کتاب آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ (water hammer)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمد کربلائی کریمی

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 33 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

66,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ (water hammer)

کتاب آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ (water hammer) :

دانلود نرم افزار WaterCad

دانلود نرم افزار Hammer

جریان غیر ماند‌گاردر لوله به اشکال مختلف بروز می‌نماید. یک نمونه از انواع جریان، جریان‌های غیر‌ماند‌گار میراست که بطور خاص ضربه قوچ نامیده می‌شود.

موج‌های فشاری ناشی از ضربه‌ قوچ باعث نا‌پا‌یداری سیستم انتقال می‌شودو در صورتی که از فشار مجاز سیستم فرا‌تر رود،باعث خرابی و یا متلاشی شدن آن می‌گردد.

جهت طراحی سیستم‌های انتقال ولوله‌های ارتباطی، توجه به این پدیده ضروری است. استفاده از نرم‌افزار تخصصی Hammer در دهه اخیر بای تحلیل مسائل گوناگون صنعتی توسعه روز‌افزونی یافته است.

در ابن کتاب از قابلیت‌های این نرم‌افزار بای مدل‌سازی و تحلیل سیستم‌های آبگیر سد قشلاق بصورت مطالعه موردی (CASE STUDY) استفاده شده است. بدین منظور ابتدا سیستم‌های آبگیر سد قشلاق شامل سه سیستم آبگیر با لوله‌هایی به قطر ۱۲۰۰،۱۵۰۰ و ۲۰۰۰میلی‌متر در نرم‌افزار Watercad مدلسازی شده و در حالت دائمی Steady آنالیز شده‌اند. سپس نتایج حاصله به نرم‌افزار Hammer منتقل شده و در محیط آن نرم‌افزار در حالت غیر‌ماند‌گار (Transient) بر‌رسی شده‌اند.

جهت بر‌رسی موضوع با کلیه پارامتر‌های دخیل پدیده ضربه‌قوچ در ۷۰ حالت بشرح ذیل مورد بر‌رسی و تحلیل قرار گرفته است:

  1. بررسی ضربه‌قوچ در رقوم مختلف تراز دریاچه سد اعم از رقوم سر‌ریز، رقوم تاج سد.
  2. بررسی ضربه‌قوچ با توجه به میزان سرعت موج در دو حالت لوله صلب ونیمه‌صلب.
  3. بررسی پارامتر‌های موثر بر آسیب‌دیدگی و تورم ایجاد شده در محل لوله منتهی به شیر پروانه‌ای در آبگیر ۱۲۰۰ میلیمتری.
  4. بررسی ضربه‌قوچ در هریک از سیستم‌های آبگیر با توجه به زمان انسداد شیر پروانه‌ای.
  5. بر‌رسی آنالیز حساسیت پدیده ضربه‌قوچ با تغییرات قطر، جنس و طول لوله آبگیر.

مقدمه مولف

فصل اول / مقدمه، كلیات، مفاهیم :

۱-۱ – مقدمه
۱-۲- تاریخچه
۱-۳- ضربه قوچ
۱-۴- اصول اولیه
۱-۵- محل و علل وقوع ضربه قوچ
۱-۶- مشكلات ناشی از ضربه قوچ
۱-۶-۱- فشارهای زیاد و كم
۱-۶-۲- ارتعاشات
۱-۶-۳- خلاء‌زایی

فصل دوم / پیشینه علمی :

۲- ۱- روشهای تحلیل ضربه قوچ
۲-۱-۱- روش ریاضی
۲-۱-۲- روش مشخصه‌ها
۲-۱-۳- محاسبه ضربه قوچ با روش خصوصیات
۲-۱-۴- روش جبری
۲-۱-۵- روش تحلیل خطی
۲-۱-۶- روش اختلال
۲-۱-۷- روش تفاضل محدود
۲-۱-۸- تلفیق روش مشخصه‌ها و اجزاء محدود
۲-۱-۹- خطوط مشخصه صریح
۲-۱-۱۰- خطوط مشخصه ضمنی
۲-۱-۱۱- معادلات نهایی
۲-۱-۱۲- نتایج روش تلفیقی مشخصه‌ها و اجزاء محدود
۲-۲- نظریه‌های ضربه قوچ
۲-۲-۱- نظریه رفتار صلب ستون آب Rigid Column Theory) )
۲-۲-۲- نظریه رفتار كشسان (Elastic Theory)

فصل سوم / کنترل ضربه قوچ و مقدمه‌ای بر سازه آبگیر :

۳- ۱- وسایل كنترل ضربه قوچ
۳- ۲- كنترل بستن شیر
۳- ۲- ۱- روش بهره‌برداری از شیرهای كنترل
۳-۳- سازه آبگیر
۳-۳-۱ – مقدمه
۳-۴- آبگیر تحتانی

