كتاب روسازی بتن غلتکی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: روح الله براتی
محمد کریمیگوغری

سید علی صحاف

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 75 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

150,000 تومان

كتاب روسازی بتن غلتکی

در ذیل سرفصل ها و چکیده ای از كتاب روسازی بتن غلتکی را مشاهده می نمایید:

• مقدمه از صنعت حمل و نقل مرتبط با كتاب روسازی بتن غلتکی

صنعت حمل و نقل نقش بسزايي در رشد و شكوفايي كشورها دارد. امروزه اين صنعت، جزء لاينفك و ركن اصلي توسعه اقتصادي هر كشور محسوب ميگردد. از اين رو، بدون وجود شبكه حمل و نقل مناسب و به روز، تصور توسعه اقتصادي همه جانبه ممكن نمي‌باشد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل در توليد ناخالص داخلي رقم قابل توجهي بوده و طي ساليان گذشته روند رو به رشدي داشته است. در اين ميان سهم ارزش افزوده زير بخش حمل و نقل جادهاي بيش از ساير زير بخشها بوده و همواره بيش از نود درصد سهم ارزش افزوده آن را به خود اختصاص داده است.

• انتخاب نوع روسازی و فاکتورهای مورد نیاز

انتخاب نوع روسازي راهها، محوطه‌هاي صنعتي و پاركينگها هيچگاه دستوري الزام آور نداشته است. اما براي انتخاب نوع روسازي بايد فاكتورهاي فني و اقتصادي از قبيل نوع و حجم ترافيك، هزينه ساخت، مقاومت خاك، شرايط آب و هوايي، مواد و مصالح مورد استفاده، ملاحظات ساخت، تعمير و نگهداري و مسائل زيست محيطي در نظر گرفته شود.

• علت روند رو به رشد استفاده از روسازی بتن غلتکی در ایران

يكي از انواع روسازي كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفته است، روسازي بتن غلتكي ميباشد. در ايران به دليل ارزان بودن قير و مواد نفتي، اين روسازي تاكنون مورد توجه فعالان بخش ساخت و توسعه راههاي كشور قرار نداشته است. با اين حال با توجه به كم شدن منابع نفتي و حذف يارانه‌ي قير و در نتيجه افزايش هزينه روسازي آسفالتي، لزوم استفاده از روسازي‌هاي بتني در كشور نياز به بررسي و توجهي ويژه دارد.  از اين رو، كمبود منابع داخلي معتبر در زمينه روسازي بتن غلتكي و نياز دانشجويان به اطلاعات به روز در اين زمينه، انگيزهاي بزرگ براي جمع‌آوري و نگارش كتاب روسازی بتن غلتکی مهم گرديده است.

• روسازی بتن غلتکی چیست؟

روسازي بتن غلتكي نوعي روسازي بتني مي‌باشد كه از مخلوطي سفت و نسبتاً خشك از سنگدانه‌ها، مواد سيماني و آب تشكيل مي‌شود. اين مخلوط توسط دستگاه‌هاي متداول روسازي آسفالتي پخش و پس از آن توسط غلتك ويبرهاي كوبيده و متراكم مي‌گردد كه مخلوط پخش شده، سرانجام بعد از سخت شدن در اثر واكنش هيدراتاسيون سيمان، به بتن تبديل ميشود.

• كتاب روسازی بتن غلتکی كه در هشت فصل با موضوعات زیر تدوين گرديده:

فصل اول به آشنايي با كليات و مفاهيم اوليه روسازي بتن غلتكي پرداخته است. پس از معرفي مواد و مصالح مورد نياز در فصل دوم، فصل سوم خواص و عملكرد اين روسازي را تشريح نموده كه در ادامه، فصل چهارم نيز به نحوه طرح اختلاط اين روسازي اختصاص يافته است. در فصل پنجم دستورالعمل‌هاي آزمايشگاهي ارائه گرديده و فصل ششم نحوه طراحي سازهاي (ضخامت) روسازي بتن غلتكي به روشهاي مختلف را بيان كرده است. فصل هفتم ساخت، اجرا و بهره‌برداري روسازي بتن غلتكي را به صورت مفصل ارائه نموده كه در انتها، فصل هشتم به معرفي انواع خرابي‌هاي اين روسازي و نحوه تعمير و نگهداري آن اختصاص داده شده است.

