کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعلی فرشادفر

سال چاپ: 1390
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 245 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

490,000 تومان

کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی

 

شناخت و آگاهی از جایگاه قراردادهای متعارف سه عاملی در عرصه بین المللی كه سالیان متمادی در همه رشته های طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گرفته از جمله موضوعاتی است كه به تفصیل در کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی آورده شده است – آشنایی با روش های تامین منابع مالی متعارف و معروف در طرح های عمرانی از دیگر موضوعاتی است كه جمع آوری و ارایه گردیده – از ویژگی های مهم این مجموعه بررسی و مقایسه ای تطبیقی است كه فی ما بین شرایط عمومی پیمان در قراردادهای سه عاملی و قراردادهای دو عاملی انجام گرفته – جامعه مهندسی كشور سالیان متمادی است كه با مفاد و مواد شرایط عمومی پیمان آشنا بوده و از اصطلاحات رایج در آن در مكالمات روزمره مهندس استفاده می نماید. در مقابل شرایط عمومی پیمان قراردادهای طرح و ساخت علی رغم جامعیت و نكات بسیار محجور بوده و از شهرت آنچنانی برخوردار نمی باشد. فرآیند های كامل ارزیابی كیفی و برگزاری مناقصه در این نوع قراردادها با فرم ها و فرمت های مورد نیاز به همراه متن كامل اسناد قراردادی و نیز مجموعه ای كامل از بخشنامه های مرتبط با قراردادهای طرح و ساخت به جهت دسترسی آسان و سهل الوصول به آنها تهیه و ارایه گردیده است.

 

فهرست مطالب کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی

سخن آغازین

فصل اول / كلیات

 • انواع قرادادهای پیمانكاری (روش‌های انجام پروژه)
 • روش خوداجرا (امانی) (in – House)
 • روش متعارف،‌ سنتی (سه عاملی) (طراحی، مناقصه، ساخت) (DB):
 • روش مدیریت اجرا (چهار عاملی) (constraction Management)
 • روش طراحی / ساخت (دو عاملی) (Design – Build):
 • روش طراحی، تدارك، ساخت (EPC):
 • روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) (Build, Operate Transfer)
 • نگاهی اجمالی به فیدیك (FIDIC)
 • كتاب قرمز: (RED BOOK) شرایط عمومی كارهای ساختمانی
 • كتاب زرد (yellow book): شرایط عمومی طرح‌های طراحی و ساخت
 • كتاب نقره‌ای (silver book): شرایط عمومی برای پروژه‌های EPC و كلید گردان
 • كتاب سبز: فرم مختصر قرارداد (green book)
 • روش‌های تأمین منابع مالی در طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی
 • خلاصه درآمدهای دولت در قانون بودجه
 • اوراق قرضه
 • اوراق مشاركت
 • استقراض دولت
 • ۱ـ فاینانس خارجی
 • ۱ـ۱ـ اعتبارات صادراتی
 • ۱ـ۲ـ وام‌های تجاری
 • ۲ـ قراردادهای بیع متقابل
 • ۳ـ قراردادهای ساخت و بهره‌برداری
 • ۳ـ۱) قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T)
 • فرآیند اجرای پروژه به روش (B.O.T)
 • مراحل مختلف اجرایی روش (B.O.T)
 • مزایای مترتب در روش (B.O.T)
 • مشكلات مطرح در روش (B.O.T)
 • اهم مسائل حقوقی مرتبط با اجرای طرح‌های عمرانی به روش (B.O.T)
 • ۳ـ۲) قراردادهای ساخت، تملك و بهره‌برداری (B.O.O)
 • ۳ـ۳) قراردادهای ساخت، تملك، بهره‌برداری و انتقال (B.O.O.T)
 • ۳ـ۴) قراردادهای ساخت، تملك، بهره‌برداری و فروش (B.O.O.S)
 • ۳ـ۵) قراردادهای ساخت، اجاره، انتقال (B.L.T) یا (B.R.T)
 • ۳ـ۶) قراردادهای ساخت، انتقال و بهره‌برداری (B.T.O)
 • ۳ـ۷) قراردادهای بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (R.O.T)
 • ۳ـ۸) قراردادهای مدرنیزه كردن، بهره‌برداری و انتقال (M.O.T)
 • ۳ـ۹) مشاركت مدنی (Joint Venture)
 • انگیزه‌های تشكیل مشاركت مدنی (JV)
 • انگیزه‌های اقتصادی
 • انگیزه‌های سیاسی و حقوقی
 • مواردی از انواع قراردادهای JV
 • قراردادهای اكتشاف نفت
 • ۳ـ۱۰) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
 • سرمایه‌گذاری در سبد سهام
 • * داد و ستد مستقیم اشخاص خارجی
 • * سرمایه‌گذاری در انواع رسیدهای سپرده
 • * صندوق‌های كشوری

