کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده : پرویز فروغی

سال چاپ : 1401
نوبت چاپ : 14

شما با خرید این محصول 252 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

504,000 تومان

 کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی

 

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی ویژه داوطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان تدوین شده است. که می‌تواند در درجه اول مورد استفاده داوطلبین شرکت در آزمون نظام مهندسی و همچنین مهندسین و تکنسین‌های برق شاغل در شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاری قرار گیرد.

بررسی موضوعی سوالات آزمون های برگزار شده ورود به حرفه نظام مهندسی در رشته”طراحی تاسیسات برقی ” نشان می دهد بیش از نیمی از سوالات مربوط به “مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی ساختمان ها ” می باشند که منبع خاصی برای آن ذکر نشده است.

با توجه به زمان محدود آزمون و زمان‌بر بودن مراجعه به منابع مختلف و همچنین نبودن منبعی که تجربیات طراحی در آن ارائه شده باش، دراین کتاب مطالب مورد نیاز متناسب با سوالات آزمون‎‌ها در رشته “طراحی تاسیسات برقی” تدوین گردیده تا میزان مراجعه داوطلبان آزمون‌ها را به منابع و مراجع مختلف کم کند.

 

فهرست کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی:

مقدمه

فصل اول از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی / تعاريف‌، فرمول‌ها و علائم

 • ۱ـ۱ـ استانداردهاي برق ساختمان
 • ۱ـ۲ـ حروف اختصاري استانداردهاي برق ساختمان
 • ۱ـ۳ـ تعاريف
 • ۱ـ۴ـ فرمول‌ها و روابط اساسي مهندسي برق
 • ۱ـ۵ـ علائم الكتريكي

فصل دوم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی / برآورد بار و انشعابات برق

 • ۲-۱- مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی
 • ۲-۲- اصول و مبانی عمومی
 • ۲-۳- حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) تأسیسات برقی
 • ۲-۴- مدارهای توزیع
 • ۲-۵- مدارهای نهایی
 • ۲ـ۶ـ حداکثر توان و درخواست برق
 • ۲ـ۷ـ توان وصل شده (connected load)-Pc
 • ۲ـ۸ـ ضريب درخواست (demand factor)
 • ۲ـ۹ـ ضريب بار (Load Factor)
 • ۲ـ۱۰ـ ضريب همزماني (diversity and coincidence factor)
 • ۲ـ۱۱ـ برآورد توان كل نصب شده
 • ۲ـ۱۲ـ روش چگالي بار
 • ۲ـ۱۳ـ تعيين g براي برآورد درخواست كل يك ساختمان
 • ۲ـ۱۴ـ تعيين ضریب درخواست g براي مدارهاي پريز
 • ۲-۱۵- مقررات انشعابات برق
 • ۲-۱۷- تقسيم‌بندي انشعابات برق طبق استاندارد انشعابات شبكه‌هاي توزيع
 • ۲-۱۸- محل نصب كنتور و وسايل اندازه‌گيري
 • ۲-۱۹- جزئيات انشعابات برق
 • دياگرام تك‌خطي انشعابات با ولتاژ اوليه
 • ۲-۲۰- اجزاء انشعابات برق

فصل سوم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی / ايمني و اتصال زمين