فهرست مطالب كتاب روسازی بتن غلتکی

فصل اول: کلیات

اهداف فصل اول

۱-۱- معرفی

۱-۲- بتن غلتکي

۱-۳- تاريخچه بتن غلتکي

۱-۴- روسازي‌های بتنی

۱-۵- انواع روسازي بتني

۱-۵-۱- روسازي بتني ساده درزدار (JPCP)

۱-۵-۲- روسازي بتني مسلح درزدار (JRCP)

۱-۵-۳- روسازي بتني پيوسته (CRCP)

۱-۵-۴- روسازي بتنی پيش تنيده (PCP)

۱-۶- جايگاه بتن غلتکي در روسازي‌هاي بتني

۱-۷- روسازی بتن غلتکی

۱-۷-۱- کاربردهای روسازی بتن غلتکی

۱-۷-۲- مزایای روسازی بتن غلتکی

۱-۷-۳- معایب روسازی بتن غلتکی

خلاصه فصل اول

سؤالات فصل اول

فصل دوم: مصالح مصرفي و مواد افزودني

اهداف فصل دوم

۲-۱- معرفی

۲-۲- سنگدانه

۲-۳- مواد سيماني

۲-۴- آب

۲-۵- افزودني‌ها

۲-۵-۱- خاکستر بادي

۲-۵-۲- دوده سيليس

خلاصه فصل دوم

سؤالات فصل دوم

فصل سوم: خواص و عملکرد روسازي بتن غلتکي

اهداف فصل سوم

۳-۱- معرفی

۳-۲- مقاومت‌هاي مکانيکي

۳-۲-۱- مقاومت فشاري

۳-۲-۲- مقاومت کششی برزيلي

۳-۲-۳- مقاومت خمشي

۳-۲-۴- مقاومت برشي

۳-۳- مدول الاستيسيته

۳-۴- رفتار خستگي

۳-۵- نفوذپذیری و مقاومت در برابر یخ‌زدگی

۳-۶- انتقال بار

۳-۷- اتصال بین لایه‌ها (مقاومت چسبندگی بین لایه‌ها)

۳-۸- بافت سطحي

۳-۹- کارآيي

۳-۱۰- جرم حجمی و درجه تراکم

۳-۱۱- همواري

خلاصه فصل سوم

سؤالات فصل سوم

فصل چهارم: طرح اختلاط

اهداف فصل چهارم

۴-۱- معرفی

۴-۲- طرح اختلاط بتن غلتکی روسازی

۴-۳- الزامات کلی طرح اختلاط بتن غلتکی روسازی

۴-۳-۱- تعیین مقاومت مشخصه طرح

۴-۳-۲- تعيين دانه‌بندي مصالح سنگي

۴-۳-۳- تعيين چگالي اشباع، درصد جذب آب مصالح و درصد رطوبت قابل تبخير مصالح سنگي

۴-۳-۴- تعيين عيار سيمان طرح

۴-۳-۵- تعيين نسبت آب به سيمان

۴-۴- طرح اختلاط با استفاده از آزمایش روانی بتن

۴-۴-۱- مقدمه

۴-۴-۲- مراحل طرح اختلاط

۴-۵- طرح اختلاط با استفاده از روش تراکم خاك

۴-۵-۱- مقدمه

۴-۵-۲- مراحل طرح اختلاط

خلاصه فصل چهارم

سؤالات فصل چهارم

فصل پنجم: دستورالعمل‌های آزمایشگاهی و استانداردهاي بـررسـي خـواص بتـن غلتـکی روســازی

