کتاب تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

نویسنده: فرهاد شبیهی

سال چاپ: 1395

نوبت چاپ: 2

 

 

شما با خرید این محصول 100 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

200,000 تومان 190,000 تومان

کتاب تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی

کتاب تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی

پیشگفتار

فصل اول/ ایمنی در شبکه‌‌های برق

1-1 مقدمه

1-2 علل وقوع حوادث در محیط کار

1-3 برق گرفتگی

1-3-1 عوارض ناشي از عبور جريان از بدن

1-3-2 علل برقگرفتگي

1-3-3 اثرات عبور جريان برق از بدن

1-3-4 مقابله با برقگرفتگی

1-3-5 نکات ایمنی

1-4 حفاظت‌‌های لازم در تاسیسات برقی

1-4-1 کلید‌های حفاظت از جان (جریان نشتی) RCD

1-4-1-1 مشخصات کلید‌های RCD

1-4-1-2 دستورالعمل دوره بهره برداری

1-5 حریم خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق

1-5-1 حریم فشار ضعیف و 20 کیلو ولت

1-6 نقش استاندارد‌ها در کاهش حوادث

1-6-1 مفاهیم کلی

1-6-2 استاندارد‌های قانونی

1-6-3 استاندارد‌های فنی

فصل دوم / محاسبات پایه و تعاریف و ضرایب مهم در تاسیسات الکتریکی

2-1 اصول طراحی سیستم

2-2 محاسبات توان

2-3 محاسبات اتصال کوتاه

2-4 امپدانس‌‌هادی‌ها و کابل‌‌ها

2-4-1 تبدیل ستاره به مثلث و برعکس

2-5 تعاریف مهم و پرکاربرد

2-6 ضریب اعوجاج کلی‌‌هارمونیک‌‌ها (THD)

