کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده:سیدمختار دشتی خویدک

مسلم عباسی

 حسین حقی

سال چاپ:1401

نوبت چاپ:3

شما با خرید این محصول 99 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

198,000 تومان

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری

 

نرم افزار متلب یکی از قدرتمندترین نرام افزارها جهت انجام محاسبات و ترسیم نمودار میباشد. که با دارا بودن کتابخانه عظیمی از توابع ریاضی، کاربرد فراوانی در رشته های مهندسی به خصوص رشته مهندسی نقشه برداری دارد. در نگارش کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری علاوه بر آموزش نحوه برنامه نویسی ، نحوه استفاده از جعبه های کاربردی در رشته نقشه برداری مانند پردازش تصویر ، سمبلیک و … بیان شده است. و سعی شده با تعریف مثال های ساده در حین آموزش ، سرعت یادگیری را افزایش دهیم . در فصل آخر کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری مسائل مختلف رشته نقشه برداری به همراه نحوه کدنویسی و کد برنامه ها برای آشناییی و استفاده از آنها ببان شده است.

 

فهرست مطالب کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری

مقدمه

فصل اول: آشنایی با متلب :

 • ۱-۱ آشنایی با نرم‌افزار متلب
 • ۱-۲ نصب نرم‌افزار
 • ۱-۳ آشنایی با محیط متلب

فصل دوم: شروع کار با متلب :

 • ۲-۱ تعریف متغیر و ماتریس
 • ۲-۱-۱ قواعد نام‌گذاری متغیر‌ها
 • ۲-۱-۲ معرفی متغیر و ماتریس
 • ۲-۲ اندیس ماتریس
 • ۲-۳ عملگر‌ها
 • ۲-۳-۱ عملگرهای ریاضی
 • ۲-۳-۲ عملگرهای رابطه‌ای
 • ۲-۳-۳ عملگرهای منطقی
 • ۲-۳-۴ سایر عملگرها‌‌‌
 • ۲-۴ پارامتر‌های اولیه
 • ۲-۵ دستورات ابتدایی
 • ۲-۵-۱ دستور clc
 • ۲-۵-۲ دستور clear
 • ۲-۵-۳ دستور input
 • ۲-۵-۴ دستور disp

فصل سوم: کنترل جریان برنامه  :

 • ۳-۱ ساختار تصمیم‌گیری if‌‌‌:
 • ۳-۲ ساختار تکرار for
 • ۳-۳ دستور break‌‌‌
 • ۳-۴ دستور continue
 • ۳-۵ ساختار تکرار while(شرطی)
 • ۳-۶ ساختار تصمیم‌گیری Switch

فصل چهارم: توابع در متلب : 

 • ۴-۱ توابع مثلثاتی‌‌‌
 • ۴-۲ توابع ماتریسی
 • ۴-۳ ماتریس‌های خاص
 • ۴-۴ توابع عددی‌‌‌
 • ۴-۵ توابع گرد کردن
 • ۴-۶توابع نمایی
 • ۴-۷ format‌‌‌
 • ۴-۸ توابع تبدیل
 • ۴-۹ توابع اعداد مختلط
 • ۱۰-۴ توابع هایپربولیک
 • ۴-۱۱ توابع خواندن و نوشتن در فایل
 • ۴-۱۱-۱ خواندن داده‌ها از فایل
 • ۴-۱۱-۱-۱ دستور dlmread
 • ۴-۱۱-۱-۲ دستور xlsread‌‌‌
 • ۴-۱۱-۱-۳ دستور textread‌‌‌
 • ۴-۱۱-۲ نوشتن داده‌ها در فایل
 • ۴-۱۱-۲-۱ دستور dlmwrite‌‌‌
 • ۴-۱۱-۲-۲ دستور xlswrite‌‌‌
 • ۴-۱۲ ایجاد تابع (function)‌‌‌

فصل پنجم: ترسیم‌ها درمتلب :

