نام در وب‌سایت‌های دیگر و یا مراجعه حضوری، به هر دلیلی جهت ارسال کالا ، رفع مشکل، اطلاع‌رسانی، به‌روزرسانی و دیگر موارد، بدون اطلاع و رضایت کامل آزمون تاپ نخواهد بود.
7-9) قیمت اعلام شده جهت درج بر روی سایت، می بایست رقابتی و حداقل برابر با قیمت کالاهای همانند در سایر فروشگاه ها (اعم از اینترنتی و یا غیر اینترنتی) باشد.
8-9) آزمون تاپ زیرساخت و ابزار ساخت محتوا را به صورت رایگان اختیار تامین کننده قرار می دهد. و نسبت به ارائه آموزش های لازم جهت ساخت و درج محتوا به تامین کننده اقدام می نماید.
9-9) تامین کننده موظف به ارایه ی خدمات به صورت تمام وقت ( 24 ساعته و تمام ایام هفته حتی روزهای تعطیلی ) می باشد.
10-9) در صورت عدم تامین کالای ثبت شده توسط مشتری در مدت مقرر ، از آنجایی که تامین کننده کالاها را روی سایت قرار میدهد تامین کننده باید متعهد گردد که تا زمانی که کالا روی سایت قرار دارد ملزم به تامین آن باشد و در صورت عدم تامین باید نسبت به پرداخت خسارت مبادرت ورزد.
11-9- تامین کننده حق واگذاری جزئی و کلی حقوق و تعهدات خود را به موجب این قرارداد به اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی و قبلی طرف دیگر ، تحت هیچ عنوانی اعم از نمایندگی ، وکالت، صلح حقوق و سایر عناوین ، نخواهد داشت.
12-9)تامین کننده متعهد می شود در صورت اعلام مشتری مبنی بر معیوب بودن کالا،پاسخگوی وی بوده و در صورت درخواست مشتری نسبت به جایگزین کردن یا رفع نقص آن ،ظرف مدت 2 روز کاری اقدام نماید.چنانچه فروشنده ظرف مدت مذکور اقدام لازم را معمول نداشته یا مشتری با پس دادن کالا تقاضای استرداد وجه را داشته باشد،آزمون تاپ نسبت به عودت وجه به مشتری اقدام می نماید.
13-9)تامین کننده تضمین می کند که تنوع ، تعداد ، قیمت ، کیفیت ، مشخصات و عملکرد معمول کالاها به ترتیب اعلام شده در درگاه اینترنتی است و کالاها با اطلاعات انتشار یافته در مورد آن ها کاملاً تطبیق دارد.کلیه کالاها باید در بسته بندی مطابق با استاندارد آزمون تاپ تحویل داده شود.در صورت فقدان استاندارد خاصی از سوی آزمون تاپ ،کالاها باید در بهترین بسته بندی معمول در رویه تجاری برای آن نوع کالا ،تحویل داده شود.کالاهای فروخته شده به هیچ عنوان نباید کالاهای دست دوم (ریپک یا غیر آکبند)باشند.
14-9)تامین کننده اقرار می نماید مالک قانونی کالاهای معرفی شده بوده و مجاز به فروش آنها است و ضمناً کالاهای ارائه شده را از مجاری و طریق قانونی تامین کرده و دارای فاکتور خرید معتبر می باشد.در غیر اینصورت مسئول بوده و پاسخگویی به کلیه مراجع قضایی و قانونی با وی می باشد.
15-9)تامین کننده متعهد است صرفاً کالاهای موجود در انبار را در پنل سلر سنتر اعلام نماید.معرفی کالای غیر موجود در پنل سلر سنتر به عنوان کالای موجود ممنوع بوده و تامین کننده مسئول جبران خسارات وارده به آزمون تاپ و مشتری و پاسخگویی حقوقی و کیفری در مقابل مراجع قضایی خواهد بود.در این حالت آزمون تاپ بنا به تشخیص خود علاوه بر اخذ وجه التزام قراردادی ، راساً نسبت به قطع پنل فروشنده به فوریت اقدام خواهد نمود.
16-9)تامین کننده متعهد به حفظ نام کاربری و رمز عبور پنل سلر سنتر و نیز تغییر رمز عبور در دوره های متعارف بوده و در هر صورت کلیه مسئولیت های ناشی از استفاده از رمز عبور بر عهده تامین کننده می باشد.در صورت بروز هر گونه مشکل یا تخلف یا سوء استفاده اشخاص ثالث ،تامین کننده مسئول بوده و پاسخگوی نهادها و مراجع ذیربط و جبران هرگونه خسارت احتمالی وارده می باشد و باید در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نماید.
17-9)تامین کننده تعهد می نماید مقررات لازم الاجرا علی الخصوص قانون تجارت الکترونیک و نظامات مختص این قانون (از جمله ارائه کالاهای سالم به مشتری ، حفظ مهلت هفت روزه انصراف ، ارائه اطلاعات دقیق و جامع در مورد کالای عرضه شده در فضای مجازی)و قوانین و مقررات مالیاتی ،صنفی ،جرائم رایانه ای و مجازات اسلامی را رعایت نماید و همچنین تایید می نماید که مجوزهای قانونی و توانایی های لازم را برای فعالیت دارا است.

