کتاب سوالات آزمون کارشناسی رسمی رشته تاسیسات کارخانجات (کتاب سوم: ماشین آلات و تولید)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمود افضلی

سال چاپ :1401

نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 273 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

547,000 تومان

کتاب سوالات آزمون کارشناسی رسمی رشته تاسیسات کارخانجات (کتاب سوم: ماشین آلات و تولید)


فهرست کتاب سوالات آزمون کارشناسی رسمی رشته تاسیسات کارخانجات (کتاب سوم: ماشین آلات و تولید):

پیشگفتار

بخش اول / آزمون کارشناسی رسمی قوه‌قضائیه

سوالات قوه قضاییه رشته برق، ماشین و تأسیسـات کـارخانجات – ۰۹/۹۰/۱۳۸۰

سوالات قوه قضاییه رشته برق، ماشین و تـأسیسـات ساختمانـی – ۰۱/۰۶/۱۳۸۱

سوالات قوه‌قضاییه رشته برق، ماشین و تأسیساتکارخـانجـات – ۱۱/۰۹/۱۳۸۴

سوالات قوه‌قضاییه رشته برق، ماشین و تـأسیـسات سـاختمانی – ۱۱/۰۹/۱۳۸۴

سوالات قوه‌قضاییه رشته برق، ماشین و تـأسیـسات سـاختمانی – ۲۸/۱۱/۱۳۸۶

سوالات قوه‌قضاییه رشته برق، ماشین و تـأسیـسات کارخانجات – ۲۶/۰۴/۱۳۸۸

سوالات قوه‌قضاییه رشته برق، ماشین و تـأسیـسات سـاختمـانـی – سال ۱۳۹۳

سوالات قوه‌قضاییه رشته برق، ماشین و تـأسیـسات کارخانجـات – سال ۱۳۹۶

بخش دوم / آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کـارخـانجـات – ۱/۲/۱۳۷۱

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۲۱/۰۱/۱۳۷۲

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۲۱/۴/۱۳۷۳

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کـارخـانجـات – ۲۳/۹/۱۳۷۵

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کـارخـانجـات – ۱۴/۰۹/۱۳۷۶

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۰۵/۰۴/۱۳۷۷

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۲۰/۱۲/۱۳۷۸

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۱۴/۱۱/۱۳۷۹

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۲۷/۰۲/۱۳۸۰

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۱۷/۱۰/۱۳۸۴

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۱۶/۰۶/۱۳۸۶

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ../۰۵/۱۳۸۸

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ../۰۷/۱۳۸۸

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ../۰۵/۱۳۹۵

سوالات دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ../۰۹/۱۳۹۸

منابع و مآخذ

مقدمه کتاب سوالات آزمون کارشناسی رسمی رشته تاسیسات کارخانجات (کتاب سوم: ماشین آلات و تولید):

تنوع سوالات با موضوع ماشین¬های صنعتی، فرآیندهای تولید، مباحث مهندسی صنایع، اینکوترم و قراردادهای تجاری و نیروگاهی و … در رشته¬های برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات و نیز تاسیسات ساختمانی، موجب شده که متقاضیان شرکت در آزمون¬ها با دشواری¬های بسیاری مواجه باشند.

این دشواری زمانی بیشتر می¬شود که در هر آزمون¬ سوال¬های گوناگون اما از یک جنس و یک حوزه و با تغییراتی اندک اما محتوایی کاملا متفاوت، تکرار می¬شود. مواجهه و پاسخ دادن به سوالاتی از این قبیل، تعمیق دانش فنی و تا حدودی تخصصی در حوزه¬های مختلف صنعتی را می¬طلبد. از طرف دیگر لازمه پوشیدن لباس کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضاییه، بالا بردن سطح دانش متقاضیان و داوطلبان شرکت درآزمون¬های مربوطه می¬باشد. صرف پذیرفته شدن در آزمون و راهیابی به مراحل بعدی کافی نیست و شاید تعلیم و پرورش کارآموزان رسالتی باشد که از آموزشگاه¬ها و دوره¬های آمادگی آزمون آغاز می¬شود.