 • ۳-۱ حفاظت در برابر تماس مستقیم
 • ۳-۲- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم
 • ۳-۳- حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم
 • ۳-۴- حفاظت با استفاده از SELV و PELV
 • ۳-۵- منابع تغذیه SELV (بدون اتصال زمین)
 • ۳-۶- منابع تغذیه PELV (با اتصال زمین)
 • ۳-۷- الزامات عمومی برای مدارهای SELV و PELV
 • ۳-۸- الزامات خاص مدارهای SELV (بدون اتصال زمین)
 • ۳-۹- الزامات خاص مدارهای PELV (با اتصال زمین)
 • ۳-۱۰- منابع تغذیه FELV
 • ۳-۱۱- حفاظت در برابر اثرهای حرارتی در بهره‌برداری عادی
 • ۳-۱۲- حفاظت در برابر اضافه جریان
 • ۳-۱۳- حفاظت در برابر جریان‌های اتصالی
 • ۳-۱۴- حفاظت اشخاص و حیوانات در برابر اضافه ولتاژ
 • ۳-۱۵- حفاظت تأسیسات و تجهیزات در برابر اضافه ولتاژ
 • ۳-۱۶- حفاظت در مقابل پایین بودن ولتاژ
 • ۳-۱۷- حفاظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی
 • ۳-۱۸- حفاظت در برابر قطع هادی نول در شبکه‌ توزیع برق شهری
 • ۳-۱۹- حفاظت در برابر قطع انشعاب برق اصلی
 • ۳-۲۰- حفاظت در برابر جرقه‌های شدید
 • ۳-۲۱- طراحی
 • ۳-۲۲- سیستم‌های نیروی برق
 • ۳-۲۳- مشخصه‌های اصلی سیستمTN
 • ۳-۲۴- هم‌بندی اصلی برای هم‌ولتاژ کردن
 • ۳-۲۵- هم‌بندی اضافی برای هم‌ولتاژ کردن
 • ۳-۲۶- قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه
 • ۳-۲۷- سطح مقطع هادی خنثی
 • ۳-۲۸- سطح مقطع هادی حفاظتی، حفاظتی – خنثی
 • ۳-۲۹- سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی
 • ۳-۳۰- سطح مقطع هادی‌های هم بندی اضافی
 • ۳-۳۱- هادی اتصال زمین
 • ۳-۳۲- ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین
 • ۳-۳۳- مقررات اضافی مربوط به هاد‌ی‌های حفاظتی، هم‌بندی‌ها و اتصال زمین
 • ۳-۳۴- الکترود زمین
 • ۳-۳۵- انواع الکترودهای زمین
 • ۳-۳۵ الکترودهای زمین و حداقل اندازه آنها
 • ۳-۳۷- خوردگی الکترودها در اثر هم‌بندی با فلزات دیگر
 • ۳-۳۸- اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین
 • ۳-۳۹- الکترود زمین اساسی (برای هر دو نوع زمین، شامل حفاظت سیستم وایمنی)
 • ۳-۴۰- انواع دیگر الکترودهای اساسی
 • ۳-۴۱- الکترود زمین ساده (فقط برای وصل به هادی خنثای فشار ضعیف)
 • ۳-۴۲- شرایط استفاده از یک یا دو الکترود زمین برای حفاظت سیستم و ایمنی
 • ۳ـ۴۳ـ مفاهيم اساسی سيستم اتصال زمين
 • ۳-۴۴- تغييرات ولتاژ در سيستمي كه به زمين وصل نيست:
 • ۳-۴۵- قطع مدار قبل از برق‌گرفتگي
 • ۳-۴۶- قطع سريع مدار با استفاده از كليدهاي جريان تفاضلي (RCD)
 • ۳-۴۷- آخرين مرحله تأمين ايمني در برابر برق‌گرفتگي
 • ۳-۴۸- گروه‌بندي سيستم‌هاي الكتريكي طبق استاندارد IEC
 • ۳-۴۹- شناسايي هادي‌ها در سيستم‌هاي جريان متناوب
 • ۳-۵۰- شناسايي ارتباط سيستم الكتريكي با زمين طبق IEC
 • ۳-۵۱- الكترود زمين انشعاب فشار ضعيف
 • ۳-۵۲- اتصالات سيستم زمين
 • ۳-۵۳- زمين و مقاومت الكتريكي آن
 • ۳-۵۴- مقاومت ويژه خاك
 • ۳-۵۵- محل احداث الكترود زمين
 • ۳-۵۶- مواد آماده‌سازي الكترود زمين
 • ۳-۵۷- انواع الكترود زمين
 • ۳-۵۸- واكنش فلز الكترود و هادي اتصال زمين با انواع خاك (خوردگي شيميايي)
 • ۳-۵۹- خوردگي الكترودها در اثر هم‌بندي با فلزات ديگر
 • ۳-۶۰- انتخاب و نصب هادي زمين:
 • ۳-۶۱- حداكثر دمای مجاز هادي اتصال زمين
 • ۳-۶۲- دماي شروع و پايان اتصال كوتاه
 • ۳-۶۳- استحكام هادي اتصال زمين
 • ۳-۶۴- چگالي جريان در الكترود زمين (j)
 • ۳-۶۵- گراديان ولتاژ و ولتاژ قدم
 • ۳-۶۶ – اندازه‌گيري مقاومت الكترود زمين
 • ۳-۶۷ – اندازه‌گيري مقاومت ويژه خاك
 • ۳-۶۸- اثر الكترو شيميائي زمين
 • ۳-۶۹- صاعقه‌ و اتصال زمين
 • ۳-۷۰- استفاده از پي ساختمان بعنوان الكترود زمين
 • ۳-۷۱- اتصال زمين ايمني و عملياتي جريان ضعيف
 • ۳-۷۲- اشكالات وجود دو اتصال زمين ايمني و عملياتي
 • ۳-۷۳- وضعیت سيستم‌هاي TN-C و TN-S از نظر پخش امواج الكترومغناطيسي
 • ۳-۷۴- شرايط استفاده از يك يا دو اتصال زمين در پست‌هاي ترانسفورماتور
 • ۳-۷۵- مسايلي كه در احداث الكترود يا الكترودهاي زمين پست بايد به آنها توجه شود
 • ۳-۷۶- جمع‌بندي كلي مطالب مربوط به اتصال زمين
 • ۳-۷۷- راهنماي احداث الكترود براي يك پست توزيع در سيستم TN
 • ۳-۷۸- نتيجه‌گيري كلي با در نظر گرفتن شرايط رايج در كشور براي سيستم TN
 • ۳-۷۹- اثرهاي عبور برق از بدن انسان
 • ۳-۸۰- حفاظت در برابر برق‌گرفتگي
 • ۳-۸۱- هم‌بندي
 • ۳-۸۲- مشخصه‌هاي تجهيزات حفاظتي در سيستم TN
 • ۳-۸۳- سيستم TT
 • ۳-۸۴- سيستم IT
 • ۳-۸۵- رنگ عايق هادي‌هاي مدارهاي توزيع نيرو
 • ۳-۸۶- سطح مقطع هادي هم‌بندي
 • ۳-۸۷- سطح مقطع هادي حفاظتي، خنثي و حفاظتي خنثي
 • ۳-۸۸- سطح مقطع هادي زمين