فصل دوم / قراردادهای طرح و ساخت (EPC) :

 • تاریخچه قراردادهای طرح و ساخت (EPC)
 • پیش‌نیازهای لازم برای اجرای پروژه به روش EPC
 • كنترل كیفی و نظارت در قراردادهای EPC
 • ویژگی‌های روش EPC
 • مزایای روش (EPC)
 • معایب روش (EPC)
 • علت پیش‌ رفتن بازار كار به سوی قراردادهای (EPC)
 • مشكلات اجرایی قراردادهای EPC در طرح‌های داخلی
 • ضوابط و تقسیم‌بندی تخصص‌های پیمانكاران طرح و ساخت
 • تعداد كار مجاز پیمانكاران طرح و ساخت
 • تعداد كار مجاز و حداكثر ظرفیت پیمانكاران
 • آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
 • قراردادهای طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی
 • گام‌های ارزیابی توان اجرای كار در قراردادهای طرح و ساخت
 • معیارهای ارزیابی توان اجرای كار و وزن آنها
 • تهیه فهرست كوتاه
 • گام‌های برگزاری مناقصه به روش طرح و ساخت
 • گام اول: تهیه اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار( كارفرما)
 • گام دوم: دعوت از مناقصه‌گران لیست كوتاه (پیمانكاران) توسط مناقصه‌گزار (كارفرما)
 • گام سوم، چهارم، پنجم
 • واگذاری و مبادله پیمان (گام ششم)
 • گام هفتم: چك لیست‌های مستندسازی در مناقصات طرح و ساخت (EPC)

فصل سوم / شرایط عمومی پیمان در قراردادهای طرح و ساخت :

 • بررسی تطبیقی شرایط عمومی پیمان در قراردادهای دو عاملی (EPC) با قراردادهامتعارف سه عاملی (DBB) در طرح‌های عمرانی

فصل چهارم / اسناد و مدارك قراردادی :

 • موافقت‌نامه پیمان
 • شرایط عمومی پیمان

فصل ۱. كلیات

 • ۱ـ۱. تعاریف
 • ۱ـ۱ـ۱. پیمان
 • ۱ـ۱ـ۲. طرفها و اشخاص
 • ۱ـ۱ـ۳. تاریخ‌ها، آزمایش‌ها، دوره‌ها و تكمیل
 • ۱ـ۱ـ۴. پول و پرداختها
 • ۱ـ۱ـ۵. كارها و كالاها
 • ۱ـ۱ـ۶. دیگر تعاریف
 • ۱ـ۲. تفسیر
 • ۱ـ۳. ارتباطات
 • ۱ـ۴. قانون و زبان
 • ۱ـ۵. اولویت مدارك
 • ۱ـ۶. موافقت‌نامه پیمان
 • ۱ـ۷. واگذاری
 • ۱ـ۸. نگهداری و ارایة مدارك
 • ۱ـ۹. اشتباه در خواسته‌های كارفرما
 • ۱ـ۱۰. استفاده كارفرما از مدارك پیمانكار
 • ۱ـ۱۱. استفاده پیمانكار از مدارك كارفرما
 • ۱ـ۱۲. جزئیات محرمانه
 • ۱ـ۱۳. رعایت قوانین
 • ۱ـ۱۴. مسئولیت تضامنی و انفرادی
 • ۱ـ۱۵. محرمانه بودن

فصل ۲. كارفرما

 • ۲ـ۱. حق دسترسی به كارگاه
 • ۲ـ۲. مجوزها، گواهی‌ها یا تأییدیه‌ها
 • ۲ـ۳. كاركنان كارفرما
 • ۲ـ۴. ترتیب‌های تأمین مالی كارفرما
 • ۲ـ۵. دعاوی كارفرما

فصل ۳. مهندس مشاور

 • ۳ـ۱. اختیارها و وظایف مهندس مشاور
 • ۳ـ۲. تفویض اختیار از سوی مهندس مشاور
 • ۳ـ۳. دستورهای مهندس مشاور
 • ۳ـ۴. تعویض مهندس مشاور
 • ۳ـ۵. تصمیم‌ها

