کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: امیر یزدیان
وحید رضاعلی

سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 150 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

301,000 تومان

کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری

و تکنیک های پیشرفته آن

 

در کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری سعی شده مباحث دروس نقشه برداری1, نقشه‌برداری 2 و تکنیک‌های پیشرفته نقشه‌برداری مطابق با سرفصل‌های ارائه شده در تقویم آموزشی دانشگاه‌های کشور به طور کامل پوشش داده شود.
مباحث با دیدگاهی نو به همراه مثالهای کاربردی مطابق با آخرین ویرایش‌ها مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در فصول آخر کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری سرفصل درس تکنیک‌های پیشرفته نقشه‌برداری در قالب آموزش دوربین توتال استیشن و نرم‌افزار Civil3d  در پروژه‌های نقشه‌برداری به طور کابردی تشریح شده است. در تالیف کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری تلاش شده است که از تمام منابع مطرح در درس نقشه‌برداری عمومی استفاده شود.

 

فهرست مطالب کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری

پیشگفتار کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری

فصل اول / تاریخچه، كلیات و مفاهیم :

 • مقدمه
 • ۱ـ۱ـ تاریخچه نقشه‌برداری در جهان
 • ۱ـ۲ـ تاریخچه نقشه‌برداری در ایران
 • ۱ـ۳ـ تعریف نقشه‌برداری
 • ۱ـ۴ـ تعریف نقشه
 • ۱ـ۵ ـ تعریف مقیاس
 • ۱ـ۶ـ انواع مقیاس
 • ۱ـ۶ـ۱ـ مقیاس عددی (مقیاس ساده)
 • ۱ـ۶ـ۲ـ مقیاس مركب
 • ۱ـ۶ـ۳ـ مقیاس توصیفی
 • ۱ـ۶ـ۴ـ مقیاس خطی یا ترسیمی
 • ۱ـ۷ـ دسته‌بندی نقشه‌ها
 • ۱ـ۷ـ۱ـ دسته‌بندی براساس مقیاس
 • ۱ـ۷ـ۱ـ۱ـ نقشه‌های خیلی بزرگ مقیاس
 • ۱ـ۷ـ۱ـ۲ـ نقشه‌های بزرگ مقیاس
 • ۱ـ۷ـ۱ـ۳ـ نقشه‌های متوسط مقیاس
 • ۱ـ۷ـ۱ـ۴ـ نقشه‌های كوچك مقیاس
 • ۱ـ۷ـ۱ـ۵ـ نقشه‌های خیلی كوچك مقیاس
 • ۱ـ۷ـ۲ـ دسته‌بندی براساس محتوا
 • ۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ نقشه‌های عمومی
 • ۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ۱ـ نقشه توپوگرافی
 • ۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ۲ـ نقشه پلانوگرافیك
 • ۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ۳ـ نقشه‌ی قاره‌ها و یا كشورها
 • ۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ۴ـ نقشه جهانی با موضوعات عمومی
 • ۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ نقشه‌های موضوعی
 • ۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ۱ـ چارت یا نقشه‌های ناوبری هوایی و دریایی
 • ۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ۲ـ نقشه‌های با موضوع ویژه
 • ۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ۳ـ نقشه‌های ثبت املاك یا كاداستر
 • ۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ۴ـ نقشه‌های آماری
 • ۱ـ۸ـ نقشه‌‌برداری مسطحاتی و نقشه‌برداری ژئودتیك
 • ۱ـ۹ ـ شاخه‌های نقشه‌برداری
 • ۱ـ۹ ـ۱ـ ژئودزی
 • ۱ـ۹ـ۲ـ نقشه‌برداری مسطحاتی یا پلانی‌متری
 • ۱ـ۹ـ۳ـ نقشه‌برداری توپوگرافی
 • ۱ـ۹ـ۴ـ نقشه‌برداری مسیر
 • ۱ـ۹ـ۵ـ نقشه‌برداری زیرزمینی (معدنی)
 • ۱ـ۹ـ۶ـ نقشه‌برداری ثبتی (كاداستر)
 • ۱ـ۹ـ۷ـ نقشه‌برداری ساختمانی (كارگاهی)
 • ۱ـ۹ـ۸ ـ نقشه برداری هوایی (فتوگرامتری)
 • ۱ـ۹ـ۹ـ كارتوگرافی
 • ۱ـ۹ـ۱۰ـ سامانه‌های اطلاعات مكانی
 • ۱ـ۹ـ۱۱ـ سنجش از دور
 • ۱ـ۱۰ـ علائم قراردادی نقشه
 • ۱ـ۱۰ـ۱ـ علائم قراردادی نقطه‌ای
 • ۱ـ۱۰ـ۲ـ علائم قراردادی خطی
 • ۱ـ۱۰ـ۳ـ علایم سطحی