فصل چهارم / مطالعات حوزه آبگیر و تاسیسات و تجهیزات هیدرومکانیک و سیستمهای آبگیر سد :

۴-۱- مقدمه
۴-۲- مشخصات سد
۴-۳- وضعیت طبیعی و جغرافیایی حوزه آبخیز
۴-۴- آب و هوای منطقه
۴-۵- هیدرولوژی
۴-۶ -تجهیزات هیدرو مكانیك
۴-۶-۱- لوله ۱۲۰۰ میلیمتری(تخلیه‌كننده تحتانی)
۴-۶-۲- لوله ۱۵۰۰ میلیمتری(تخلیه‌كننده اضطراری)
۴-۶-۳- لوله ۲۰۰۰ میلیمتری(آبگیر نیروگاه)
۴-۷ – تجهیزات سد قشلاق
۴-۷-۱- تجهیزات آبگیر ۱۲۰۰ میلیمتری
۴-۷-۲- تجهیزات آبگیر ۱۵۰۰ میلیمتری
۴-۷-۳- تجهیزات آبگیر ۲۰۰۰ میلیمتری
۴-۸- طرحهای مطالعاتی وكنترل
۴-۸-۱- طرح ترمیم لوله متورم ۱۲۰۰ میلیمتری
۴-۹- آبگیر ۱۲۰۰ میلیمتری
۴-۹-۱- لوله‌های فولادی آبگیر
۴-۹-۲- شیر پروانه‌ای
۴-۹-۳ – شیر تخلیه
۴-۱۰- سرویس و نگهداری

فصل پنجم / معرفی نرم‌افزار WATER HAMMER :

۵-۱- مقدمه
۵-۲- كاربرد نرم‌افزار در مطالعه اثر ضربه جریان غیر ماندگار
۵-۲-۱- سیستمهای آب
۵-۲-۲- سیستمهای فاضلاب
۵-۲-۳- سیستمهای تركیبی فاضلاب و تونل
۵-۳- نرم‌افزار HAMMER
– قابلیت‌هاى HAMMER
۵-۴- مقاصد و كاربرد استفاده ازنرم افزار HAMMER
۵-۴- ۱- نا پایدارى‌ها
ویژگی‌‌هاى بارز این نرم‌افزار
۵-۴- ۲- جزئیات نرم‌افزار HAMMER
استفاده از روش مشخصه‌ها
۵-۴-۳- تجهیزات كنترل امواج ضربه قوچ
۵-۴- ۴- مدل نمودن انواع ناپایدارى‌هاى هیدرولیكى
– مدیریت و ساخت مدل
ساخت مدل‌هاى یكنواخت و پایدار هیدرولیكى
۵-۴- ۵- محاسبه نیروهاى ناشى از ناپایدارى‌هاى هیدرولیكى
– مدل نمودن توربین؛ پذیرش وعدم پذیرش بار
ارائه نتایج و گزارش
۵-۵- مدل انتخابی جهت كالیبراسیون نرم‌افزار
۵-۵-۱- روش كار
۵-۶-۲- مشخصات مدل آزمایشگاهی كالیبراسیون
۵-۶-۳- نتایج اجرا

فصل ششم / مدلسازی و آنالیز پروژه با نرم‌افزار :

۶ –۱ – مدلسازی سیستمهای آبگیر با نرم‌افزار
۶–۲ – سرعت موج
۱ – مهاربندی سیستم
۲ – اتصالات
۳ – پوشش بتنی
۴ – طول لوله
۶ –۳ – زمان انسداد شیر پروانه‌ای
۶–۴ – بررسی حالات وقوع ضربه قوچ
۶ –۵ – مدلسازی با نرم‌افزار Watercad
۶ –۶– خروجی حاصل از مدلسازی و آنالیزسیستمهای آبگیر در لوله منتهی به شیر پروانه‌ای
۶–۷ – بررسی نتایج در حالت دوم (زمان انسداد كند)
۶-۸- جمع‌بندی حاصل از خروجی نرم‌افزار

فصل هفتم / تحلیل خروجی :

کتاب آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ (water hammer)

