کتاب نقشه‌برداری کاربردی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: احمد رفیعی میرزا
امین گیو
نیلوفر حاجیلو

سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 97 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

194,000 تومان

کتاب نقشه‌برداری کاربردی

 

کتاب حاضر با عنوان نقشه برداری کاربردی ( مختص دانشجویان عمران، معماری و ساختمان) در قالب به ۱۱ فصل تعریف گردیده است با توجه به پوشش دادن سرفصل های درس نقشه برداری در رشته‌های دانشگاهی عمران،معماری،ساختمان،شهرسازی و… امید از پاسخگویی کامل نیاز دانشجویان این رشته‌ها باشد.
در کتاب نقشه‌برداری کاربردی همه سعی بر آن بوده تا با بیان کاملا ساده و قابل فهم آموزش مباحث و مسائل پایه و اصلی برداری که از گذشته تاکنون تحت عنوان نقشه‌برداری کلاسیک مطرح گردیده اند در کنار معرفی کلی ابزارهای اندازه گیری مدرن و نحوه به کارگیری آنها تکنیک‌ها و روش‌های نوین محاسبات و نرم افزارها و مسائل روز این علم صورت گیرد.
علاوه بر این از دیگر نکاتی که در نگارش کتاب نقشه‌برداری کاربردی رعایت گردیده عنوان نمودن ارتباط مسائل نقشه برداری و مباحث عمرانی و ساختمان می باشد به طوریکه در فصل دهم خوانندگان کتاب نقشه‌برداری کاربردی می‌توانند به نحوی ملموس‌تر کاربرد نرم افزار نقشه برداری را در حوزه کارهای عمرانی درک نمایند و متقابلاً انتظار می‌رود در آینده آن را به کار گیرند.

در فصل پایانی نیز جهت درک بهتر مسائل عملی نقشه برداری در حوزه مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان نمونه سوالات حل شده ای ارائه گردیده است.

 

فهرست مطالب کتاب نقشه‌برداری کاربردی

پيشگفتار کتاب نقشه‌برداری کاربردی

فصل اول: مقدمه وتعاریف در کتاب نقشه‌برداری کاربردی

 • ۱-۱.تعریف علم ژئوماتیک
 • ۱-۲.نقشه‌‌برداری زمینی
 • ۱-۳. تعریف نقشه
 • ۱-۴.کارتوگرافی
 • ۱-۵. فتوگرامتری
 • ۱-۶. مزایای عکس هوایی
 • ۱-۷. کروکی چیست؟
 • ۱-۸. تفاوت کروکی با نقاشی چیست؟
 • ۱-۹. تعریف نقشه‌‌برداری ژئودزی و مستوی
 • ۱-۱۰. تعریف نقشه‌‌های‌‌پوششی یا بنیادی و نقشه‌‌های موردی
 • ۱-۱۱. تعریف مقیاس
 • ۱-۱۲. انواع شمال
 • ۱-۱۳. تعریف آزیموت

فصل دوم: وسایل اندازه‌‌گیری کلاسیک ومدرن نقشه‌‌برداری در کتاب نقشه‌برداری کاربردی

 • ۲-۱. نوارهای اندازه‌‌گیری
 • ۲-۲. شاقول
 • ۲-۳. ژالون
 • ۲-۴. شیب سنج دستی
 • ۲-۵. گونیای مساحی
 • ۲-۶. تراز
 • ۲-۷. قطب نما
 • ۲-۸. میخ پیکه‌‌تاژ
 • ۲-۹. شاخص
 • ۲-۱۰. ترازیاب‌‌ها
 • ۲-۱۱. زاویه‌‌یاب‌‌ها
 • ۲-۱۲. توتال استیشن‌‌ها
 • ۲-۱۳. GPS
 • ۲-۱۴. ليزراسكن‌‌ها
 • ۲-۱۵. تکنولوژی نوین لیزری

فصل ۳: اندازه‌‌گيري فاصله افقي و مايل :

 • مقدمه
 • ۳-۱. اندازه‌‌گیری طول بین دونقطه به کمک ابزار و روش‌‌های مختلف:
 • ۳-۲. خطاهای اندازه‌‌گیری فاصله:
 • ۳-۳. نحوه عمود اخراج کردن بوسیله مترنواری
 • ۳-۴. اخراج عمود از نقطه ‌‌ای معین بریک امتداد به روش کمان‌‌زنی
 • ۳-۵. پیاده کردن یک امتداد به موازت امتدادی دیگر

فصل چهارم: اندازه‌‌گیری زوایای افقی و قائم :

 • مقدمه:
 • ۴-۱. انواع زاویه در نقشه‌‌برداری
 • ۴-۲. واحد‌‌های اندازه‌‌گیری زاوایا و اجزای آن‌‌ها
 • ۴-۳. نکات مهم درخصوص دستگاه‌‌های زاویه‌‌یاب
 • ۴-۴. روش‌‌های قرائت زاویه افقی
 • ۴-۵. اندازه‌‌گیری زاویه قائم
 • ۴-۶. خطای کلیماسیون
 • ۴-۷. ترازیابی‌‌مثلثاتی
 • ۴-۸. تعیین ارتفاع بلندی یک ساختمان
 • ۴-۹. نحوه کار با دوربین زاویه‌‌یاب دیجیتالTOPCON
 • ۴-۱۰. انجام تنظیمات نرم افزاری خاص برای دوربین زاویه‌‌یاب دیجیتالTOPCON

فصل پنجم: تئوری خطاهای اندازه‌‌گیری :