فصل دوم / مروری بر مفاهیم دیتوم و سیستم‌های تصویر :

 • مقدمه
 • ۲ـ۱ـ شكل و ابعاد زمین
 • ۲ـ۲ـ ژئوئید (دیتوم ارتفاعی)
 • ۲ـ۳ـ بیضوی مرجع (دیتوم مسطحاتی)
 • ۲ـ۴ـ سیستم‌های تصویر
 • ۲ـ۴ـ۱ـ سیستم‌های تصویر متشابه
 • ۲ـ۴ـ۱ـ۱ـ سیستم تصویر مركاتور
 • ۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ سیستم تصویر مركاتور معكوس (TM)
 • ۲ـ۴ـ۱ـ۳ـ سیستم تصویر مركاتور معكوس جهانی (UTM)

فصل سوم / نظریه خطاها :

 • مقدمه
 • ۳ـ۱ـ فرآیندهای قطعی و اتفاقی
 • ۳ـ۲ـ مفهوم اندازه‌گیری و خطا
 • ۳ـ۳ـ انواع خطاها
 • ۳ـ۳ـ۱ـ خطاهای بزرگ یا فاحش
 • ۳ـ۳ـ۲ـ خطای سیستماتیك (تدریجی)
 • ۳ـ۳ـ۳ـ خطای اتفاقی
 • ۳ـ۴ـ منحنی نمایش خطاهای اتفاقی (منحنی زنگوله‌ای گوس)
 • ۳ـ۵ـ انواع خطاهای اتفاقی
 • ۳ـ۵ـ۱ـ خطاهای احتمالی
 • ۳ـ۵ـ۲ـ خطای ماكزیمم
 • ۳ـ۵ـ۳ـ خطای متوسط حسابی
 • ۳ـ۵ـ۴ـ خطای متوسط هندسی
 • ۳ـ۶ـ روابط خطاهای اتفاقی با هم
 • ۳ـ۷ ـ رابطه بین خطای ظاهری و خطای حقیقی
 • ۳ـ۸ـ محاسبه خطای معیار در اندازه‌گیری‌های غیرمستقیم
 • ۳ـ۸ـ۱ـ حالت كلی
 • ۳ـ۸ـ۲ـ حالت‌های خاص
 • ۳ـ۸ـ۲ـ۱ـ خطای مجموع
 • ۳ـ۸ـ۲ـ۲ـ خطای تفاضل
 • ۳ـ۸ـ۲ـ۳ـ خطای حاصل ضرب
 • ۳ـ۸ـ۲ـ۴ـ خطای خارج قسمت
 • ۳ـ۹ـ خطای مطلق و خطای نسبی
 • ۳ـ۱۰ـ مجموعه سؤالات تركیبی و حل شده
 • ۳ـ۱۱ـ ارقام معنی‌دار و گرد كردن اعداد

فصل چهارم / فاصله‌سنجی (اندازه‌گیری فاصله) :

