کتاب ایمنی در صنعت پله برقی*

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: فرتاش رزمجو
آنتونی آندون

سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 17 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

35,000 تومان 33,250 تومان

1 در انبار

کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

به جرات می توان ادعا نمود, کتاب ایمنی در صنعت پله برقی برای اولین ابر در ایران و جهان در زمینه ایمنی و استانداردهای موجود در صنعت پله‌برقی و پیاده‌روی متحرک تدوین گردیده است. مطالب استفاده شده در کتاب ایمنی در صنعت پله برقی بر اساس الزامات استانداردهای داخلی و بین‌المللی, مقالات برتر, مجلات خصصی و تحقیق‌های دانشگاهی به همراه پشتوانه تجارب کسب شده در صنعت پله‌برقی ایران طی سالیان متمادی تالیف گردیده است.

در کتاب ایمنی در صنعت پله برقی سعی شده, الزامات استاندارد در خصوص ایمنی و همچنین مکانیزم‌های ایمنی به کار رفته در این صنعت به زبان ساده بیان شده و زمینه درک بهتر و صحیح این استاندارد فراهم گردد. امید است, کتاب ایمنی در صنعت پله برقی بتواند پاسخگوی نیاز فعالین,‌علاقه‌مندان و محققین این صنعت بوده و به عنوان منبع قابل اعتماد و معتبر مورد استفاده اساتید, دانشجویان و کارشناسان محترم قرار گیرد.

 

فهرست مطالب کتاب ایمنی در صنعت پله برقی :

پیشگفتار شماره ۱
پیشگفتار شماره ۲
مقدمه کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

فصل اول: تعاریف اصلی

 • ۱-۱ ارتفاع پله برقی
 • ۱-۲ طول افقی پله برقی
 • ۱-۳- طول مفید پله برقی
 • ۱-۴- سرعت
 • ۱-۵- شیب پله برقی
 • ۱-۶- عرض پله برقی
 • ۱-۷- استپ
 • ۱-۸- پالت
 • ۱-۹- شانه و كامپلیت
 • ۱-۱۰- دستگیره یا هندریل
 • ۱-۱۱- بالستریت یا نرده پله برقی
 • ۱-۱۲- اسكرت
 • ۱-۱۳- دك داخلی
 • ۱-۱۴- دك خارجی
 • ۱-۱۵- درب محافظ ایستگاههای بالا و پایین
 • ۱-۱۶- تعداد استپ افقی
 • ۱-۱۷- جهت حركت پله برقی
 • ۱-۱۸- مكانیزم‌های ایمنی
 • ۱-۱۹- بیمه سرنشینان پله برقی
 • ۱-۲۰- جانمایی پله برقی
 • ۱-۲۱- چیدمان پله برقی
 • ۱-۲۲- انواع چیدمان
 • ۱-۲۲-۱- چیدمان پله‌برقی در چند طبقه به روش تکی
 • ۱-۲۲-۲- چیدمان پله‌برقی در چند طبقه به روش ضربدری
 • ۱-۲۲-۳- چیدمان پله‌برقی در چند طبقه به روش موازی
 • ۱-۲۳- محاسبه و نحوه انتخاب پله برقی
 • ۱-۲۴- ظرفیت جابه‌جایی پله برقی

فصل دوم: استانداردها :

فصل سوم: آنالیز حوادث :

 • ۳-۱ تعریف حادثه
 • ۳-۲ روشهای آنالیز حوادث
 • ۳-۳ راههای مواجهه با خطر
 • ۳-۴ شناسایی سطح شدت حوادث

فصل چهارم: حوادث در فرایند نصب :

 • ۴-۱ حوادث در فرایند حمل، نصب و راه اندازی
 • ۴-۲ مرحله حمل و تخلیه
 • ۴-۳ مرحله جایگذاری
 • ۴-۴ مرحله نصب مكانیكال
 • ۴-۵ مرحله تست و راه اندازی

فصل پنجم: حوادث و سیستمهای ایمنی

 • ۵-۱ حوادثی كه براثر طراحی غلط پله برقی حادث می‌گردند.
 • ۵-۲ حوادثی كه بدلیل ضعف در سرویس و نگهداری تجهیزات بوجود می‌آید.
 • ۵-۳ حوادثی كه بدلیل رفتار غلط مسافرین حادث می‌گردند.
 • ۵-۳-۱ هشدارهای ایمنی
 • ۵-۳-۲ آموزشهای بلند مدت
 • ۵-۴ طبقه‌بندی انواع حوادث
 • ۵-۴-۱ حوادث ناشی از سقوط
 • ۵-۵ انواع مصدومیت
 • ۵-۶ اقدامات پیشگیرانه
 • ۵-۷ بررسی انواع حوادث و مکانیزم‌های ایمنی مرتبط