 • ۵-۱ ترسیم‌های دو بعدی
 • ۵-۱-۱ دستور plot‌‌‌
 • ۵-۱-۲ دستور scatter‌‌‌
 • ۵-۲ ترسیم‌های سه یعدی‌‌‌
 • ۵-۲-۱ دستور polt3‌‌‌
 • ۵-۲-۲ دستور scatter3‌‌‌
 • ۵-۳ ترسیم سطوح‌‌‌
 • ۵-۳-۱ دستور mesh و meshc و meshz‌‌‌
 • ۵-۳-۲ دستور surfو surfc‌‌‌
 • ۵-۳-۳ دستور contourو contourf‌‌‌
 • ۵-۴ ترسیم نمودارهای آماری‌‌‌
 • ۵-۴-۱ نمودار میله‌ای (bar)‌‌‌
 • ۵-۴-۲ نمودار دایره‌ای (pie)‌‌‌
 • ۵-۵ ترسیم توابع‌‌‌
 • ۵-۵-۱ ترسیم توابع به صورت دوبعدی (ezplot)‌‌‌
 • ۵-۵-۲ ترسیم تابع به صورت سه بعدی (ezplot3)‌‌‌
 • ۵-۵-۳ ترسیم تابع به صورت شبکه (ezmesh)‌‌‌
 • ۵-۵-۴ ترسیم تابع به صورت سطح (ezsurf)‌‌‌
 • ۵-۵-۵ ترسیم تابع به صورت منحنی میزان (ezcontour)‌‌‌
 • ۵-۵-۶ ترسیم تابع به صورت شبکه (ezmeshc)‌‌‌
 • ۵-۶ تنظیمات ترسیم‌‌‌
 • ۵-۶-۱ برچسب محورها مختصات (xlabel و ylabel و zlabel)‌‌‌
 • ۵-۶-۲ برچسب ترسیم (title)‌‌‌
 • ۵-۶-۳ لژاند ترسیم (legend)‌‌‌
 • ۵-۶-۴ چند ترسیم در یک صفحه (hold)‌‌‌
 • ۵-۶-۵ چند ترسیم در یک صفحه (subplot)‌‌‌
 • ۵-۶-۶ نوشتن متن در ترسیم (text)‌‌‌
 • ۵-۶-۷ فعال و غیر فعال کردن شبکه (grid)‌‌‌
 • ۵-۶-۸ فعال یا غیر فعال کردن دستور Zoom‌‌‌
 • ۵-۶-۹ فعال یا غیر فعال کردن دستور pan‌‌‌

فصل ششم: چندجمله‌ایها :

 • ۶-۱ ریشه‌های چند جملهای‌‌‌
 • ۶-۲ چند جمله‌ای از روی ریشه
 • ۶-۳ مقدارگذاری‌‌‌
 • ۶-۴مشتقگیری
 • ۶-۵ انتگرال‌‌‌
 • ۶-۶ ضرب چند جمله‌ایها‌‌‌
 • ۶-۷ تقسیم چند جمله‌ایها‌‌‌
 • ۶-۸ برازش چندجمله‌ای به نقاط

فصل هفتم: جعبه ابزارسمبلیک :

 • ۷-۱ تعریف پارامتر‌‌‌
 • ۷-۲ مقدار گذاری ( )‌‌‌
 • ۷-۳ محاسبات ریاضی‌‌‌
 • ۷-۳-۱ مشتق (diff)‌‌‌
 • ۷-۳-۲ انتگرال (int)‌‌‌
 • ۷-۳-۳ ماتریس ژاکوبین (jacobian)‌‌‌
 • ۷-۳-۴ محاسبه حد (limit)‌‌‌
 • ۷-۳-۵ ترکیب دو تابع‌‌‌
 • ۷-۳-۶ مجموع سری (symsum)‌‌‌
 • ۷-۳-۷ معکوس تابع (finverse)‌‌‌
 • ۷-۴ توابع ساده سازی‌‌‌
 • ۷-۴-۱ تابع ساده سازی collect‌‌‌
 • ۷-۴-۲ تابع ساده سازی horner‌‌‌
 • ۷-۴-۳ تابع ساده‌سازی factor‌‌‌
 • ۷-۴-۴ تابع ساده‌سازی simplify‌‌‌
 • ۷-۴-۵ تابع ساده‌سازی simple‌‌‌
 • ۷-۵ معادلات‌‌‌
 • ۷-۵-۱ معادلات جبری
 • ۷-۵-۲ معادلات دیفرانسیل
 • ۷-۶ تبدیلات
 • ۷-۶-۱ تبدیل لاپلاس
 • ۷-۶-۲ تبدیل معكوس لاپلاس
 • ۷-۶-۳ تبدیل فوریه
 • ۷-۶-۴ تبدیل معکوس فوریه
 • ۷-۷ رابط گرافیکی

فصل هشتم: جعبه ابزار پردازش تصویر :