 • مقدمه
 • ۴ـ۱ـ فاصله سنجی به روش‌های مستقیم
 • ۴ـ۱ـ۱ـ قدم
 • ۴ـ۱ـ۲ـ چرخ غلطان
 • ۴ـ۱ـ۳ـ زنجیر مساحی
 • ۴ـ۱ـ۴ـ نوار پارچه‌ای یا پلاستیكی
 • ۴ـ۱ـ۵ ـ نوار فلزی
 • ۴ـ۱ـ۶ـ اصول متركشی
 • ۴ـ۱ـ۷ـ خطاها در متركشی
 • ۴ـ۱ـ۷ـ۱ـ خطای دستگاهی
 • ۴ـ۱ـ۷ـ۲ـ خطاهای طبیعی
 • ۴ـ۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ خطای درجه حرارت
 • ۴ـ۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ خطای شنت (خطای مكانه)
 • ۴ـ۱ـ۷ـ۳ـ خطاهای انسانی
 • ۴ـ۱ـ۷ـ۳ـ۱ـ خطاهای تدریجی انسانی
 • ۴ـ۱ـ۷ـ۴ـ خطاهای اتفاقی
 • ۴ـ۱ـ۷ـ۵ـ تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا (سطح مقایسه)
 • ۴ـ۲ـ فاصله‌سنجی به روش‌های غیرمستقیم
 • ۴ـ۲ـ۱ـ فاصله‌یابی با دستگاه‌های اپتیكی
 • ۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ روش استادیمتری (تاكئومتری)
 • ۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ دستگاه‌های آنالاتیك
 • ۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ قراولروی‌های غیرافقی
 • ۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تاكئومترهای تبدیل افق‌كننده
 • ۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ بررسی خطاها در فاصله‌یابی استادیمتری
 • ۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ فاصله‌یابی به روش پارالاكتیك یا ساب‌تنس
 • ۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ بررسی خطاها در فاصله‌یابی پارالاكتیك
 • ۴ـ۲ـ۲ـ فاصله‌یابی با دستگاه‌های الكترونیكی
 • ۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ انواع دستگاه‌های فاصله‌یاب الكترونیكی
 • ۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ دقت دستگاه‌های طولیاب الكترونیكی EDM
 • ۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ خطاهای موجود در فاصله‌یابی الكترونیكی و روش‌های یافتن آن
 • ۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ خطای دوره‌ای
 • ۴ـ۲ـ۳ـ محاسباتی

فصل پنجم / ترازیابی :