18-9)تامین کننده موظف است در درج محتوای کالا در پنل خود کلیه مقررات و شئون اخلاقی ،اسلامی و قانون را رعایت نموده و هرگونه پاسخگویی در این خصوص به مراجع ذی صلاح یا اشخاص ثالث متوجه وی می باشد.

ماده 10) حل اختلاف:
1-10 ) حل اختلاف بین مشتری و تامین کننده :
در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه ی بین مشتری و تامین کننده ، مورد اختلاف در کمیته ی متشکل از نماینده ی مدیران آزمون تاپ، و یک فرد حقیقی به تشخیص آزمون تاپ و نماینده ی مشتری و نماینده ی تامین کننده به صورت حضوری یا مجازی تشکیل و نسبت به موضوع تصمیم گیری و رای نهایی توسط اکثریت آراء اخذ خواهد شد و طرفین ملزم به تمکین از رای کمیته خواهند بود و با پذیرش این قرارداد حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نمایند.

2-10) حل اختلاف در تفسیر این قرارداد
الف) در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با قرارداد و یا در تفسیر مفاد آن، از جمله انعقاد، اعتکالا، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن ابتدا طرفین تلاش می¬نمایند تا از طریق مذاکره ، صلح و سازش مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل باقی ماندن، مورد اختلاف در مراجع ذیصلاح قانونی در تهران قابل پیگیری می¬باشد و رای نهایی صادره ایشان برای طرفین لازم الاجرا می¬باشد.
ب) در زمان بروز اختلاف، در صورت توافق طرفین، دو طرف به انجام تعهدات اوليه خود بر اساس قرارداد تا حل مناقشه ادامه مي¬دهند، در غیر این صورت، تا زمان حل و فصل کامل موضوع اختلاف، تعهدات طرفین متوقف خواهد شد.

ماده 11- تفسير قرارداد
۱-11) بنا بر توافق طرفين، در تفسیر و اجرای این قرارداد، هر امری كه در نتيجه در نظر نگرفتن «حسن نیت» حاصل شود فاقد اعتبار و برخلاف قصد و رضای طرفين عقد است. همچنين در تفسير قرارداد موجود کلیهٔ شرایط، اعم از مذاکرات طرفین، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد، هدف از انعقاد آن، روح کلی حاکم بر قرارداد و نيز عرف حاکم بر این نوع معاملات و منطق مد نظر قرار خواهد گرفت.
۲-11) در صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور، هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود، اولاً خدشه‌ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را با ارادهٔ اولیه طرفین داشته باشد، پذیرفته خواهد شد.

ماده 12) فسخ قرارداد:
1-12 ) هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی 60 روزه به طرف مقابل، قرارداد را خاتمه نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و تسویه حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایند. و خدمات خود را متوقف ننمایند.
2-12)آزمون تاپ می تواند در موارد زیر ، بنا به تشخیص خود و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل و فصل اختلاف ، ضمن مسدودی فوری پنل ، این قرارداد را فسخ نماید.فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارت و وجه التزام از سوی آزمون تاپ نمی باشد.
الف- در صورت نقض تهعدات تامین کننده مذکور در قرارداد و عدم رفع آن ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطار کتبی.
ب- در صورتی که مشخص شود تامین کننده در صدد تطمیع ، اغوا یا ارائه هر گونه پیشنهاد نامشروع به هر یک از کارکنان آزمون تاپ بر آمده است.
ج- واگذاری قرارداد به شخص ثالث از سوی تامین کننده

ماده 13)رازداری:
هر یک از طرفین باید اطلاعات مندرج در پنل ، به ویژه اطلاعات مشتریان را محرمانه تلقی و کلیه اقدامات مقتضی برای تضمین حفظ محرمانگی آن به وسیله کارکنان خود را نیز اتخاذ نمایند.این تعهد تا پنج سال از تاریخ خاتمه قرارداد معتبر است.ارائه اطلاعات صرفاً به حکم قانونی یا دستور مقامات ذی صلاح مقدور است.

ماده 14) اقامتگاه قانونی طرفین:
نشانی و اقامتگاه قانونی آزمون تاپ همان است که در سایت قید گردیده و اقامتگاه تامین کننده نیز همان محلی است که در فرم پورتال تامین کننده توسط ایشان ثبت گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید به اطلاع طرف دیگر برسد. ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابلاغ شده واقعی تلقی می شود.

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0