- 5%

کتاب درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تاسیسات الکتریکی و مکانیکی)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 9
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمد حق مدد میلانی

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 285 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

570,000 تومان

کتاب درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تاسیسات الکتریکی و مکانیکی)

درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات 1400

مرجع آموزشی مباحث تاسیسات ال

کتریکی و مکانیکی آزمون های کارشناسی رسمی رشته های

«تاسیسات ساختمانی» و «برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات»

 • درسنامه تاسیسات الکتریکی + در سنامه تاسیسات مکانیکی = درسنامه جامع تاسیسات

◀  تنها درسنامه مباحث برقی و مکانیکی منطبق با سرفصل های اعلامی آزمون قوه قضائیه

 

 • مباحث آزمونهای کارشناسی رسمی رشته های تأسیسات و کارخانجات مشتمل بر چهار موضوع کلی زیر می باشد:

1- تأسیسات الکتریکی  2- تأسیسات مکانیکی    3- ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات     4- علوم پایه و عمومی

 • این کتاب که مجموعه ای 20 فصلی از دو مبحث تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی که در یک مجلد تالیف شده است و از آنجا که کلیه مباحث برقی و مکانیکی در هر دو رشته تاسیسات ساختمانی و رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات کاملا با هم مشترک می باشند لذا این کتاب، مرجع آموزشی جامعی برای مهندسین گروه های برق و مکانیک و همچنین صنایع که داوطلب شرکت در آزمونهای کارشناسی رسمی رشته های «تاسیسات ساختمانی» و «برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات» هستند، می باشد.

👈 این درسنامه براساس رویکرد موضوعی کلیه سوالات طرحی شده در تمامی آزمونهای کارشناسی رسمی قوه قضائیه و دادگستری تالیف و تدوین شده است. 

 

 • از جمله ویژگی های این کتاب عبارت است:
 • دسته بندی کلیه مباحث آزمونها در 10 سرفصل تاسیسات الکتریکی و 10 سرفصل تاسیسات مکانیکی
 • فصل بندی کاملاً مستقل کتاب با رویکرد گام به گام در نگارش و تدوین مطالب هر فصل
 • استفاده از تصاویر راهنما و جداول استاندارد و دسته بندی شده مطالب جهت درک مطلب بهتر مباحث
 • استفاده از روابط کاربردی و محاسبات سرانگشتی مناسب کارشناسی به جای روابط پیچیده و دشوار مهندسی
 • ارائه نکات فنی و اجرایی تاسیساتی در کنار مفاهیم علمی در سرتاسر کتاب
 • استخراج و ارائه نکات فنی و کاربردی مطالب از مستندات فنی معتبر (شامل مباحث نظام مهندسی، نشریه های سازمان برنامه، دستورالعملها و آئین نامه ها، استانداردها و…) جهت غنی تر کردن کتاب
 • صرفنظر از مطالب تخصصی غیر کاربردی نامرتبط با آزمونهای کارشناسی رسمی
 • تاکید در ارائه اسامی و عبارت های مصطلح در اجرای تاسیسات (گاه تا پنج اصطلاح) جهت آشنایی مهندسان
 • مطالب این کتاب علاوه بر استفاده علمی و اجرایی کارشناسان رسمی برای سایر کارشناسان تاسیساتی اعم از مجریان تاسیساتی، کارشناسان حوادث، ارزیابان واحدهای تولیدی و صنعتی و… نیز بسیار کاربردی می باشد.
 • تلاش در رعایت آئین نگارش فارسی و شیوایی مطالب کتاب به گونه‌ای که محتوا و درک مطالب به خواننده (با توجه به مهندسی های مختلف برق، مکانیک و صنایع) منتقل گردد.

 

 • جهت اطلاع مهندسین عزیز، درصد فراوانی سوالات مربوط به مباحث الکتریکی و مکانیکی این آزمونها که براساس تجزیه و تحلیل سوالات کلیه ادوار آزمونهای برگزارشده (1371 لغایت 1399) به دست آمده اند، به شرح زیر می باشد:
 • «تأسیسات ساختمانی» قوه قضائیه: (تأسیسات الکتریکی  9/33% ) – (تأسیسات مکانیکی  1/57%)
 • «برق، ماشین وتأسیسات کارخانجات» قوه قضائیه: (تأسیسات الکتریکی 32%) – (تأسیسات مکانیکی  4/27%)
 • «تأسیسات ساختمانی» دادگستری: (تأسیسات الکتریکی 2/22% ) – (تأسیسات مکانیکی  7/74%)
 • «برق، ماشین وتأسیسات کارخانجات» دادگستری: (تأسیسات الکتریکی 7/22% ) – (تأسیسات مکانیکی  8/17%)

 

 • کانال آموزش تخصصی مباحث کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تلگرام):    @KarshenasiRasmi_TK
 • گروه همفکری مباحث کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تلگرام): @KarshenasiRasmiGroup_TK

 

فهرست مطالب

 

 

بخش اول : تأسیسات بـرقی

فصل 1      مبـانی تأسیسات بـرقی

1-1- مفاهیم الکتریسیته  /  اختلاف پتانسیل الكتریكی  /  قرارداد

1-1-3- مقاومت الکتریکی  /  مدار الکتریکی

1-1-5- کار الکتریکی  /  بازده

1-1-7- قوانين جريان و ولتاژ کيرشهف

1-1-8- جریان متناوب

1-1-9- شار مغناطیسی  /  سلف (القاگر)  /  خازن

1-1-12- انواع توان در سیستم جریانمستقیم و جریان متناوب یک فاز و سه فاز

1-1-13- بارهای متعادل و نامتعادل

1-2- تولید و انتقال انرژی

1-2-1- مصرفکنندههای انرژی الکتریکی

1-2-2- برقگرفتگی

1-2-3- تأسیسات

 

فصل 2      سیستمهای نیروی برق و ارتینگ

2-1- سیستمهای ایمنی

2-1-1- حفاظت توسط عایقکاری  /  حفاظت توسط ولتاژ کم  /  حفاظت توسط ترانسفورماتور جداکننده

2-1-4- حفاظت توسط کلید جریان باقیمانده (RCD)  /  سیستم حفاظت توسط سیم زمین (ارت)

2-2- تعاريف عمومی

2-3- ارتینگ و اتصال زمین  /  سیستمهای نیرو (اتصال به زمین)

2-4-1- سیستم  TN  /  سیستم  TT و IT

2-5- مقاومت الكتريكی اتصال به زمین

2-5-1- همبندی و انواع آن

2-5-2- مقررات سیستم  اتصال زمین

2-5-3- قطع خودكار مدار در اثر اتصال كوتاه

2-6- الکترود زمین  /  انواع الكترودهاي زمین

2-6-2- الكترود زمین اساسی (براي هر دو نوع زمینِ حفاظت سیستم و ايمنی)

2-6-3- انواع ديگر الكترودهاي اساسی

2-6-4- الكترود زمین ساده  /  الکترودهای زمین مورد نیاز در انشعابات فشارضعیف

2-6-6- روشهای اندازهگیری مقاومت اتصال زمین

 

فصل 3      سیم و کابل تأسیسات

3-1- سیمهای برق

3-2- کابل  /  ساختمان کابل

3-3- شناسائي كابلها  /  اطلاعات روی کابلها

3-3-2- خواندن علائم  روی کابلها به روش هارمونیک  /  کدگذاری کابلها براساس استاندارد VDE