اهداف فصل پنجم

۵-۱- معرفی

۵-۲- تعیین درصد رطوبت قابل تبخیر مصالح سنگی بر اساس استانداردASTM C566-97

۵-۳- تعيين کارآيي و زمان VB نمونه‌های بتن غلتکي روسازی (با استفاده از ميز لرزان) بر اساس استاندارد ASTM C1170

۵-۴- ساخت نمونه‌هاي استوان‌های بتن غلتکي روسازی (با استفاده از ميز لرزان) بر اساس استاندارد ASTM C1176

۵-۵- تعيين نسبت آب به سيمان بتن غلتکي روسازي به روش تراکم اصلاح شده بر اساس استاندارد ASTM D1557

۵-۶- آزمایش‌های مورد استفاده در بحث روسازی بتن غلتکی

خلاصه فصل پنجم

سؤالات فصل پنجم

فصل ششم: روش‌هاي طراحي ضخامت روسازي بتن غلتکي

اهداف فصل ششم

۶-۱- معرفی

۶-۲- طراحی ضخامت به روش ارتش آمريکا

۶-۲-۱- انتقال بار

۶-۲-۲- متغيرهاي طراحي

۶-۲-۳- طراحي ضخامت روسازي

۶-۲-۴- تعيين مدول عکس‌العمل بستر (k)

۶-۲-۵- ترافيک

۶-۲-۵-۱- اثر ترافيک بر روي طراحي ضخامت روسازي

۶-۲-۵-۲- ارزيابي ترافيک

۶-۲-۶- وسايل نقليه زنجيردار

۶-۲-۷- طراحي ضخامت روسازي چند لايه‌اي

۶-۳- طراحی ضخامت به روش PCA

۶-۳-۱- مقاومت مشخصه

۶-۳-۲- مقاومت خمشي – مدول گسیختگی

۶-۳-۳- مدول الاستيسيته

۶-۳-۴- رفتار خستگي

۶-۳-۵- اصول طراحي

۶-۳-۶- مراحل طراحي ضخامت

۶-۳-۷- طراحي براي ترافيک ترکيبي

۶-۳-۸- اصلاح ضخامت براي محورهاي مرکب (تاندوم)

۶-۳-۹- اثر تغييرات مدول الاستيسيته

۶-۴- طراحی ضخامت به روش آشتو (براي سطوح صلب)

۶-۴-۱- عوامل مؤثر در طرح روسازي

۶-۴-۲- طراحي ضخامت روسازي

۶-۴-۲-۱- تعيين مدول مؤثر عکس‌العمل بستر

۶-۴-۲-۲- تعيين ضخامت صفحه بتني

۶-۵- طراحی ضخامت به روش ACI

۶-۵-۱- مقدمه

۶-۵-۲- تنش‌هاي روسازي

۶-۵-۳- بارهاي ترافيکي

۶-۵-۴- تقويت بستر

۶-۵-۵- ويژگي‌هاي بتن

۶-۵-۶- طراحي ضخامت

۶-۵-۶-۱- اساس طراحي

۶-۵-۶-۲- منبع جداول ضخامت

خلاصه فصل ششم

سؤالات فصل ششم

فصل هفتم: ساخت، اجرا و بهره‌برداری روسازي بتن غلتکي

اهداف فصل هفتم از كتاب روسازی بتن غلتکی

۷-۱- توليد بتن غلتکي روسازی

۷-۱-۱- معرفی

۷-۱-۲- کنترل و نگهداري مواد و مصالح بتن غلتکي روسازی

۷-۱-۳- جداشدگي و بررسي مصالح دانه‌اي

۷-۱-۴- کارخانه‌هاي اختلاط بتن غلتکي روسازی

۷-۱-۴-۱- تولید منقطع

۷-۱-۴-۲- کارخانه‌هاي جريان پيوسته

۷-۱-۵- بچينگ و نظارت

۷-۱-۶- سطوح توليد

۷-۲- اجرای بتن غلتکي روسازی

۷-۲-۱- معرفی

۷-۲-۲- آماده‌سازي بستر، زیر اساس و لایه اساس

۷-۲-۳- انتقال بتن غلتکي روسازی

۷-۲-۴- آزمون‌هاي آزمايشگاهي و صحرايي

۷-۲-۵- ساخت آزمايشي (نوارهاي تست)

