کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: سینا فتح الله زاده

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 5

شما با خرید این محصول 86 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

172,000 تومان

کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis

 

در کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis, آموزش نرم افزار دو بعدی PLAXIS v.8.5, بر اساس درس هایی ارایه گردیده تا کاربران علاوه بر فراگیری ابزارها و بخش های مختلف نرم افزار, با عملکرد آن در کاربردهای مختلف برنامه در زمینه طراحی, آنالیز و مدلسازی, آشنا گردند.

این اثر در سه بخش مجزای مدلسازی مکانیکی, مدلسازی دینامیکی و کاربرد PLAXIS در چند پروژه اجرایی تهیه گردیده است. در بخش اول کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis  دروسی از مدلسازی مکانیکی سازه های خاکی از جمله آنالیز پی, سد خاکی و خاکریز آورده شده است.

در بخش دوم کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis , تاثیرات دینامیک در مدلسازی سازه های خاکی همانند اثر زلزله و کوبش شمع مدنظر قرار گرفته و در بخش انتهایی نیز چند پروژه مهم اجرایی که در آن نرم افزار PLAXIS جهت آنالیز و شبیه سازی شرایط پروژه استفاده گردیده است, به طور کامل توضیح داده شده است.

 

فهرست مطالب کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis

 • پیشگفتار کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis
 • شروع بكار نرم‌افزار
 • مقدمه کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis
 • شروع بكار
 • نصب نرم افزار
 • ابزارهای كلی مدلسازی
 • داده‌های ورو۱۷
 • ورودی عناصر هندسه
 • شروع برنامه
 • تنظیمات اولیه
 • مدل
 • ایجاد یك مدل هندسی
 • ابزارهای ترسیم
 • انتخاب عناصر هندسه
 • نقاط و خطوط
 • صفحات
 • تكیه‌گاه‌های مفصلی
 • ژئوگرید
 • اندركنش
 • مهارهای دوسر آزاد
 • مهارهای دوسر ثابت
 • تونل
 • جابجایی‌های از پیش تعریف شده
 • شرایط مرزی استاندارد
 • بارهای گسترده
 • بارهای نقطه‌ای
 • تکیه گاههای غیر مفصلی
 • زهكش
 • چاه (چشمه)

بخش اول / مدلسازی مكانیكی در کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis

درس اول: نشست یك پی دایروی بر روی ماسه

 • هندسه مدل
 • حالت ۱: پی صلب
 • داده‌های ورودی
 • تنظیمات كلی
 • خطوط هندسه
 • شرایط مرزی
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • انجام محاسبات
 • نمایش نتایج خروجی
 • حالت ۲: پی انعطاف پذیر
 • اصلاح بارگذاری
 • اضافه كردن مشخصات مربوط به جنس پی
 • تولید مش
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • نمایش نتایج
 • ترسیم منحنی بار- جابجایی
 • مقایسه میان حالت ۱ و ۲

درس دوم: آنالیز الاستیک پی، تحت بارهای افقی و قائم :

 • هندسه مدل
 • تنظیمات اولیه
 • خطوط هندسی، لایه‌ها و عناصر
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • انجام محاسبات
 • مشاهده نتایج خروجی

درس سوم: گودبرداری در کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis

 • هندسه مدل
 • خطوط هندسی، لایهها و عناصر
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • مشاهده نتایج خروجی

درس چهارم: سد خاكی :

 • مدل هندسی
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خروجی

درس پنجم: گودبرداری با دیوارهای حائل مسلح شده :

 • ورودی
 • مدل هندسی
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خروجی

درس ششم: آنالیز خاكریز :

 • ورودی
 • مدل هندسی
 • تنظیمات جنس عناصر مدل و تولید مش
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خر۱۴۸
 • آنالیز ضریب اطمینان
 • ارزیابی نتایج
 • آنالیز مش به روز شده

درس هفتم: خاكریز تقویت شده با ژئوتكستایل :

 • هندسه مدل
 • تنظیمات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خروجی
 • آنالیز ضریب اطمینان
 • بررسی حالت بدون وجود ژئوتكستایل
 • حالت وجود لایه سخت در زیر مدل- بدون حضور ژئوتكستایل

درس هشتم: نشست ناشی از ساخت تونل :

 • هندسه مدل
 • شرایط مرزی
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خروجی

درس نهم: ساخت تونل به روش اتریشی :

 • داده‌های ورودی
 • شرایط مرزی
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خروجی

بخش دوم / مدلسازی دینامیكی :

 • مقدمه بخش دینامیكی
 • درباره این بخش

درس دهم: آنالیز دینامیكی یك ژنراتور بر روی فنداسیون :

 • ورودی
 • مدل هندسی
 • مرزهای جاذب
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • محاسبات اضافی به همراه میرایی
 • خروجی

درس یازدهم: كوبش شمع :

 • هندسه مدل
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خروجی

درس دوازدهم: ساختمان تحت تأثیر زلزله :

 • داده‌های ورودی
 • مدل هندسی
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی‌‌
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خروجی

بخش سوم / بكارگیری PLAXIS در چند پروژه اجرایی :

مثال اول: ایستگاه A10 متروی تهران

 • مشخصات ایستگاه
 • خلاصهای از مشخصات ژئوتكنیكی محل احداث ایستگاه A10
 • بررسی سطح آبهای زیرزمینی
 • روش اجرای ایستگاه
 • بررسی نشستهای سطح زمین
 • تعیین پروفیل نشست در محدوده هسته مرکزی و سازه‌های جانبی
 • خصوصیات سازه‌ها
 • هندسه مدل
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خروجی

مثال دوم: پروژه میخكوبی در حاشیه زاینده‌رود :

 • هندسه مدل
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خروجی

مثال سوم: گودبرداری در مجاورت بنای Unilever House لندن در کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis

 • مراحل اجرای پروژه
 • داده‌های لایههای خاك زیرین
 • مدل هندسی
 • مشخصات جنس عناصر مدل
 • مش بندی
 • شرایط اولیه
 • محاسبات
 • خروجی
 • پیوست A:Structral elements
 • پیوست B :Input Parameters for Plate
 • پیوست C: Interfaces
 • پیوست D :Initial Stresses
 • پیوست E : Menu PLAXIS

منابع و مآخذ کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis

کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis 525 296x400

کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis

مشخصات: کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682223

تعداد صفحات

312

لوح فشرده

ابعاد
وزن 555 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه‌های خاکی در plaxis”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب روباتیک چگونه روبات بسازیم؟

کتاب روباتیک چگونه روبات بسازیم؟

فروشنده : آزمون تاپ
99,000 تومان 94,050 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع طراحی دیجیتال با سیستم وری لاگ/ ویرایش دوم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کاردستی های الکترونیک

کتاب کاردستی های الکترونیک

فروشنده : آزمون تاپ
14,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب جوشکاری قوس الکتریکی (پرسش و پاسخ)

کتاب جوشکاری قوس الکتریکی (پرسش و پاسخ)

فروشنده : آزمون تاپ
80,000 تومان 76,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب تاسیسات روشنایی

کتاب تاسیسات روشنایی

فروشنده : آزمون تاپ
90,000 تومان 85,500 تومان

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تکنیک‌های مدلسازی سازه‌های سنگی، خاکی و بتنی در ANSYS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای کاربردی و اجرایی تخریب‌، گودبرداری و سازه‌های نگهبان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه‌های موقت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب فوت و فن های ساختمان سازی از تخریب تا تحویل
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0