کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: علی خسرو نژاد

عاطفه پرورش ریزی

سال چاپ : 1399
نوبت چاپ:2

شما با خرید این محصول 50 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

101,000 تومان

5 در انبار

کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

 

درباره کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

مکانیک رسوب که در آن ساز و کار انتقال رسوبات در کانالها و مجاری روباز, مخازن سدها و سواحل و بنادر مورد بررسی قرار می‌گیرد, در ساماندهی رودخانه‌ها, کنترل سیلاب, طراحی کانال‌های پایدار, طراحی مناسب آبگیرها, طراحی مناسب حوضچه‌های رسوب‌گیر در کانال‌های آبیاری و طرحهای آبخیزداری, تخمین مناسب حجم رسوبگذاری در مخازن سدها و ارائه راهکارهای مناسب رسوب‌زدایی آن‌ها, طراحی مناسب سازه‌ها یا کنترل انتقال رسوب در سواحل و بنادر کاربرد دارد. سالانه میلیونها تن رسوب در مسیر رودخانه‌ها یا پیرامون سازه‌های آبی,‌ برداشته و انباشته می‌شود و در بسیاری از موارد هزینه‌های زیادی را بر بهره‌برداران این سازه تحمیل می‌کند. این فرایند علاوه بر اینکه حاصل رفتار طبیعی جریان است, به دلیل طراحی نامناسب سازه‌ها و یا پیش‌بینی نادرست از میزان ته‌نشیت و آورد رسوبات نیز رخ می‌دهد. تعیین پارامترهایی که بر این فرآیندها موثرند, بیشتر بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و یا میدانی صورت می‌گیرد که علت این موضوع را می‌توان در پیچیدگی موجود در ساز و کار انتقال رسوب و پارامترهای موثر بر آن جستجو نمود. این مطالعات پیشینه طولانی دارد و همچینان نیز مورد علاقه و توجه محققین است, چرا که همچنان مجهولات زیادی در رفتار, کمیت و اثرگذاری جریانهای حاوی رسوب وجود دارد.

 

فهرست مطالب کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

فصل اول: مبانی مكانیک رسوب :

 • ۱-۱- مقدمه
 • ۱-۲- ویژگیهای فیزیکی آب
 • ۱-۲-۱- چگالی آب
 • ۱-۲-۲- لزجت (گرانروی) آب
 • ۱-۲-۳- کشش سطحی آب
 • ۱-۳- ویژگیهای فیزیکی دانه رسوب
 • ۱-۳-۱- اندازه دانه‌های رسوب
 • ۱-۳-۲- دانه‌بندی مصالح رسوبی
 • ۱-۳-۳- شکل دانه‌های رسوب
 • ۱-۳-۴- چگالی دانه‌های رسوب
 • ۱-۳-۵- سرعت سقوط دانه‌های رسوب
 • ۱-۳-۶- چگالی کل مصالح رسوبی
 • ۱-۴- هیدرولیک جریان در آبراهه‌های روباز
 • ۱-۵- ساز و کار پخش و انتقال در جریان آشفته
 • ۱-۶- آستانه حرکت دانه رسوب
 • ۱-۶-۱- پارامترهای مؤثر بر آستانه حرکت ذرات رسوب
 • ۱-۷- آستانه حرکت مصالح سنگی

فصل دوم: ساز وکار‌های انتقال رسوب و تشکیل فرم‌های بستر :

 • ۲-۱- مقدمه
 • ۲-۲- ساز وکار‌های انتقال رسوب
 • ۲-۳- فرم‌های بستر
 • ۲-۳-۱- محاسبه ارتفاع و طول موج شکل‌های بستر
 • ۲-۳-۲- پیش‌بینی شكل بستر
 • ۲-۳-۳- مقاومت بستر در مقابل جریان در حضور شکل‌های بستر
 • ۲-۴- جریان و انتقال رسوب در قوس‌ها

فصل سوم: انتقال رسوبات از جنس مصالح بستر :

 • ۳-۱- مقدمه
 • ۳-۲- بار بستر
 • ۳-۲-۱- روابط قطعی محاسبه بار بستر
 • ۳-۲-۲- روابط احتمالاتی برای محاسبه بار بستر
 • ۳-۲-۳- عوامل مؤثر بر بار بستر
 • ۳-۳- بار معلق
 • ۳-۴- بار كل
 • ۳-۵- مقایسه روشهای مختلف برآورد بار رسوبی

فصل چهارم: معادلات حاكم بر انتقال رسوب در بسترهای فرسایشی :