۷-۲-۶- پخش بتن غلتکی روسازی

۷-۲-۷- تراکم

۷-۲-۸- اجرای منهول‌ها

۷-۲-۹- الگوهاي غلتک زني – تراکم باند اول

۷-۲-۱۰- درز ساخت طولي

۷-۲-۱۰-۱- غلتک زني درز ساخت طولي تازه

۷-۲-۱۰-۲- غلتک زني درز ساخت طولي سرد

۷-۲-۱۱- درز ساخت عرضی

۷-۲-۱۲-ایجاد درز (برش) در سطح روسازی

۷-۲-۱۳- عمل‌آوري و محافظت روسازی

۷-۲-۱۳-۱- عمل‌آوری

۷-۲-۱۳-۲- عمل‌آوری و حفاظت در آب و هوای سرد

۷-۲-۱۳-۳- حفاظت از روسازی در مقابل باران

۷-۲-۱۴- توان افتتاح زود هنگام روسازی بر روی ترافیک

۷-۲-۱۵- تضمین کیفیت و کنترل کيفيت

خلاصه فصل هفتم

سؤالات فصل هفتم

فصل هشتم از كتاب روسازی بتن غلتکی: خرابي‌ها، تعمير و نگهداري روسازي بتن غلتکي

اهداف فصل هشتم

۸-۱- معرفی

۸-۲- خرابي‌ها

الف) ترکيدگي/ کمانش

ب) شکستگي گوشه

ج) پکيدگي گوشه

د) پکيدگي لبه

ه) ترک خوردگی دوام (نوع “D”)

و) پلکاني شدن

ز) آسيب دیدگی درزگيري

ح) ترک خوردگي خطي (ترک‌هاي طولي، عرضي و قطري)

ط) صيغلي شدن دانه‌ها

ی) بيرون پريدگي

ک) پامپينگ

ل) سوراخ شدگي

م) پوسته پوسته شدن، ترک خوردگی سطحي و شن زدگي

ن) ترک انقباضي

۸-۳- درزبندي

۸-۳-۱- درزبندی درزها و اتصالات

۸-۳-۲- درزبندي زيرين روسازی و تسطيح

الف) درزبندي زيرين روسازی

ب) تسطيح

۸-۴- تعمير عمقي روسازی بتنی

الف) تعیین مکان تعمير

ب) آماده‌سازی ناحيه تعمير

ج) اجراي بتن

۸-۵- روکش

۸-۶- تمهیدات ویژه پاکسازی و محافظت سطح روسازی پارکينگ‌ها

الف) پاشيدن مواد ساينده

ب) تمیزکننده‌های شيميايي

۸-۷- ایجاد بافت سطحی روسازی

۸-۷-۱- مقدمه

۸-۷-۲- تراش سطح روسازی

۸-۷-۲-۱- مقدمه

۸-۷-۲-۲- مزاياي تراش سطح

مزایای تراش ریز

مزایای تراش درشت

۸-۷-۲-۳- معايب و محدوديت‌هاي تراش سطح

خلاصه فصل هشتم

سؤالات فصل هشتم

مراجع لاتین

مراجع فارسی كتاب روسازی بتن غلتکی

در ذیل سرفصل ها و چکیده ای از كتاب روسازی بتن غلتکی را مشاهده می نمایید:

• مقدمه از صنعت حمل و نقل مرتبط با كتاب روسازی بتن غلتکی

صنعت حمل و نقل نقش بسزايي در رشد و شكوفايي كشورها دارد. امروزه اين صنعت، جزء لاينفك و ركن اصلي توسعه اقتصادي هر كشور محسوب ميگردد. از اين رو، بدون وجود شبكه حمل و نقل مناسب و به روز، تصور توسعه اقتصادي همه جانبه ممكن نمي‌باشد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل در توليد ناخالص داخلي رقم قابل توجهي بوده و طي ساليان گذشته روند رو به رشدي داشته است. در اين ميان سهم ارزش افزوده زير بخش حمل و نقل جادهاي بيش از ساير زير بخشها بوده و همواره بيش از نود درصد سهم ارزش افزوده آن را به خود اختصاص داده است.

• انتخاب نوع روسازی و فاکتورهای مورد نیاز

انتخاب نوع روسازي راهها، محوطه‌هاي صنعتي و پاركينگها هيچگاه دستوري الزام آور نداشته است. اما براي انتخاب نوع روسازي بايد فاكتورهاي فني و اقتصادي از قبيل نوع و حجم ترافيك، هزينه ساخت، مقاومت خاك، شرايط آب و هوايي، مواد و مصالح مورد استفاده، ملاحظات ساخت، تعمير و نگهداري و مسائل زيست محيطي در نظر گرفته شود.

• علت روند رو به رشد استفاده از روسازی بتن غلتکی در ایران

يكي از انواع روسازي كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفته است، روسازي بتن غلتكي ميباشد. در ايران به دليل ارزان بودن قير و مواد نفتي، اين روسازي تاكنون مورد توجه فعالان بخش ساخت و توسعه راههاي كشور قرار نداشته است. با اين حال با توجه به كم شدن منابع نفتي و حذف يارانه‌ي قير و در نتيجه افزايش هزينه روسازي آسفالتي، لزوم استفاده از روسازي‌هاي بتني در كشور نياز به بررسي و توجهي ويژه دارد.  از اين رو، كمبود منابع داخلي معتبر در زمينه روسازي بتن غلتكي و نياز دانشجويان به اطلاعات به روز در اين زمينه، انگيزهاي بزرگ براي جمع‌آوري و نگارش كتاب روسازی بتن غلتکی مهم گرديده است.

• روسازی بتن غلتکی چیست؟

روسازي بتن غلتكي نوعي روسازي بتني مي‌باشد كه از مخلوطي سفت و نسبتاً خشك از سنگدانه‌ها، مواد سيماني و آب تشكيل مي‌شود. اين مخلوط توسط دستگاه‌هاي متداول روسازي آسفالتي پخش و پس از آن توسط غلتك ويبرهاي كوبيده و متراكم مي‌گردد كه مخلوط پخش شده، سرانجام بعد از سخت شدن در اثر واكنش هيدراتاسيون سيمان، به بتن تبديل ميشود.

• كتاب روسازی بتن غلتکی كه در هشت فصل با موضوعات زیر تدوين گرديده:

فصل اول به آشنايي با كليات و مفاهيم اوليه روسازي بتن غلتكي پرداخته است. پس از معرفي مواد و مصالح مورد نياز در فصل دوم، فصل سوم خواص و عملكرد اين روسازي را تشريح نموده كه در ادامه، فصل چهارم نيز به نحوه طرح اختلاط اين روسازي اختصاص يافته است. در فصل پنجم دستورالعمل‌هاي آزمايشگاهي ارائه گرديده و فصل ششم نحوه طراحي سازهاي (ضخامت) روسازي بتن غلتكي به روشهاي مختلف را بيان كرده است. فصل هفتم ساخت، اجرا و بهره‌برداري روسازي بتن غلتكي را به صورت مفصل ارائه نموده كه در انتها، فصل هشتم به معرفي انواع خرابي‌هاي اين روسازي و نحوه تعمير و نگهداري آن اختصاص داده شده است.