 • ۸-۱ تصویر دیجیتال
 • ۸-۲ انواع تصویر
 • ۸-۲-۱ تصویر باینری (Binary images)
 • ۸-۲-۲ تصویر خاكستری (Gray scale images)
 • ۸-۲-۳تصویر رنگی RGB (Color Image)
 • ۸-۲-۴ تصویر شاخص دار (Indexed Image)
 • ۸-۳ كلاس داده‌ها
 • ۸-۴ دستورات مقدماتی در متلب
 • ۸-۴-۲ نمایش تصویر (imshow)‌‌‌
 • ۸-۴-۳ ذخیره تصویر (imwrite)‌‌‌
 • ۸-۴-۴ بریدن قسمتی از تصویر (imcrop)‌‌‌
 • ۸-۴-۵تغییر اندازه تصویر(imresize)
 • ۸-۴-۶ دوران تصویر(imrotate)
 • ۸-۵ عملیات محاسباتی
 • ۸-۵-۱ جمع‌‌‌
 • ۸-۵-۲ تفریق
 • ۸-۵-۳ ضرب
 • ۸-۵-۴تقسیم‌‌‌
 • ۸-۵-۵ متمم تصویر (imcomplement)‌‌‌
 • ۸-۶ تبدیلات
 • ۸-۶-۱ تبدیل تصاویر
 • ۸-۶-۲ تبدیل كلاس‌ها
 • ۸-۷ تبدیل فضایی
 • ۸-۸ تثبیت
 • ۸-۹ هیستوگرام‌‌‌
 • ۸-۹-۱هیستوگرام تصویر
 • ۸-۹-۲تعدیل هیستوگرام Histogram Equalization
 • ۸-۹-۳ تطبیق هیستوگرام (Histogram Mathing)
 • ۸-۱۰ فیلترینگ مکانی
 • ۸-۱۰-۱فیلترینگ خطی‌‌‌
 • ۸-۱۰-۲ فیلترهای خطی
 • ۸-۱۱ مدل‌های رنگی
 • ۸-۱۱-۱ مدل NTSC
 • ۸-۱۱-۲مدل CMY
 • ۸-۱۱-۳ مدل YCbCr
 • ۸-۱۱-۴ مدل HSV
 • ۸-۱۱-۵ مدل HIS
 • ۸-۱۲ آشکارسازی لبه (edge detection)‌‌‌
 • ۸-۱۳ عملیات ساختاری Morphological Operations
 • ۸-۱۳-۱ گسترش باینری مورفولوژیکی
 • ۸-۱۳-۲ سایش باینری مورفولوژیکی
 • ۸-۱۳-۳ بستن و بازکردن باینری مورفولوژیکی
 • ۸-۱۳-۴ تابع bwmorph

فصل نهم: جعبه ابزار برازش منحنی :

 • ۹-۱ برازش منحنی بر نقاط (cftool)
 • ۹-۱-۱ وارد کردن داده‌ها
 • ۹-۱-۲ انتخاب مدل برازش منحنی
 • ۹-۱-۲-۱ ایجاد و انتخاب مدل برازش
 • ۹-۱-۲-۲ مدل‌های برازش منحنی
 • ۹-۱-۲-۳ تنظیمات برازش منحنی
 • ۹-۱-۲-۴ نمایش نتایج برازش
 • ۹-۱-۲-۵ ذخیره نتایج برازش منحنی
 • ۹-۱-۳ خارج کردن نقاط
 • ۹-۱-۳-۱ انتخاب نقاط
 • ۹-۱-۳-۲ حذف نقاط
 • ۹-۱-۴ انتخاب ترسیمات
 • ۹-۱-۵ ارزیابی و تحلیل داده‌ها
 • ۹-۱-۶ ذخیره پروژه و تبدیل به
 • ۹-۱-۶-۱ ذخیره پروژه
 • ۹-۱-۶-۲ ایجاد کد از پروژه
 • ۹-۲ برازش سطح بر نقاط (sftool)
 • ۹-۲-۱ وارد کردن داده‌ها
 • ۹-۲-۲ مدل‌های برازش سطح
 • ۹-۲-۲-۱ انتخاب مدل برازش سطح
 • ۹-۲-۲-۲ مدل‌های برازش منحنی
 • ۹-۲-۴ برازش سطح و مشاهده نتایج
 • ۹-۲-۵ ذخیره پروژه و تبدیل به کد
 • ۹-۲-۵-۱ ذخیره پروژه
 • ۹-۲-۶-۲ ایجاد کد از پروژه
 • ۹-۳ برازش منحنی به صورت کدنویسی
 • ۹-۴ برازش سطح به صورت کدنویسی

فصل دهم: جعبه ابزار Mapping :

