کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: امین اله زنده دل
شاهرخ رفیعی
فرهاد ساکی
آنتونی آندون

سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 38 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

76,000 تومان

کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی

فهرست مطالب کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی

پیشگفتار

فصل اول: مبانی پله برقی

۱-۱ شيب تجهيزات

۱-۲ سرعت تجهيزات

۱-۳ عرض تجهيزات

۱-۴ مقدار استپ افقي

۱-۵ انواع پله برقي از نظر محل نصب

۱-۵-۱ پله برقي indoor

۱-۵-۲ پله برقي outdoor  Semi

۱-۵-۳ پله برقي outdoor

۱-۶ انواع پله برقي از نظر نوع كاركرد

۱-۷ مكانيزم‌هاي صرفه‌جويي انرژي

۱-۷-۱ انواع مكانيزم‌هاي تشخيص ورود مسافر به تجهيزات

۱-۷-۲ اهم موارد در مكانيزم‌هاي تشخيص مسافر

۱-۷-۳ انواع مكانيزم‌هاي فعال سازي مصرف انرژي

۱-۷-۴ مزاياي كلي سيستم مكانيزم‌هاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي

۱-۷-۵ معايب كلي سيستم مكانيزم‌هاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي

۱-۸ انواع روشهاي راه‌اندازي موتور

۱-۸-۱ راه‌اندازي ستاره مثلث

۱-۸-۲ راه‌اندازي Soft Starter

۱-۹ ساپورت مياني

۱-۱۰ تابلو تقسيم پايين

۱-۱۱ تابلو برق

۱-۱۲ تابلو فرمان

۱-۱۳ مكانيزم كنترل هوشمند

۱-۱۳-۱ مكانيزم كنترل هوشمند PLC

۱-۱۳-۲ مكانيزم كنترل هوشمند Main Board

۱-۱۴ شناخت اجزاي پله برقي

۱-۱۵ نامگذاري قطعات

فصل دوم: بازرگاني خارجي و فرايند سفارش تجهيزات

۲-۱ اينكوترمز

۲-۱-۱ تاريخچه اينكوترمز

۲-۱-۲ گروه‌بندي انكوترمز

۲-۲ انواع روشهاي حمل پله برقي

۲-۳ بنادر بزرگ دنيا

۲-۴ كشتي‌هاي كانتينربر

۲-۴-۱ تاريخچه كانتينرها

۲-۴-۲ انواع كانتينرها

۲-۴-۳ بازشوي كانتينرها

۲-۴-۴ ابعاد كانتينرها

۲-۴-۵ شماره‌گذاري كانتينرها

فصل سوم: تكميل فرم سفارش

۳-۱ تكميل فرم سفارش

۳-۲ نمونه فرم ثبت سفارش اوليه توسط كارشناس فروش

فصل چهارم: نكات مهم قراردادي

۴-۱ نكات مهم در قراردادها

۴-۲ نمونه قرارداد فروش

۴-۳ نمونه قرارداد نصب و راه‌اندازي

فصل پنجم: پارامترهاي اصلي

۵-۱ ارتفاع بالابری

۵-۲ شيب تجهيزات

۵-۳ سرعت تجهيزات

۵-۴ عرض تجهيزات

۵-۵  طول خوابيده

۵-۶ طول مفيد

۵-۶-۱ روش محاسبه طول مفيد

۵-۷ طول افقي

۵-۸ مشخصات قلابهاي سقفي

۵-۹ بارهاي وارده به نشيمنگاه

۵-۱۰ ساپورت مياني

۵-۱۱ مشخصات  نشيمنگاه

۵-۱۲ ابعاد  نشيمنگاه

۵-۱۳ كابل تغذيه

۵-۱۴ ابعاد چاله

۵-۱۵ ارتفاع سرگير

۵-۱۶ فاصله تا ديوار روبرو

فصل ششم: محاسبه طول افقي

۶-۱ طول افقي Span

۶-۲ محاسبه طول افقي

۶-۳ فرم ثبت مشخصات وضعيت موجود

فصل هفتم: مشكلات سازه‌اي متداول

۷-۱ علل بروز مشكلات سازه‌اي

۷-۲ راهكار مواجهه با طول افقي زياد

۷-۳ راهكار مواجهه با طول افقي كم

۷-۴ ناترازي كف پله برقي با تراز طبقه

۷-۵ همترازي پله برقي‌هاي معلق

۷-۶ عدم تامين ارتفاع سرگير

فصل هشتم: مكانيزم حمل به داخل مجتمع

۸-۱ انواع پكيج حمل شده

۸-۲ يكپارچه و يا چند تكه بودن خرپا

۸-۳ طول خوابيده پله برقي

۸-۴ محدوديت‌هاي كانتينر

۸-۵ محدوديت‌هاي ساختماني

۸-۶ مكانيزم كوپل نمودن

۸-۷ خروج پله برقي از كانتينر

۸-۸ مقاوم سازي سازه مسير حركت

۸-۹ انواع روشهاي ورود تجهيزات

۸-۱۰ تحويل چاله

۸-۱۱ اصول صحيح تعليق

فصل نهم: اصول حمل و جايگذاري

۹-۱ موارد مهم در مبحث پانزدهم