بیش از سه دهه فعالیت در شاخه¬های گوناگون صنعتی و تحقیقاتی در صنایع مختلف، از کف کارگاه تا راس هرم طراحی و مدیریتی و همچنین تجربه بیش از ده سال تدریس دوره¬های آمادگی آزمون¬های کارشناسی رسمی قوه قضاییه و نیز کارشناسی رسمی دادگستری¬ در آموزشگاه¬های مختلف از یک سو و فقدان مرجع مناسب با کارکرد خودآموز در حوزه سوالات آزمون¬های مربوطه از سوی دیگر، مرا بر آن داشت تا اقدام به جمع¬آوری و تالیف کتابی مناسب برای پاسخگویی به بخشی از این نیاز نمایم. در این مجموعه سعی شده که تمام سوالات دوره¬های قبلی آزمون¬ها در حوزه¬های مرتبط بررسی شده و متناسب با سرفصل¬هایی که دسته¬بندی شده و عمدتا مرتبط با تخصص¬های فنی، تفکیک شده¬اند، به عنوان مجموعه سوالات، برگزیده و پاسخ داده شوند.

کتاب سوالات آزمون کارشناسی رسمی:

بنا بر این سوالات حوزه برق، مکانیک و تاسیسات، حذف و اغلب سوالات باقیمانده در این کتاب درج شده است. همچنین تلاش شده است که در پاسخ¬ها، جوانب مختلفی بررسی شود تا در صورت برخورد به سوالات مشابه، آشنایی مختصری ایجاد شده باشد تا آن دسته از متقاضیان کارشناسی رسمی که از این کتاب استفاده می‌نمایند و سایر مطالعه کنندگان و استفاده کنندگان از این کتاب، بتوانند به تحلیل سوال پرداخته و پاسخگوی موارد مشابه باشند.

به نظر می¬رسد که این روش می¬تواند به ارتقاء توانمندی مخاطب در آزمون¬ها یاری رسانده و در فعالیت¬های اجرایی آتی و به خواست خدای متعال، در ادامه مسیری که انتخاب شده (کارشناسی رسمی) اثرگذار باشد.

کتاب سوالات آزمون کارشناسی رسمی رشته تاسیسات کارخانجات (کتاب سوم: ماشین آلات و تولید)

به مصداق آنکه “همه چیز را همگان دانند” در مسیر پیش گفته با مشکلات و محدودیت¬های بسیاری هم مواجه بوده¬ام و این قطعا در کیفیت کار اثر گداشته است. به ویژه آنکه بعضا به مواردی برخورده¬ام که پاسخ درست سوال در گزینه¬ها موجود نبوده و یا بیش از یک گزینه درست وجود داشته است. در این قبیل سوالات سعی شده تحلیل درستی از گزینه¬ها و جوانب مختلف سوال ارائه و تشریح شود تا مخاطبان عزیز به کمک دانش و تجربه خود و با استفاده از راهنمایی¬های ارائه شده، قادر باشند سوال را دقیق¬تر تحلیل کرده و اگر چه پاسخی برای سوال پیشنهاد شده است. اما خود بتوانند گزینه صحیح را انتخاب نمایند.

بنا بر این ممکن است در مواردی نظرات خوانندگان عزیز با نظر مولف متفاوت و مغایر باشد. ارائه نظرات و تحلیل¬های مرتبط در هر زمینه¬ای، موجب خرسندی بوده و استفاده از آنها، باعث افزایش سطح و توسعه دانش، معلومات و در نهایت، توانمندی مخاطبان خواهد شد. نظرات همه عزیزانی را که با پیشنهادات و راهنمایی¬های خود به رشد و افزایش دانش دیگران و بهبود و اصلاح نواقص این کتاب یاری خواهند رساند، گرامی داشته و دست ایشان را به گرمی می‌فشارم.

مشخصات: کتاب سوالات آزمون کارشناسی رسمی رشته تاسیسات کارخانجات (کتاب سوم: ماشین آلات و تولید)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001684500

تعداد صفحات

360

لوح فشرده

ابعاد
وزن 448 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب سوالات آزمون کارشناسی رسمی رشته تاسیسات کارخانجات (کتاب سوم: ماشین آلات و تولید)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب آزمایش های مکانیک خاک

فروشنده : آزمون تاپ
50,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب کارور PLC درجه ۲

فروشنده : آزمون تاپ
420,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اُسیلوسکوپ به زبان ساده

کتاب اُسیلوسکوپ به زبان ساده

فروشنده : آزمون تاپ
12,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS
کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب آزمایشگاه الکترونیک رابه خانه ببرید …! جلد دوم

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0