سفارشات تا امروز ارسال می‌شوند و کلیه سفارشات ثبت شده از امروز به بعد از تاریخ 1402/01/14 ارسال خواهند شد.
توجه کنید به دلیل اینکه ما بانک کتاب هستیم احتمال افزایش قیمت کتب از طرف انتشارات برای بعد از عید وجود دارد.

کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: سیدعلیرضا ذوالفقاری
پیمان ابراهیمی ناغانی
محمدجعفر نیری

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 80 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

160,000 تومان

کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع

کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع

چیلر جذبی چیلر تراکمی

چیلر جذبی چیلر تراکمی را در کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع به طور کامل مطالعه بفرمایید.

فهرست مطالب کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع

 

پیشگفتار

فصل اول / مقدمه‌ای بر چیلر جذبی چیلر تراکمی و تهویه مطبوع

۱- مقدمه

۱-۱- تعاريف

۱-۱-۱- هوا

۱-۱-۲- مشخصات هوا

۱-۱-۳- حرارت محسوس

۱-۱-۴- حرارت نهان

۱-۱-۵- حرارت كلي

۱-۱-۶- ضريب حرارت محسوس

۱-۲- سیستمهای تهویه مطبوع

۱-۲-۱- منحنی سایکرومتریک

۱-۳- سایکرومتریک

۱-۳-۱- محورهای مختلف نمودار سایکرومتریک

۱-۳-۲- خطوط مختلف نمودار سایکرومتریک

۱-۴- اصول سیستم‌های تهویه مطبوع

۱-۴-۱- فرایند‌های پایه در تهویه مطبوع

۱-۴-۲- محاسبه حرارت محسوس و نهان

۱-۵- سیکل اکونومایزر

۱-۶- سیستم‌های تهویه مطبوع منطقه‌ای

۱-۶-۱- سیستم‌های تمام هوا

۱-۶-۲- سیستم‌های هوایی – آبی

۱-۶-۳- سیستم‌های تمام آبی

۱-۶-۴- سیستم‌های تبرید یکپارچه

۱-۷- آسایش حرارتی

۱-۷-۱- میزان فعالیت

۱-۷-۲- لباس

۱-۷-۳- انتظارات افراد

۱-۷-۴- شرایط آسایش حرارتی

۱-۸- مدیریت تحت شرایط کمتر از شرایط ایده‌آل

۱-۸-۱- افزایش سرعت هوا

۱-۸-۲- کوران

۱-۸-۳- اختلاف دمای عمودی

۱-۸-۴- دمای سطح زمین

۱-۸-۵- سیکل تغییرات دما

۱-۸-۶- تغییرات دمای تشعشعی

۱-۹- الزامات گروه‌های غیراستاندارد

۱-۱۰- منحنی آسایش حرارتی برای تابستان و زمستان

۱-۱۰-۱- دمای طرح داخل

۱-۱۰-۲- شرايط طرح خارج

فصل دوم / معرفی سیستم‌های برودتی

۲- معرفی سیستم‌های تبریدی

۲-۱-کولر گازی پنجره‌ای

۲-۲- اسپلیت یونیت

۲-۳- اسپلیت کانالی (داکت اسپلیت)

۲-۴- سیستمهای دیجیتالی (VRF)

۲-۵- فن کویل

۲-۵-۱- اجزای فن‌كويل

۲-۵-۲- انواع فن کویل

۲-۵-۳- مسئله طراحی سیستم فن کویل و لوله‌کشی آب رفت و برگشت

۲-۶- چیلر

۲-۶-۱- چیلر تراکمی (Vapor Compression Chiller)

۲-۶-۲- انتخاب چیلر

۲-۶-۳- چیلر جذبی (Absorption chiller)

۲-۶-۴- شباهت‌ها و تفاوت‌های چیلر‌های جذبی با چیلر‌های تراکمی

۲-۷- هواساز

۲-۷-۱- ساختار هواساز

۲-۷-۲- اجزای هواساز

۲-۷-۳- قرار گیری اجزا هوارسان

۲-۷-۴- انتخاب هوارسان

۲-۷-۵- بهینه سازی مصرف انرژی

۲-۷-۶- استاندارد عملکرد هواساز

۲-۷-۷- هواساز هایژنیک

۲-۷-۸- مکانیزم‌های مختلف هواساز

۲-۸- سرمایش با سیستم‌های تبخیری

۲-۸-۱- انواع سيستمهاي تبخيري مستقيم

۲-۸-۲- انتخاب کولر آبی

۲-۸-۳- ایرواشر

۲-۸-۴- کاربرد خنک‌کننده‌های تبخيري در ايران

فصل سوم / مبانی سرمایش تراکمی

۳- تبرید

۳-۱- بار برودتی

۳-۲- عامل سرمایی

۳-۲-۱- توافق نامه مونترال (سال ۱۹۸۷)

