کتاب درسنامه و تشریح سؤالات برگزيده آزمون‌های كارشناسی رسمی رشته تأسيسات ساختمانی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

نویسنده: پیمان ابراهیمی ناغانی
مهدی عرب صادق
ایمان سریری آجیلی
سیدرضا جعفری زاده
بهنام آسایش

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 1

 

 

شما با خرید این محصول 280 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

560,000 تومان

کتاب درسنامه و تشریح سؤالات برگزيده آزمون‌های كارشناسی رسمی رشته تأسيسات ساختمانی

 

دادگستری و قوه‌قضائيه

فهرست کتاب درسنامه و تشریح سؤالات برگزيده آزمون‌های كارشناسی رسمی رشته تأسيسات ساختمانی:

پیشگفتار

بخش اول / تأسیسات مکانیکی ساختمان

فصل اول: تبدیل واحدها در صنعت تهویه مطبوع

۱-۱-کمیت‌های اصلی
۱-۲- تعریف واحدهای انرژی

فصل دوم / فرآیندهای سایکرومتریک

۲-۱- ترکیب هوا
۲-۲- خواص حرارتی هوا و آّب
۲-۳- مفهوم هوای اشباع
۲-۴- اثر رطوبت بر آنتالپی
۲-۵- نمودار سایکرومتریک
۲-۵-۱-دمای حباب خشک Dry Bulb Temperature:
۲-۵-۲-دمای حباب ترWet Bulb Temperature:
۲-۵-۳- نسبت رطوبت یا رطوبت مطلق Humidity Ratio:
۲-۵-۴-رطوبت نسبی:
۲-۵-۵-دمای نقطه شبنمDew Point Temperature:
۲-۵-۶-حجم مخصوص specific volume:
۲-۵-۷- آنتالپیEnthalpy:
۲-۵-۸-شکل نمودار سایکرومتریک و خطوط فرآیند روی آن
۲-۶- فرآیندهای سایکرومتریک
۲-۶-۱- فرآیند گرمایش محسوس
۲-۶-۲-فرآیند سرمایش محسوس
۲-۶-۳-فرآیند سرد کردن و رطوبت‌گیری
۲-۶-۴-فرآیند اشباع ادیاباتیک
۲-۶-۵- فرآیند رطوبتزنی
۲-۶-۶- فرآیند رطوبت‌گیری
۲-۶-۷-فرآیند رطوبت‌زنی و گرمایش
۲-۶-۸- رطوبت‌گیری و گرمایش
۲-۷- سایر فرآیندهای سایکرومتریک
۲-۷-۱- اختلاط آدیاباتیک دوجریان هوای مرطوب
۲-۷-۲-اختلاط ادیاباتیک آب تزریق شده به هوای مرطوب
۲-۷-۳- جذب حرارت وافزایش رطوبت فضا

فصل سوم: سیستم‌های تهویه مطبوع پایه هوایی

۳-۱- مبانی جریان هوا
۳-۲- اثرات اصطکاک
۳-۳-آثار چگالی هوا و ارتفاع
۳-۴- اجزاء سیستم هوارسان
۳-۴-۱- فن‌ها، موتورهای فن و درایوها
۳-۴-۲-کویل‌ها
۳-۴-۳- فیلترها
۳-۴-۴- داکت‌ها
۳-۴-۵-کنترل‌کننده‌ها
۳-۴-۶-تجهیزات توزیع هوا
۳-۴-۷- لوورهای ورود و تخلیه هوا
۳-۴-۸- جاذب‌های صوتی
۳-۵- شرایط انتخاب سامانه تهویه مطبوع هوایی
۳-۶- انواع سیستم‌های پایه هوایی
۳-۷- سیستم‌های تمام هوا
۳-۷-۱-گروه‌بندی سیستم‌های تمام هوا
۳-۸- اکونومایزر (صرفه‌گر‌) سمت هوا
۳-۹- سیستم‌های اگزاست و تهویه
۳-۱۰- هوای جبرانی
۳-۱۱- اثر دودکشی
۳-۱۲- اگزاست توالت، رختکن و حمام
۳-۱۳- کنترل دود
۳-۱۳-۱- سامانه‌های فشار مثبتسازی راه‌پله
۳-۱۴- بازیافت انرژی
۳-۱۴-۱-کویل‌های بازیافت انرژی
۳-۱۴-۲-لوله‌های حرارتی
۳-۱۴-۳- چرخ‌های دیسکنت (Desiccant Wheels)