2-7 مقدار rms و تعاریف گروه مصارف

2-8 محاسبات افت ولتاژ

2-8-1 افت ولتاژ در مدار‌های تک فاز مجتمع

2-8-2 افت ولتاژ در مدار‌های تک فاز پراکنده

2-8-3 افت ولتاژ در مدار‌های سه فاز

2-8-4 افت ولتاژ در شبکه‌‌های هوایی

2-8-5 افت ولتاژ در شبکه‌‌های حلقوی فشار ضعیف یا دوسو تغذیه

2-9 تعیین سطح مقطع کابل‌‌ها در شبکه‌‌های حلقوی فشار ضعیف

فصل سوم / اصول انتخاب و اجرای کابل

3-1 مقدمه

3-2 اصول انتخاب کابل بر اساس جریان مجاز کابل

3-3 نحوه تعیین جریان مجاز کابل جهت نصب هوایی

3-4 نحوه تعیین جریان مجاز کابل جهت نصب زمینی

3-5 نحوه انتخاب کابل بر اساس جریان مجاز

3-6 انتخاب کابل براساس اتصال کوتاه

3-7 انتخاب کابل براساس افت ولتاژ

3-8 نکات مهم و ضروری در اجرای کابل

3-9 اصول محاسبه جریان مجاز کابل‌‌ها

3-9-1 انتقال حرارت به وسیله هدایت

3-9-2 انتقال حرارت به وسیله کنواکسیون و تشعشع

3-10 محاسبه جریان مجاز

فصل چهارم / انتخاب فیوز، کلید و عناصر حفاظتی

4-1 معرفی فیوز‌ها و چگونگی انتخاب آن‌ها

4-2 انتخاب فیوز برای مصارف عادی

4-3 انتخاب فیوز برای مصارف موتوری

4-4 چگونگی انتخاب کنتاکتور

فصل پنجم / انتخاب سیم‌‌ها و شین‌‌ها

5-1 انتخاب شین‌‌ها

5-1-1 شناسایی خواص مواد‌‌هادی‌‌ها

5-1-2 انتخاب شین‌‌ها جهت نصب در فضای سرپوشیده

5-2 جریان مجاز سیم‌‌ها

فصل ششم / زمین کردن حفاظتی

6-1 سیستم‌‌های اتصال زمین در توزیع نیروی برق

6-1-1 سیستم TT

6-1-2 سیستم TN

6-1-3 سیستم IT

6-2  اتصال زمین حفاظتی تجهیزات الکتریکی  در سيستم‌‌هاي توزيع

6-3 ضرورت ارزیابی عملکرد مدار از دیدگاه ایمنی

6-4 حفاظت در مقابل  اضافه بار

6-5 حفاظت با استفاده از رله جریان نشتی به زمین

6-6 الکترود زمین

6-7 مشخصات انواع الكترود‌هاي اتصال زمين

6-8 مشخصات‌‌هادي‌های سيستم اتصال زمين

6-9 محاسبهء تعداد چاه اتصال زمین لازم

6-10 اصول و روش‌های نصب سیستم اتصال زمین

6-10-1 نصب الکترود‌های اتصال زمین]10[

6-10-2 نصب‌‌هادی‌های اتصال زمین

6-11 مقاومت ویژه زمین

6-12 محاسبه مقاومت الکترود‌ها

6-13 اندازه گیری مقاومت الکترود زمین

6-14 نحوه صحیح اتصال بدنه وسایل به زمین

6-15 سطح مقطع‌‌هادی نول و‌‌هادی حفاظتی

6-16 مقاومت مخصوص زمین

فصل هفتم / انتخاب ترانسفورماتور و بهره برداری از آن

7-1 محاسبه افت ولتاژ در ترانسفورماتور

7-2 محاسبه جریان اتصال کوتاه پس از ترانسفورماتور

7-3 راندمان ترانسفورماتور

7-4 انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور ]7[

7-5 بهره برداری موازی ترانسفورماتور‌ها

7-6 نصب ترانسفورماتور‌های توزیع

7-7 اتاق ترانسفورماتور

7-8 انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور

7-9 ابعاد اتاق ترانسفورماتور

7-10 اجزای اتاق ترانسفورماتور و خصوصیات آن

7-11 اجزای اتاق‌‌های فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آن‌ها

فصل هشتم / تابلو‌های فشار ضعیف و فشار متوسط و متعلقات آن‌‌ها

8-1 تابلو فشار ضعیف

8-1-1 لوازم داخلی تابلو

8-1-2 انواع تابلو‌های فشار ضعیف از دیدگاه محل استقرار و نقش آن‌ها در سیستم توزیع

8-1-3 نکات مهم درطراحی، ساخت و اجرای تابلو

8-1-4 لوازم، وسایل و تجهیزات داخل تابلو

8-1-5 اجزای داخلی تابلو‌های اصلی

8-1-6 تابلو‌های فرمان وسایل موتوری

8-1-7 تابلو‌های فرعی روشنایی

8-1-8 وسایل اندازه گیری و نمایشگر

8-2 تابلو‌های فشار متوسط

8-2-1 تابلو فشار متوسط برای استفاده در سیستم حلقه ای (رینگ)

8-2-2 تابلو‌های فشار متوسط برای استفاده در سیستم شعاعی

8-3 مشخصات فنی تابلو‌های فشار متوسط ]14[

8-3-1- نیاز‌های عمومی

8-3-2- اجزای ثابت

8-3-3- سیستم اینترلاک

8-3-4- کلید‌های قدرت

8-3-5- ترانسفورماتور‌های جریان

8-3-6- ترانسفورماتور‌های ولتاژ

8-3-7- شینه‌‌ها و اتصالات

8-3-8- کلید‌های جداکننده و کلید‌های زمین

8-3-9- وسایل اندازه گیری

8-3-10- سیم کشی

8-3-11- روشنایی

8-3-12- لوحه ویژگی‌‌ها

8-3-13- گرمکن (هیتر)