فهرست مطالب كتاب روسازی بتن غلتکی

فصل اول: کلیات

اهداف فصل اول

۱-۱- معرفی

۱-۲- بتن غلتکي

۱-۳- تاريخچه بتن غلتکي

۱-۴- روسازي‌های بتنی

۱-۵- انواع روسازي بتني

۱-۵-۱- روسازي بتني ساده درزدار (JPCP)

۱-۵-۲- روسازي بتني مسلح درزدار (JRCP)

۱-۵-۳- روسازي بتني پيوسته (CRCP)

۱-۵-۴- روسازي بتنی پيش تنيده (PCP)

۱-۶- جايگاه بتن غلتکي در روسازي‌هاي بتني

۱-۷- روسازی بتن غلتکی

۱-۷-۱- کاربردهای روسازی بتن غلتکی

۱-۷-۲- مزایای روسازی بتن غلتکی

۱-۷-۳- معایب روسازی بتن غلتکی

خلاصه فصل اول

سؤالات فصل اول

فصل دوم: مصالح مصرفي و مواد افزودني

اهداف فصل دوم

۲-۱- معرفی

۲-۲- سنگدانه

۲-۳- مواد سيماني

۲-۴- آب

۲-۵- افزودني‌ها

۲-۵-۱- خاکستر بادي

۲-۵-۲- دوده سيليس

خلاصه فصل دوم

سؤالات فصل دوم

فصل سوم: خواص و عملکرد روسازي بتن غلتکي

اهداف فصل سوم

۳-۱- معرفی

۳-۲- مقاومت‌هاي مکانيکي

۳-۲-۱- مقاومت فشاري

۳-۲-۲- مقاومت کششی برزيلي

۳-۲-۳- مقاومت خمشي

۳-۲-۴- مقاومت برشي

۳-۳- مدول الاستيسيته

۳-۴- رفتار خستگي

۳-۵- نفوذپذیری و مقاومت در برابر یخ‌زدگی

۳-۶- انتقال بار

۳-۷- اتصال بین لایه‌ها (مقاومت چسبندگی بین لایه‌ها)

۳-۸- بافت سطحي

۳-۹- کارآيي

۳-۱۰- جرم حجمی و درجه تراکم

۳-۱۱- همواري

خلاصه فصل سوم

سؤالات فصل سوم

فصل چهارم: طرح اختلاط

اهداف فصل چهارم

۴-۱- معرفی

۴-۲- طرح اختلاط بتن غلتکی روسازی

۴-۳- الزامات کلی طرح اختلاط بتن غلتکی روسازی

۴-۳-۱- تعیین مقاومت مشخصه طرح

۴-۳-۲- تعيين دانه‌بندي مصالح سنگي

۴-۳-۳- تعيين چگالي اشباع، درصد جذب آب مصالح و درصد رطوبت قابل تبخير مصالح سنگي

۴-۳-۴- تعيين عيار سيمان طرح

۴-۳-۵- تعيين نسبت آب به سيمان

۴-۴- طرح اختلاط با استفاده از آزمایش روانی بتن

۴-۴-۱- مقدمه

۴-۴-۲- مراحل طرح اختلاط

۴-۵- طرح اختلاط با استفاده از روش تراکم خاك

۴-۵-۱- مقدمه

۴-۵-۲- مراحل طرح اختلاط

خلاصه فصل چهارم

سؤالات فصل چهارم

فصل پنجم: دستورالعمل‌های آزمایشگاهی و استانداردهاي بـررسـي خـواص بتـن غلتـکی روســازی

اهداف فصل پنجم

۵-۱- معرفی

۵-۲- تعیین درصد رطوبت قابل تبخیر مصالح سنگی بر اساس استانداردASTM C566-97

۵-۳- تعيين کارآيي و زمان VB نمونه‌های بتن غلتکي روسازی (با استفاده از ميز لرزان) بر اساس استاندارد ASTM C1170