 • ۴-۱- مقدمه
 • ۴-۲- دسته‌بندی معادلات انتقال رسوب
 • ۴-۳- معادله پخش- انتقال غلظت رسوب

فصل پنجم: رسوب‌گذاری در مخازن سدها :

 • ۵-۱- مقدمه
 • ۵-۲- فرآیند رسوب‌گذاری در مخازن
 • ۵-۳- الگوهای توزیع رسوب در مخازن سدها
 • ۵-۴- پیش‌بینی نحوه توزیع رسوب در مخازن سدها
 • ۵-۴-۱- هیدروگرافی مخازن
 • ۵-۴-۲- مدلسازی فیزیکی و آزمایشگاهی
 • ۵-۴-۳- مدلسازی عددی
 • ۵-۴-۴- روشهای تجربی

فصل ششم: ساز‌وکار‌های انتقال و روشهای تخلیه رسوب مخازن سدها :

 • ۶-۱- مقدمه
 • ۶-۲- رسوب‌زدایی مخزن در زمان كم آبی رودخانه با عملیات شاس (فلاشینگ)
 • ۶-۳- رسوب‌زدایی با جریان سیلاب
 • ۶-۴- تخلیه جریان‌های غلیظ
 • ۶-۵- رسوب‌زدایی مخزن با روش هیدروساكشن
 • ۶-۵-۱- اجزاء مكانیكی و هیدرولیكی مورد استفاده در هیدروساكشن
 • ۶-۵-۲- پیشینه تاریخی استفاده از روش هیدروساكشن
 • ۶-۵-۳- طرح هیدرولیكی عملیات هیدروساكشن
 • ۶-۵-۴- امكان‌سنجی عملیات رسوب‌زدایی هیدروساكشن

فصل هفتم: شبیه‌سازی انتقال و تخلیه رسوب در مخازن سدها :

 • ۷-۱- مقدمه
 • ۷-۲- مدلسازی فیزیكی رسوب‌زدایی مخزن
 • ۷-۳- مدلسازی عددی رسوب‌زدایی مخزن
 • ۷-۳-۱- مدلهای یك‌بعدی
 • ۷-۳-۲- مدلهای دو‌بعدی
 • ۷-۳-۳- مدلهای سه‌بعدی
 • ۷-۴- مطالعه موردی شبیه‌سازی عددی رسوب‌زدایی مخزن سد سفیدرود
 • ۷-۴-۱- معادلات حاكم بر مدل عددی مورد استفاده
 • ۷-۴-۲- نتایج شبیه‌سازی عددی رسوب‌زدایی مخزن سد سفیدرود

فصل هشتم: انتقال رسوب در لوله‌ها و مجاری تحت فشار :

 • ۸-۱- مقدمه و تعاریف
 • ۸-۲- سرعت بحرانی
 • ۸-۳- افت هد

فهرست نشانه‌ها و نمادها در کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

منابع و مآخذ کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

 