 • ۱۰-۱ آشنایی با جعبه‌ابزار
 • ۱۰-۲ آشنایی با داده‌ها و نقشه
 • ۱۰-۲-۱ نقشه:
 • ۱۰-۲-۲ طول و عرض جغرافیایی
 • ۱۰-۲-۳ داده‌های برداری
 • ۱۰-۲-۳-۱ ترسیم و نمایش نقطه
 • ۱۰-۲-۳-۲ ترسیم و نمایش خط
 • ۱۰-۲-۴ داده‌های رستری
 • ۱۰-۲-۵ نقشه‌های مرکب (Comosite Map)
 • ۱۰-۳ کار با فایل‌های اطلاعاتی
 • ۱۰-۳-۱ خواندن فایل
 • ۱۰-۳-۱-۱ دستور
 • ۱۰-۳-۱-۲ دستور
 • ۱۰-۳-۲ ذخیره فایل
 • ۱۰-۳-۲-۱ دستور
 • ۱۰-۳-۲-۲ دستور
 • ۱۰-۳-۳ نمایش فایل
 • ۱۰-۳-۳-۱ دستور
 • ۱۰-۳-۳-۲ دستور
 • ۱۰-۳-۴ نمایش اطلاعات جانبی
 • ۱۰-۳-۴-۱ دستور
 • ۱۰-۳-۴-۲ دستور
 • ۱۰-۴ کار با طول وزاویه
 • ۱۰-۴-۱ تبدیل واحد طول
 • ۱۰-۴-۲ ضریب تبدیل
 • ۱۰-۴-۳ تبدیل واحد زاویه
 • ۱۰-۴-۴ محدود کردن زاویه
 • ۱۰-۴-۵ تبدیل به رشته
 • ۱۰-۴-۵-۱ تابع angl2str
 • ۱۰-۴-۵-۲ تابع dist2str
 • ۱۰-۵ سیستم‌های تصویر
 • ۱۰-۶ ژئوئید
 • ۱۰-۷ اندازهگیریها و محاسبات و تبدیلات
 • ۱۰-۷-۱ محاسبه آزیموت
 • ۱۰-۷-۲ محاسبه فاصله
 • ۱۰-۷-۳ محاسبه مساحت
 • ۱۰-۷-۴ پیدا کردن نقطه مقابل
 • ۱۰-۷-۵ تبدیل مختصات ژئودتیک به ژئوسنتریک
 • ۱۰-۷-۶ تبدیل مختصات ژئوسنتریک به ژئودتیک
 • ۱۰-۸ آماده سازی و چاپ
 • ۱۰-۸-۱ مقیاس ترسیمی
 • ۱۰-۸-۲ جهت شمال
 • ۱۰-۸-۳ ترسیم نقشه‌های موضوعی با استفاده از طیف رنگی
 • ۱۰-۸-۴ ایجاد نقشه‌های ارتفاعی (DEM)
 • ۱۰-۸-۵ ایجاد نقشه‌های منحنی‌ میزان (contour)
 • ۱۰-۸-۶ ایجاد برچسب برای راهنمای رنگ (Labeling)
 • ۱۰-۸-۷ چاپ نقشه با مقیاس

فصل یازدهم: آشنایی با رابط گرافیکی :

 • ۱۱-۱ ایجاد و آشنایی با GUI
 • ۱۱-۲ ابزارهای برنامه‌نویسی در GUI‌‌‌
 • ۱۱-۲-۱معرفی ابزارهای برنامه نویسی‌‌‌
 • ۱۱-۲-۲ خصوصیات هر ابزار گرافیکی‌‌‌
 • ۱۱-۲-۳ رویدادها‌‌‌
 • ۱۱-۳ ایجاد منو Menu
 • ۱۱-۳-۱ نوار منو (Menu Bar)
 • ۱۱-۳-۲ منوی متنی (Context Menus)
 • ۱۱-۴ پنجره‌های محاوره‌ای Dialog Box
 • ۱۱-۴-۱ errordlg‌‌‌
 • ۱۱-۴-۲ helpdlg‌‌‌
 • ۱۱-۴-۳ inputdlg‌‌‌
 • ۱۱-۴-۴ questdlg‌‌‌
 • ۱۱-۴-۵ uigetfile‌‌‌
 • ۱۱-۴-۶ uiputfile‌‌‌
 • ۱۱-۵ ایجاد ابزار با کدنویسی
 • ۱۱-۵-۱ دستور uicontrol
 • ۱۱-۵-۲ دستور uipanel
 • ۱۱-۵-۳ دستور uimenu

فصل دوازدهم: مسائل رشته مهندسی نقشه‌برداری :