 • مقدمه
 • ۵-۱. منابع کلی ایجاد خطاها در نقشه‌‌برداری
 • ۵-۲. مفاهیم صحت ودقت داده‌‌ها
 • ۵-۳. انواع خطا
 • ۵-۴. انواع خطاها از نظر ماهیت خطا
 • ۵-۵. محتملترین مقدار
 • ۵-۷. میانگین حسابی
 • ۵-۸. خطای واقعی
 • ۵-۹. خطای ظاهری
 • ۵-۱۰. خطای متوسط حسابی
 • ۵-۱۱. خطای معیار یا خطای متوسط هندسی
 • ۵-۱۲. ماتریس واریانس-کووریانس داده‌‌ها
 • ۵-۱۳. خطای ماکزیمم
 • ۵-۱۴. اندازه‌‌گیری‌‌های اشتباه یا خطای فاحش
 • ۵-۱۵. نظریه خطاهای اتفاقی
 • ۵-۱۶. میانگین وزن‌‌دار
 • ۵-۱۷. خطای نسبی
 • ۵-۱۸. محاسبه خطای معیاردراندازه‌‌گیری‌‌های غیرمستقیم

فصل ششم: اندازه‌‌گیری اختلاف ارتفاع  :

 • مقدمه
 • ۶-۱. تعاریف
 • ۶-۲. روش تعیین مبدا ارتفاعی
 • ۶-۳. شرح مراحل تعیین مبدا ارتفاعی
 • ۶-۴. خطاهای ترازیابی
 • ۶-۵. روش‌‌های مقابله با برخی خطاهای ترازیابی
 • ۶-۶. ترازیابی مثلثاتی
 • ۶-۷. ترازیابی به روش استادیمتری

فصل هفتم: تعیین موقعیت :

 • مقدمه
 • ۷-۱.روشهای تعیین موقعیت
 • ۷-۲.پیمایش
 • ۷-۳. مفهوم شبکه نقاط
 • ۷-۳-۳.شبکه مختصاتی ۳بعدی
 • ۷-۴.مفاهیم مرتبط با پیمایش(مباحث وتعاریف اولیه)
 • ۷-۵. تعیین موقعیت از طریق مثلث بندی
 • ۷-۶. برداشت نقاط و تعیین موقعیت عوارض
 • ۷-۷. سیستم‌‌های مختصات و سیستم‌‌های تصویر

فصل هشتم: نقشه توپوگرافی و تهیه پروفیل :

 • مقدمه
 • ۸-۱. نمایش منحنی‌‌تراز در نقشه‌‌های توپوگرافی
 • ۸-۲. تعیین ارتفاع یک نقطه در بین منحنی‌‌ترازها
 • ۸-۳. محاسبه و ترسیم نقشه توپوگرافی (روش شبکه‌‌بندی)
 • ۸-۴. مشخص نمودن محل عبور منحنی‌‌میزان‌‌ها به وسیله درونیابی‌‌
 • ۸-۵. تهیه پروفیل( مقطع) ازیک امتداد مشخص با استفاده از نقشه توپوگرافی
 • ۸-۶. پروفیل طولی و عرضی(روش مستقیم)
 • ۸-۷. پروفیل‌‌تیپ
 • ۸-۸. محاسبه حجم عملیات‌‌ خاکی کل مسیر

فصل نهم: محاسبه مساحت وحجم عملیات خاکی :

 • مقدمه
 • ۹-۱. محاسبه مساحت به روش‌‌های مختلف
 • ۹-۲. محاسبه حجم عملیات خاکی

فصل دهم: نقشه‌‌برداری ساختمانی

 • مقدمه
 • ۱۰-۱.خدمات نقشه‌‌برداری در اجرای امورساختمان
 • ۱۰-۲.تهیه پلان مسطحاتی
 • ۱۰-۳. پیاده کردن طرح‌‌های ساختمانی
 • ۱۰-۴. پیاده کردن محل ستونها
 • ۱۰-۵. کنترل قائم بودن ستون‌‌ها به کمک دوربین زاویه‌‌یاب و توتال‌‌استیشن
 • ۱۰-۶. پیاده‌‌کردن پلان‌‌های ساختمانی ازنظر ارتفاعی
 • ۱۰-۷. کنترل ارتفاع طبقات
 • ۱۰-۸. کاربرد ترازیابی درکنترل عملیات‌‌های ساختمانی

فصل يازدهم: نمونه سئوالات حل شده در کتاب نقشه‌برداری کاربردی

منابع و مآخذ کتاب نقشه‌برداری کاربردی

کتاب نقشه‌برداری کاربردی کتاب نقشه‌برداری کاربردی کتاب نقشه‌برداری کاربردی 547

کتاب نقشه‌برداری کاربردی

مشخصات: کتاب نقشه‌برداری کاربردی

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682278

تعداد صفحات

228

لوح فشرده

ابعاد
وزن 412 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب نقشه‌برداری کاربردی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب کامل ترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی simulink

فروشنده : آزمون تاپ
50,000 تومان
موجود نیست
- 20%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
ANSYSY 19آموزش در محیط Apdl و Workbench

ANSYSY 19آموزش در محیط Apdl و Workbench

فروشنده : آزمون تاپ
40,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر (۱) از عقد قرارداد تا اجرای فنداسیون
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی و اجرای سیستم های ویدئوی حفاظتی(CCTV)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول سیستم‌های مختصات در نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دستنامه نقشه برداری ویژه پروژه های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب عملیات نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نقشه‌برداری اجرایی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کارآفرینی در مهندسی نقشه‌برداری
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0