3-3-4- کاربرد انواع کابل

3-4- الزامات و مقررات  اجرایی در تأسیسات الکتریکی

3-4-1- مقررات و الزامات محیطهای مرطوب و نمناک

3-5- اثر افت ولتاژ  /  برآورد افت ولتاژ

3-6- انتخاب نوع کابلها  /  محاسبات کابل

3-6-2- حفاظت سیم ها و کابلها

3-7- اصول و روشهای نصب کابلهای زمینی  /  اصول و روشهای نصب کابلهای هوایی

3-7-2- کابل فشارمتوسط

3-8- لولههای محافظ در تأسیسات الکتریکی

3-9- مراحل تولید سیم و کابل

 

فصل 4      حفاظت الکتریکی تأسیسات

4-1- انواع حفاظت در تأسیسات

4-1-1- تعاريف پایه

4-2- تجهیزات و وسايل حفاظت و كنترل

4-2-1- فیوزها

4-2-2- كلیدهاي خودكار مینیاتوري  (Miniature Circuit Breaker)

4-2-3- كلیدهاي خودكار (اتوماتیك)  کمپکت  /  كلیدهاي هوایی  ACB

4-2-5- کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده (RCD)

4-2-6- كلیدهاي مغناطیسی (كنتاكتورها)

4-2-7- رله حرارتی (بیمتال)  /  کلید محافظ موتور (MPCB)

4-2-9- رله زمانی (تایمر)  /  رله کنترل بار ( OLM)  /  رله کنترل فاز

4-3- تابلو برق

4-4- درجه حفاظت (International Protection)   IP

 

فصل 5      تـرانسـفورماتـورها

5-1- ترانسفورماتور تکفاز

5-1-1- اساس کار ترانسفورماتور  /  ترانسفورماتور ایدهآل

5-1-3- نحوه موازیکردن دو ترانسفورماتور تكفاز

5-1-4- ترانسفورماتور كاهنده  /  ترانسفورماتور افزاینده

5-1-6- ترانسفورماتور یكبهیك  /  اتوترانسفورماتور

5-1-8- ترانسفورماتورهاى اندازهگیرى  /  ترانسفورماتور جوشکاری

5-2- ترانسفورماتور سهفاز

5-2-1- ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتور

5-2-2- تلفات در ترانسفورماتور  /  خنکسازی ترانسفورماتورها

5-2-4- ترانسفورماتورهای روغنی  /  ترانسفورماتورهای خشک

5-2-6- تجهیزات جانبی ترانسفورماتور

5-2-7- اتصالات مورد استفاده در ترانسفورماتورهای سهفاز

5-2-8- تقسیم بندی ترانسفورماتورهای سهفاز براساس نوع اتصال ورودی و خروجی

5-2-9- گروه ترانسفورماتور

5-2-10- موازیکردن ترانسفورماتورها

5-3- سیستم پریونیت Pu

 

فصل 6       برقرسانی و اصلاح ضریبتوان

6-1- انشعاب برق

6-1-1- هزینه انرژی

6-1-2- قطع موقت انشعاب برق  /  برچيدن دايم انشعاب برق

6-1-4- برآورد درخواست نیروي برق (ديماند)  /  برآورد توان كل نصبشده

6-1-6- برقرسانی به ساختمانها و معیارهاي واگذاري زمین پست

6-2- اصلاح ضریب توان و خازنگذاری

6-2-1- جبرانسازی

6-2-2- خازن اصلاح ضریب قدرت  /  انواع روشهای خازنگذاری  /  محاسبه خازن

6-2-5- روشهای کنترل اتوماتیک خازنهای فشارضعیف  /  نحوه پلهگذاری و تزریق توان راکتیو به شبکه

6-2-7- انواع خازن اصلاح ضریب قدرت

6-3- نیروگاه

6-3-1- نیروگاههای جریان متناوب  /  نیروگاههای جریان مستقیم

6-3-3- روشهای سرمایهگذاری و مشارکت در تولید برق

 

فصل 7      پُست بـرق و تأسیسات انتقال

7-1- کلیدهای فشارقوی

7-1-1- سکسیونر  /  کلیدقدرت یا دژنکتور

7-2- برقراري انشعابات

7-3- پست عمومی  /  پست زمینی اختصاصی (داخلی)

7-3-2- پست اختصاصی عمومی  /  پست پاساژ

7-4- تجهیزات پست زمینی

7-4-1- تابلو فشارمتوسط  /  ترانسفورماتوهای توزیع  /  تجهیزات فشارضعیف

7-5- پستهای هوایی  /  تجهیزات پست هوایی  /  اصول احداث پستهای هوایی

7-5-3- تأمين متقاضيان زمينهاي غير محصور كشاورزي

7-5-4- تجهیزات انتقال هوایی برق

7-6- پست کمپکت (پست کیوسک)

7-6-1- كاربرد پستهای پیشساخته کمپکت  /  انواع پستهاي كمپكت پيشساخته

7-7- تأمین ایمنی در پستهای برق

7-8- پستهای فشارقوی  /  برخی تجهیزات فشارقوی

7-9- حريم شبكههاي برق  /  اصطلاحات حریم شبکههای برق

 

فصل 8      ماشیـنهای الکتـریکی

8-1- ژنراتورهای جریان مستقیم

8-1-1- ژنراتور (مولد) جریان مستقیم با تحریک مستقل

8-1-2- ژنراتور شنت  /  ژنراتور سری  /  ژنراتور کمپوند

8-1-5- تنظیم ولتاژ ژنراتورهای جریان مستقیم

8-2- موتورهای جریان مستقیم DC  /  موتورهای جریان مستقیم با آهنربای دایم  PMDC

8-2-2- موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل

8-2-3- موتورهای شنت  /  موتورهای سری  /  موتورهای کمپوند

8-2-6- راهاندازی موتورهای جریان مستقیم  /  کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم

8-2-8- تغییرجهت گردش موتورهای جریان مستقیم  /  ترمز در موتورهای جریان مستقیم

8-2-10- تلفات در ماشینهای DC

8-3- ماشینهای القایی (آسنکرون)

8-3-1- موتورهای سهفاز

8-3-2- لغزش در ماشینهای القایی

8-3-3- روشهای راهاندازی موتورهای القایی سهفاز

8-3-4- راهاندازی مستقیم DOL  /  راهاندازی ستاره مثلث

8-3-6- راهاندازی با اتوترانسفورماتور  /  راهاندازی نرم  /  روش راهاندازی رتوری

8-3-9- تغییرسرعت موتورهای القایی  /  ترمز موتورهای القایی

8-3-11- نکاتي ‌درباره ‌ انتخاب موتورهاي‌ الکتریکی

8-3-12- تلفات و راندمان موتورهای القایی

8-4- الكتروموتورهاى تكفاز

8-4-1- موتورهای القایی تکفاز  /  موتور القایى تكفاز با فاز شكسته

8-4-3- موتورالقایی با راهانداز خازنى  /  موتورالقایی با خازن دائمكار

8-4-5- موتورالقایی تكفاز دو خازنى  /  موتور القایی قطب چاكدار

8-4-7- موتور دفعى یا رپولسیونى  /  موتور اونیورسال

8-4-9- تغییرجهت گردش در موتورهای تکفاز

8-4-10- استفاده از موتورهای سهفاز در شبکه برق تکفاز

8-5- مولدالقایی (ژنراتور آسنکرون)