فصل چهارم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی / منابع تأمين انرژي الكتريكي

 • ۴-۱- شبكه برق سراسري
 • ۴ـ۲ـ سطوح ولتاژ
 • ۴-۳- منابع تأمين نيروي برق (سرويس مشترك)
 • ۴-۴- تأسيسات انشعاب برق فشار ضعيف (منشعب از شبكه‌هاي عمومي)
 • ۴-۵- انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصي)
 • ۴-۶- انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور
 • ۴-۷- ابعاد اتاق ترانسفورماتور
 • ۴-۸- اجزاي اتاق ترانسفورماتور و خصوصيات آن
 • ۴-۹- اجزاي اتاق‌هاي برق فشار متوسط و ضعيف و خصوصيات آن‌‌ها
 • ۴-۱۰- اتصال زمين
 • ۴-۱۱- نيروي برق اضطراري (برق اضطراري)
 • ۴-۱۲- نيروي برق ايمني
 • ۴-۱۳- سيستم‌هاي تأمين ايمني
 • ۴ـ۱۴ـ حريم خطوط انتقال و توزیع برق عمومی
 • ۴ـ۱۵ـ نحوه برق‌رساني به مصارف
 • ۴ـ۱۶ـ ترانسفورماتور قدرت
 • ۴ـ۱۷ـ پست‌هاي برق
 • ۴ـ۱۸ـ ژنراتورهاي توليد برق
 • ۴ـ۱۹ـ برق ايمني