 • مقدمه
 • ۵ـ۱ـ تعاریف مهم در ترازیابی
 • ۵ـ۱ـ۱ـ سطح تراز یا دیتوم
 • ۵ـ۱ـ۲ـ دیتوم ارتفاعات
 • ۵ـ۱ـ۳ـ خط تراز
 • ۵ـ۱‌ـ۴ـ خط افق
 • ۵ـ۱ـ۵ـ صفحه افق
 • ۵ـ۱ـ۶ ـ خط قائم
 • ۵ـ۱ـ۷ـ صفحه قائم
 • ۵ـ۱ـ۸ ـ ارتفاع یك نقطه
 • ۵ـ۱ـ۹ـ نقطه ارتفاعی
 • ۵ـ۱ـ۱۰ـ اختلاف ارتفاع دو نقطه
 • ۵ـ۱ـ۱۱ـ ارتفاع دستگاه
 • ۵ـ۱ـ۱۲ـ بنچ مارك و انواع آن
 • ۵ـ۱ـ۱۲ـ۱ـ بنچ مارك ژئودزی
 • ۵ـ۱ـ۱۲ـ۲ـ بنچ مارك دائمی
 • ۵ـ۱ـ۱۲ـ۳ـ بنچ مارك‌های اختیاری
 • ۵ـ۱ـ۱۲ـ۴ـ بنچ مارك‌های موقتی
 • ۵ـ۲ـ شبكه‌های اصلی و فرعی ترازیابی
 • ۵ـ۳ـ روش‌های مختلف ترازیابی
 • ۵ـ۳ـ۱ـ ترازیابی هیدرواستاتیكی
 • ۵ـ۳ـ۲ـ ترازیابی بارومتری (فشارسنجی)
 • ۵ـ۳ـ۳ـ ترازیابی مثلثاتی (ترازیابی غیرمستقیم)
 • ۵ـ۳ـ۴ـ ترازیابی به كمك تئودلیت
 • ۵ـ۳ـ۵ـ ترازیابی به كمك ترازیاب‌های الكترونیكی
 • ۵ـ۳ـ۶ـ ترازیابی به كمك عكس‌های هوایی
 • ۵ـ۳ـ۷ـ ترازیابی هندسی (ترزایابی مستقیم)
 • ۵ـ۴ـ ساختمان دستگاه ترازیاب یانیو (واژه فرانسوی دستگاه ترازیاب است كه در میان اهل فن از معادل انگلیسی آن بیشتر رایج است)
 • ۵ـ۴ـ۱ـ تلسكوپ
 • ۵ـ۴ـ۲ـ محور كلیماسیون یا محور دیدگانی
 • ۵ـ۴ـ۳ـ ترازها
 • ۵ـ۴ـ۳ـ۱ـ تراز كروی (یا دایره‌ای)
 • ۵ـ۴ـ۳ـ۲ـ تراز استوانه‌ای (یا لوله‌ای)
 • ۵ـ۴ـ۳ـ۳ـ تراز انطباقی (یا لوبیایی)
 • ۵ـ۴ـ۳ـ۴ـ تراز خودكار
 • ۵ـ۵ ـ تراز كردن دستگاه‌های ترازیاب
 • ۵ـ۵ـ۱ـ تراز كردن تراز كروی
 • ۵ـ۵ـ۲ـ تراز كردن تراز استوانه‌ای
 • ۵ـ۵ـ۳ـ تراز كردن تراز لوبیایی
 • ۵ـ۶ ـ حساسیت تراز
 • ۵ـ۶ـ۱ـ روش ساده برای تعیین حساسیت تراز
 • ۵ـ۷ـ خصوصیات یك ترازیاب سالم
 • ۵ـ۸ ـ شاخص
 • ۵ـ۹ـ روش‌های كار در ترازیاب هندسی
 • ۵ـ۹‌ـ۱ـ ترازیابی ساده
 • ۵ـ۹ـ۱ـ۱ـ روش ارتفاع دوربین
 • ۵ـ۹ـ۱ـ۲ـ روش فراز و نشیب
 • ۵ـ۹ـ۲ـ شیوه پیمایشی یا خطی یا تدریجی
 • ۵ـ۹ـ۳ـ ترازیابی شعاعی
 • ۵ـ۹ـ۴ـ شیوه تركیبی
 • ۵ـ۹ـ۵ـ ترازیابی متقابل
 • ۵ـ۱۰ـ ترازیابی دقیق
 • ۵ـ۱۰ـ۱ـ دستگاه ترازیاب دقیق
 • ۵ـ۱۰ـ۲ـ شاخص مورد استفاده در ترازیابی دقیق
 • ۵ـ۱۰ـ۳ـ وسایل دیگر مو رد استفاده در ترازیابی دقیق
 • ۵ـ۱۰ـ۳ـ۱ـ چتر مخصوص
 • ۵ـ۱۰ـ۳ـ۲ـ سكل
 • ۵ـ۱۱ـ خطاها در ترازیابی هندسی
 • ۵ـ۱۱ـ۱ـ خطاهای دستگاهی
 • ۵ـ۱۱ـ۱ـ۱ـ خطای كلیماسیون و روش‌های رفع آن
 • ۵ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ خطای صفر یا مبنای شاخص
 • ۵ـ۱۱ـ۱ـ۳ـ خطای تقسیمات شاخص
 • ۵ـ۱۱ـ۲ـ خطاهای طبیعی
 • ۵ـ۱۱ـ۲ـ۱ـ خطای كرویت
 • ۵ـ۱۱ـ۲ـ۲ـ خطای انكسار
 • ۵ـ۱۱ـ۳ـ خطاهای انسانی
 • ۵ـ۱۲ـ اشتباهات در ترازیابی
 • ۵ـ۱۳ـ كنترل عملیات در ترازیابی هندسی
 • ۵ـ۱۳ـ۱ـ كنترل عملیات ترازیابی به روش رفت و برگشت
 • ۵ـ۱۳ـ۲ـ كنترل عملیات ترازیابی به كمك دو نقطه ثابت ارتفاع‌دار
 • ۵ـ۱۴ـ روش‌های سرشكنی‌ خطاها در ترازیابی هندسی
 • ۵ـ۱۵ـ حداكثر مقدار خطای مجاز در ترازیابی هندسی