8-6- ماشین سنکرون

8-6-1- مولد سنکرون  /  فرکانس مولد سنکرون  /  موازیکردن مولدهای سنکرون

8-7- موتور سنکرون  /  کاربرد موتور سنکرون

8-8- نیروي برق اضطراري

8-8-1- دیزل ژنراتور  /  جزای دیزلژنراتور  /  نحوة اتصال و کار دیزلژنراتور

 

فصل 9      تأسیسات جریان ضعیف و روشنایی

9-1- سیستمهای اعلام حریق

9-1-1- تجهیزات سیستم اعلامحریق

9-2- سیستم تلفن  /  سیستم آنتن مرکزی

9-4- سیستمهای صوتی  /  شبکههای رایانهای

9-6- سیستم روشنایی  /  طراحی روشنایی  /  روشنایی ایمنی

9-7- نیروي برق ايمنی

9-8- الزامات عمومی جریان ضعیف

 

فصل 10    آسانسور و پلکان برقی

10-1- تعاریف و اصطلاحات

10-2- الزامات

10-2-1- ظرفیت آسانسورها

10-2-2- مقررات ایمنی

10-2-3- سیستم های ایمنی در آسانسورها

10-3- آسانسورهاي هیدرولیک

10-4- انواع مرسوم سیستمهای فراخوانی

10-5- انواع سیستم محرکه آسانسور

10-5-1- محاسبه توان الکتروموتور آسانسور

10-6- پلکان برقی و پیادهرو متحرک

10-6-1- اجزای پلکان برقی

بخش دوم : تأسیسات مکـانیکی

فصل 11    مبـانی تأسیسات مکانیکی

11-1- دما و گرما  /  انواع دماسنج

11-2- قوانین ترمودینامیک

11-3- فشار  /  کار و انرژی

11-5- قوانين گازها

11-6- ِدبی

11-7- انتقال حرارت  /  انتقالحرارت ساختمان  /  انتقال حرارت از جداره های ساختمان

11-9- شرایط طرح

11-10- عایق حرارتی

11-11- آب و دمای تعادل

11-12- انرژی  /  سایر انرژیهای نو

11-13- برخی تبدیل واحدهای پرکاربرد

11-14- تأسيسات ساختمان

فصل 12    تأسیسات گرمـایشی

12-1- سیستم گرمایشی مستقل

12-1-1- برآورد بارگرمایی

12-1-2- انتخاب رادیاتور  /  انتخاب پکیج شوفاژ گازی

12-1-4- برآورد قطرلوله (Pipe Sizing)  /  سرعتآب در لوله

12-2- سیستم حرارت مرکزی با آب گرم

12-2-1- طرز کارموتورخانه آبگرم

12-2-2- دستگاههای پخشکنندۀ گرما  /  مبدل گرمایی

12-2-4- سیستم انتقال آب گرم

12-2-5- ترموستات

12-2-6- شبکه انتقال حرارت

12-2-7- منبع انبساط باز  /  منبع انبساط بسته

12-2-9- مخزن آب گرم دوجداره  /  مخزن آب گرم کویلى

12-2-11- مخزن  زیرزمینى (دفنی)

12-2-12- مخازن گازوئیل روزمینى در خارج از ساختمان  /  مخزن گازوئیل داخل ساختمان283

12-2-14- دستگاههای مولد آب گرم

12-2-15- دیگ آب گرم چدنى  /  دیگ آب گرم  فولادى

12-2-17- دیگهای بخار  /  دیگهای چگالشی یا کندانسینگ

12-2-19- لوازم کنترلی و ایمنی دیگها

12-2-20- مشعل

12-2-21- طرز کار مشعلهاى گازوئیلى  /  مشعل گازى اتمسفریک

12-2-23- مشعل گازی فندار (Power Burner)  /  سایر مشعلها

12-2-25- نکات اجرایی تأسيسات حرارت مرکزی آبگرم

12-2-26- ملاحظات طراحی سیستم حرارت مرکزی

12-2-27- محاسبات تأسيسات سیستم حرارت مرکزی آبگرم

12-3- سیستم حرارت مرکزى با هواىگرم  /  کویل گرمایی

12-4- موتورخانه بخار

12-4-1- طرز کار موتورخانه بخار

12-4-2- تله بخار

12-4-3- نکات اجرایی سیستم حرارتی با بخار

12-5- حرارت مرکزی تشعشعی

 

فصل 13    تأسیسات سـرمایشی

13-1- تبرید تراکمی

13-1-1- چرخه تبرید تراکمی

13-1-2- کمپرسور  /  کمپرسورهای دورانی (روتاری)  /  کمپرسورهای گریزازمرکز

13-1-5- کندانسورها  /  برج خنککن  /  کندانسور تبخیری

13-1-8- کنترلکنندههاى مایع مبرّد

13-1-9- اواپراتور328

13-1-10- تجهیزات جانبی

13-1-11- مواد  سرمازا (مبرّد)  و  روغن ها

13-1-12- نکات اجرایی دستگاههای برودتی

13-1-13- تعیین باربرودتی کل ساختمان و تعیین ساعت بارحداکثر ساختمان

13-1-14- محاسبات انتخاب دستگاه سردکننده چیلر  /  انتخاب دستگاه سردکننده (چیلر)

13-1-16- انتخاب برج خنککن  /  کاربرد و محاسبه سختیگیر در برج خنککن

13-2- سیستم تبرید جذبى

13-2-1- اصولکار چیلرهای جذبى  /  انواع چیلرهای جذبی

13-2-3- مقایسه تبرید جذبی و تراکمی

13-2-4- سیستم تبرید کریوژنیک  /  سیستم سردساز ترموالکتریک

13-4- سردخانهها  /  رطوبتزنی و پاشش آب در سردخانهها13-4-2- تونل انجماد

13-5- سیستمهای تبرید عمومی  /  سیستم تبرید در خودرو

13-5-2- کولرگازی پنجرهای  /  کولر گازی اسپلیت (جدا از هم)  /  کولر اسپلیت ایستاده

13-5-5- کولر اسپلیت دیواری  /  کولر اسپلیت کاستی  /  کولرهای اسپلیت کانالی

13-5-8- کولرهای سقفی زمینی

13-5-9- مزایا و نواقص انواع کولرگازی

 

فصل 14    تأسیسات تهـویه و هوارسـانی

14-1- سیستمهاي تهویه مطبوع

14-2- هوا  /  مشخصات هوا  /  نمودار مشخصات هوا

14-2-3- تحولهای پایه در تهویه مطبوع

14-3- هوارسانی  /  هواساز

14-3-2- روشهای تعیین دبی هوای تازه

14-3-3- اجزای هواساز

14-4- ایرواشر  /  کولرآبی

14-6- فن و بادزن  /  قوانین فنها

14-7- انتقال و توزیع هوا  /  کانالکشی

14-7-2- دمپر  /  دریچه توزیع هوا  /  محلنصب دریچههای ورودی هوا

14-8- بادگیر

14-9- تهویه سالنهای صنعتی

 

فصل 15    تأسیسات بهـداشتی

15-1- ویژگیهای آب آشامیدنی  /  ویژگیهای شیمیایی آب آشامیدنی

15-3- تصفیه آب

15-3-1- سختیگیرها

15-3-2- شيرين کردن آب شور

15-4- شیرآلات

15-4-1- انواع شیر به لحاظ نوع اتصال  /  انواع شیر بهلحاظ کاربرد

15-4-3- انتخاب شیرها  /  مشخصات عمومی شیرها

15-4-5- محل نصب شیرها  /  دسترسی به شیرها

15-4-7- برخی از الزامات تأسيسات بهداشتی ساختمان

 