فصل پنجم / هادي‌هاي انتقال انرژي و سيگنال

 • ۵ـ۱ـ روش‌هاي انتقال انرژي الکتریکی
 • ۵-۲- مدارها (كابل‌كشي – سيم‌كشي)
 • ۵-۳- كابل و كابل‌كشي
 • ۵-۴- سيم‌كشي
 • ۵-۵- تجهيزات سيم‌كشي
 • ۵-۶- كليدها
 • ۵-۷- پريزها
 • ۵ـ۸ـ عوامل مؤثر در انتخاب سيم و كابل
 • ۵-۹- عوامل مؤثر در ظرفيت جرياني هادیها
 • ۵-۱۰- حداكثر دماي کابل
 • ۵-۱۱- کابل‌هاي نصب شده در زمین
 • ۵-۱۲- کابل‌هاي نصب شده در هوا
 • ۵-۱۳- افت ولتاژ
 • ۵-۱۴- تحمل جريان اتصال کوتاه در کابل‌ها
 • ۵-۱۵- علائم اختصاری کابل‌های قدرت
 • ۵-۱۶- علائم استاندارد کابل‌های تلفن
 • ۵-۱۷- سيمهاي مورد استفاده در تأسيسات برقي ساختمان
 • ۵-۱۸- کابلهاي هوايي
 • ۵-۱۹- کابلشو و سرسیم
 • ۵-۲۰- کابلهاي فشار متوسط
 • ۵-۲۱- لوله‌کشي برق
 • ۵-۲۲- رنگ عایق سيم و كابل
 • ۵-۲۳- جدول جريان مجاز كابل‌هاي برق
 • ۵-۲۴- محاسبات كابل
 • ۵-۲۵- محاسبات سیستم توزیع برق
 • ۵-۲۶- باسداكت
 • ۵-۲۷- فيبر نوري

فصل ششم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی/ تجهيزات حفاظت و كنترل

 • ۶-۱- تابلوهاي توزيع نيرو
 • ۶-۲- تجهيزات و وسايل حفاظت و كنترل
 • ۶-۳- رله‌های کلیدهای اتوماتیک
 • ۶ـ۴ـ حفاظت ثانويه (Secondary Protection)
 • ۶ـ۵ـ حفاظت الکتروموتورها
 • ۶ـ۱۳ـ روش‌هاي راه‌اندازي الکتروموتورها

فصل هفتم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی / محاسبات اتصال كوتاه

 • ۷-۱- حفاظت در برابر اتصال كوتاه
 • ۷-۲- محاسبه حداكثر شدت جريان اتصال كوتاه
 • ۷-۳- اثر ديناميكي جريان اتصال كوتاه
 • ۷-۴- اثر حرارتي جريان اتصال كوتاه
 • ۷-۵- مشخصه‌هاي اصلي وسايل حفاظت در برابر جريان اتصال كوتاه
 • ۷-۶- نحوه محاسبه حداكثر زمان قطع مجاز وسايل حفاظت در برابر جريان اتصال كوتاه
 • ۷-۷- وسايل محدود كننده توان اتصال كوتاه
 • ۷-۸- اتصال كوتاه با زمان قطع بسيار كوتاه (>01/0، ثانيه در ۵۰ هرتز) و حفاظت پشتيبان
 • ۷-۹- موارد حذف در برابر اتصال كوتاه
 • ۷-۱۰- حفاظت هادي‌هاي فاز در برابر اضافه جريان
 • ۷-۱۱- حفاظت هادي خثنا
 • ۷-۱۲- هماهنگي حفاظتهاي اضافه بار و اتصال كوتاه
 • ۷-۱۳- محدود شدن جريان‌هاي اضافه بار و اتصال كوتاه به علت مشخصه‌هاي مدار
 • ۷-۱۴- عوامل عمده خطر در تأسيسات الكتريكي
 • ۷-۱۵- مراحل انتخاب اجزاء مدار الكتريكي
 • ۷-۱۶- امپدانس حلقه اتصال كوتاه
 • ۷-۱۷- حفاظت مدارها در مقابل اضافه جريان
 • ۷-۱۸- وسايل حفاظتي
 • ۷-۱۹- انواع اتصال كوتاه