فهرست شکلها در کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

 • شکل (۱-۱) ذره در حال سقوط در سیال و نیروهای وارد بر آن
 • شکل (۱-۲) دیاگرام آلبرتسون برای محاسبه ضریب دراگ بر حسب عدد رینولدز و فاکتور شکل ذره
 • شکل (۱-۳) دیاگرام محاسبه سرعت سقوط ذرات رسوب کوچکتر از ۱۰۰ میکرومتر در دماهای مختلف آب (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۱-۴) دیاگرام محاسبه سرعت سقوط ذرات رسوب بزرگتر از ۱۰۰ میکرومتر در دماهای مختلف آب (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۱-۵) نمای شماتیک میدان جریان دو‌بعدی
 • شکل (۱-۶) نمای شماتیک نواحی زیر لایه لزج، توزیع لگاریتمی سرعت و ناحیه انتقالی
 • شکل (۱-۷) نیروهای وارد بر ذره رسوب قرار گرفته در بستر
 • شکل (۱-۸) دیاگرام شیلدز برای محاسبه آستانه حرکت دانه‌های رسوب
 • شکل (۱-۹) نتایج بررسی‌های محققین مختلف در ارتباط با آستانه حرکت ذرات رسوب (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۱-۱۰) دیاگرام محاسبه تنش برشی بحرانی بر حسب قطر دانه‌های رسوب (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۱-۱۱) دانه رسوب بر روی بستر صاف که در آن برابر با صفر است
 • شکل (۱-۱۲) دانه رسوب بر روی بستر دارای شیب طولی برابر با
 • شکل (۱-۱۳) دانه رسوب بر روی بستر دارای شیب عرضی برابر با
 • شکل (۱-۱۴) مقایسه سرعت بحرانی با استفاده از روابط مختلف برای مصالح سنگی
 • شكل (۲-۱) موقعیت لایه‌های بار بستر و بار معلق
 • شكل (۲-۲)‌ انتقال رسوب به شکل بار بستر و قبل از پیدایش شكل بستر در رژیم پایین جریان (بستر مسطح)
 • شكل (۲-۳)‌ شكل بستر ریپل در رژیم پایین جریان
 • شكل (۲-۴)‌ نمایی از شكل بستر دیون و شیب های بالادست و پایین‌دست مربوط به آن
 • شكل (۲-۵)‌ شكل بستر دیون و ریپل‌های شکل گرفته روی آن به همراه جوشش جریان در سطح آزاد در اثر رسیدن گردابه‌ها به سطح آزاد جریان (در رژیم پایین جریان)
 • شكل (۲-۶)‌ شكل بستر دیون و جوشش جریان در سطح آزاد در اثر رسیدن گردابه‌ها به سطح آزاد جریان (انتهای رژیم پایین جریان)
 • شكل (۲-۷) شكل‌ بستر مسطح که در اثر شسته شدن امواج دیون ایجاد می‌شود
 • شكل (۲-۸) شكل‌ بستر آنتی‌دیون در رژیم جریان بالا
 • شكل (۲-۹) شكل‌ بستر شوت و آبگیر در رژیم جریان بالا
 • شكل (۲-۱۰) دیاگرام طبقه‌بندی شکل بستر (فن راین، ۱۹۸۹(
 • شكل (۲-۱۱) دیاگرام طبقه بندی شکل بستر فن دن برگ و فن گلدر (۱۹۸۹)
 • شكل (۲-۱۲) دیاگرام طبقه بندی شکل بستر (انگلاند و هانسن، ۱۹۶۶)
 • شكل (۲-۱۳) دیاگرام طبقه بندی شکل بستر (سیمون و ریچاردسون، ۱۹۶۶)
 • شکل (۲-۱۴) تغیرات تنش برشی ناشی از زبری بستر و شکل بستر با سرعت جریان (فن‌راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۲-۱۵) تغیرات تنش برشی و فشار در بستر جریان با شکل بستر دیون (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۲-۱۶) مقاومت در برابر جریان در اثر وجود شکل بستر (انیشتاین و بارباروسا، ۱۹۵۲)
 • شکل (۲-۱۷) تغییرات با (انگلوند و هانسن، ۱۹۶۷)
 • شکل (۲-۱۸) ضریب شکل دیون (ون راین، ۱۹۸۴)
 • شکل (۲-۱۹) نمای شماتیک آبراهه مئاندری و مشخصات آن
 • شکل (۲-۲۰) سازوکار و نحوه پیشروی مئاندر
 • شکل (۲-۲۱) نحوه شکل‌گیری دریاچه رها شده اوکسبا
 • شکل (۲-۲۲) شکل‌گیری جریان سه‌بعدی هلیکالی در قوس آبراهه‌ها (گرف، ۱۹۸۵)
 • شکل (۲-۲۳) نمای شماتیک بالا‌آمدگی آب در قوس بیرونی خم آبراهه
 • شكل (۳-۱) نمای بالای كانال‌های همگرا و واگرا
 • شکل (۳-۲) فرم دیاگرامی روابط قطعی بار بستر (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۳-۳) احتمال فرسایش مصالح رسوبی بر حسب پارامتر شیلدز مؤثر (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۳-۴) محاسبه انتگرال‌های I1 و I2 (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۳-۵) اثر اندازه دانه‌های رسوب بر روی نرخ بار بستر (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۳-۶) شیب های رو به بالا و پایین و علامت‌های منفی و مثبت در رابطه (۳-۲۹)
 • شکل (۳-۷) ضریب اصلاحی بار بستر برای شیب طولی (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۳-۸) نسبت بار بستر در راستای طولی و عرضی (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شكل (۳-۹) نمای شماتیك پروفیل‌های سرعت، غلظت رسوب و حاصلضرب
 • شکل (۳-۱۰) تأثیر پارامتر تعلیق بر پروفیل غلظت رسوب در عمق (وانومی، ۱۹۴۶)
 • شکل (۳-۱۱) تأثیر پارامتر تعلیق بر پروفیل غلظت رسوب در عمق (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شکل (۳-۱۲) تقسیم عمق جریان به اجزاء عمق و پروفیل‌های سرعت و غلظت رسوب
 • شکل(۳-۱۳) محاسبه پارامتر در رابطه بار معلق (فن راین، ۱۹۹۳)
 • شكل (۵-۱) نمای شماتیك رسوب‌گذاری در مخزن سد
 • شکل (۵-۲) مراحل رسوب‌گذاری در مخزن
 • شکل (۵-۳) الگوی رسوب‌گذاری دلتایی
 • شکل (۵-۴) الگوی رسوب‌گذاری نواری
 • شکل (۵-۵) الگوی رسوب‌گذاری گوه‌ای
 • شکل (۵-۶) الگوی رسوب‌گذاری یکنواخت
 • شكل (۶-۱) نمای شماتیك شاس تحت فشار از طریق تخلیه کننده‌های عمقی
 • شكل (۶-۲) نمای شماتیك تخلیه جریان سیلاب حاوی مقادیر زیاد رسوبات
 • شكل (۶-۳) نمای شماتیك تخلیه جریان غلیظ از دریچه‌های تحتانی سد
 • شکل (۸-۱) نمای شماتیک شکل انتقالی شبه همگن
 • شکل (۸-۲) نمای شماتیک شکل انتقالی نا‌همگن
 • شکل (۸-۳) نمای شماتیک شکل انتقالی بستر متحرک
 • شکل (۸-۴) نمای شماتیک شکل انتقالی بستر ثابت- متحرک
 • شكل (۸-۵) افت هد در مجاری با جریان حاوی رسوب بر حسب سرعت جریان كه با منحنیهای هم غلظت رسوب مشخص می‌شود (دوراند، ۱۹۵۳)
 • شکل (۸-۶) تغییرات با قطر ذرات رسوب بر حسب غلظت رسوبات معلق در مجرای تحت فشار (دوراند، ۱۹۵۳)
 • شکل (۸-۷) دیاگرام مودی برای محاسبه ضریب افت اصطکاکی در مجرا با جریان صاف
 • شکل (۸-۸) افت فشار در مجاری برای قطر مصالح ۴۴/۰ میلیمتری (دوراند، ۱۹۵۳)
 • شکل (۸-۹) افت فشار در مجاری برای قطر مصالح ۰/۲ میلیمتری (دوراند، ۱۹۵۳)
 • شکل (۸-۱۰) دیاگرام دوراند برای محاسبه افت هد اصطکاک اضافی (دوراند، ۱۹۵۳)
 • شکل (۸-۱۱) دیاگرام دوراند (۱۹۵۳) برای محاسبه افت اصطکاک اضافی برای دو نوع ماده معلق در جریان
 • شکل (۸-۱۲) دیاگرام دوراند (۱۹۵۳) برای محاسبه افت اصطکاک اضافی برای دو نوع پوشش مجرا