فصل 16     تأسیسات آبرسـانی

16-1-1- آبرسانی ساختمان

16-2- سیستمهای  تأمین فشار آب ساختمان

16-2-1- پمپ و مخزن ذخیره در ارتفاع (مخزن ثقلی)

16-2-2- پمپ بدون مخزن تحت فشار  /  پمپ و مخزن تحت فشار

16-3- بهترین روش آبرسانی آپارتمانها و برجهای مسکونی

16-3-1- روش صحیح آبرسانی ثقلی در ساختمانهای مرتفع

16-4- سیستم بوسترپمپ

16-4-1- لولهکشی ساختمان  /  لولهکشی  /  تعاریف در لولهکشی

16-5-2- اتصال لولهها (JOINTS)  /  انقباض و انبساط لولهها

16-5-4- خم ها و حلقههای  انبساط  /  تکيهگاه لولهها (Pipe Supports)

16-5-6- لولههای آبرسانی

16-5-7- آزمایش و آباندازی سیستم لولهکشی تأسیسات مکانیکی

 

فصل 17    تأسیسات فاضـلاب

17-1- انواع فاضلاب

17-2- شبکه جمعآوری فاضلاب و هواکش

17-2-1- سهولت در تخلیه فاضلاب  /  دفع فاضلاب

17-3- برخی الزامات تأسيسات بهداشتی (مبحث 16 مقررات ملی ساختمان)

17-4- تصفیه فاضلاب انسانی

17-5- پساب صنعتی

17-5-1- پساب مواد غذایی  /  پساب یا مواد دفع شدنی مایع

17-5-3- مواد دفعشدنی مایع و جامد بصورت مخلوط  /  دفع زباله یا مواد دفعشدنی جامد

17-5-5- پساب کارخانجات نساجی

 

فصل 18    تاسیسات گازرسانی و اطفاء حریق

18-1- گاز و گازرسانی

18-1-1- پالایش گاز  /  انتقال گاز

18-1-3- انشعاب

18-2- آتش و سیستمهای اطفاء حریق

18-2-1- انواع مواد اشتعالپذیر در محیط کار

18-2-2- خاموش کنندهها

18-2-3- انواع فضاها از نظر خطرپذیری

18-3- سیستمهای اطفاء حریق با آب

18-3-1- شیر آتشنشانی  /  جعبه آتشنشانی

18-3-3- الزامات

18-4- شبکههای لولهکشی آب آتشنشانی

18-4-1- سیستم لولهکشی مرطوب  /  سیستم لولهکشی خشک

18-4-3- سیستم لولهکشی خودکار( افشانکی)

18-5- انتخاب و تعیین لوله های آ تشنشانی ساختمان ها

18-6- سیستم اطفاء حریق توسط گاز

 

فصل 19    پمپهای تأسیساتی

19-1- انواع پمپها  /  کاربرد پمپها

19-2- پمپهای پیوسته یا پمپ های دینامیکی

19-2-1- پمپهاى جريانشعاعى (سانتریفوژ)  /  پمپهاى جريانمحوری

19-2-3- پمپهاى جريانمختلط  /  معرفی برخی از پمپ های خاص

19-3- پمپهاى گسسته یا جابجایی مثبت

19-3-1- پمپهاى دندهای (چرخدندهاى)  /  پمپهاى پرهاى

19-3-3- پمپهاى پيستونى  /  پمپهاى ديافراگمى

19-4- اصطلاحات در سیستم پمپاژ

19-5- بههم بستن پمپها

19-6- ضربه قوچ  /  روشهای کاهش اثر ضربه قوچ

19-6-2- عوامل مؤثر بر فشار لوله رانش  /  افت اصطکاکى در لوله رانش

19-6-4- قطر اقتصادی لوله

19-6-5- دلايل مؤثر در کاهش ارتفاع مکش

19-7- کاويتاسيون یا خلأزايى (Cavitation)

19-8- نکاتی از پمپها  /  قوانین پمپها

19-8-2- توان و بازده پمپ

19-8-3- الکتروموتور

 

فصل 20    پیمانها و پیمانکاری تأسیسات

20-1- پیمان

20-1-1- نکاتی از شرایط پیمان

20-2- آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

20-3- مقررات ملی ساختمان

20-4- فهرست بها

20-5- مناقصه

20-6- روشهای انجام طرح/پروژه در قالب قراردادهای اجرایی

منابع و مآخذ

 

 

«جدول درصد فراوانی سرفصلهای آزمونهای کارشناسی رسمی تأسیسات و کارخانجات»

⇩   جدول راهنمای مباحث مرتبط با آزمون هر یک از رشتهها براساس آزمونهای 1371 الی 1399  ⇩

  فصل سرفصل مرکز کارشناسان قوه قضائیه کانون کارشناسان دادگستری
تأسیسات ساختمانی ماشینآلات و کارخانجات تأسیسات ساختمانی ماشینآلات و کارخانجات
درسنامه جامع کارشناسی رسمی تأسیسات و کارخانجات (تأسیسات برقی و مکانیکی) تأسیسات برقی 1 مبانی تأسیسات بـرقی 4/4% 5/7% 3/1% 5/3%
2 سیستمهای نیروی برق و ارتینگ 4/2% 0 6/0% 1/1%
3 سیم و کابل تأسیسات 4% 3/1% 1% 1%
4 حفاظت الکتریکی تأسیسات 3% 2% 3/1% 3/1%
5 ترانسفورماتورها 1% 3/5% 2/0% 8/1%
6 برقرسانی و اصلاح ضریب توان 5/3% 2/4% 2% 7/3%
7 پست برق و تأسیسات انتقال 5/1% 6/0% 1% 6/2%
8 ماشینهای الکتریکی 9/0% 6/9% 5/1% 7%
9 تأسیسات جریان ضعیف و روشنایی 3/5% 5/1% 7/1% 3/0%
10 آسانسور و پلکان برقی 9/7% 0 4/11% 3/0%
تأسیسات مکانیکی 11 مبانی تأسیسات مکانیکی 8/4% 6/4% 4% 4/2%
12 تأسیسات حرارتی 12% 2/4% 3/14% 4%
13 تأسیسات برودتی 4/9% 3/6% 2/21% 4%
14 تأسیسات تهویه و هوارسانی 9% 6/2% 3/9% 1%
15 تأسسات بهداشتی 3/3% 2% 8/5% 1/1%
16 تأسیسات آبرسانی 8/4% 3/1% 4% 6/0%
17 تأسیسات فاضلاب

درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات 1400

مرجع آموزشی مباحث تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آزمونهای کارشناسی رسمی رشته های

«تاسیسات ساختمانی» و «برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات»

 • درسنامه تاسیسات الکتریکی + در سنامه تاسیسات مکانیکی = درسنامه جامع تاسیسات

◀  تنها درسنامه مباحث برقی و مکانیکی منطبق با سرفصلهای اعلامی آزمون قوه قضائیه

 

 • مباحث آزمونهای کارشناسی رسمی رشتههای تأسیسات و کارخانجات مشتمل بر چهار موضوع کلی زیر می باشد:

1- تأسیسات الکتریکی  2- تأسیسات مکانیکی    3- ماشینآلات و تاسیسات کارخانجات     4- علوم پایه و عمومی

 • این کتاب که مجموعه ای 20 فصلی از دو مبحث تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی که در یک مجلد تالیف شده است و از آنجا که کلیه مباحث برقی و مکانیکی در هر دو رشته تاسیسات ساختمانی و رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات کاملا با هم مشترک می باشند لذا این کتاب، مرجع آموزشی جامعی برای مهندسین گروه های برق و مکانیک و همچنین صنایع که داوطلب شرکت در آزمونهای کارشناسی رسمی رشته های «تاسیسات ساختمانی» و «برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات» هستند، می باشد.