فصل چهارم: فن‌ها

۴- فن
۴-۱- انواع فن‌ها
۴-۲- قوانین فن‌ها
۴-۳- روابط فشار فن و سیستم و انتخاب فن
۴-۴- اثر چگالی دما و ارتفاع بر عملکرد فن

فصل پنجم: سامانه‌های پایه آبی

۵-۱- تئوری طراحی سیستم آبی
۵-۲- رابطه‌ی بین فشار و هد
۵-۳- افت فشار
۵-۴- بالانس جریان
۵-۵- سایز زنی لوله‌کشی
۵-۶- مصالح لوله‌کشی و اتصالات
۵-۶-۱- لوله فولادی
۵-۶-۲- لوله مسی
۵-۷- روش‌های اتصال لوله‌های فلزی
۵-۸- لوله‌های پلاستیکی
۵-۸-۱- انتخاب مصالح پلاستیکی
۵-۹- ولو‌ها و اتصالات
۵-۱۰- تجهیزات جلوگیری از برگشت جریان
۵-۱۱- خصوصیات متداول سیستم‌ها
۵ – ۱۲ انواع واحدهای پایانه‌ای
۵ –۱۳ راندمان و کنترل واحدهای پایانه‌ای

فصل ششم: پمپ‌ها

۶-۱- مبانی مکانیک سیالات
۶-۱-۱- چگالی (density)
۶-۱-۲- لزجت يا ویسکوزیته (viscosity)
۶-۲- پمپ گریز از مرکز
۶-۳- هد
۶-۴- محاسبه افت فشار مسیر
۶-۵- پمپ‌‌های سیرکولاتور
۶-۵-۱- محاسبه هد پمپ‌‌های سیرکولاتور
۶-۵-۲- محاسبه دبي پمپ‌هاي سيرکولاتور
۶-۶- منحنی عملکرد پمپ گریز از مرکز
۶-۶-۱- نقطه عملکرد پمپ
۶-۷-۲- منحني راندمان
۶-۷- پدیده کاویتاسیون و منحنيNPSH
۶-۷-۱- کاویتاسیون
۶-۷-۲- ارتفاع مکش مثبت خالص (NPSH)
۶-۸- آرایش‌های نصب پمپ‌ها
۶-۸-۱-موازی کردن پمپ‌ها
۶-۸-۲- نقطه عملکرد پمپ‌‌های موازی
۶-۸-۳- سری کردن پمپ‌ها
۶-۸-۴- نقطه عملکرد پمپ‌های سری

۶-۹- محل نصب پمپ در مدار
۶-۱۰- روابط تشابهی حاکم بر پمپ‌ها
۶-۱۱- محاسبه توان مفید، توان مصرفی، توان الکترو موتور
۶-۱۲- پمپ‌های سرعت متغییر

فصل هفتم: شیرهای کنترل و سیستم‌های کنترل تأسیسات

۷-۱- شیرها
۷-۱-۱- شیرهای کنترل دستی
۷-۱-۲- شیرهای کنترل بالانس و کنترل جریان
۷-۱-۳- شیرهای تعمیر و نگهداری
۷-۱-۴- شیرهای یک‌طرفه
۷-۲- شیرهای کنترل خودکار
۷-۲-۱- ساخت
۷-۲-۲- نحوه کنترل
۷-۳- انواع ولوهای کنترلی
۷-۴- مشخصات کنترل سیستم
۷-۵- انواع سیستم‌های کنترل
۷-۵-۱-کنترل دو وضعیتی
۷-۵-۲-کنترل تناسبی و تناسبی – انتگرالی
۷-۶- شیرهای مخلوط‌ کننده و منحرف کننده
۷-۶-۱- شیرهای دو راهه
۷-۶-۲- شیرهای سه راهه
۷-۷- پدیده ضربه قوچ(Water Hammer)