فصل هشتم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی/ روش طراحي تأسيسات الكتريكي

 • ۸-۱- شاخصه‌هاي بار (مصرف)
 • ۸-۲- شاخصه‌هاي شبكه تغذيه
 • ۸-۳- طرح كلي سيستم تأسيسات
 • ۸-۴- طراحي سيستم توزيع
 • ۸-۵- مدارهاي نهايي استاندارد (Standard Final Cireuis)
 • ۸-۶- جداسازي و قطع و وصل (Isolation and switching)
 • ۸-۷- ارزيابي نهايي طرح (Final Assessment)
 • ۸-۸- هماهنگي با مقررات ملي و مقررات IEC
 • ۸-۹- گواهينامه تأسيسات الكتريكي
 • ۸-۱۰- تاسیسات ساده و مدارهای نهایی
 • ۸-۱۱- شاخصه‌هاي شبكه تغذيه
 • ۸-۱۲- مقدار اسمي ايستادگي وسايل قطع و وصل در برابر اتصال كوتاه
 • ۸-۱۳- لوازم حفاظت در برابر اضافه جريان در مدارهاي نهايي و كابل‌ها
 • ۸-۱۴- مشخصات كلي انواع سيم و كابل بكار رفته در تأسيسات
 • ۸-۱۵- انتخاب سيم يا كابل از جدول
 • ۸-۱۶- مدارهاي بدون حفاظت در برابر اضافه بار
 • ۸-۱۷- افت ولتاژ
 • ۸-۱۸- حفاظت مدارهاي نهايي در برابر تماس غيرمستقيم (برابر برق گرفتگي)
 • ۸-۱۹- روش‌هاي محاسبه جريان اتصال كوتاه
 • ۸-۲۰- رابطه‌هاي انجام محاسبات اتصال کوتاه
 • ۸-۲۱- ضريب تقليل شدت جريان
 • ۸-۲۲- ضريب تقليل شدت جريان Cg

فصل نهم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی/ جبران‌سازي توان راكتيو

 • ۹-۱- توان اكتيو
 • ۹-۲- توان اكتيو و راكتيو
 • ۹ـ ۳ـ توان راكتيو
 • ۹-۴- توان ظاهري
 • ۹-۵- ضريب توان
 • ۹-۶- خازن جبران‌ساز
 • ۹ـ۷ـ مزاياي خازن‌گذاري
 • ۹ـ۸ـ روش‌هاي جبران‌سازي توان راكتيو
 • ۹ـ۹ـ تعرفه‌هاي توان
 • ۹ـ۱۰ـ محاسبه توان خازن مورد نياز به وسيله اندازه‌گيري
 • ۹ـ۱۱ـ اندازه‌گيري به وسيله ثبات اكتيو و راكتيو
 • ۹ـ۱۲ـ اندازه‌گيري از طريق قرائت كنتور
 • ۹ـ۱۳ـ جبران‌سازي انفرادي لامپ‌هاي تخليه‌اي
 • ۹-۱۴- جبران‌سازي گروهي لامپ‌هاي تخليه‌اي
 • ۹-۱۵- جبران‌سازي تكي ترانسفورماتورها
 • ۹ـ۱۶- جبران‌سازي انفرادي الکترو موتورها
 • ۹-۱۷- تجهيزات تنظيم توان راكتيو
 • ۹-۱۸- ظرفيت جريان
 • ۹ـ۱۹ـ ظرفيت ولتاژي
 • ۹ـ۲۰ـ طول عمر
 • ۹ـ۲۱ـ ترانسفورماتور جريان
 • ۹ـ۲۲ـ فيوزها و كابل‌ها
 • ۹ـ۲۳ـ فرمول‌هاي محاسبه خازن
 • ۹-۲۴- هارمونيك
 • ۹ـ ۲۵ـ رگولاتور