👈 این درسنامه براساس رویکرد موضوعی کلیه سوالات طرحی شده در تمامی آزمونهای کارشناسی رسمی قوه قضائیه و دادگستری تالیف و تدوین شده است. 

 

 • از جمله ویژگی های این کتاب عبارت است:
 • دسته بندی کلیه مباحث آزمونها در 10 سرفصل تاسیسات الکتریکی و 10 سرفصل تاسیسات مکانیکی
 • فصل بندی کاملاً مستقل کتاب با رویکرد گام به گام در نگارش و تدوین مطالب هر فصل
 • استفاده از تصاویر راهنما و جداول استاندارد و دسته بندی شده مطالب جهت درک مطلب بهتر مباحث
 • استفاده از روابط کاربردی و محاسبات سرانگشتی مناسب کارشناسی به جای روابط پیچیده و دشوار مهندسی
 • ارائه نکات فنی و اجرایی تاسیساتی در کنار مفاهیم علمی در سرتاسر کتاب
 • استخراج و ارائه نکات فنی و کاربردی مطالب از مستندات فنی معتبر (شامل مباحث نظام مهندسی، نشریه های سازمان برنامه، دستورالعملها و آئین نامه ها، استانداردها و…) جهت غنی تر کردن کتاب
 • صرفنظر از مطالب تخصصی غیر کاربردی نامرتبط با آزمونهای کارشناسی رسمی
 • تاکید در ارائه اسامی و عبارت های مصطلح در اجرای تاسیسات (گاه تا پنج اصطلاح) جهت آشنایی مهندسان
 • مطالب این کتاب علاوه بر استفاده علمی و اجرایی کارشناسان رسمی برای سایر کارشناسان تاسیساتی اعم از مجریان تاسیساتی، کارشناسان حوادث، ارزیابان واحدهای تولیدی و صنعتی و… نیز بسیار کاربردی می باشد.
 • تلاش در رعایت آئین نگارش فارسی و شیوایی مطالب کتاب به گونه‌ای که محتوا و درک مطالب به خواننده (با توجه به مهندسی های مختلف برق، مکانیک و صنایع) منتقل گردد.

 

 • جهت اطلاع مهندسین عزیز، درصد فراوانی سوالات مربوط به مباحث الکتریکی و مکانیکی این آزمونها که براساس تجزیه و تحلیل سوالات کلیه ادوار آزمونهای برگزارشده (1371 لغایت 1399) به دست آمده اند، به شرح زیر می باشد:
 • «تأسیسات ساختمانی» قوه قضائیه: (تأسیسات الکتریکی  9/33% ) – (تأسیسات مکانیکی  1/57%)
 • «برق، ماشین وتأسیسات کارخانجات» قوه قضائیه: (تأسیسات الکتریکی 32%) – (تأسیسات مکانیکی  4/27%)
 • «تأسیسات ساختمانی» دادگستری: (تأسیسات الکتریکی 2/22% ) – (تأسیسات مکانیکی  7/74%)
 • «برق، ماشین وتأسیسات کارخانجات» دادگستری: (تأسیسات الکتریکی 7/22% ) – (تأسیسات مکانیکی  8/17%)

 

 • کانال آموزش تخصصی مباحث کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تلگرام):    @KarshenasiRasmi_TK
 • گروه همفکری مباحث کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تلگرام): @KarshenasiRasmiGroup_TK

 

فهرست مطالب

 

 

بخش اول : تأسیسات بـرقی

فصل 1      مبـانی تأسیسات بـرقی

1-1- مفاهیم الکتریسیته  /  اختلاف پتانسیل الكتریكی  /  قرارداد

1-1-3- مقاومت الکتریکی  /  مدار الکتریکی

1-1-5- کار الکتریکی  /  بازده

1-1-7- قوانين جريان و ولتاژ کيرشهف

1-1-8- جریان متناوب

1-1-9- شار مغناطیسی  /  سلف (القاگر)  /  خازن

1-1-12- انواع توان در سیستم جریانمستقیم و جریان متناوب یکفاز و سهفاز

1-1-13- بارهای متعادل و نامتعادل

1-2- تولید و انتقال انرژی

1-2-1- مصرفکنندههای انرژی الکتریکی

1-2-2- برقگرفتگی

1-2-3- تأسیسات

 

فصل 2      سیستمهای نیروی برق و ارتینگ

2-1- سیستمهای ایمنی

2-1-1- حفاظت توسط عایقکاری  /  حفاظت توسط ولتاژ کم  /  حفاظت توسط ترانسفورماتور جداکننده

2-1-4- حفاظت توسط کلید جریان باقیمانده (RCD)  /  سیستم حفاظت توسط سیم زمین (ارت)

2-2- تعاريف عمومی

2-3- ارتینگ و اتصال زمین  /  سیستمهای نیرو (اتصال به زمین)

2-4-1- سیستم  TN  /  سیستم  TT و IT

2-5- مقاومت الكتريكی اتصال به زمین

2-5-1- همبندی و انواع آن

2-5-2- مقررات سیستم  اتصال زمین

2-5-3- قطع خودكار مدار در اثر اتصال كوتاه

2-6- الکترود زمین  /  انواع الكترودهاي زمین

2-6-2- الكترود زمین اساسی (براي هر دو نوع زمینِ حفاظت سیستم و ايمنی)

2-6-3- انواع ديگر الكترودهاي اساسی

2-6-4- الكترود زمین ساده  /  الکترودهای زمین مورد نیاز در انشعابات فشارضعیف

2-6-6- روشهای اندازهگیری مقاومت اتصال زمین

 

فصل 3      سیم و کابل تأسیسات

3-1- سیمهای برق

3-2- کابل  /  ساختمان کابل

3-3- شناسائي كابلها  /  اطلاعات روی کابلها

3-3-2- خواندن علائم  روی کابلها به روش هارمونیک  /  کدگذاری کابلها براساس استاندارد VDE

3-3-4- کاربرد انواع کابل

3-4- الزامات و مقررات  اجرایی در تأسیسات الکتریکی

3-4-1- مقررات و الزامات محیطهای مرطوب و نمناک

3-5- اثر افت ولتاژ  /  برآورد افت ولتاژ

3-6- انتخاب نوع کابلها  /  محاسبات کابل

3-6-2- حفاظت سیم ها و کابلها

3-7- اصول و روشهای نصب کابلهای زمینی  /  اصول و روشهای نصب کابلهای هوایی

3-7-2- کابل فشارمتوسط

3-8- لولههای محافظ در تأسیسات الکتریکی

3-9- مراحل تولید سیم و کابل

 

فصل 4      حفاظت الکتریکی تأسیسات

4-1- انواع حفاظت در تأسیسات

4-1-1- تعاريف پایه

4-2- تجهیزات و وسايل حفاظت و كنترل

4-2-1- فیوزها

4-2-2- كلیدهاي خودكار مینیاتوري  (Miniature Circuit Breaker)