فصل هشتم: چیلرها و مدارهای آب سرد و کانالکشی یا تولید و توزیع برودت

۸-۱- مبانی محاسبات بار سرمایش
۸-۱-۱- بار تابش آفتاب از شیشه‌ها:
۸-۱-۲- بار حرارتی افراد
۸-۱-۳- موتورهای الکتریکی
۸-۱-۴- بار حرارتی نفوذ هوا و نشر رطوبت
۸-۱-۵- بار نهان تعویض هوا
۸-۱-۶- بار حرارتی رسانشی دیوارها
۸-۲- انواع سامانه‌های سرمایش از لحاظ توزیع
۸-۲-۲- سیستم مستقل، مانند استفاده از کولر گازی جداگانه برای هر فضا
۸-۳- انواع سامانه‌های سرمایش از لحاظ نوع ایجاد سرمایش
۸-۳-۳- سرمایش جذبی
۸-۴- اجزاء اصلی سیستم سرمایش پایه آبی
۸-۵- چیلرها
۸-۵-۱- سیکل تبرید تراکمی
۸-۵-۲ـ مبردها
۸-۵-۳- انواع کمپرسورها
۸-۵-۳-۱-کمپرسور رفت و برگشتی
۸-۵-۳-۲-کمپرسور اسکرال
۸-۵-۳-۳-کمپرسور اسکروو
۸-۵-۴-کمپرسور سانتریفیوژ
۸-۶- کندانسور
۸-۶-۱-کندانسور آبی
۸-۶-۲- در کندانسور هوایی
۸-۷- شیر انبساط
۸-۷-۱- شیرهای انبساط حرارتی یا شیر انبساط ترموستاتیک
۸-۷-۲- شیرهای انبساط دستی
۸-۷-۳- شیر انبساط لوله موئین
۸-۷-۴- شیر انبساط اتوماتیک
۸-۷-۵- شیر انبساط الکترونیک
۸-۷-۶- شیرهای انبساط دارای شناور
۸-۹- تجهیزات جانبی سیستم سرمایش تراکمی

۸-۹-۲- شیر شارژ مبرد
۸-۹-۳- فیلتر و فیلتر درایر
۸-۹-۴- رسیور Receiver
۸-۹-۵- اکو مولاتور (Accumulator)
۸-۱۰- اجزاء کنترلی
۸-۱۰-۳- سوئیچ قطع فشار پایین
۸-۱۰-۹- جدا‌کننده روغن (Oil Separator)
۸-۱۱- چیلرهای جذبی
۸-۱۱-۱ – شرح عملکرد چیلر جذبی
۸-۱۱-۲- مبدل گرمایی
۸-۱۱-۲ سیستم تخلیه ناخالصی
۸-۱۲- تقسیم‌بندی چیلرهای جذبی
۸-۱۲-۱- مزایای چیلرهای تراکمی نسبت به جذبی
۸-۱۲-۲- مزایای چیلر جذبی نسبت به تراکمی
۸-۱۳- لوله‌کشی آب سرمایش
۸-۱۳-۱-عایق کاری لوله‌های آب سرد کننده
۸-۱۳-۲- منبع انبساط شبکه آب سرد‌کننده
۸-۱۴- برج خنک کن
۸-۱۴-۱- طبقه‌بندی برج‌ها از نظر مسیر جریان هوا

فصل نهم: بویلرها (دیگ‌ها)

۹-۱- وظیفه دیگ‌ها
۹-۲- مهم‌ترین مشخصه دیگ‌ها
۹-۳- دیگ فولادی آتش در لوله Fire Tube
۹-۵- دیگ چدنی
۹-۶- دسته‌بندی دیگ‌ها از نظر فشار کاری
۹-۷- محل نصب دیگ
۹-۸- نکات مهم سامانه‌های بخار
۹-۸-۲-مخزن کندانس: مخزنی که بخارات تقطیر شده به آن وارد می‌شوند
اجزای تله بخار سطلی