۵-۴- ساخت نمونه‌هاي استوان‌های بتن غلتکي روسازی (با استفاده از ميز لرزان) بر اساس استاندارد ASTM C1176

۵-۵- تعيين نسبت آب به سيمان بتن غلتکي روسازي به روش تراکم اصلاح شده بر اساس استاندارد ASTM D1557

۵-۶- آزمایش‌های مورد استفاده در بحث روسازی بتن غلتکی

خلاصه فصل پنجم

سؤالات فصل پنجم

فصل ششم: روش‌هاي طراحي ضخامت روسازي بتن غلتکي

اهداف فصل ششم

۶-۱- معرفی

۶-۲- طراحی ضخامت به روش ارتش آمريکا

۶-۲-۱- انتقال بار

۶-۲-۲- متغيرهاي طراحي

۶-۲-۳- طراحي ضخامت روسازي

۶-۲-۴- تعيين مدول عکس‌العمل بستر (k)

۶-۲-۵- ترافيک

۶-۲-۵-۱- اثر ترافيک بر روي طراحي ضخامت روسازي

۶-۲-۵-۲- ارزيابي ترافيک

۶-۲-۶- وسايل نقليه زنجيردار

۶-۲-۷- طراحي ضخامت روسازي چند لايه‌اي

۶-۳- طراحی ضخامت به روش PCA

۶-۳-۱- مقاومت مشخصه

۶-۳-۲- مقاومت خمشي – مدول گسیختگی

۶-۳-۳- مدول الاستيسيته

۶-۳-۴- رفتار خستگي

۶-۳-۵- اصول طراحي

۶-۳-۶- مراحل طراحي ضخامت

۶-۳-۷- طراحي براي ترافيک ترکيبي

۶-۳-۸- اصلاح ضخامت براي محورهاي مرکب (تاندوم)

۶-۳-۹- اثر تغييرات مدول الاستيسيته

۶-۴- طراحی ضخامت به روش آشتو (براي سطوح صلب)

۶-۴-۱- عوامل مؤثر در طرح روسازي

۶-۴-۲- طراحي ضخامت روسازي

۶-۴-۲-۱- تعيين مدول مؤثر عکس‌العمل بستر

۶-۴-۲-۲- تعيين ضخامت صفحه بتني

۶-۵- طراحی ضخامت به روش ACI

۶-۵-۱- مقدمه

۶-۵-۲- تنش‌هاي روسازي

۶-۵-۳- بارهاي ترافيکي

۶-۵-۴- تقويت بستر

۶-۵-۵- ويژگي‌هاي بتن

۶-۵-۶- طراحي ضخامت

۶-۵-۶-۱- اساس طراحي

۶-۵-۶-۲- منبع جداول ضخامت

خلاصه فصل ششم

سؤالات فصل ششم

فصل هفتم: ساخت، اجرا و بهره‌برداری روسازي بتن غلتکي

اهداف فصل هفتم از كتاب روسازی بتن غلتکی

۷-۱- توليد بتن غلتکي روسازی

۷-۱-۱- معرفی

۷-۱-۲- کنترل و نگهداري مواد و مصالح بتن غلتکي روسازی

۷-۱-۳- جداشدگي و بررسي مصالح دانه‌اي

۷-۱-۴- کارخانه‌هاي اختلاط بتن غلتکي روسازی

۷-۱-۴-۱- تولید منقطع

۷-۱-۴-۲- کارخانه‌هاي جريان پيوسته

۷-۱-۵- بچينگ و نظارت

۷-۱-۶- سطوح توليد

۷-۲- اجرای بتن غلتکي روسازی

۷-۲-۱- معرفی

۷-۲-۲- آماده‌سازي بستر، زیر اساس و لایه اساس

۷-۲-۳- انتقال بتن غلتکي روسازی

۷-۲-۴- آزمون‌هاي آزمايشگاهي و صحرايي

۷-۲-۵- ساخت آزمايشي (نوارهاي تست)