4-2-3- كلیدهاي خودكار (اتوماتیك)  کمپکت  /  كلیدهاي هوایی  ACB

4-2-5- کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده (RCD)

4-2-6- كلیدهاي مغناطیسی (كنتاكتورها)

4-2-7- رله حرارتی (بیمتال)  /  کلید محافظ موتور (MPCB)

4-2-9- رله زمانی (تایمر)  /  رله کنترل بار ( OLM)  /  رله کنترل فاز

4-3- تابلو برق

4-4- درجه حفاظت (International Protection)   IP

 

فصل 5      تـرانسـفورماتـورها

5-1- ترانسفورماتور تکفاز

5-1-1- اساس کار ترانسفورماتور  /  ترانسفورماتور ایدهآل

5-1-3- نحوه موازیکردن دو ترانسفورماتور تكفاز

5-1-4- ترانسفورماتور كاهنده  /  ترانسفورماتور افزاینده

5-1-6- ترانسفورماتور یكبهیك  /  اتوترانسفورماتور

5-1-8- ترانسفورماتورهاى اندازهگیرى  /  ترانسفورماتور جوشکاری

5-2- ترانسفورماتور سهفاز

5-2-1- ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتور

5-2-2- تلفات در ترانسفورماتور  /  خنکسازی ترانسفورماتورها

5-2-4- ترانسفورماتورهای روغنی  /  ترانسفورماتورهای خشک

5-2-6- تجهیزات جانبی ترانسفورماتور

5-2-7- اتصالات مورد استفاده در ترانسفورماتورهای سهفاز

5-2-8- تقسیم بندی ترانسفورماتورهای سهفاز براساس نوع اتصال ورودی و خروجی

5-2-9- گروه ترانسفورماتور

5-2-10- موازیکردن ترانسفورماتورها

5-3- سیستم پریونیت Pu

 

فصل 6       برقرسانی و اصلاح ضریبتوان

6-1- انشعاب برق

6-1-1- هزینه انرژی

6-1-2- قطع موقت انشعاب برق  /  برچيدن دايم انشعاب برق

6-1-4- برآورد درخواست نیروي برق (ديماند)  /  برآورد توان كل نصبشده

6-1-6- برقرسانی به ساختمانها و معیارهاي واگذاري زمین پست

6-2- اصلاح ضریب توان و خازنگذاری

6-2-1- جبرانسازی

6-2-2- خازن اصلاح ضریب قدرت  /  انواع روشهای خازنگذاری  /  محاسبه خازن

6-2-5- روشهای کنترل اتوماتیک خازنهای فشارضعیف  /  نحوه پلهگذاری و تزریق توان راکتیو به شبکه

6-2-7- انواع خازن اصلاح ضریب قدرت

6-3- نیروگاه

6-3-1- نیروگاههای جریان متناوب  /  نیروگاههای جریان مستقیم

6-3-3- روشهای سرمایهگذاری و مشارکت در تولید برق

 

فصل 7      پُست بـرق و تأسیسات انتقال

7-1- کلیدهای فشارقوی

7-1-1- سکسیونر  /  کلیدقدرت یا دژنکتور

7-2- برقراري انشعابات

7-3- پست عمومی  /  پست زمینی اختصاصی (داخلی)

7-3-2- پست اختصاصی عمومی  /  پست پاساژ

7-4- تجهیزات پست زمینی

7-4-1- تابلو فشارمتوسط  /  ترانسفورماتوهای توزیع  /  تجهیزات فشارضعیف

7-5- پستهای هوایی  /  تجهیزات پست هوایی  /  اصول احداث پستهای هوایی

7-5-3- تأمين متقاضيان زمينهاي غير محصور كشاورزي

7-5-4- تجهیزات انتقال هوایی برق

7-6- پست کمپکت (پست کیوسک)

7-6-1- كاربرد پستهای پیشساخته کمپکت  /  انواع پستهاي كمپكت پيشساخته

7-7- تأمین ایمنی در پستهای برق

7-8- پستهای فشارقوی  /  برخی تجهیزات فشارقوی

7-9- حريم شبكههاي برق  /  اصطلاحات حریم شبکههای برق

 

فصل 8      ماشیـنهای الکتـریکی

8-1- ژنراتورهای جریان مستقیم

8-1-1- ژنراتور (مولد) جریان مستقیم با تحریک مستقل

8-1-2- ژنراتور شنت  /  ژنراتور سری  /  ژنراتور کمپوند

8-1-5- تنظیم ولتاژ ژنراتورهای جریان مستقیم

8-2- موتورهای جریان مستقیم DC  /  موتورهای جریان مستقیم با آهنربای دایم  PMDC

8-2-2- موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل

8-2-3- موتورهای شنت  /  موتورهای سری  /  موتورهای کمپوند

8-2-6- راهاندازی موتورهای جریان مستقیم  /  کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم

8-2-8- تغییرجهت گردش موتورهای جریان مستقیم  /  ترمز در موتورهای جریان مستقیم

8-2-10- تلفات در ماشینهای DC

8-3- ماشینهای القایی (آسنکرون)

8-3-1- موتورهای سهفاز

8-3-2- لغزش در ماشینهای القایی

8-3-3- روشهای راهاندازی موتورهای القایی سهفاز

8-3-4- راهاندازی مستقیم DOL  /  راهاندازی ستاره مثلث

8-3-6- راهاندازی با اتوترانسفورماتور  /  راهاندازی نرم  /  روش راهاندازی رتوری

8-3-9- تغییرسرعت موتورهای القایی  /  ترمز موتورهای القایی

8-3-11- نکاتي ‌درباره ‌ انتخاب موتورهاي‌ الکتریکی

8-3-12- تلفات و راندمان موتورهای القایی

8-4- الكتروموتورهاى تكفاز

8-4-1- موتورهای القایی تکفاز  /  موتور القایى تكفاز با فاز شكسته

8-4-3- موتورالقایی با راهانداز خازنى  /  موتورالقایی با خازن دائمكار

8-4-5- موتورالقایی تكفاز دو خازنى  /  موتور القایی قطب چاكدار

8-4-7- موتور دفعى یا رپولسیونى  /  موتور اونیورسال

8-4-9- تغییرجهت گردش در موتورهای تکفاز

8-4-10- استفاده از موتورهای سهفاز در شبکه برق تکفاز

8-5- مولدالقایی (ژنراتور آسنکرون)

8-6- ماشین سنکرون

8-6-1- مولد سنکرون  /  فرکانس مولد سنکرون  /  موازیکردن مولدهای سنکرون

8-7- موتور سنکرون  /  کاربرد موتور سنکرون

8-8- نیروي برق اضطراري

8-8-1- دیزل ژنراتور  /  جزای دیزلژنراتور  /  نحوة اتصال و کار دیزلژنراتور

 

فصل 9      تأسیسات جریان ضعیف و روشنایی

9-1- سیستمهای اعلام حریق

9-1-1- تجهیزات سیستم اعلامحریق

9-2- سیستم تلفن  /  سیستم آنتن مرکزی

9-4- سیستمهای صوتی  /  شبکههای رایانهای

9-6- سیستم روشنایی  /  طراحی روشنایی  /  روشنایی ایمنی

9-7- نیروي برق ايمنی

9-8- الزامات عمومی جریان ضعیف

 