۳-۳- کاربرد روغن در تبرید

۳-۴- تبرید به وسیله یخ

۳-۵- مبردهاي مایع

۳-۶- تبخیر مبرد

۳-۷- کنترل دماي تبخیر

۳-۸- ثابت نگه داشتن مقدار مایع در اواپراتور

۳-۹- بازیابی مبرد

۳-۱۰- سیستم تبرید تراکمی تبخیري

۳-۱۱- تقسیم‌بندی سیستم تبرید تراکمی

۳-۱۲- شیرهاي سرویس

۳-۱۳- واحد تقطیر

۳-۱۴- کمپرسورهاي بسته

۳-۱۵- تعریف یک سیکل

۳-۱۶- سیکل تراکمی تبخیري

۳-۱۷- مرحله تراکم

۳-۱۸- دماي تخلیه گاز

۳-۱۹- دماي تقطیر

۳-۲۰- فشار تقطیر

۳-۲۱- اثر تبرید

۳-۲۲- ظرفیت سیستم

۳-۲۳- جرم مبرد جریانی در سیستم در هر دقیقه

۳-۲۴- دبی حجمی بخار مبرد

۳-۲۵- ظرفیت کمپرسور

۳-۲۶- دیاگرام‌های سیکل

۳-۲۷- نمودار (دیاگرام) فشار – انتالپی

۳-۲۸- سیکل تبرید اشباع ساده

۳-۲۹- فرآیند انبساط

۳-۳۰- فرآیند تبخیر

۳-۳۱- فرآیند تراکم

۳-۳۲- فرآیند تقطیر

۳-۳۳- ضریب عملکرد

۳-۳۴- تاثیر دماي مکش بر روي راندمان سیکل

۳-۳۵- تاثیر دماي تقطیر بر روي راندمان سیکل

۳-۳۶- تاثیر سوپرهیت شدن بخار مکش

۳-۳۶-۱- سوپرهیت شدن بخار در لوله مکش خارج از فضاي سردشونده

۳-۳۶-۲- سوپرهیت شدن بخار در داخل فضاي سردشونده

۳-۳۷- تاثیر مادون سرد شدن مایع مبرد

فصل چهارم / اجزا سیستم تراکمی

۴- اجزا سیستم تراکمی

۴-۱- کمپرسور

۴-۱-۱- انواع کمپرسورها از نظر عملکرد

۴-۱-۲- کمپرسورها از نظر ساختمان

۴-۱-۳- کمپرسورهای رفت و برگشتی

۴-۱-۴- کمپرسور‌های پیچی

۴-۱-۵- کمپرسورهای حلزونی

۴-۱-۶- روانکاری کمپرسورها

۴-۱-۷- عملکرد کمپرسور

۴-۲- جدا‌کننده روغن

۴-۳- کندانسورها

۴-۳-۱- سیستمهای کندانسور آبی

۴-۳-۲- کندانسورهای هوایی

۴-۴- دریافت‌کننده مایع مبرد

۴-۵- فیلترها و خشک‌کن‌ها

۴-۶- شیر سولنوئید (برقی)

۴-۷- شیر نشان دهنده مایع مبرد به همراه نشانگر رطوبت

۴-۸- شیر‌های انبساط

۴-۸-۱- تئوری و عمل کرد شیر انبساط

۴-۸-۲- هفت نوع عمده شیر‌های انبساط

۴-۹- اواپراتورها

۴-۹-۱- تقسیم‌بندی از نظر ساختمان

۴-۹-۲- ظرفیت اواپراتور

۴-۹-۳- اختلاف دما متوسط لگاریتمی (LMTD)

۴-۹-۴- ضریب کل هدایت حرارتی (U)

۴-۹-۵- تاثیر سرعت هوای عبوری بر روی ظرفیت اواپراتور

۴-۹-۶- مساحت جانبی اواپراتور

۴-۹-۷- لوله کشی اواپراتور

۴-۹-۸- روش‌های تغذیه مبرد

۴-۹-۹- اواپراتورهای کنوکسیون طبیعی

۴-۹-۱۰- اواپراتورهای کنوکسیون اجباری

۴-۹-۱۱- انتخاب کولرها

۴-۹-۱۲- اواپراتورهای سردکن مایع

۴-۹-۱۳- سیستم‌های انبساط مستقیم و غیر مستقیم

۴-۹-۱۴- مبردهای ثانی

۴-۹-۱۵- محلول‌های ضد یخ

۴-۱۰- فیلتر خط مکش

۴-۱۱- جمع‌آوری‌کننده مایع خط مکش (آکومولاتور)

۴-۱۲- کنترل فشار(نمایشگر‌های فشار بالا و پایین)

