سفارشات تا امروز ارسال می‌شوند و کلیه سفارشات ثبت شده از امروز به بعد از تاریخ 1402/01/14 ارسال خواهند شد.
توجه کنید به دلیل اینکه ما بانک کتاب هستیم احتمال افزایش قیمت کتب از طرف انتشارات برای بعد از عید وجود دارد.

کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: فرشاد نجومی

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 5

شما با خرید این محصول 60 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

121,000 تومان

کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS

براساس روش تنش مجاز

 • طراحی  دستی پی
 • طراحی دستی پرلین‌ها
 • طراحی دستی اتصال تیر به ستون
 • تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

 

نگارنده کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS با توجه به تجربیات خود در امر محاسبات و اجرا، در طول سالیان متمادی در ارتباط با کنترل مضاعف شهرداری، کنترل سازه در ارتباط با مهندسین مشاور،‌ تدریس نرم‌افزار، تدریس دوره‌های آموزشی ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی، بر آن شده به مسائلی که همواره برای مهندسین، درباره ارتباط بین این نرم‌افزار و مقررات ملی ساختمان‌های خاص، سوال برانگیز بوده، مورد تفسیر قرار دهد و تا حد امکان با ذکر پروژه‌هایی به این بحث بپردازد.

 • پروژه اول: سوله به دهانه ۱ متر و به طول ۶×۸ متر و ارتفاع ۷/۵ متر تحلیل و طراحی با نرم‌افزار SAP 2000 Version12
 • پروژه دوم: سوله به دهانه ۱۸متر و به طول ۶×۶ متر و ارتفاع ۸/۸ متر تحلیل و طراحی با نرم‌افزار ETABS&SAFE Version 9

 • پروژه سوم: سوله دو دهانه ۱۲×۲ متر و به طول ۶×۳ متر و ارتفاع ۸/۹۳ متر تحلیل و طراحی با نرم‌افزار ETABS&SAFE Version 9

کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS به بررسی ۳ پروژه براساس روش تنش مجاز پرداخته است،‌ روش تدریس در کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS پروژه محور بوده و مولف در حین انجام پروژه اصول و روش‌های طراحی سوله با ETABS را آموزش می‌دهد.

 

فهرست مطالب کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS

فصل اول: پروژه سوله به دهانه ۱۵ متر و به طول ۶×۸ متر و ارتفاع ۵/۷ متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار Sap 2000 version 12

 • ۱-۱ انتخاب واحدها
 • ۱-۲ معرفي هندسه سازه
 • ۱-۳ ترسيم خطوط كمكي
 • ۱-۴ تعريف خواص فولاد
 • ۱-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
 • ۱-۶ تعريف مقاطع متغير (Add Nonprismatic)
 • ۱-۷ ترسيم ستون‌ها
 • ۱-۸ ترسيم تير‌ها
 • ۱-۹ ترسيم مهاربند
 • ۱-۱۰ بارگذاري برف
 • ۱-۱۱ بارگذاري نامتقارن برف
 • ۱-۱۲ بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
 • ۱-۱۳ بارگذاري اثر باد
 • ۱-۱۴ اثر نيروي باد بر ساختمان
 • ۱-۱۵ سرعت مبناي باد
 • کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS
 • ۱-۱۶ بارگذاري استاتيكي زلزله
 • ۱-۱۷ معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
 • ۱-۱۸ تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
 • ۱-۱۹ گره‌هاي تکيه‌گاهي
 • ۱-۲۰ نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
 • ۱-۲۱ معرفي تحليل سازه
 • ۱-۲۲ انجام طراحي
 • ۱-۲۳ طراحي لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
 • ۱-۲۴ طراحي اتصال تير به ستون
 • ۱-۲۵ نقشه‌هاي اجرايي

فصل دوم: پروژه سوله به دهانه ۱۸ متر و به طول ۶×۶ متر و ارتفاع ۸/۸ متر تحليل و طراحي با نرم‌افزETABS & SAFE version 9 62