فصل دهم : فاضلاب و تاسیسات بهداشتی ساختمان‌ها

تاسیسات بهداشتی
۱۰-۱ آبرسانی
۱۰-۱-۱ آبرسانی
۱۰-۱-۲ آبرسانی بهداشتی ساختمان
۱۰-۱-۳ حداکثر فشار و دمای کار مجاز
۱۰-۱-۴ ضربه قوچ
۱۰-۱-۵ کلکتور
۱۰-۱-۶ سایزینگ لوله‌هاي آبرسانی
۱۰-۱-۷ هد پمپ
۱۰-۱-۸ آبرسانی ساختمان‌هاي بلند مرتبه
۱۰-۱-۹ مخزن ذخیره آب
۱۰-۱-۱۰ محاسبه حجم مخزن ذخیره آب شرب
۱۰-۱-۱۱ لوله و اتصالات آبرسانی
۱۰-۱-۱۲ لوله‌هاي مسی
۱۰-۲ سیستم فاضلاب
۱۰-۲-۱ فاضلاب
۱۰-۲-۲ سیفون
۱۰-۱۶ سیفون و ملاحظات نصب آن
۱۰-۱۷ انواع سیفون‌هایی که کاربرد آن‌ها ممنوع است
۱۰-۱۸ سیفون در اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه شهری نصب سیفون
۱۰-۲-۳ مکش سیفونی
۱۰-۲-۴ انواع فاضلاب
۱۰-۲-۵ شیب لوله‌کشی فاضلاب
۱۰-۲-۶ دوخم
۱۰-۲-۷ لوله‌هاي فاضلاب

۱۰-۲-۸ سایزینگ لوله‌هاي فاضلابی

۱۰-۳ هواکش
۱۰-۳-۱ طرح‌هاي اجرای ونت
۱۰-۳-۲ انتهای لوله هواکش
۱۰-۳-۳ سایزینگ لوله ونت
۱۰-۳-۴ هواکش مشترک
۱۰-۳-۵ هواکش تر
۱۰-۳-۶ هواکش مداری
۱۰-۴ آب باران
۱۰-۴-۱ آب باران
۱۰-۴-۲ شاخص باران
۱۰-۴-۳ کفشوی آب باران
۱۰-۴-۴ لوله‌هاي قائم و افقی
۱۰-۴-۵ معیار‌هاي تعیین تعداد کفشوی آب باران
۱۰-۴-۶ سایزینگ لوله آب باران
۱۰-۵ سایر نکات طراحی و اجرا
۱۰-۵-۱ تست نهایی سیستم‌هاي لوله‌کشی
۱۰-۵-۲ تست سیستم آبرسانی
۱۰-۵-۳ تست سیستم سیرکوله
۱۰-۵-۴ تست سیستم فاضلاب
۱۰-۵-۵ تست سیستم آب باران
۱۰-۵-۶ محل عبور لوله‌هاي تاسیساتی
۱۰-۵-۷ فلاش تانک، فلاش والو
۱۰-۵-۸ نکات طراحی و اجرایی لوله‌هاي هواکش (Exhaust)
۱۰-۵-۹ سایر نکات
تست‌های کارشناس دادگستری از مبحث آبرسانی و فاضلاب

فصل یازدهم: سامانه‌های اطفاء حریق

۱۱-۱-تعاریف
۱۱-۱-۱- رایزر
۱۱-۱-۲- سیستم لوله ایستاده (Standpipe)
۱۱-۱-۳- سیستم شبکه بارنده خودکار (Sprinkler System)
۱۱-۱-۴- سیستم اطفای غیر خودکار
۱۱-۱-۵- سیستم اطفای خودکار
۱۱-۱-۶- شیلنگ نواری(Lay Flat)
۱۱-۱-۷- شیلنگ لاستیکی نیمهسخت
۱۱-۱-۸- ایستگاه شیلنگ
۱۱-۱-۹- رک مخصوص شیلنگ نواری
۱۱-۱-۱۰- سر لولههای چرخشی
۱۱-۱-۱۱- اتصال آتشنشانی (Fire Department Connection)
۱۱-۱-۱۲- انشعاب کمکی آتشنشانی
۱۱-۱-۱۳- شبکه آب آتشنشانی
۱۱-۱-۱۴- کلکتور ورودی پمپ
۱۱-۱-۱۵- کلکتور خروجی پمپ
۱۱-۱-۱۶- فشارسنج (Manometer)
۱۱-۱-۱۷- پرشرسوئیچ (Presure Switch)
۱۱-۱-۱۸- شیر تست (Test Valve)
۱۱-۱-۱۹- شیر دروازهای با رزوه بلند (OS & Y)
۱۱-۱-۲۰- شیر یکطرفه (Check valve)
۱۱-۱-۲۱- شیر کنترل (Control Valve)
۱۱-۱-۲۲- شیر توپکی ربع گرد (Ball valve)
۱۱-۱-۲۳- شیر دروازهای(Gate valve)
۱۱-۱-۲۴- شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر (Wet Alarm Check Valve)
۱۱-۱-۲۵- استاندارد
۱۱-۱-۲۶- فهرست شده (Listed)
۱۱-۱-۲۷- اسپرینکلر، بارنده (Sprinkler)
۱۱-۱-۲۸- اسپرینکلر پایینزن (Pendent Sprinkler)
۱۱-۱-۲۹- اسپرینکلر دیواری (Sidewall Sprinkler)