فصل پنجم / چیلر جذبی

۵-۱- نحوه عملکرد چیلر جذبی

۵-۲- انواع چیلر‌های جذبی

۵-۲-۱- طبقه‌بندی از نظر ماده مبرد و جاذب

۵-۲-۲- طبقه‌بندی از نظر چرخه تغلیظ ماده جاذب و مراحل عملیاتی

۵-۲-۳- طبقه‌بندی از نظر منبع گرمایی عملیات تغلیظ و احیا

۵-۳- قسمت‌های مختلف چیلر جذبی

۵-۴- نکات اجرایی چیلر جذبی بر اساس استاندارد ARI560

۵-۵- کریستالیزه شدن

فصل ششم چیلر جذبی چیلر تراکمی / مبرد

۶- مبردها

۶-۱- مبرد چیست؟

۶-۲- خواص ایمنی

۶-۳- سمی‌بودن و قابلیت اشتعال مبرد

۶-۴- ملاحظات اقتصادی

۶-۵- نشت مبرد

۶-۶- مبردهای اولیه

۶-۷- مبردهای کلروفلوئوروکربن (CFC̛ s)

۶-۸- هیدروکلروفلوئوروکربنها (HCFC̛ s)

۶-۹- هیدرفلوئوروکربنها (HFC̛ s)

۶-۱۰- مبردهای مخلوط

۶-۱۱- پدیده خزش دما

۶-۱۲- آمونیاک (۷۱۷R)

۶-۱۳- هوا (۷۲۹R)

۶-۱۴- آب

۶-۱۵- گاز ۱۱R

۶-۱۶- گاز ۱۲R

۶-۱۷- گاز ۱۳R

۶-۱۸- گاز ۲۲R

۶-۱۹- گاز ۱۱۴R

۶-۲۰- گاز ۵۰۰R

۶-۲۱- گاز ۵۰۲R

۶-۲۲- گاز ۵۰۳R

۶-۲۳- هیدروکربنها

۶-۲۴- گاز A410R

۶-۲۵- گاز A404R

۶-۲۶- پتانسيل تخريب مبردهای CFC و HCFC

۶-۲۷- مبردهای HFC خطرناک برای گرمايش کره زمين

۶-۲۸- گاز A600R

۶-۲۹- میزان شارژ مبرد

۶-۲۹-۱- فشار و دماي كاركرد

۶-۲۹-۲- مزايا و معايب استفاده از مبرد A600R

فصل هفتم چیلر جذبی چیلر تراکمی / محاسبات بار برودتی

۷- مقدمه

۷-۱- بارهای خارجی

۷-۱-۱- انتقال حرارت هدایت پوسته ساختمان

۷-۱-۲- تابش نور خورشید بر پنجره‌ها، نورگیرها و…

۷-۱-۳- تهویه ساختمان

۷-۱-۴- نفوذ هوا

۷-۲- بارهای داخلی

۷-۲-۱- حضور افراد

۷-۲-۲- روشنایی

۷-۲-۳- تجهیزات

۷-۲-۴- الکتروموتور فن و پمپ‌ها

۷-۲-۵- بارهای فرعی

۷-۳- محاسبه بار برودتی

۷-۳-۱- انتقال حرارت از بام و دیوارهای خارجی

۷-۳-۲- انتقال حرارت از جدارهای داخلی

۷-۳-۳- انتقال حرارت از پنجره‌ها

۷-۳-۴- بار حرارتی ناشی از حضور افراد

۷-۳-۵- بار حرارتی ناشی از روشنایی

۷-۳-۶- بار حرارتی تهویه و نفوذ هوا

۷-۳-۷- بار حرارتی ناشی از تجهیزات

فصل هشتم چیلر جذبی چیلر تراکمی / کانال‌کشی

۸- روش‌های کانال‌کشی

۸-۱- تقلیل سرعت

۸-۲- افت فشار ثابت

۸-۳- روش افت فشار معادل

۸-۴- بازیافت فشار استاتیکی

۸-۵- کانال برگشت هوا

۸-۶- محاسبه ابعاد کانال

۸-۷- افت فشار دینامیکی

فصل نهم / ضمائم

۹- ضمائم

۹-۱- جداول محاسبات بار برودتی

۹-۲- شرایط طرح خارج تابستان و زمستان برای شهرهای مختلف ایران

۹-۳- مبردها

۹-۴- واحدهای متریک

۹-۵- تبدیل واحد

۹-۶- علائم گرافیکی قابل استفاده در نقشه لوله‌کشی

منابع و مآخذ کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع

مشخصات: کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683626

تعداد صفحات

456

لوح فشرده

ابعاد
وزن 801 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب امنیت سایبری ریسک و تاب آوری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب مجموعه سوالات کاربردی - آموزشی طراحی و محاسبات شبکه های توزیع نیروی برق
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب 53 مدار فلزیاب برای آماتورها

کتاب 53 مدار فلزیاب برای آماتورها

فروشنده : آزمون تاپ
21,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نانو الکترونیک به زبان ساده

کتاب نانو الکترونیک به زبان ساده

فروشنده : آزمون تاپ
17,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0