فصل ۴. پیمانكار

 • ۴ـ۱. تعهدهای عمومی پیمانكار
 • ۴ـ۲. تضمین انجام تعهدات
 • ۴ـ۳. نماینده پیمانكار
 • ۴ـ۴. پیمانكاران دست دوم
 • ۴ـ۵. پیمانكاران دست دوم منتخب
 • ۴ـ۶. همكاری
 • ۴ـ۷. پیاده كردن كارها
 • ۴ـ۸. روش‌های ایمنی
 • ۴ـ۹. تضمین كیفیت
 • ۴ـ۱۰. داده‌های مربوط به كارگاه
 • ۴ـ۱۱. كفایت مبلغ پذیرفته شدة پیمان
 • ۴ـ۱۲. شرایط فیزیكی غیر قابل پیش‌بینی
 • ۴ـ۱۳. حق عبورها و تسهیلات
 • ۴ـ۱۴. اجتناب از دخالت
 • ۴ـ۱۵. راه‌های دسترسی
 • ۴ـ۱۶. حمل كالا
 • ۴ـ۱۷. ماشین‌آلات پیمانكار
 • ۴ـ۱۸. حفاظت از محیط زیست
 • ۴ـ۱۹. برق، آب و گاز
 • ۴ـ۲۰. ماشین‌آلات و ابزار كارفرما و مصالحی كه رایگان در اختیار قرار داده می‌شود
 • ۴ـ۲۱. گزارش‌های پیشرفت
 • ۴ـ۲۲. امنیت كارگاه
 • ۴ـ۲۳. عملیات پیمانكار در كارگاه
 • ۴ـ۲۴. فسیلها و آثار باستانی

فصل ۵. طراحی

 • ۵ـ۱. تعهدهای عمومی طراحی
 • ۵ـ۲. مدارك پیمانكار
 • ۵ـ۳. تقبل كردن پیمانكار
 • ۵ـ۴. استانداردهای فنی و مقررات
 • ۵ـ۵. آموزش
 • ۵ـ۶. مدارك چون ساخت
 • ۵ـ۷. دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری
 • ۵ـ۸. اشتباه طراحی

فصل ۶. كارمندان و كارگران

 • ۶ـ۱. به كارگیری كارمندان و كارگران
 • ۶ـ۲. نرخ دستمزد و شرایط كارگری
 • ۶ـ۳. افراد در خدمت كارفرما
 • ۶ـ۴. قوانین كار
 • ۶ـ۵. ساعات كار
 • ۶ـ۶. تسهیلات برای كارمندان و كارگران
 • ۶ـ۷. بهداشت، سلامت و ایمنی
 • ۶ـ۸. كنترل و نظارت پیمانكار
 • ۶ـ۹. كاركنان پیمانكار
 • ۶ـ۱۰. سوابق كاركنان و ماشین‌آلات پیمانكار
 • ۶ـ۱۱. رفتار مخل نظم
 • ۶ـ۱۲. كارمند و كارگر خارجی
 • ۶ـ۱۳. پیشگیری از مزاحمت حشرات و حیوانات مضر
 • ۶ـ۱۴. مشروب‌های الكلی یا مواد مخدر
 • ۶ـ۱۵. اسلحه و مهمات
 • ۶ـ۱۶. جشن‌ها و مراسم مذهبی

فصل ۷. تجهیزات، مصالح و چگونگی اجرا

 • ۷ـ۱. چگونگی اجرا
 • ۷ـ۲. نمونه‌ها
 • ۷ـ۳. بازرسی
 • ۷ـ۴. آزمایش
 • ۷ـ۵. رد كردن
 • ۷ـ۶. كارهای علاج‌بخشی
 • ۷ـ۷. مالكیت تجهیزات و مصالح
 • ۷ـ۸. حقوق امتیاز
 • ۷ـ۹. شرایط تأمین مالی

فصل ۸. آغاز، تأخیرها و تعلیق

 • ۸ـ۱. آغاز كار
 • ۸ـ۲. مدت تكمیل
 • ۸ـ۳. برنامه زمانی
 • ۸ـ۴. تمدید مدت تكمیل
 • ۸ـ۵. تأخیرهای ناشی از مقام‌های قانونی
 • ۸ـ۶. آهنگ پیشرفت
 • ۸ـ۷. خسارت‌های تأخیر
 • ۸ـ۸. تعلیق كار
 • ۸ـ۹. پیامدهای تعلیق
 • ۸ـ۱۰. پرداخت بهای تجهیزات و مصالح، در صورت تعلیق
 • ۸ـ۱۱. طولانی شدن تعلیق
 • ۸ـ۱۲. آغاز مجدد كار
 • ۸ـ۱۳. پاداش برای تكمیل زودتر از موعد