 • ۱۲-۱ مسائل نقشه‌برداری
 • ۱۲-۱-۱ محاسبه طول و ژیزمان بین دو نقطه
 • ۱۲-۱-۲ پیمایش (چند ضلعی بسته)
 • ۱۲-۱-۳ ترازیابی (بسته)
 • ۱۲-۲ مسائل فتوگرامتری
 • ۱۲-۲-۱ تبدیل conformal‌‌‌
 • ۱۲-۲-۲ تبدیل Affine‌‌‌
 • ۱۲-۲-۳ تبدیل polynomial‌‌‌
 • ۱۲-۲-۴ معادلات point-wise
 • ۱۲-۲-۵ معادلات Multi-Quadric
 • ۱۲-۲-۶ توجیه داخلی
 • ۱۲-۲-۷ ترفیع فضایی
 • ۱۲-۲-۸ تقاطع فضایی
 • ۱۲-۳ مسائل ژئودزی
 • ۱۲-۳-۱ تبدیل xyz به hφλ
 • ۱۲-۳-۲ مراحل کار در پیش بینی آنومالی جاذبه
 • ۱۲-۳-۳ تبدیل مختصات ژئودتیک به بیضوی
 • ۱۲-۴ مسائل سرشکنی
 • ۱۲-۴-۱ مدل پارامتریک خطی
 • ۱۲-۴-۲ مدل پارامتریک غیر خطی
 • ۱۲-۴-۳ مدل شرط
 • ۱۲-۴-۴ مدل ترکیبی
 • ۱۲-۵ مسائل ژئودتیک
 • ۱۲-۵-۱ محاسبه خطای Z0
 • ۱۲-۵-۲ مدل قیود داخلی
 • ۱۲-۶ مسائل نقشه برداری با استفاده از GUI
 • ۱۲-۶-۱ محاسبه ژیزمان و فاصله بین دو نقطه
 • ۱۲-۶-۲ پیمایش بسته
 • ۱۲-۶-۳ ترازیابی
 • ۱۲-۷ پردازش تصویر
 • ۱۲-۷-۱ خواندن تصویر
 • ۱۲-۷-۲ فیلتر میانگین
 • ۱۲-۷-۳ فیلتر میانه
 • ۱۲-۷-۴ فیلتر laplacian
 • ۱۲-۷-۵ فیلتر gausian
 • ۱۲-۷-۶ فیلتر Robert
 • ۱۲-۷-۷ فیلتر sobel
 • ۱۲-۷-۸ فیلتر minimum
 • ۱۲-۷-۹ فیلتر high-pass
 • ۱۲-۷-۱۰فیلتر low-pass
 • ۱۲-۷-۱۱Thresholding
 • ۱۲-۷-۱۲ هیستوگرام و تعدیل آن‌‌‌
 • ۱۲-۷-۱۳ تطبیق هیستوگرام
 • ۱۲-۸ میکروژئودزی

پیوست اول: اصول برنامه نویسی

 1. الگوریتم نویسی
 2. ترسیم فلوچارت
 3. تست برنامه
 4. افزایش سرعت اجرا برنامه

پیوست دوم: ساخت فایل اجرایی

 1. ساخت فایل P
 2. ساخت فایل اجرایی در متلب (.exe)
 3. تبدیل Function در MATLAB به .Net

پیوست سوم: توابع و عملگرها درمتلب

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری کتاب آموزش کاربردی matlab برای مهندسی نقشه‌برداری کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری 192 222x300

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری

مشخصات: کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681288

تعداد صفحات

304

لوح فشرده

ابعاد
وزن 541 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

كتاب راهنمای آموزش پرواز

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان 142,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب موضوعی ASHRAE: تهویه مطبوع و توزیع هوا (کتاب 2)
- 20%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
اموزش جامع آدامز MSCADAMS

نرم‌افزار آموزش جامع Adams

فروشنده : آزمون تاپ
72,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب انتقال جرم

کتاب انتقال جرم

فروشنده : آزمون تاپ
37,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی و اجرای سالن های همایش چند منظوره
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
AUTOCAD 2019

AUTOCAD 2019

فروشنده : آزمون تاپ
16,800 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب GPS اولین سیستم ماهواره ای ناوبری جهان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آشنايي با نرم افزار ArcGIS (بصورت تصويري)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب برنامه نویسی شی‌گرا در ArcGIS به زبان python
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تهیه و تحلیل نقشه‌های مهندسی در civil3D
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در IDL به همراه آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0