فصل دهم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی / برق‌رساني به سيستم‌هاي مكانيكي

 • ۱۰ـ ۱ـ سيستم گرمايش
 • ۱۰ـ ۲ـ سيستم سرمايش
 • ۱۰ـ ۳ـ سيستم تعويض هوا
 • ۱۰ـ ۴ـ هواكش فشار مثبت (دمنده)
 • ۱۰ـ ۵ـ جمع‌آوري فاضلاب
 • ۱۰ـ ۶ـ آب‌رساني سرد و گرم
 • ۱۰ـ ۷ـ تصفيه خانه آب
 • ۱۰ـ ۸ـ سيستم آتش‌نشاني (اطفاء حريق)
 • ۱۰ـ ۹ـ الكتروپمپ

فصل یازدهم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی/ سيستم روشنايي

 • ۱۱-۱- استاندارد روشناي داخلي
 • ۱۱-۲- نكات قابل توجه در طراحي سيستم روشنايي داخلي
 • ۱۱-۳- طیف امواج الکترومغناطیسی
 • ۱۱ـ۴ـ تعيين مقدار شدت روشنايي
 • ۱۱ـ۵ـ اصطلاحات روشنايي
 • ۱۱ـ۶ـ محاسبات روشنايي فضاهاي داخلي
 • ۱۱ـ۷ـ محاسبات روشنايي خارجي
 • ۱۱-۶– منابع نور مصنوعی

فصل دوازدهم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی/ سيستم‌هاي جريان ضعيف

 • ۱۲-۱- لیست سیستم‌های جریان ضعیف در ساختمانها
 • ۱۲-۲- سيستم تلفن
 • ۱۲-۳- سيستمهاي احضار، در بازكن (ارتباط صوتي يا تصويري) و زنگ اخبار
 • ۱۲-۴- سيستم اعلام حريق
 • ۱۲-۵- سيستم صوتي و اعلام خطر
 • ۱۲-۶- سيستم آنتن مركزي تلويزيون و ماهواره
 • ۱۲-۷- شبكه كامپيوتر
 • ۱۲-۸- مركز داده
 • ۱۲-۹- سيستم‌هاي جريان ضعيف تحت پروتكل اينترنت (IP Base)
 • ۱۲-۱۰- سيستم مديريت هوشمند ساختمان (BMS)
 • ۱۲-۱۱- الزامات ساير سيستم‌هاي جريان ضعيف
 • ۱۲-۱۲- اطلاعات تکمیلی سیستم های جریان ضعیف
 • ۱۲-۱۳- محيطهاي عادي و مخصوص

فصل سیزدهم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی / آسانسور و پلکان ‌برقي

فصل چهاردهم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی/ صرفه‌جویی در مصرف انرژی

 • ۱۴-۱- مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان
 • ۱۴-۲- عوامل ویژه اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها
 • ۱۴-۳- عوامل ویژه فرعی
 • ۱۴-۴- روش‌های طراحی پوسته خارجی ساختمان
 • ۱۴-۵- اصول کلی و توصیه‌ها در زمینه طراحی ساختمان
 • ۱۴-۶- تأسیسات مکانیکی
 • ۱۴-۷- سيستم روشنايي و انرژي الكتريكي

فصل پانزدهم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی/ پدافند غيرعامل