۵-۷-۱ حوادث مربوط به شانه‌ها و کامپلیت

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • گزارش حوادث
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۲ گیر کردن بین فاصله استپ و اسکرت

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • گزارش حوادث
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد
 • ۵-۷-۳ گیر کردن در ورودی هندریل
  شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۴ گیر کردن و یا زمین خوردن در اثر عدم تراز یا شکستگی استپ

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۵ گیر کردن در فاصله‌ بین استپ‌ها ذر کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۶ شكستگی و یا عدم وجود استپ

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۷ افتادن مسافر در اثر توقف ناگهانی و یا كوتاه بودن فاصله توقف

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • گزارش حوادث
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۸ آسیب دیدن انگشتان در اثر گیر كردن بین هندریل و بالسترید و یا هندریل و دیوار

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۹ افتادن مسافر در اثر توقف هندریل و یا كم بودن سرعت آن در کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۱۰ افزایش ابعاد حادثه بدلیل عدم وجود دكمه توقف اضطراری

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۱۱ لغزندگی پاگردهای ابتدایی و انتهایی و یا استپ

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۱۲ عدم وجود كنتاكتور دوم ایمنی

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۱۳ رها شدن و حركت خلاف جهت در کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • گزارش حوادث
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۱۴ اثرات مواد سمی

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۱۵ فضای باز و ناایمن در كناره تجهیزات

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • گزارش حوادث
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۱۶ برخورد با سازه ساختمان

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۱۷ كمبود فضای كافی در ورودی و خروجی پله برقی

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • گزارش حوادث
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۱۸ نشستن و یا آویزان شدن از هندریل

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • گزارش حوادث
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۱۹ حوادث بدلیل حمل بار نامناسب در کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

 • شرح حادثه
 • علل وقوع
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۲۰ عدم وجود دكمه توقف اضطراری در موتورخانه

 • راهكارهای پیشگیرانه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۲۱ نور كم در محل كار

 • راهكارهای پیشگیرانه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۲۲ برق گرفتگی

 • راهكارهای پیشگیرانه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۲۳ فضای كم در ایستگاههای پله برقی

 • راهكارهای پیشگیرانه
 • الزامات استاندارد

۵-۷-۲۴ وقوع حریق در پله برقی

 • گزارش حوادث
 • راهكارهای پیشگیرانه
 • اقدام در زمان حادثه
 • الزامات استاندارد

۵-۸ علائم ایمنی

فصل ششم: توصیه‌های ایمنی :

 • ۶-۱ توصیه‌های ایمنی
 • ۶-۲ در زمان سوار شدن
 • ۶-۳ سوار شدن كودكان
 • ۶-۴ در زمان طی مسیر
 • ۶-۴ در زمان طی مسیر
 • ۶-۵ در زمان خروج از پله برقی
 • ۶-۶ شرایط اضطراری

فصل هفتم: ایمنی در یك نگاه :

منابع کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

کتاب ایمنی در صنعت پله برقی کتاب ایمنی در صنعت پله برقی کتاب ایمنی در صنعت پله برقی* 212 222x300

کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

مشخصات: کتاب ایمنی در صنعت پله برقی*

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681486

تعداد صفحات

192

لوح فشرده

ابعاد
وزن 350 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب ایمنی در صنعت پله برقی*”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
كتاب آموزش LOGO! Version 8

كتاب آموزش LOGO! Version 8

فروشنده : آزمون تاپ
280,000 تومان 266,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سیستم‌های گرمایش از کف

کتاب سیستم‌های گرمایش از کف

فروشنده : آزمون تاپ
80,000 تومان
موجود نیست
- 10%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کامل ترین راهنمای نرم افزار pvsyst برای طراحی نیروگاه خورشیدی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کارگاه الکتروتکنیک و سیم کشی بیمارستان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب هندبوک ASHRAE جلد پنجم : تجهیزات عمومی

کتاب هندبوک ASHRAE جلد پنجم : تجهیزات عمومی

فروشنده : آزمون تاپ
200,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تاسیسات سرمایشی برای نگهداری مواد غذایی

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب الزامات استاندارد EN115-1 در پله برقی

کتاب الزامات استاندارد EN115-1 در پله برقی

فروشنده : آزمون تاپ
165,000 تومان 156,750 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (۸)

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (۸)

فروشنده : آزمون تاپ
612,000 تومان 581,400 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی آسانسور و پله‌برقی

کتاب طراحی آسانسور و پله‌برقی

فروشنده : آزمون تاپ
120,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی و شناخت اجزای پله برقی

کتاب مبانی و شناخت اجزای پله برقی

فروشنده : آزمون تاپ
149,000 تومان 141,550 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی سرویس و نگهداری پله برقی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی

کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی

فروشنده : آزمون تاپ
170,000 تومان 161,500 تومان
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0