فصل ششم / زاویه‌یابی :

 • مقدمه
 • ۶ـ۱ـ تعریف زاویه افقی
 • ۶ـ۲ـ تعریف زاویه قائم
 • ۶ـ۳ـ واحدهای زاویه و اجزای آنها
 • ۶ـ۴ـ ساختمان دستگاه زاویه‌یاب
 • ۶ـ۴ـ۱ـ تلسكوپ
 • ۶ـ۴ـ۲ـ آلیداد
 • ۶ـ۴ـ۳ـ پیچ‌های حركت
 • ۶ـ۴ـ۴ـ دایره‌های مدرج (لمب‌ها)
 • ۶ـ۴ـ ۵ـ تراز
 • ۶ـ۴ـ۶ ـ محورهای تئودلیت
 • ۶ـ۵ ـ روش‌های اندازه‌گیری
 • ۶ـ۵ـ۱ـ استقرار
 • ۶ـ۵ـ۲ـ تراز كردن دستگاه
 • ۶ـ۵ـ۳ـ نشانه روی
 • ۶ـ۵ ـ۴ـ قرائت
 • ۶ـ۶ ـ شیوه‌های تعیین زاویه افقی
 • ۶ـ۶ ـ۱ـ روش كوپل یا قرائت مضاعف
 • ۶ـ۶ ـ۲ـ روش دور افق
 • ۶ـ۶ـ۳ـ روش تكرار
 • ۶ـ۶ ـ۴ـ روش تجدید
 • ۶ـ۷ـ زاویه‌یابی خارج از ایستگاه
 • ۶ـ۸ ـ اندازه‌گیری زاویه قائم
 • ۶ـ۹ـ ترازیابی مثلثاتی
 • ۶ـ۱۰ـ بررسی خطاها در اندازه‌گیری زاویه
 • ۶ـ۱۰ـ۱ـ خطای دستگاهی
 • ۶ـ۱۰ـ۱ـ۱ـ خطای كلیماسیون
 • ۶ـ۱۰ـ۱ـ۲ـ خطای تقسیمات لمب
 • ۶ـ۱۰ـ ۱ـ۳ـ خطای عدم مركزیت
 • ۶ـ۱۰ـ۲ـ خطاهای انسانی
 • ۶ـ۱۰ـ۲ـ۱ـ خطای عدم تراز یا درست‌ تراز نكردن
 • ۶ـ۱۰ـ۲ـ۲ـ خطای ایستگاه گذاری یا خطای سانتراژ
 • ۶ـ۱۰ـ۲ـ۳ـ خطای نشانه‌روی
 • ۶ـ۱۰ـ۲ـ۴ـ خطای قرائت
 • ۶ـ۱۰ـ۳ـ خطاهای طبیعی
 • ۶ـ۱۱ـ تنظیمات دائمی زاویه‌یاب
 • ۶ـ۱۱ـ۱ـ تنظیم تراز افقی (كروی و استوانه‌ای)
 • ۶ـ۱۱ـ۲ـ تنظیم خط قراولروی (تنظیم كلیماسیون)
 • ۶ـ۱۱ـ۳ـ تنظیم صفحه‌ی رتیكول
 • ۶ـ۱۲ـ تنظیمات موقتی

فصل هفتم / پیمایش :