۱۱-۱-۳۰- اسپرینکلر بالا زن (Upright Sprinkler)

۱۱-۱-۳۱- اسپرینکلر پوشش گسترده
۱۱-۱-۳۲- اسپرینکلر پاسخ سریع (QR)
۱۱-۱-۳۳- اسپرینکلر مسکونی (Residential)
۱۱-۱-۳۴- اسپرینکلر اسپریکننده
۱۱-۱-۳۵- اسپرینکلر اسپریکننده استاندارد
۱۱-۱-۳۶-واحد مسکونی (برای نصب و راهاندازی اسپرینکلر)
۱۱-۱-۳۷- اتاق کوچک
۱۱-۱-۳۸- ارتفاع سقف (Ceiling Height)
۱۱-۱-۴۰- سقف مسطح
۱۱-۱-۴۱- سقف افقی
۱۱-۱-۴۲- سقف شیبدار
۱۱-۱-۴۳- سقف صاف
۱۱-۱-۴۴- سیستم لوله‌کشی اسپرینکلر
۱۱-۱-۴۵- سیستم طراحی شده بر اساس محاسبات هیدرولیکی (Hydraulically Designed System)
۱۱-۱-۴۶- سیستم لوله‌کشی با جداول پیش تعیین‌شده (Pipe Schedule System)
۱۱-۱-۴۷- سیستم اسپرینکلر لوله تر (Wet Pipe Sprinkler System)
۱۱-۱-۴۸- سیستم اسپرینکلر لوله خشک (Dry Pipe Sprinkler System)
۱۱-۱-۴۹- سیستم اسپرینکلر پیش عملگر (Preaction Sprinker System)
۱۱-۱-۵۰- شیر تنظیم فشار (Presure requlating valve)
۱۱-۱-۵۱- شاخه‌ها (Branch Lines)
۱۱-۱-۵۲- لوله‌های اصلی (Cross Mains)
۱۱-۱-۵۳- لوله‌های اصلی تغذیه‌کننده (Feed Mains)
۱۱-۱-۵۴- سیستم‌های نظارتی هشداردهنده (Supervisory Device)
۱۱-۱-۵۵- هشداردهنده جریان آب (Waterflow Alarm Device)
۱۱-۱-۵۶- ساختارهای مسدودکننده (Obstructed Construction)
۱۱-۱-۵۷- ساختارهای غیر مسدودکننده (Un-Obstructed Construction)
۱۱-۱-۵۸- گروه‌بندی تصرف‌ها
۱۱-۲- خاموش‌کننده‌های دستی