فصل ۹. آزمایش‌های زمان تكمیل

 • ۹ـ۱. تعهدهای پیمانكار
 • ۹ـ۲. آزمایش‌های به تأخیر افتاده
 • ۹ـ۳. تكرار كردن آزمایش
 • ۹ـ۴. با موفقیت نگذشتن آزمایش‌های زمان تكمیل

فصل ۱۰. تحویل كارها به كارفرما

 • ۱۰ـ۱. تحویل گرفتن كارها یا بخش‌ها
 • ۱۰ـ۲. تحویل قسمت‌هایی از كارها
 • ۱۰ـ۳. مداخله در آزمایش‌های زمان تكمیل
 • ۱۰ـ۴. سطوحی كه نیاز به ترمیم دارند

فصل ۱۱. مسئولیت نقص

 • ۱۱ـ۱. تكمیل كار باقی‌مانده و رفع نقص
 • ۱۱ـ۲. هزینه رفع نقص
 • ۱۱ـ۳. تمدید دورة اعلام نقص
 • ۱۱ـ۴. قصور در رفع نقص
 • ۱۱ـ۵. خارج كردن كارهای معیوب از كارگاه
 • ۱۱ـ۶. آزمایش‌های بیشتر
 • ۱۱ـ۷. حق دسترسی
 • ۱۱ـ۸. تحقیق به وسیله پیمانكار
 • ۱۱ـ۹. گواهی عملكرد
 • ۱۱ـ۱۰. تعهدهای ایفا نشده
 • ۱۱ـ۱۱. پاكسازی كارگاه

فصل ۱۲. آزمایش‌های پس از تكمیل

 • ۱۲ـ۱. روش انجام آزمایش‌های پس از تكمیل
 • ۱۲ـ۲. آزمایش‌های به تأخیر افتاده
 • ۱۲ـ۳. تكرار كردن آزمایش
 • ۱۲ـ۴. با موفقیت نگذشتن آزمایش‌های پس از تكمیل

فصل ۱۳. تغییرها و اصلاحها

 • ۱۳ـ۱. حق تغییر دادن
 • ۱۳ـ۲. مهندسی ارزش
 • ۱۳ـ۳. روش تغییر
 • ۱۳ـ۴. پرداخت به پول‌های قابل كاربرد
 • ۱۳ـ۵. مبالغ مشروط
 • ۱۳ـ۶. كارهای روزمزدی
 • ۱۳ـ۷. اصلاحات به علت تغییر در قوانین
 • ۱۳ـ۸. تعدیل به علت تغییر در هزینه‌ها

فصل ۱۴. مبلغ پیمان و پرداخت

 • ۱۴ـ۱. مبلغ پیمان
 • ۱۴ـ۲. پیش پرداخت
 • ۱۴ـ۳. درخواست صدور گواهی پرداخت میانی
 • ۱۴ـ۴. جدول پرداختها
 • ۱۴ـ۵. تجهیزات و مصالح موردنیاز كارها
 • ۱۴ـ۶. صدور گواهی پرداخت‌های میانی
 • ۱۴ـ۷. پرداختها
 • ۱۴ـ۸. تأخیر در پرداخت
 • ۱۴ـ۹. پرداخت سپرده حسن انجام كار
 • ۱۴ـ۱۰. صورت وضعیت زمان تكمیل
 • ۱۴ـ۱۱. درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی
 • ۱۴ـ۱۲. اقرارنامه
 • ۱۴ـ۱۳. صدور گواهی پرداخت نهایی
 • ۱۴ـ۱۴. پایان یافتن مسئولیت كارفرما
 • ۱۴ـ۱۵. نوع پول‌های پرداخت

فصل ۱۵. فسخ پیمان به وسیله كارفرما

 • ۱۵ـ۱. اعلام برای اصلاح
 • ۱۵ـ۲. فسخ به وسیله كارفرما
 • ۱۵ـ۳. ارزیابی در تاریخ فسخ
 • ۱۵ـ۴. پرداخت پس از فسخ
 • ۱۵ـ۵. حق كارفرما برای فسخ