 • مقدمه
 • ۷ـ۱ـ پیمایش باز
 • ۷ـ۲ـ پیمایش بسته
 • ۷ـ۲ـ۱ـ چند ضلعی بسته یا پلیگون
 • ۷ـ۲ـ۲ـ پیمایش كه ابتدا و انتهای آن به دو نقطه ثابت بسته شده است.
 • ۷ـ۲ـ۳ـ پیمایشی كه دو سر آن به چهار نقطه ثابت بسته شده است.
 • ۷ـ۳ـ امتدادهای مقایسه (امتدادهای مبنا)
 • ۷ـ۳ـ۱ـ امتداد نصف‌النهار مغناطیسی محل
 • ۷ـ۳ـ۲ـ امتداد نصف‌النهار جغرافیایی محل
 • ۷ـ۳ـ۳ـ امتداد شمال شبكه یا محور yها در صفحه نقشه
 • ۷ـ۴ـ ژیزمان
 • ۷ـ۵ ـ ژیزمان معكوس
 • ۷ـ۶ ـ زاویه حامل
 • ۷ـ۷ـ محاسبه زاویه حامل یك امتداد
 • ۷ـ۸ ـ تعیین ژیزمان یك امتداد به كمك امتداد دیگر
 • ۷ـ۹ـ تعیین ژیزمان یك امتداد به كمك زاویه حامل
 • ۷ـ۱۰ـ محاسبه مختصات رئوس پیمایش
 • ۷ـ۱۱ـ خطای بست زاویه‌ای در پیمایش
 • ۷ـ۱۲ـ حداكثر خطای مجاز بست زاویه‌ای
 • ۷ـ۱۳ـ خطای بست مسطحاتی (مختصات) در پیمایش
 • ۷ـ۱۴ـ حداكثر خطای مجاز بست مسطحاتی در پیمایش
 • ۷ـ۱۵ـ كنترل و تصحیح مختصات در پیمایش
 • ۷ـ۱۶ـ دقت عملیات پیمایش
 • ۷ـ۱۷ـ مبنای تعیین رابطه حداكثر خطای مجاز بست مسطحاتی
 • ۷ـ۱۸ـ محاسبه خطای طولی (dL)
 • ۷ـ۱۹ـ تقاطع
 • ۷ـ۲۰ـ ترفیع

فصل هشتم / برداشت و ترسیم عوارض :

 • مقدمه
 • ۸ـ۱ـ برداشت نقاط كنترل
 • ۸ـ۲ـ برداشت جزئیات
 • ۸ـ۲ـ۱ـ تاكئومتری
 • ۸ـ۲ـ۲ـ شبكه‌بندی
 • ۸ـ۳ـ ترسیم نقشه
 • ۸ـ۳ـ۱ـ عوارض مسطحاتی
 • ۸ـ۳ـ۲ـ منحنی میزان

فصل نهم / مساحت :

 • مقدمه
 • ۹ـ۱ـ روش تشكیل مثلث‌ها
 • ۹ـ۲ـ روش تشكیل قطعه به ذوزنقه
 • ۹ـ۳ـ محاسبه‌ی مساحت به وسیله‌ی روش سمپسون و یا روش یك‌سوم سمپسون
 • ۹ـ۴ـ محاسبه مساحت از طریق مختصات
 • ۹ـ۵ ـ محاسبه‌ی مساحت به وسیله كاغذ میلی‌متری
 • ۹ـ۶ـ محاسبه‌ی مساحت به وسیله‌ی پلانی‌متر

فصل دهم / محاسبه حجم عملیات خاكی :