فصل 10    آسانسور و پلکان برقی

10-1- تعاریف و اصطلاحات

10-2- الزامات

10-2-1- ظرفیت آسانسورها

10-2-2- مقررات ایمنی

10-2-3- سیستم های ایمنی در آسانسورها

10-3- آسانسورهاي هیدرولیک

10-4- انواع مرسوم سیستمهای فراخوانی

10-5- انواع سیستم محرکه آسانسور

10-5-1- محاسبه توان الکتروموتور آسانسور

10-6- پلکان برقی و پیادهرو متحرک

10-6-1- اجزای پلکان برقی

بخش دوم : تأسیسات مکـانیکی

فصل 11    مبـانی تأسیسات مکانیکی

11-1- دما و گرما  /  انواع دماسنج

11-2- قوانین ترمودینامیک

11-3- فشار  /  کار و انرژی

11-5- قوانين گازها

11-6- ِدبی

11-7- انتقال حرارت  /  انتقالحرارت ساختمان  /  انتقال حرارت از جداره های ساختمان

11-9- شرایط طرح

11-10- عایق حرارتی

11-11- آب و دمای تعادل

11-12- انرژی  /  سایر انرژیهای نو

11-13- برخی تبدیل واحدهای پرکاربرد

11-14- تأسيسات ساختمان

فصل 12    تأسیسات گرمـایشی

12-1- سیستم گرمایشی مستقل

12-1-1- برآورد بارگرمایی

12-1-2- انتخاب رادیاتور  /  انتخاب پکیج شوفاژ گازی

12-1-4- برآورد قطرلوله (Pipe Sizing)  /  سرعتآب در لوله

12-2- سیستم حرارت مرکزی با آب گرم

12-2-1- طرز کارموتورخانه آبگرم

12-2-2- دستگاههای پخشکنندۀ گرما  /  مبدل گرمایی

12-2-4- سیستم انتقال آب گرم

12-2-5- ترموستات

12-2-6- شبکه انتقال حرارت

12-2-7- منبع انبساط باز  /  منبع انبساط بسته

12-2-9- مخزن آب گرم دوجداره  /  مخزن آب گرم کویلى

12-2-11- مخزن  زیرزمینى (دفنی)

12-2-12- مخازن گازوئیل روزمینى در خارج از ساختمان  /  مخزن گازوئیل داخل ساختمان283

12-2-14- دستگاههای مولد آب گرم

12-2-15- دیگ آب گرم چدنى  /  دیگ آب گرم  فولادى

12-2-17- دیگهای بخار  /  دیگهای چگالشی یا کندانسینگ

12-2-19- لوازم کنترلی و ایمنی دیگها

12-2-20- مشعل

12-2-21- طرز کار مشعلهاى گازوئیلى  /  مشعل گازى اتمسفریک

12-2-23- مشعل گازی فندار (Power Burner)  /  سایر مشعلها

12-2-25- نکات اجرایی تأسيسات حرارت مرکزی آبگرم

12-2-26- ملاحظات طراحی سیستم حرارت مرکزی

12-2-27- محاسبات تأسيسات سیستم حرارت مرکزی آبگرم

12-3- سیستم حرارت مرکزى با هواىگرم  /  کویل گرمایی

12-4- موتورخانه بخار

12-4-1- طرز کار موتورخانه بخار

12-4-2- تله بخار

12-4-3- نکات اجرایی سیستم حرارتی با بخار

12-5- حرارت مرکزی تشعشعی

 

فصل 13    تأسیسات سـرمایشی

13-1- تبرید تراکمی

13-1-1- چرخه تبرید تراکمی

13-1-2- کمپرسور  /  کمپرسورهای دورانی (روتاری)  /  کمپرسورهای گریزازمرکز

13-1-5- کندانسورها  /  برج خنککن  /  کندانسور تبخیری

13-1-8- کنترلکنندههاى مایع مبرّد

13-1-9- اواپراتور328

13-1-10- تجهیزات جانبی

13-1-11- مواد  سرمازا (مبرّد)  و  روغن ها

13-1-12- نکات اجرایی دستگاههای برودتی

13-1-13- تعیین باربرودتی کل ساختمان و تعیین ساعت بارحداکثر ساختمان

13-1-14- محاسبات انتخاب دستگاه سردکننده چیلر  /  انتخاب دستگاه سردکننده (چیلر)

13-1-16- انتخاب برج خنککن  /  کاربرد و محاسبه سختیگیر در برج خنککن

13-2- سیستم تبرید جذبى

13-2-1- اصولکار چیلرهای جذبى  /  انواع چیلرهای جذبی

13-2-3- مقایسه تبرید جذبی و تراکمی

13-2-4- سیستم تبرید کریوژنیک  /  سیستم سردساز ترموالکتریک

13-4- سردخانهها  /  رطوبتزنی و پاشش آب در سردخانهها13-4-2- تونل انجماد

13-5- سیستمهای تبرید عمومی  /  سیستم تبرید در خودرو

13-5-2- کولرگازی پنجرهای  /  کولر گازی اسپلیت (جدا از هم)  /  کولر اسپلیت ایستاده

13-5-5- کولر اسپلیت دیواری  /  کولر اسپلیت کاستی  /  کولرهای اسپلیت کانالی

13-5-8- کولرهای سقفی زمینی

13-5-9- مزایا و نواقص انواع کولرگازی

 

فصل 14    تأسیسات تهـویه و هوارسـانی

14-1- سیستمهاي تهویه مطبوع

14-2- هوا  /  مشخصات هوا  /  نمودار مشخصات هوا

14-2-3- تحولهای پایه در تهویه مطبوع

14-3- هوارسانی  /  هواساز

14-3-2- روشهای تعیین دبی هوای تازه

14-3-3- اجزای هواساز

14-4- ایرواشر  /  کولرآبی

14-6- فن و بادزن  /  قوانین فنها

14-7- انتقال و توزیع هوا  /  کانالکشی

14-7-2- دمپر  /  دریچه توزیع هوا  /  محلنصب دریچههای ورودی هوا

14-8- بادگیر

14-9- تهویه سالنهای صنعتی

 

فصل 15    تأسیسات بهـداشتی

15-1- ویژگیهای آب آشامیدنی  /  ویژگیهای شیمیایی آب آشامیدنی

15-3- تصفیه آب

15-3-1- سختیگیرها

15-3-2- شيرين کردن آب شور

15-4- شیرآلات

15-4-1- انواع شیر به لحاظ نوع اتصال  /  انواع شیر بهلحاظ کاربرد

15-4-3- انتخاب شیرها  /  مشخصات عمومی شیرها

15-4-5- محل نصب شیرها  /  دسترسی به شیرها

15-4-7- برخی از الزامات تأسيسات بهداشتی ساختمان

 

فصل 16     تأسیسات آبرسـانی

16-1-1- آبرسانی ساختمان

16-2- سیستمهای  تأمین فشار آب ساختمان

16-2-1- پمپ و مخزن ذخیره در ارتفاع (مخزن ثقلی)

16-2-2- پمپ بدون مخزن تحت فشار  /  پمپ و مخزن تحت فشار

16-3- بهترین روش آبرسانی آپارتمانها و برجهای مسکونی

16-3-1- روش صحیح آبرسانی ثقلی در ساختمانهای مرتفع

16-4- سیستم بوسترپمپ

16-4-1- لولهکشی ساختمان  /  لولهکشی  /  تعاریف در لولهکشی

16-5-2- اتصال لولهها (JOINTS)  /  انقباض و انبساط لولهها

16-5-4- خم ها و حلقههای  انبساط  /  تکيهگاه لولهها (Pipe Supports)