 • ۲-۱ انتخاب واحدها
 • ۲-۲ معرفي هندسه سازه
 • ۲-۳ ترسيم خطوط كمكي
 • ۲-۴ تعريف خواص فولاد ((Material Property Data
 • ۲-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
 • ۲-۶ تعريف مقاطع متغير (Add Nonprismatic)
 • ۲-۷ ابزار ترسيم المان‌ها
 • ۲-۸ ترسيم ستون‌ها
 • ۲-۹ ترسيم تير‌ها
 • ۲-۱۰ ترسيم مهاربندها
 • ۲-۱۱ بارگذاري برف
 • ۲-۱۲ بارگذاري نامتقارن برف
 • ۲-۱۳ بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
 • ۲-۱۴ بارگذاري اثر باد
 • ۲-۱۵ اثر نيروي باد بر ساختمان
 • ۲-۱۶ سرعت مبناي باد
 • ۲-۱۷ بارگذاري استاتيكي زلزله
 • ۲-۱۸ معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
 • ۲-۱۹ تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
 • ۲-۲۰ گره‌هاي تکيه‌گاهي
 • ۲-۲۱ نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
 • ۲-۲۲ نسبت دادن اثرP-Delta
 • ۲-۲۳ انجام طراحي
 • ۲-۲۴ طراحي مهاربندها طبق استاندارد ۲۸۰۰
 • ۲-۲۵ نسبت دادن ضريب طول موثر مهاربندهاي ضربدري
 • ۲-۲۶ طراحي لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ ناوداني
 • ۲-۲۷ طراحي جراثقال
 • کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS
 • ۲-۲۸ انتخاب مدل (Select Object)
 • ۲-۲۹ موضوعات نمايش سازه (Set Building View Options)
 • ۲-۳۰ نمايش مدل
 • کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS
 • ۲-۳۱ انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه ETABS به SAFE
 • ۲-۳۲ ترسيم هندسه پي
 • ۲-۳۳ معرفي پي
 • ۲-۳۴ معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
 • ۲-۳۵ ترسيم نوارهاي طراحي آمارتورها
 • ۲-۳۶ آناليز و كنترل ابعاد پي
 • ۲-۳۷ معرفي ميلگردهايي که در برنامه موجود نمي‌باشد
 • ۲-۳۸ طراحي ميلگردها
 • ۲-۳۹ کنترل برش منگنه‌اي
 • ۲-۴۰ نقشه‌هاي اجرايي

فصل سوم: سوله دودهانه ۱۲×۲ متر و به طول ۶×۳ متر و ارتفاع ۹۳/۸ متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار ETABS & SAFE version 9

 • ۳-۱ انتخاب واحدها
 • ۳-۲ معرفي هندسه سازه
 • ۳-۳ ترسيم خطوط كمكي
 • ۳-۴ تعريف خواص فولاد ((Material Property Data
 • ۳-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
 • ۳-۶ تعريف مقاطع متغير (Add Nonprismatic)
 • ۳-۷ ابزار ترسيم المان‌ها
 • ۳-۸ ترسيم ستون‌ها
 • ۳-۹ ترسيم تير‌ها
 • ۳-۱۰ ترسيم مهاربند‌ها
 • ۳-۱۱ بارگذاري برف
 • ۳-۱۲ بارگذاري نامتقارن برف
 • کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS
 • ۳-۱۳ بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
 • ۳-۱۴ بارگذاري اثر باد
 • ۳-۱۵ اثر نيروي باد بر ساختمان
 • ۳-۱۶ سرعت مبناي بار
 • ۳-۱۷ بارگذاري استاتيكي زلزله
 • ۳-۱۸ معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
 • ۳-۱۹ تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
 • ۳-۲۰ گره‌هاي تکيه‌گاهي
 • ۳-۲۱ نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
 • ۳-۲۲ نسبت دادن اثرP-Delta
 • ۳-۲۳ انجام طراحي
 • ۳-۲۴ طراحي مهاربندها طبق استاندارد ۲۸۰۰
 • ۳-۲۵ نسبت دادن ضريب طول موثر مهاربندهاي ضربدري
 • ۳-۲۶ طراحي لاپه (پرلين‌ها) با پروفيل Z لنگر خمشي در جهت Y
 • ۳-۲۷ انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه ETABS به SAFE
 • ۳-۲۹ معرفي پي
 • ۳-۳۰ معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
 • ۳-۳۱ ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
 • کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS
 • ۳-۳۲ آناليز و كنترل ابعاد پي
 • ۳-۳۳ طراحي ميلگردها
 • ۳-۳۴ کنترل برش منگنه‌اي
 • ۳-۳۵ نقشه‌هاي اجرايي

فهرست مراجع کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS

برای طراحی سوله به روش حالات حدی به کتاب تحلیل و طراحی سوله در sap به روش lrfd مراجعه نمایید.

 

کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS کتاب تحلیل و طراحی سوله کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS 3092 235x300

کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS

 

مشخصات: کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001680151

تعداد صفحات

200

لوح فشرده

ابعاد
وزن 364 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب سایزینگ و حفاظت کابل
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

کتاب سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

فروشنده : آزمون تاپ
39,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب معامله گری بر اساس کندل استیک های ژاپنی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
تشریح کامل سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته حسابداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS2015 و SAFE2014

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح کامل سوالات طبقه‌بندی شده کنکور کاردانی نقشه برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی(LRFD)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در Etabs 2018
کتاب طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در Etabs 2018
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طرح و ساخت ساختمان های صنعتی (سوله)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی مدلسازی، تحلیل و طراحی سوله در SAP
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0