فصل ۱۶. تعلیق و فسخ به وسیلة پیمانكار

 • ۱۶ـ۱. حق پیمانكار برای تعلیق كار
 • ۱۶ـ۲. فسخ پیمان به وسیلة پیمانكار
 • ۱۶ـ۳. توقف كار و خارج كردن ماشین‌آلات پیمانكار
 • ۱۶ـ۴. پرداخت پس از فسخ پیمان

فصل ۱۷. خطرپذیری و مسئولیت

 • ۱۷ـ۱. مصونیت‌ها
 • ۱۷ـ۲. مراقبت پیمانكار از كارها
 • ۱۷ـ۳. ریسك‌های كارفرما
 • ۱۷ـ۴. پیامد ریسك‌های كارفرما
 • ۱۷ـ۵. حقوق مالكیت فكری و صنعتی
 • ۱۷ـ۶. محدودیت مسئولیت

فصل ۱۸. بیمه

 • ۱۸ـ۱. الزام‌های عمومی بیمه‌ها
 • ۱۸ـ۲. قصور در تهیه و تمدید بیمه‌نامه‌ها
 • ۱۸ـ۳. محتوای بیمه‌نامه‌ها
 • ۱۸ـ۴. بیمه‌نامه‌های در تعهد كارفرما
 • ۱۸ـ۵. دریافت خسارت از بیمه
 • ۱۸ـ۶. بیمه‌نامه‌ها، در شرایط تحویل قسمتی از كارها
 • ۱۸ـ۷. انطباق بیمه‌نامه‌ها با شرایط پیمان
 • ۱۸ـ۸. مراجع صادركننده بیمه‌نامه‌ها
 • ۱۸ـ۹. تغییر در بیمه‌نامه‌ها، ناشی از تغییر كارها

فصل ۱۹. حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور)

 • ۱۹ـ۱. تعریف فورس ماژور
 • ۱۹ـ۲. اخطار فورس ماژور
 • ۱۹ـ۳. وظیفة به حداقل رساندن تأخیر
 • ۱۹ـ۴. پیامدهای فورس ماژور
 • ۱۹ـ۵. تأثیر فورس ماژور بر پیمانكار دست دوم
 • ۱۹ـ۶. فسخ اختیاری، پرداخت، و آزادسازی
 • ۱۹ـ۷. معافیت از انجام كار طبق قانون

فصل ۲۰. دعاوی، اختلافها و داوری

 • ۲۰ـ۱. دعاوی پیمانكار
 • ۲۰ـ۲. انتصاب هیئت حل اختلاف
 • ۲۰ـ۳. عدم توافق در انتصاب هیئت حل اختلاف
 • ۲۰ـ۴. تصمیم‌گیری هیئت حل اختلاف
 • ۲۰ـ۵. حل و فصل دوستانه
 • ۲۰ـ۶. داوری
 • ۲۰ـ۷. عدم تبعیت از تصمیم هیئت حل اختلاف
 • ۲۰ـ۸. خاتمة دورة انتصاب هیئت حل اختلاف

شرایط خصوصی :