 

فهرست جدولها در کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

 • جدول (۱-۱) تغییرات چگالی آب در دماهای مختلف
 • جدول (۱-۲) تغییرات لزجت سینماتیک آب در دماهای مختلف
 • جدول (۱-۳) طبقه بندی دانه‌های رسوب بر حسب اندازه‌شان، توسط مرکز ژئوفیزیک ایالات متحده
 • جدول (۱-۴) و بر حسب شرایط مختلف بهره‌برداری از مخزن سد و جنس مصالح رسوبی
 • جدول (۱-۵) بر حسب شرایط بهره‌برداری از مخزن سد یا مصالح رودخانه‌ای و جنس مصالح رسوبی
 • جدول (۱-۶) اثر چسبندگی بر روی سرعت بحرانی
 • جدول (۴-۱) معادلات حاكم بر میدان جریان و انتقال رسوب از نظر ابعاد مسئله
 • جدول (۵-۱) حجم ذخیره، میزان نیروی برقابی تولیدی و اتلاف حجم مخزن در اثر رسوبگذاری در سدهای بزرگ جهان

منابع و مآخذ کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها 197 222x300

کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

مشخصات: کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681349

تعداد صفحات

168

لوح فشرده

ابعاد
وزن 282 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مکانیک رسوب در آبراهه‌های روباز و مخازن سدها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ستارگان و شگفتی های فضا
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب قانون روابط موجر و مستاجر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی پایپینگ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شهر هوشمند

کتاب شهر هوشمند

فروشنده : آزمون تاپ
55,000 تومان

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ریخت شناسی رودخانه

کتاب ریخت شناسی رودخانه

فروشنده : آزمون تاپ
310,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبیه‌سازی دوبعدی سیلاب در محیط مدل عددی HEC-RAS 5
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب فرایندهای تصفیه آب

کتاب فرایندهای تصفیه آب

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان 142,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی رسوب هیدرو کربن ها در صنعت نفت آسفالتین ها، واکس ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدیریت سیلاب شهری

کتاب مدیریت سیلاب شهری

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0