۷-۲-۶- پخش بتن غلتکی روسازی

۷-۲-۷- تراکم

۷-۲-۸- اجرای منهول‌ها

۷-۲-۹- الگوهاي غلتک زني – تراکم باند اول

۷-۲-۱۰- درز ساخت طولي

۷-۲-۱۰-۱- غلتک زني درز ساخت طولي تازه

۷-۲-۱۰-۲- غلتک زني درز ساخت طولي سرد

۷-۲-۱۱- درز ساخت عرضی

۷-۲-۱۲-ایجاد درز (برش) در سطح روسازی

۷-۲-۱۳- عمل‌آوري و محافظت روسازی

۷-۲-۱۳-۱- عمل‌آوری

۷-۲-۱۳-۲- عمل‌آوری و حفاظت در آب و هوای سرد

۷-۲-۱۳-۳- حفاظت از روسازی در مقابل باران

۷-۲-۱۴- توان افتتاح زود هنگام روسازی بر روی ترافیک

۷-۲-۱۵- تضمین کیفیت و کنترل کيفيت

خلاصه فصل هفتم

سؤالات فصل هفتم

فصل هشتم از كتاب روسازی بتن غلتکی: خرابي‌ها، تعمير و نگهداري روسازي بتن غلتکي

اهداف فصل هشتم

۸-۱- معرفی

۸-۲- خرابي‌ها

الف) ترکيدگي/ کمانش

ب) شکستگي گوشه

ج) پکيدگي گوشه

د) پکيدگي لبه

ه) ترک خوردگی دوام (نوع “D”)

و) پلکاني شدن

ز) آسيب دیدگی درزگيري

ح) ترک خوردگي خطي (ترک‌هاي طولي، عرضي و قطري)

ط) صيغلي شدن دانه‌ها

ی) بيرون پريدگي

ک) پامپينگ

ل) سوراخ شدگي

م) پوسته پوسته شدن، ترک خوردگی سطحي و شن زدگي

ن) ترک انقباضي

۸-۳- درزبندي

۸-۳-۱- درزبندی درزها و اتصالات

۸-۳-۲- درزبندي زيرين روسازی و تسطيح

الف) درزبندي زيرين روسازی

ب) تسطيح

۸-۴- تعمير عمقي روسازی بتنی

الف) تعیین مکان تعمير

ب) آماده‌سازی ناحيه تعمير

ج) اجراي بتن

۸-۵- روکش

۸-۶- تمهیدات ویژه پاکسازی و محافظت سطح روسازی پارکينگ‌ها

الف) پاشيدن مواد ساينده

ب) تمیزکننده‌های شيميايي

۸-۷- ایجاد بافت سطحی روسازی

۸-۷-۱- مقدمه

۸-۷-۲- تراش سطح روسازی

۸-۷-۲-۱- مقدمه

۸-۷-۲-۲- مزاياي تراش سطح

مزایای تراش ریز

مزایای تراش درشت

۸-۷-۲-۳- معايب و محدوديت‌هاي تراش سطح

خلاصه فصل هشتم

سؤالات فصل هشتم

مراجع لاتین

مراجع فارسی

كتاب روسازی بتن غلتکی كتاب روسازی بتن غلتکی كتاب روسازی بتن غلتکی 552 313x400

كتاب روسازی بتن غلتکی

مشخصات: كتاب روسازی بتن غلتکی

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001684104

تعداد صفحات

176

لوح فشرده

ابعاد
وزن 323 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “كتاب روسازی بتن غلتکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب فوتونیک مبانی و کاربردها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب هندبوک ASHRAE سیستم‌ها و تجهیزات
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دیپلماسی گاز

کتاب دیپلماسی گاز

فروشنده : آزمون تاپ
80,000 تومان 76,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب موضوعی ASHRAE: فن‌ها و دستگاه‌های رطوبت‌زن (کتاب 10)

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0