۱۱-۲-۱- نکات عمومی

۱۱-۲-۱-۲- طبقه‌بندی حریق‌ها مطابق ذیل می‌باشد. (بر اساسNFPA)
۱۱-۲-۲- تعداد خاموش‌کننده‌ها
۱۱-۲-۳-۳ جانمایی خاموش‌کننده‌ها
۱۱-۲-۴- الزامات نصب و اجرا
۱۱-۳- اسپرینکلر
۱۱-۳-۱- نکات عمومی
۱۱-۳-۳- قوانین کلی نصب اسپرینکلرها
۱۱-۳-۴- نکات کلی طراحی
۱۱-۳-۶- اسپرینکلرهای اسپری‌کننده استاندارد-دیواری
۱۱-۴-۱-۲- کلاسبندی سیستم لوله ایستاده
۱۱-۴-۳- جانمایی و طراحی
۱۱-۴-۴- جعبه‌های آتشنشانی
۱۱-۵- پمپ تأمین آب آتشنشانی
۱۱-۵-۱- طراحی و محاسبات
۱۱-۵-۲- نصب و اجرا
۱۱-۶- مخازن
سوالات تاسیسات مکانیکی کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵
سوالات تاسیسات مکانیکی کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۶
سوالات تاسیسات مکانیکی کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

بخش دوم / تأسیسات برقی ساختمان

فصل اول: کلید، روشنایی، پریز و فاصله از لوله‌های تاسیساتی

كليدها و روشنایی
تغذیه موتور فن از مدار روشنایی
قرار گرفتن کلید یک پل سر راه فاز برای کنترل مدار

الزام به رعایت حداقل فاصله بین شیرگاز و پریز برق

فصل دوم: لوله برق، داکت برق و اتصالات آن

لوله‌کشی برق، انواع لوله برق و ترانکینگ
۱-۱ لوله برق (conduit)
۱-۱-۲ لوله ساده یا صاف (plain conduit)
۱-۱-۳ لوله موجدار یا خرطومی (corrugated conduit)
۱-۱-۴ لوله قابل رزوه‌شدن (threadable conduit)
۱-۱-۵ لوله غیرقابل رزوه‌شدن (non-threadabe conduit)
۱-۱-۶ لوله سخت یا صلب (rigid conduit)
۱-۱-۷ لوله خم‌پذیر (pliable conduit)
۱-۱-۸ لوله خم برگردان یا ارتجاعی (self-recovering conduit)
۱-۱-۹ لوله قابل انعطاف (flexible conduit)
۱-۱-۱۰ لوله فلزی
۱-۱-۱۱ لوله عایق
۱-۱-۱۲ لوله مرکب
۱-۱-۱۳ لوله مقاوم در برابر گسترش شعله
۱-۱-۱۴ لوله بدون گازهای هالوژن

فصل سوم: سیم، کابل و رنگ آنها

رنگ عايق هادي‌هاي مدارهاي توزيع نيرو و مدارهاي نهايي
قوانین کابل، کابل چندرشت‌های، کابلکشی و دفن کابل‌ها
كابل، كابلكشي و شعاع خمش کابل
حداقل عمق حفاری کابل فشار ضعیف
سطح مقطع نول یا خنثی همسان با فاز یا بیشتر از آن
اثر هارمونیک روی سطح مقطع کابل

فصل چهارم: درجه حفاظت (IP) و محیط نمناک و مـرطوب مـاننـد حمـام و استخـر

درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهيزات الكتريكي در برابر نفوذ رطوبت اشياء خارجي
محيط‌هاي با شرايط عادي (محيط‌هاي خشك)
محيط‌‌هاي نمناك (حداقل IPX4)
محيط‌‌هاي مرطوب(حداقل IPX5)
حمام‌ها و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظاير آن
تعاريف و موقعيت مناطق (زون‌ها)
الزامات ايمني محیط نمناک و مرطوب
هم‌بندی در حمام
استخر
هم‌بندی در استخر

فصل پنجم: ترانس و اتاق ترانس

ترانس و اتاق ترانس
انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور
ابعاد اتاق ترانسفورماتور
اجزاي اتاق ترانسفورماتور(پله، درب، کانال، حائل آتش، مخزن روغن، نحوه نصب)
اجزاي اتاق‌هاي فشار متوسط و ضعيف و خصوصيات آنها

فصل ششم: تابلو برق، حفاظت، کلیدهای خودکار، بانک خازن و افت ولتاژ

قوانین اتاق تابلو برق(LV,MV)
تابلوهای الكتريكي
محل نصب تابلوها
تجهيزات، وسايل حفاظت و كنترل
كليدهاي خودكار مينياتوري(MCB)
كليدهاي خودكار (اتوماتيك)
كليد خودكار (كليد اتوماتيك) محدودكننده جريان اتصال كوتاه
كليدهاي مغناطيسي (كنتاكتورها)
كليدهاي مجزاكننده زيرِبار
كليد يا وسيله حفاظتي جريان باقيمانده RCD
عدم کارایی كليد يا وسيله حفاظتي جريان باقيمانده RCD
انواع کلیدهای جریان باقیمانده از نظر مدت زمان عملکرد
مباني عمومي بانك خازن
تابلوی بانک خازن
اندازه‌گیری ولتاژ برای تشخیص افت ولتاژ