8-3-14- حفاظت در برابر زنگ زدگی

8-3-15- روش نصب

8-4 ترانسفورماتور‌های جریان

8-4-1 ساختمان ترانسفورماتور‌هاي جريان

8-4-2 عملكرد

8-4-3 بردن

8-4-4 ترانسفورماتور جريان در حالت مدار باز

8-4-5 ضريب زمان كوتاه مدت

8-4-6 ضريب حد دقت

8-4-7 مشخصه ترانسفورماتور‌هاي جريان

8-4-8 جريان نامي ثانويه

8-4-9 امپدانس سيم پيچ ثانويه

8-4-10 كاربرد

8-4-11 اثر جريان مغناطيس كنندگي CT بر روي تنظيم رله

8-5 ترانسفورماتور ولتاژ

8-6 کنتور

8-7 درجه حفاظتی تابلو

8-7-1 علائم بکار رفته

8-7-1-1 اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی

8-7-1-2 دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی

8-8 تعمیر و نگهداری

فصل نهم / جبران سازی توان راکتیو

9-1 محاسبه تلفات در يك فيدر توزيع

9-2 روش‌هاي كاربردي جهت جبران سازي توان راكتيو شبكه‌‌هاي فشار متوسط

9-2-1 روش جستجوي كامل

9-3 روش‌هاي كاربردي جهت جبران سازي توان راكتيو شبكه‌‌هاي فشار ضعيف

9-3-1 دستورالعمل‌‌هاي خازن گذاري در شبكه‌‌هاي فشار ضعيف

9-3-2 استخراج دستورالعمل خازن گذاري در سيستم توزيع فشار ضعیف

9-3-3 خازن گذاري در شبكه‌‌هاي فشار ضعيف با توجه به توزيع تجمعي مشتركين

9-4 محاسبه تابع هدف

9-5 خازن گذاری متمرکز

9-6 تصحیح ضریب توان

9-7 انواع جبران سازی

9-7-1  جبران سازی انفرادی

9-7-2 جبران سازی مرکزی

9-7-3 جبران سازی مخلوط (ترکیبی)

فصل دهم / اصول سیم کشی ساختمان

10-1 نقشه تاسیسات الکتریکی

10-2 تابلو‌های برق ساختمان

فصل یازدهم / مباحث ویژه در تاسیسات الکتریکی

11-1 سیستم‌‌های اعلام حریق

11-1-1 انواع سیستم‌‌های اعلام حریق

11-1-2 تجهیزات سیستم اعلام حریق

11-1-3 اصول طراحی و نصب سیستم اعلام حریق

11-1-3-1 نکات مربوط به منطقه بندی (زون بندی) سیستم اعلام حریق

11-1-3-2 نکات مربوط به شستی‌‌ها

11-1-3-3 نکات مربوط به تابلوی اعلام حریق

11-1-3-4 نکات مربوط به آشکارساز‌ها

11-1-3-5 نکات مربوط به آژیر‌ها

11-1-3-6 نکات مربوط به کابل کشی

11-2 سیستم‌‌های اعلام سرقت

11-2-1 انواع سیستم‌‌های اعلام سرقت وکاربرد آن‌‌ها

11-2-2 تجهیزات سیستم‌‌های دزدگیر

11-2-3 طرز کار سیستم اعلام سرقت

11-2-4 اصول طراحی، نصب و آزمایش

11-2-4-1 بازدید از محل

11-2-4-2 تهیۀ نقشه سیم کشی

11-2-4-3 تهیۀ لیست تجهیزات لازم

11-2-4-4 اجزای عملیات سیم کشی

11-2-5 راه اندازی سیستم و انجام آزمایش‌‌های لازم

11-2-6 نقشۀ مدار الکترونیکی سیستم اعلام سرقت

11-3 سیستم‌‌های دوربین مدار بسته

11-3-1 اصول کار سیستم‌‌های دوربین مدار بسته

11-3-2 انواع سیستم‌‌های دوربین مدار بسته

11-3-3 تجهیزات سیستم‌‌های دوربین مدار بسته

11-3-4 اصول طراحی، نصب و سیم کشی سیستم‌‌های دوربین مدار بسته

11-3-4-1 بازید از محل

11-3-4-2 انتخاب نوع سیستم

11-3-4-3 انتخاب دوربین و لنز

11-3-4-4 انتخاب پایه و کیس

11-3-4-5 انتخاب دستگاه ضبط کننده

11-3-4-6 انتخاب دستگاه کنترل کننده

11-3-4-7 تعیین منبع تغذیه

11-3-4-8 تعیین محل قرارگیری تجهیزات کنترلی

11-3-4-9 ترسیم نقشه

11-3-4-10 تهیۀ لیست تجهیزات

11-3-5 نقشۀ مدار الکتریکی سیستم‌‌های دوربین مدار بسته

11-4 سیستم دربِ اتوماتیک

11-4-1 انواع سیستم‌‌های دربِ اتوماتیک

11-4-1-1 سیستم هیدرولیکی (روغنی)