 • ۱۵-۱- تعريف پدافند غيرعامل
 • ۱۵-۲- تهديدات
 • ۱۵-۳- هدف
 • ۱۵-۴- دامنه كاربرد
 • ۱۵-۵- تأسيسات
 • ۱۵-۶- گروه‌بندي ساختمان‌ها
 • ۱۵-۷- آسانسور
 • ۱۵-۸- تأسيسات برقي و مكانيكي
 • ۱۵-۹- آسانسور و پله برقي
 • ۱۵-۱۰- تأسيسات پناهگاه

فصل شانزدهم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی/ طراحی تاسیسات برقی ساختمان

 • ۱۶-۱- محاسبات كابل‌
 • ۱۶-۲- سیستم اعلام حريق
 • ۱۵-۳- ضرايب همزماني
 • ۱۶-۴- برقگير (صاعقه‌گير)
 • ۱۵-۵- سیستم آنتن مركزي
 • ۱۶-۶- برق اضطراري
 • ۱۶-۷- سیستم روشنايي
 • ۱۶-۸- سیستم صوتي
 • ۱۶-۱۱- تعيين اندازه تجهيزات الكتريكي

فصل هفدهم از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی/ اجرای تاسیسات برقی ساختمان

 • ۱۷-۱- اتصال زمین
 • ۱۷-۲- چاه زمین
 • ۱۷-۳- ضوابط اجرای سیستم زمین
 • ۱۷-۴- اجرای هادی حفاظتی (PE)
 • ۱۷-۵- لوله‌کشی برق
 • ۱۷-۶- سیستم روشنایی
 • ۱۷-۷- سیستم اعلام حریق
 • ۱۷-۸- سیستم پیام‌رسانی (صوتی)
 • ۱۷-۹- سیستم آنتن مرکزی تلویزیون
 • ۱۷-۱۰- سیستم تلفن
 • ۱۷-۱۱- نيروي برق ايمني
 • ۱۷-۱۲- تابلوهای برق
 • ۱۷-۱۳- منابع تامین برق اضطراری (ژنراتور)
 • ۱۷-۱۴- حداقل نقشه‌های تأسیسات برقی ساختمان
 • ۱۷-۱۵- نحوه برق‌رسانی به ساختمان‌ها و نحوه واگذاری زمین پست
 • ۱۷-۱۶- ضوابط تأمین برق دائم
 • ۱۷-۱۷- نحوه کابل‌کشی تغذیه اصلی ساختمان
 • ۱۷-۱۸- نحوه ساخت و نصب تابلوی کنتور
 • ۱۷-۱۹- نحوه نصب تابلو کنتور
 • ۱۷-۲۰- ضوابط نصب صاعقه‌گیر
 • ۱۷-۲۱- درجه حفاظت (IP)

منابع و مآخذ کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی 482 295x400

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی

مشخصات: کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682575

تعداد صفحات

360

لوح فشرده

ابعاد
وزن 600 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب ماشين‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول الکترونیک صنعتی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب مدارهای سرگرم کننده الکترونیک

فروشنده : آزمون تاپ
15,000 تومان 14,250 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب 1001 نکته عمرانی

کتاب 1001 نکته عمرانی

فروشنده : آزمون تاپ
55,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب متره و برآورد ابنیه و نکات کاربردی پیمانکاری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب رمزنگاری با پایتون

کتاب رمزنگاری با پایتون

فروشنده : آزمون تاپ
200,000 تومان

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
کتاب آزمون های پلکانی نظارت برق (پیش نیاز طراحی) اثر علی اصغر امینی و ایمان سریری

کتاب آزمون های پلکانی نظارت برق (پیش نیاز طراحی)

فروشنده : آزمون تاپ
242,250 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح کامل سوالات طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

فروشنده : آزمون تاپ
46,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
کتاب کلیدواژه تاسیسات برقی نظارت و طراحی (طلایی)
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0