کتاب روش نوین طراحی مکانیستیک ـ تجربی روسازی راه

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمودرضا کی منش
مهرداد میرشکاریان

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 92 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

184,000 تومان

کتاب روش نوین طراحی مکانیستیک ـ تجربی روسازی راه

راهنمای نرم افزار MEPDG

کتاب روش نوین طراحی مکانیستیک ـ تجربی روسازی راه(MEPDG)، به ارایه‌ی روش های فناوری کنونی به جامعه‌ی بزرگراه برای طراحی و تجزیه و تحلیل ساختارهای روسازی جدید و بازسازی شده( بر اساس اصول مکانیستیک- تجربی(M-E) ) می‌پردازد.

مقدمه

فصل اول / مقدمه

 هدف کتابچه‌‌‌ راهنما
 مروری بر روش طراحی روش مکانیستیک- تجربی

فصل دوم / اسناد و استانداردهای مرجع

پروتکل‌‌‌ها و استانداردهای آزمون

تعیین مشخصات مصالح در آزمایشگاه

تعیین مشخصات مصالح/ لایه‌‌‌ی روسازی در محل

مشخصات فنی مصالح

شیوه‌‌‌ها و اصطلاحات توصیه شده

اسناد مرجع

فصل سوم / اهمّیت و استفاده از روش مکانیستیک- تجربی

شاخص‌‌‌های عملکرد پیش‌‌‌بینی شده توسط روش مکانیستیک- تجربی

روش طراحی کلی روش مکانیستیک- تجربی

استراتژی‌‌‌های طراحی روسازی انعطاف‌‌‌پذیر جدید و روکش آسفالتی برای    استفاده با روش مکانیستیک- تجربی

روسازی صلب جدید، روکش بتنی و روش‌های طراحی روسازی صلب قابل      اجرا برای استفاده با روش مکانیستیکتجربی.. ۳۰

ویژگی‌‌‌های طراحی و عواملی که در فرآیند روش مکانیستیک- تجربی لحاظ نشده است.

فصل چهارم / اصطلاحات و تعریف واژه‌‌‌ها

اصطلاحات عمومی

سطوح ورودی سلسله‌‌‌مراتبی

اصطلاحات ترافیک کامیون

همواری

اصطلاحات مربوط به خرابی‌‌‌ها یا شاخص‌‌‌های عملکرد(روسازی‌‌‌های با رویه‌‌‌ آسفالتی)

اصطلاحات مربوط به خرابی‌‌‌ها یا شاخص‌‌‌های عملکرد- روسازی‌‌‌های با رویه‌‌‌ بتنی

فصل پنجم / روش‌‌‌های پیش‌‌‌بینی شاخص عملکرد

ضرایب کالیبراسیون موجود در روش مکانیستیک- تجربی

معادلات پیش‌‌‌بینی خرابی برای روسازی‌‌‌های انعطاف‌‌‌پذیروروکش‌‌‌های مخلوط آسفاتی

بررسی روش محاسباتی برای پیش‌‌‌بینی خرابی

عمق شیار

ترک‌‌‌خوردگی مرتبط با بار

ترک‌‌‌خوردگی غیرمرتبط با بار- ترک‌‌‌ عرضی

ترک‌‌‌ انعکاسی در روکش‌‌‌های آسفالتی

سوراخ‌‌‌شدگی (پانچینگ) CRCP

همواری- روسازی بتنی پیوسته

همواری-

CRCP

فصل ششم / سـطوح ورودی سـلسلـه‌‌‌مراتـبـی-  تصمیم‌‌‌گیری در مورد سطح ورودی

مقدمه‌‌‌ای بر سطوح ورودی سلسله‌‌‌مراتبی

هدف سطوح ورودی سلسله‌‌‌مراتبی

انتخاب سطح ورودی

فصل هفتم / اطلاعات کلی پروژه

عمر طراحی/ تجزیه و تحلیل

تاریخ‌‌‌های تکمیل احداث و باز شدن ترافیک

فصل هشتم / انتخاب معیارها و سطح  قابلیت اطمینان طراحی

معیارهای عملکرد طراحی توصیه شده

قابلیت اطمینان

فصل نهم / تعیین شرایط و ضرایب در محل سایت

ترافیک کامیون

ورودی‌‌‌های مختص جاده

ورودی‌‌‌های استخراج شده از داده‌‌‌های WIM

ورودی‌‌‌های ترافیک کامیون که در داده‌‌‌های وزن حرکتی خودرو گنجانده نشده‌‌‌اند

شرایط آب و هوایی (اقلیم)

فونداسیون و خاک‌‌‌های بستر

تحقیقات زیرسطحی برای طراحی روسازی

آزمون‌‌‌های آزمایشگاهی و کارگاهی خاک‌‌‌ها برای طراحی روسازی

روسازی‌‌‌های موجود

فصل دهم / ارزیابی روسازی برای طرح مقاوم‌‌‌سازی

ارزیابی وضعیت کلی و گروه‌‌‌های تعریف مسئله

جمع‌‌‌آوری داده‌‌‌ها برای تعریف ارزیابی وضعیت

ارزیابی اولیه‌‌‌ی روسازی

تهیه‌‌‌ی طرح ارزیابی میدانی (پایکار)

انجام پیمایش وضعیت یا پیمایش بصری

پیمایش رادار نفوذی زمین

پالایش طرح آزمون میدانی

انجام آزمون‌‌‌های حوضچه‌‌‌ی افت و خیز

بازیابی مغزه‌‌‌ها و گمانه‌‌‌زنی برای روسازی‌‌‌ موجود (نمونه‌‌‌گیری و آزمون مخرب)