11-4-1-2 سیستم‌‌های‌‌ پنوماتیکی (بادی)

11-4-1-3 سیستم‌‌‌های الکترومکانیکی (گیربکس)

11-4-2 اصول نصب و سیم کشی دربِ اتوماتیک

11-4-3 مراحل نصب و راه اندازی سیستم درب اتوماتیک

11-4-4 آشنایی با راه بند‌های الکتریکی

11-4-4-1 انواع راه بند‌ها

11-4-4-2 نحوۀ عملکرد راه بند‌ها

11-5 سیستم‌‌های برق اضطراری و ایمنی

11-5-1 منابع تغذیۀ اضطراری

11-5-2 برق اضطراری سیستم‌‌های ایمنی و حفاظتی

11-5-3 برق اضطراری بدون وقفۀ کوتاه مدت (UPS1)

11-5-3-1 طرز کار UPS

11-5-3-2 انواع UPS‌‌ها

11-5-3-3 نحوۀ انتخاب UPS مناسب

11-5-4 برق اضطراری طولانی مدت برای منازل و اماکن بزرگ

11-5-4-1 مولد‌های کوچک قابل حمل

11-5-4-2 مولد‌‌های قابل حمل با قدرت متوسط (مینی ژنراتور)

11-5-4-3 مولد‌های پرقدرت دیزلی

11-6 آسانسور

11-6-1 پارامتر‌‌های فنی آسانسور

11-6-2 قطعات اصلی آسانسور‌های الکتریکی عبارتند از:

11-6-3 مقررات ایمنی ریل‌‌های راهنما

11-7 سیستم آنتن مرکزی

11-7-1 تجهیزات سیستم آنتن مرکزی

11-7-1-1 تجهیزات ابتدایی تهیه سیگنال

11-7-1-2 تجهیزات سیستم توزیع سیگنال

11-7-2 کابل‌‌های مورد استفاده در MATV

11-7-3 طراحی سیستم MATV

11-7-3-1 طراحی سیستم توزیع

11-7-3-2 نحوه انتخاب تپ آف

11-7-3-3 انتخاب آنتن

11-7-3-4 برآورد سطح سیگنال

11-7-3-5 انتخاب پیش تقویت کننده

11-7-3-6 پردازش و ترکیب سیگنال

11-7-3-7 انتخاب آمپلی فایر

11-7-4 انواع تداخل و روش‌‌های از بین بردن آن

11-7-5 شبح یا سایه در تصویر

11-8 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS1)

11-8-1 بخش‌‌های مختلف خانه هوشمند

11-8-2 اجزای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

11-8-3 مزایای کلی استفاده ازBMS

پیوست اول / استاندارد‌‌های IEC مرتبط با تاسیسات الکتریکی

پیوست دوم / چک لیست بازرسی آسانسور‌های برقی بر مبنای استاندارد ملی 1-6303

 1. چاه آسانسور

3.موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه‌‌ها

 1. درب‌‌ها
 2. کابین و وزنه تعادل
 3. وزنه تعادل
 4. طناب فولادی
 5. ترمز ایمنی (پاراشوت)
 6. گاورنر
 7. ریل راهنما
 8. ضربه گیر
 9. فواصل
 10. سیستم محرکه آسانسور
 11. مشخصات سیستم محرکه آسانسور
 12. ترمز
 13. لوازم و تجهیزات حفاظت الکتریکی
 14. حفاظت موتور‌ها
 15. کلید‌های اصلی
 16. کنترل عملکرد آسانسور
 17. اولویت‌‌ها و علائم
 18. دستورالعمل‌‌ها
 19. مدارک
 20. تست‌‌ها

 

مشخصات: کتاب تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786008050148

تعداد صفحات

336

لوح فشرده

ابعاد
وزن 599 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
كتاب طراحی اتصالات فولادی و بتنی مقاوم در برابر زلزله
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش تخصصی نصب، راه اندازی و عيب يابی درب اتوماتيك، راه بند و كركره برقی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب DSP /افست/ پروکیس/Digital Signal Processing

کتاب DSP /افست/ پروکیس/Digital Signal Processing

فروشنده : آزمون تاپ
269,000 تومان 255,550 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0