۹-۲ ايمني فرايند جابجايي

۹-۳ انواع پوشش پله برقي

۹-۴ انبار نگهداري تجهيزات

۹-۵ انواع جايگذاري

۹-۶ قلابهاي سقفي

۹-۷ تنظيم تراز بودن پله برقي با كف تمام شده

۹-۸ قلابهاي تعليق پله برقي

۹-۹ غطلكهاي حمل زميني Trolley

۹-۱۰ كنترل جايگذاري صحيح تجهيزات

۹-۱۱ مرحله جايگذاري

۹-۱۲ نصب پله برقي در ويد

۹-۱۳ تمهيدات تقويت سازه حامل

۹-۱۴ ضربه گير Buffer

۹-۱۵ تجهيزات حمل بار در خارج از مجتمع

۹-۱۵-۱ تاوركرين Tower Crane

۹-۱۵-۲ جرثقيل Crane

۹-۱۵-۳ ليفتراك Forklift

۹-۱۶ تجهيزات حمل بار در داخل مجتمع

۹-۱۶-۱ جرثقيل زنجيري دستي Hand Chain Hoist

۹-۱۶-۲ جرثقيل سيم بكسلي دستي (تيفور) Tirfor

۹-۱۶-۳ جرثقيل زنجيري برقي Electrical Chain Hoist

۹-۱۶-۴ جرثقيل سيم بكسلي برقي Electrical Wire Rope Hoist

فصل دهم: نصب و راه‌اندازي

۱۰-۱ مسئول گروه نصب

۱۰-۲ برداشتن كاور تجهيزات

۱۰-۳ مرحله نصب مكانيكال

۱۰-۳-۱ نصب بالستريت شيشه‌اي

۱۰-۳-۲ نصب مكانيكال پله‌هاي برقي با بالستريت استيل (ساندويچ پنل)

۱۰-۳-۳ فاصله بين بالستريتها

۱۰-۳-۴ نصب صحيح ساپورت مياني

۱۰-۳-۵ حداكثر برجستگي بالستريت

۱۰-۳-۶ مقاومت بالستريت

۱۰-۳-۷ كنترل عملكرد كليه مكانيزم‌هاي ايمني

۱۰-۳-۸ نظافت تجهيزات

۱۰-۳-۹ تحويل موقت

۱۰-۴ ابزارآلات مورد نياز براي نصب

۱۰-۵ خلاصه مراحل نصب و راه‌اندازي

۱۰-۶ شناسنامه پله برقي

فصل يازدهم: تحويل‌گيري تجهيزات

۱۱-۱ اصول بازرسي و تحويل

۱۱-۱-۱ كنترل مكانيزم ايمني

۱۱-۲ نكات مهم در تحويل پله برقي

۱۱-۳ چك ليست تحويل پله برقي نصب شده

۱۱-۴ چك ليست تطبيق با استاندارد EN115

فصل دوازدهم: ايمني در فرايند نصب

۱۲-۱ معرفي كتاب

۱۲-۲ حوادث در فرايند نصب و راه‌اندازي

۱۲-۳ حوادث بدليل عدم تحمل بار توسط سقف

۱۲-۴ خطر عدم تحمل بار توسط نشيمنگاه

۱۲-۵ خطر سقوط بار معلق

۱۲-۶ عدم تحمل بار توسط جرثقيل

۱۲-۷ حادثه بدليل عدم دقت كافي

۱۲-۸ عدم تحمل بار توسط كف طبقه

۱۲-۹ خطرات فرايند كوپل نمودن

۱۲-۱۰ خطر نصب بالستريت

۱۲-۱۱ خطر آتش سوزي بخصوص هندريل

۱۲-۱۲ عدم استفاده از رويزيون

۱۲-۱۳ سربندي نامناسب سيم‌كشي

۱۲-۱۴ راه‌اندازي ناخواسته

۱۲-۱۵ عدم نصب ساپورت مياني

۱۲-۱۶ خطرات عمومي كارگاهها

۱۲-۱۷ خطرات عدم استفاده از تجهيرات فردي

منابع و مآخذ کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی

 

کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی 9199 313x400

کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی

مشخصات: کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی

نویسنده

, , ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786009837588

تعداد صفحات

200

لوح فشرده

ابعاد
وزن 364 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای طراحی کانال

کتاب راهنمای طراحی کانال

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان 142,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آزمایشات مکانیک خاک در پروژه های راهسازی به همراه نکات فنی و اجرایی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب روباتیک چگونه روبات بسازیم؟
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
پکیج منابع آزمون نظام مهندسی رشته ترافیک

پکیج منابع آزمون نظام مهندسی رشته ترافیک

فروشنده : آزمون تاپ
15,000 تومان179,000 تومان

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0