 • مقدمه
 • ۱۰ـ۱ـ تهیه پروفیل طولی و عرضی در طول مسیر
 • ۱۰ـ۱ـ۱ـ پروفیل طولی
 • ۱۰ـ۱ـ۲ـ پروفیل عرضی
 • ۱۰ـ۲ـ تعیین خط پروژه
 • ۱۰ـ۳ـ انتخاب پروفیل تیپ مناسب مسیر
 • ۱۰ـ۴ـ محاسبه حجم عملیات خاكی
 • ۱۰ـ۴ـ۱ـ محاسبه حجم بین دو مقطع خاكبرداری و یا خاكریزی كامل به روش میانگین
 • ۱۰ـ۴ـ۲ـ محاسبه حجم چند مقطع متوالی خاكبرداری (یا خاكریزی كامل) با فواصل مساوی به روش میانگین
 • ۱۰ـ۴ـ۳ـ محاسبه حجم چند مقطع متوالی خاكبرداری (یا خاكریزی كامل‌) با فواصل مساوی به روش سیمپسون
 • ۱۰ـ۴ـ۴ـ محاسبه حجم بین دو نیمرخ مختلف (خاكبرداری به خاكریزی یا بالعكس)
 • ۱۰ـ۴ـ۵ ـ محاسبه حجم بین دو نیمرخ مختلط
 • ۱۰ـ۴ـ۵ـ۱ـ محاسبه حجم دو نیمرخ مختلط كه خاكبرداری و خاكریزی مقابل هم باشد.
 • ۱۰ـ۴ـ۵ـ۲ـ محاسبه حجم دو نیمرخ مختلط كه خاكبرداری یكی در مقابل خاكریز دیگری باشد
 • ۱۰ـ۴ـ۶ـ محاسبه حجم بین یك نیمرخ مختلط با یك نیمرخ خاكبرداری (یا خاكریزی)
 • ۱۰ـ۴ـ۷ـ محاسبه حجم تقریبی خاكبرداری به كمك نیمرخ طولی
 • ۱۰ـ۴ـ۸ـ محاسبه حجم عملیات خاكی به روش شبكه‌بندی

فصل یازدهم / تكنیك‌های پیشرفته نقشه‌برداری :

 • ۱۱-۱-آموزش نقشه‌برداری با دوربین توتال استیشن
 • ۱۱-۱-۱- نمای کلی از دستگاه توتال استیشن
 • ۱۱-۱-۲- معرفی کلیدهای روی دستگاه
 • ۱۱-۱-۳- ساختار دستگاه
 • ۱۱-۱-۴- نحوه سانتراژ و تراز دستگاه
 • ۱۱-۱-۵- تشریح عملکرد منوها
 • ۱۱-۱-۵-۱- منوی EDM Setting
 • ۱۱-۱-۵-۲- منوی Handy Functions
 • ۱۱-۱-۵-۳- منوی System menu
 • ۱۱-۱-۵-۴- منوی Program
 • ۱۱-۱-۶- تخلیه اطلاعات از دستگاه
 • ۱۱-۱-۷- وارد کردن اطلاعات به دستگاه
 • ۱۱-۲-آموزش نرم افزارAutoCAD Civil 3D 2014
 • ۱۱-۲-۱- ایجاد پروژه و تنظیمات اولیه
 • ۱۱-۲-۲- نقاط
 • ۱۱-۲-۳- ایجاد سطح و ترسیم منحنی میزان
 • ۱۱-۲-۴- ایجاد مسیر
 • ۱۱-۲-۵- ترسیم پروفیل طولی و خط پروژه
 • ۱۱-۲-۶- مقاطع عرضی و محاسبه‌ی حجم عملیات خاکی
 • ۱۱-۲-۷- آنالیز و سرشکنی داده‌های نقشه برداری

منابع کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری

کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری 244 222x300

کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری

مشخصات: کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001681769

تعداد صفحات

376

ابعاد
وزن 664 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
كتاب ساختار و منطق رله‌های حفاظتی ديجيتال
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب نکات کاربردی تاسیسات برق، اعلام حریق و آسانسور
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کامل اینورترهای یاسکاوا YASKAWA
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نشريه شماره 264 آيين نامه اتصالات در سازه هاي فولادي
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل نرم افزار PROTEUS

کتاب مرجع کامل نرم افزار PROTEUS

فروشنده : آزمون تاپ
35,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی متالورژی جوشکاری ذوبی مهندسی و تکنولوژی جوشکاری

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول سیستم‌های مختصات در نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب عملیات نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب نقشه برداری ثبتی

فروشنده : آزمون تاپ
130,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نقشه برداری زیرزمینی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نقشه‌برداری اجرایی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نقشه‌برداری کاربردی
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0