۷–۱– تحلیل خروجی در محل شیر پروانه‌ای در سیستم آبگیر ۱۲۰۰ میلیمتری در حالت اول (زمان انسداد سریع)
۷-۱-۱- ماكزیمم حجم بخار
تحلیل خروجی مقادیر ماكزیمم حجم بخار
۷-۱-۲- ماكزیمم دبی منفی
تحلیل خروجی مقادیر ماكزیمم دبی منفی
۷-۱-۳- ماكزیمم دبی مثبت
تحلیل خروجی مقادیر ماكزیمم دبی مثبت
۷-۱-۴- ماكزیمم فشار
تحلیل خروجی مقادیر ماكزیمم فشار
۷-۱-۵- تحلیل نمودار فشار -مكان
۷ –۲ – تحلیل خروجی در محل لوله منتهی به شیر پروانه‌ای در سیستم آبگیر ۲۰۰۰ میلیمتری
۷-۲-۱- ماكزیمم حجم بخار
تحلیل خروجی مقادیر ماكزیمم حجم بخار
۷-۲-۲- ماكزیمم دبی منفی
تحلیل خروجی
۷-۲-۳- ماكزیمم دبی مثبت
تحلیل خروجی
۷-۲-۴- ماكزیمم فشار
تحلیل خروجی
۷ –۳ – بررسی نتایج در محل لوله منتهی به شیر پروانه‌ای در سیستم آبگیر ۱۵۰۰ میلیمتری در حالت اول(زمان انسداد سریع)
۷-۳-۱- ماكزیمم حجم بخار
تحلیل خروجی
۷-۳-۲- ماكزیمم دبی منفی
تحلیل خروجی
۷-۳-۳- ماكزیمم دبی مثبت
تحلیل خروجی
۷-۳-۴- ماكزیمم فشار

تحلیل خروجی :

کتاب آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ (water hammer)

۷-۴- بررسی نتایج در محل لوله منتهی به شیر پروانه‌ای در سیستمهای آبگیر در حالت دوم (زمان انسداد كند)
۷ –۴ – ۱– بررسی خروجی حالت دوم (زمان انسداد كند) در محل شیر پروانه‌ای در سیستم آبگیر ۱۲۰۰ میلیمتری
۷-۴-۲- ماكزیمم حجم بخار
۷-۴-۳- ماكزیمم دبی منفی
۷-۴-۴- ماكزیمم دبی مثبت
تحلیل خروجی
۷-۴-۵- ماكزیمم فشار
تحلیل خروجی
۷-۵- تحلیل مقادیر حالت دوم (زمان انسداد كند) در محل لوله منتهی به شیر پروانه‌ای در سیستم آبگیر ۲۰۰۰ میلیمتری
۷-۵-۱- ماكزیمم حجم بخار
۷-۵-۲- ماكزیمم دبی منفی
۷-۵-۳- ماكزیمم دبی مثبت
نتایج
۷-۵-۴- ماكزیمم فشار
نتایج
۷ –۶- تحلیل مقادیر حالت دوم (زمان انسداد كند) در محل لوله منتهی به شیر پروانه‌ای در سیستم آبگیر ۱۵۰۰ میلیمتری
۷-۶-۱- ماكزیمم حجم بخار
۷-۶-۲- ماكزیمم دبی منفی
۷-۶-۳- ماكزیمم دبی مثبت
نتایج
۷-۶-۴- ماكزیمم فشار
نتایج
۷-۷- آنالیز حساسیت
۱) حالت اوّل: مبنا (كلی)
۲) حالت دوم: تغییر جنس لوله
۳) حالت سوم: تغییر قطر لوله
۴) حالت چهارم: تغییر طول لوله
۷-۷-۱- تحلیل خروجی حاصل از آنالیز حساسیت

فصل هشتم / بررسی و تحلیل نتایج

کتاب آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ (water hammer)

۸-۱- نتایج نهایی حالت اول (زمان انسداد سریع)
۸-۲- نتایج نهایی حالت دوم (زمان انسداد كند)
۸-۳- زمان بهینه انسداد شیر پروانه‌ای
۸-۴- نتایج حاصل از آنالیز حساسیت
۸-۵- پیشنهادات

فصل نهم / اصول بهره‌گیری از نرم‌افزارهای محاسبه ضربه قوچ :

کتاب آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ (water hammer)

۹-۱- کلیات
۹-۲- انتخاب و استفاده از نرم افزار
۹-۳- حداقل اطلاعات اولیه ورودی در نرم‌افزار
۹-۴- موارد کنترلی نرم افزار در محاسبات
۹-۵- نتایج خروجی نرم‌افزار

مراجع کتاب آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ (water hammer)

مشخصات: کتاب آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ (water hammer)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001680816

تعداد صفحات

168

لوح فشرده

ابعاد
وزن 309 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ (water hammer)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
كتاب مدارات ساده‌ی الكترونيک

كتاب مدارات ساده‌ی الكترونيک

فروشنده : آزمون تاپ
19,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راندو با قلم و مرکب

کتاب راندو با قلم و مرکب

فروشنده : آزمون تاپ
100,000 تومان 95,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان جلد ۱ ویرایش سوم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مشاهير معماري ايران و جهان: آر. ام. شیندلر (22)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب افست سیستمهای عامل/ استالینگز/OPEREATING SYSTEMS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0