آزمون‌‌‌های آزمایشگاهی برای تعیین مشخصات مصالح روسازی‌‌‌های موجود

تجزیه و تحلیل داده‌‌‌های ارزیابی روسازی برای ملاحظات طرح مقاوم‌‌‌سازی

پیمایش بصری خرابی برای تعیین کفایت سازه‌‌‌ای

محاسبه‌‌‌ی بازگشتی مقادیر مدول لایه‌‌‌ای

تشخیص از بین رفتن تکیه‌‌‌گاه

راندمان انتقال بار درز

تغییرپذیری و تنوع در طول یک پروژه

فصل یازدهم / تعـییـن ویـژگی‌‌‌هـای مصـالح  بـرای مصـالح روسـازی جدید

ورودی‌‌‌های مصالح و مفهوم ورودی سلسله‌‌‌مراتبی

مخلوط‌‌‌های آسفالتی(از جمله آسفالت درشت دانه) لایه‌‌‌های اساس بهسازی شده یا تثبیت شده با قیر، اساس نفوذپذیر بهسازی شده‌‌‌ با قیر.

مخلوط‌‌‌های روسازی بتنی، بتن مگر و لایه‌‌‌های اساس بهسازی شده با سیمان

مصالح تثبیت شده به صورت شیمیایی، از جمله بتن مگر و لایه‌‌‌های اساس بهسازی شده با سیمان

مصالح اساس سنگ دانه‌ای غیرچسبنده و خاکریزهای طراحی شده

فصل دوازدهم / استراتژی‌‌‌های طراحی روسازی

استراتژی‌‌‌های طراحی روسازی انعطاف‌‌‌پذیر جدید

آیا لازم است که خاک بستر مقاوم‌‌‌سازی یا بهسازی شود؟

آیا یک لایه‌‌‌ی صلب یا سفره‌‌‌ی آب وجود دارد؟

آیا خاکریز متراکم یا لایه‌‌‌ی بستر بهسازی شده وجود دارد؟

آیا لازم است که یک لایه‌‌‌ی زهکشی در استراتژی طراحی لحاظ شود؟

برای طراحی سازه‌‌‌ای، از یک بستر تثبیت شده استفاده شود یا از یک برنامه‌‌‌ی ساخت و ساز؟

آیا لازم است که از یک لایه‌‌‌ی اساس یا زیراساس سنگدانه‌ای استفاده شود؟

.لایه‌‌‌های آسفالتی- چه نوع و چند لایه؟

میزان همواری اولیه چقدر است؟

استراتژی‌‌‌های طراحی روسازی صلب جدید

سازه- نوع لایه‌‌‌ی آزمایشی، ضخامت و ویژگی‌‌‌های طراحی

طراحی روسازی بتنی درزدار

طراحی روسازی بتنی پیوسته

همواری اولیه‌‌‌ی رویه

فصل سیزدهم / استراتژی‌‌‌های طرح مقاوم‌‌‌سازی

بررسی کلی طرح مقاوم‌‌‌سازی با استفاده از روش مکانیستیک- تجربی

طرح مقاوم‌‌‌سازی با روکش‌‌‌های آسفالتی

بررسی کلی

تجزیه و تحلیل روکش آسفالتی و طرح مقاوم‌‌‌سازی آزمایشی

تعیین وضعیت روسازی موجود

تصمیم‌‌‌گیری در مورد بهسازی قبل از روکش

تعیین مدول آسیب‌‌‌دیده‌‌‌ی لایه‌‌‌های چسبنده و اصطکاک بین لایه‌ای کاهش یافته

گزینه‌‌‌های روکش آسفالتی روسازی‌‌‌های موجود

روکش‌‌‌های آسفالتی روسازی‌‌‌های آسفالتی موجود، از جمله روسازی‌‌‌های نیمه‌‌‌صلب

روکش آسفالتی روسازی‌‌‌های بتنی فرسوده

طرح نوسازی با روکش‌‌‌های بتنی

بررسی کلی

پارامترهای تجزیه و تحلیل منحصربفرد برای مقاوم‌‌‌سازی

برآورد خرابی گذشته

طرح مقاوم‌‌‌سازی روسازی بتنی درزدار

طرح مقاوم‌‌‌سازی

ملاحظات دیگر برای مقاوم‌‌‌سازی با روسازی بتنی

فصل چهاردهم / تفسیر و تجزیه و تحلیل طرح آزمایشی

خلاصه‌‌‌ی ورودی‌‌‌ها برای طرح آزمایشی

قابلیت اطمینان طرح آزمایشی

اطلاعات تکمیلی (مدول لایه‌‌‌ای، کاربردهای کامیون، و سایر عوامل)

مقادیر عملکرد پیش‌‌‌بینی شده

قضاوت در مورد قابلیت پذیرش طرح آزمایشی

پیوست

مشخصات: کتاب روش نوین طراحی مکانیستیک ـ تجربی روسازی راه

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001684395

تعداد صفحات

216

لوح فشرده

ابعاد
وزن 391 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب روش نوین طراحی مکانیستیک ـ تجربی روسازی راه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدارهای پالس و دیجیتال
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
مجموعه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان1
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تکنیک های کاربردی مدیریت و تحلیل تاخیرات در پروژه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آزمونهای استخدامی عمران (دروس عمومی و تخصصی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدولاتور آنالوگ به دیجیتال سیگما-دلتا و جبران سازی خطای مدولاتور
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
كتاب راهنمای کاربردی و اجرایی آرماتوربندی

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0