16-5-6- لولههای آبرسانی

16-5-7- آزمایش و آباندازی سیستم لولهکشی تأسیسات مکانیکی

 

فصل 17    تأسیسات فاضـلاب

17-1- انواع فاضلاب

17-2- شبکه جمعآوری فاضلاب و هواکش

17-2-1- سهولت در تخلیه فاضلاب  /  دفع فاضلاب

17-3- برخی الزامات تأسيسات بهداشتی (مبحث 16 مقررات ملی ساختمان)

17-4- تصفیه فاضلاب انسانی

17-5- پساب صنعتی

17-5-1- پساب مواد غذایی  /  پساب یا مواد دفع شدنی مایع

17-5-3- مواد دفعشدنی مایع و جامد بصورت مخلوط  /  دفع زباله یا مواد دفعشدنی جامد

17-5-5- پساب کارخانجات نساجی

 

فصل 18    تاسیسات گازرسانی و اطفاء حریق

18-1- گاز و گازرسانی

18-1-1- پالایش گاز  /  انتقال گاز

18-1-3- انشعاب

18-2- آتش و سیستمهای اطفاء حریق

18-2-1- انواع مواد اشتعالپذیر در محیط کار

18-2-2- خاموش کنندهها

18-2-3- انواع فضاها از نظر خطرپذیری

18-3- سیستمهای اطفاء حریق با آب

18-3-1- شیر آتشنشانی  /  جعبه آتشنشانی

18-3-3- الزامات

18-4- شبکههای لولهکشی آب آتشنشانی

18-4-1- سیستم لولهکشی مرطوب  /  سیستم لولهکشی خشک

18-4-3- سیستم لولهکشی خودکار( افشانکی)

18-5- انتخاب و تعیین لوله های آ تشنشانی ساختمان ها

18-6- سیستم اطفاء حریق توسط گاز

 

فصل 19    پمپهای تأسیساتی

19-1- انواع پمپها  /  کاربرد پمپها

19-2- پمپهای پیوسته یا پمپ های دینامیکی

19-2-1- پمپهاى جريانشعاعى (سانتریفوژ)  /  پمپهاى جريانمحوری

19-2-3- پمپهاى جريانمختلط  /  معرفی برخی از پمپ های خاص

19-3- پمپهاى گسسته یا جابجایی مثبت

19-3-1- پمپهاى دندهای (چرخدندهاى)  /  پمپهاى پرهاى

19-3-3- پمپهاى پيستونى  /  پمپهاى ديافراگمى

19-4- اصطلاحات در سیستم پمپاژ

19-5- بههم بستن پمپها

19-6- ضربه قوچ  /  روشهای کاهش اثر ضربه قوچ

19-6-2- عوامل مؤثر بر فشار لوله رانش  /  افت اصطکاکى در لوله رانش

19-6-4- قطر اقتصادی لوله

19-6-5- دلايل مؤثر در کاهش ارتفاع مکش

19-7- کاويتاسيون یا خلأزايى (Cavitation)

19-8- نکاتی از پمپها  /  قوانین پمپها

19-8-2- توان و بازده پمپ

19-8-3- الکتروموتور

 

فصل 20    پیمانها و پیمانکاری تأسیسات

20-1- پیمان

20-1-1- نکاتی از شرایط پیمان

20-2- آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

20-3- مقررات ملی ساختمان

20-4- فهرست بها

20-5- مناقصه

20-6- روشهای انجام طرح/پروژه در قالب قراردادهای اجرایی

منابع و مآخذ

 

 

«جدول درصد فراوانی سرفصلهای آزمونهای کارشناسی رسمی تأسیسات و کارخانجات»

⇩   جدول راهنمای مباحث مرتبط با آزمون هر یک از رشتهها براساس آزمونهای 1371 الی 1399  ⇩

  فصل سرفصل مرکز کارشناسان قوه قضائیه کانون کارشناسان دادگستری
تأسیسات ساختمانی ماشین آلات و کارخانجات تأسیسات ساختمانی ماشین آلات و کارخانجات
درسنامه جامع کارشناسی رسمی تأسیسات و کارخانجات (تأسیسات برقی و مکانیکی) تأسیسات برقی 1 مبانی تأسیسات بـرقی 4/4% 7/5% 1/3% 3/5%
2 سیستمهای نیروی برق و ارتینگ 2/4% 0 0/6% 1/1%
3 سیم و کابل تأسیسات 4% 1/3% 1% 1%
4 حفاظت الکتریکی تأسیسات 3% 2% 1/3% 1/3%
5 ترانسفورماتورها 1% 3/5% 0/2% 1/8%
6 برقرسانی و اصلاح ضریب توان 3/5% 4/2% 2% 3/7%
7 پست برق و تأسیسات انتقال 1/5% 0/6% 1% 2/6%
8 ماشینهای الکتریکی 0/9% 9/6% 1/5% 7%
9 تأسیسات جریان ضعیف و روشنایی 5/3% 1/5% 1/7% 0/3%
10 آسانسور و پلکان برقی 7/9% 0 11/4% 0/3%
تأسیسات مکانیکی 11 مبانی تأسیسات مکانیکی 4/8% 4/6% 4% 2/4%
12 تأسیسات حرارتی 12% 4/2% 14/3% 4%
13 تأسیسات برودتی 9/4% 6/3% 2/21% 4%
14 تأسیسات تهویه و هوارسانی 9% 2/6% 9/3% 1%
15 تأسسات بهداشتی 3/3% 2% 5/8% 1/1%
16 تأسیسات آبرسانی 4/8% 1/3% 4% 0/6%
17 تأسیسات فاضلاب 4/6% 0/6% 4/8% 0/8%
18 تأسیسات گازرسانی و اطفاء حریق 2/8% 0/9% 4/2% 1/6%
19 پمپهای تأسیسات 2/6% 3/3% 5/4% 1/8%
20 پیمانها و پیمانکاری تأسیسات 3/7% 1/5% 1/5% 0/2%

        

6/4% 6/0% 8/4% 8/0%
18 تأسیسات گازرسانی و اطفاء حریق 2/8% 0/9% 4/2% 1/6%
19 پمپهای تأسیسات 2/6% 3/3% 5/4% 1/8%
20 پیمانها و پیمانکاری تأسیسات 3/7% 1/5% 1/5% 0/2%
درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات 1400 درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات 1400 کتاب درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تاسیسات الکتریکی و مکانیکی) 322 1 261x400

درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات 1400

       

مشخصات: کتاب درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تاسیسات الکتریکی و مکانیکی)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001203961

تعداد صفحات

488

لوح فشرده

ابعاد
وزن 1273 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تاسیسات الکتریکی و مکانیکی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب آپ امپها برای همه

کتاب آپ امپها برای همه

فروشنده : آزمون تاپ
200,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
كتاب سيم و كابل و مفصل

كتاب سيم و كابل و مفصل

فروشنده : آزمون تاپ
19,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدار منطقی با نرم افزار Verilog ویراست سوم ( وری لاگ )
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مهندسی مایکروویو

کتاب مهندسی مایکروویو

فروشنده : آزمون تاپ
320,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب خوشه بندی در یادگیری ماشین

کتاب خوشه بندی در یادگیری ماشین

فروشنده : آزمون تاپ
30,000 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0