 • ۱ـ۱ـ۳ـ۱. تاریخ پایه
 • ۱ـ۱ـ۴ـ۶. پول خارجی (ارز)
 • ۱ـ۱ـ۴ـ۸. پول محلی یا پول رایج كشور
 • ۱ـ۱ـ۶ـ۲. كشور
 • ۱ـ۱ـ۶ـ۵. قوانین
 • ۱ـ۲. تفسیر
 • ۱ـ۵. اولویت مدارك
 • ۱ـ۶. موافقتنامة پیمان
 • ۱ـ۷. واگذاری
 • ۱ـ۸. نگهداری و ارایة مدارك
 • ۱ـ۱۰. استفاده كارفرما از مدارك پیمانكار
 • ۱ـ۱۳. رعایت قوانین
 • ۱ـ۱۴. مسئولیت تضامنی و انفرادی
 • ۱ـ۱۵. محرمانه بودن
 • ۳ـ۱. اختیارها و وظایف مهندس مشاور
 • ۴ـ۴. پیمانكاران دست دوم
 • ۴ـ۵. پیمانكار دست دوم منتخب
 • ۴ـ۶. همكاری
 • ۴ـ۸. روش‌های ایمنی
 • ۴ـ۹. تضمین كیفیت
 • ۴ـ۱۱. كفایت مبلغ پذیرفته شدة پیمان
 • ۴ـ۱۳. حق عبورها و تسهیلات
 • ۴ـ۱۵. راه‌های دسترسی
 • ۴ـ۱۶. حمل كالا
 • ۴ـ۱۹. برق، آب و گاز
 • ۴ـ۲۱. گزارش‌های پیشرفت
 • ۴ـ۲۲. امنیت كارگاه
 • ۵ـ۲. مدارك پیمانكار
 • ۵ـ۴. استانداردهای فنی و مقررات
 • ۶ـ۵. ساعات كار
 • ۶ـ۶. تسهیلات برای كارمندان و كارگران
 • ۶ـ۷. بهداشت، سلامت و ایمنی
 • ۷ـ۹. شرایط تأمین مالی
 • ۸ـ۱. آغاز كار
 • ۸ـ۳. برنامه زمانی
 • ۸ـ۴. تمدید مدت تكمیل
 • ۸ـ۵. تأخیرهای ناشی از مقام‌های قانونی
 • ۸ـ۶. آهنگ پیشرفت
 • ۸ـ۷. خسارت‌های تأخیر
 • ۸ـ۹. پیامدهای تعلیق
 • ۸ـ۱۳. پاداش برای تكمیل زودتر از موعد
 • ۹ـ۱. تعهدهای پیمانكار
 • ۱۰ـ۱. تحویل گرفتن كارها یا بخش‌ها
 • ۱۱ـ۳. تمدید دورة اعلام نقص
 • ۱۱ـ۴. قصور در رفع نقص
 • ۱۲ـ۱. روش آزمایش‌های پس از تكمیل
 • ۱۳ـ۸. تعدیل به علت تغییر در هزینه‌ها
 • ۱۴ـ۱. مبلغ پیمان
 • ۱۴ـ۲. پیش‌پرداخت
 • ۱۴ـ۳. درخواست صدور گواهی پرداخت میانی
 • ۱۴ـ۵. تجهیزات و مصالح موردنیاز كارها
 • ۱۴ـ۷. پرداخت‌ها
 • ۱۴ـ۸. تأخیر در پرداخت
 • ۱۴ـ۱۰. صورت وضعیت زمان تكمیل
 • ۱۴ـ۱۱. درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی
 • ۱۴ـ۱۵. نوع پول‌های پرداخت
 • ۱۵ـ۲. فسخ به وسیله كارفرما
 • ۱۵ـ۵. حق كارفرما برای فسخ
 • ۱۷ـ۳. ریسك‌های كارفرما
 • ۱۷ـ۶. محدودیت مسئولیت
 • ۱۷ـ۷. مسئولیت پیمانكار در استفاده از تسهیلات متعلق به كارفرما
 • ۱۸ـ۱. الزام‌های عمومی بیمه‌ها
 • ۱۸ـ۳. محتوای بیمه‌نامه‌ها
 • ۱۸ـ۴. بیمه‌نامه‌های در تعهد كارفرما
 • ۱۸ـ۵. دریافت خسارت از بیمه
 • ۲۰ـ۲. انتصاب هیئت حل اختلاف
 • ۲۰ـ۳. عدم توافق در انتصاب هیئت حل اختلاف
 • پیوست پیشنهاد مناقصه
 • اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجم

فصل پنجم / بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها :

 • شرح خدمات مشاور كارفرما، در كارهای طرح و ساخت
 • آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانكاران طرح و ساخت
 • دستورالعمل تهیه اطلاعات و مدارك طرح، در كارهای طرح و ساخت
 • راهنمای ارجاع كار به پیمانكاران طرح و ساخت
 • آیین‌نامه ارجاع كار، به پیمانكاران طرح و ساخت
 • راهنمای مناقصه در كارهای طرح و ساخت
 • آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران
 • ضوابط طراحی ساختمان‌های اداری

منابع و مآخذ کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی

کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (epc) در طرح‌های عمرانی کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی 169 235x300

کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی

مشخصات: کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001680328

تعداد صفحات

576

ابعاد
وزن 1006 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای آموزش کنترل‌کننده‌های برنامه‌ پذیر PLC دلتا DELTA جلد چهارم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پیاده سازی خانه هوشمند با رسپبری پای (RASPBERRY PI)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل میکروکنترلرهای ARM به زبان C سری LPC17XX
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب شناخت اجزا عملکرد تعمیر و عیب یابی ECU بردهای الکترونیکی خودرو سطح مقدماتی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب آزمون کارشناسی ارشد راهسازی سری عمران

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر (۱) از عقد قرارداد تا اجرای فنداسیون
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0