فصل هفتم: سیستم‌های جریان ضعیف (اعلام حریق، تلفن، صـوت، آنتـن، BMS و شبـکـه کـامپیـوتـری سیستم‌های جریان ضعیف)
فصل هشتم: برق اضطراری، برق ایمنی، روشنایی ایمنی و UPS کلید و هادی حفاظتی دستگاه برق بدون وقفه(UPS)
فصل نهم: الکترود زمین، ارت، هم‌بندی، صاعقه، حریم

الكترود زمين
الكترود زمين اساسي (براي هر دو نوع زمين، شامل حفاظت سيستم و ايمني)
انواع ديگر الكترودهاي اساسي
الكترود زمين ساده (فقط براي وصل به هادي خنثاي فشار ضعيف)
مشخصه‌هاي اصلي سيستم TN
آسانسورها و پلکان برقی (مبحث پانزدهم مقررات ملی)
طبقه‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان تردد جمعیت
انواع مرسوم سيستم‌هاي فراخواني
برق اضطراری
انتخاب آسانسور و ابعاد کابین آن
چاهک آسانسور
ریل آسانسور
سیم بکسل‌های آسانسور
نقشه‌ها و اطلاعات تکمیلی
فضاي ماشين‌آلات (موتورخانه)
پیاده رو متحرک

فصل دهم: ۱۰۰ نـکتـه و درس مختصـر در ماشین‌های الکتریکی و نیروگاه
منابع و مآخذ

مقدمه کتاب درسنامه و تشریح سؤالات برگزيده آزمون‌های كارشناسی رسمی رشته تأسيسات ساختمانی:

کتاب حاضر مجموعه اطلاعات لازم برای شرکت‌کنندگان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمان را گردآوری نموده است.

اگرچه نکات مهم مباحث مقررات ملی ساختمان در این کتاب توضیح داده شده است. ولی به منظور جلوگیری از افزایش حجم و هزینه کتاب از بازنویسی مطالب این مباحث خودداری کرده‌ایم و بیشتر به مجموعه اطلاعات فنی تاسیسات ساختمان که برای شرکت در آزمون کارشناسی رسمی مورد نیاز است پرداخته‌ایم.

به خوانندگان محترم توصیه می‌شود علاوه بر کتاب فوق متن کامل مباحث ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶و ۱۷ مقررات ملی ساختمان را نیز مطالعه نمایند.

با توجه به اینکه آزمون کارشناسی رسمی کتاب بسته است، سوالات محاسباتی پیچیده مشابه سوالات آزمون طراحی نظام مهندسی در این کتاب مطرح نشده‌اند و در مقابل روی سوالات مفهومی و مبتنی بر دانش فنی تاکید بیشتری داشته‌ایم.

مشخصات: کتاب درسنامه و تشریح سؤالات برگزيده آزمون‌های كارشناسی رسمی رشته تأسيسات ساختمانی

نویسنده

, , , ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001685033

تعداد صفحات

400

لوح فشرده

ابعاد
وزن 699 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب درسنامه و تشریح سؤالات برگزيده آزمون‌های كارشناسی رسمی رشته تأسيسات ساختمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مهندسی و معماری آب انبارهای ایران

کتاب مهندسی و معماری آب انبارهای ایران

فروشنده : آزمون تاپ
80,000 تومان 76,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آشنایی با خصوصیات و کاربردهای 555 آچار فرانسه ی آی سی ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب رمز نگاری عملی - امنیت تبادل اطلاعات
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب الکترونیک صفر تا صد: نمایشگرهای الکترونیکی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی: تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی(۱)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب همراه ناظر ساختمان

فروشنده : آزمون تاپ
272,000 تومان

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0