کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه

نویسنده: دفتر مقررات ملی ساختمان

سال چاپ: 1398
نوبت چاپ: 10

شما با خرید این محصول 23 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

46,000 تومان 43,700 تومان

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)

 

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی), برای اطمینان از ایمنی جان و مال افراد و تضمین تندرستی و سلامتی آنان در طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگه‌داری، تغییرات و بازرسی تاسیسات مکانیکی ساختمان است. تاسیسات مکانیکی شامل موارد زیر است:

 • تاسیسات حرارت مرکزی
 • تهویه مطبوع
 • تعویض هوا
 • تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی داخل ساختمان

در کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی) به مقوله تهویه هوا، تخلیه هوا، کانال کشی آب گرم و آب سرد مورد استفاده در گرمایش و سرمایش ساختمان پرداخته می‌شود. انواع دستگاه‌های گرم‌کننده و سردکننده از قبیل دیگ، چیلر، مخزن انبساط، آب گرم‌کن، بخاری، کولر، کوره و شومینه در کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی) مورد بررسی قرار می‌گیرد. موضوع ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت، تامین هوای احتراق و تخلیه محصولات احتراق وسایل سوخت‌سوز نیز در این مبحث مطرح می‌شود و در آخر به موضوع تبرید و سرمایش ساختمان پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)

 • 14-1  الزامات قانونی
 • 14-1-1 دامنة کاربرد
 • 14-1-2 تعاریف
 • 14-1-3 استانداردها
 • 14-1-4 تغییر مقررات
 • 14-1-5 ساختمان‌های موجود
 • 14-1-6 ساختمان های در حال ساخت
 • 14-1-7 توسعه، تغییر، تعمیر
 • 14-1-8 راهبری و نگهداری
 • 14-1-9 تغییر کاربری
 • 14-1-10 تخریب
 • 14-1-11 مصالح
 • 14-1-12 مدارک فنی
 • 14-1-13 بازرسی و آزمایش
 • 14-1-14 تطبیق نظامات اداری این مبحث با مبحث دوم
 • 14-2  تعاریف
 • 14-2- 1 کلیات
 • 14-2-2 فهرست تعاریف
 • 14-3  مقررات کلی
 • 14-3-1 کلیات
 • 14-3-2 پلاک‌گذاری
 • 14-3-3 حفاظت ساختمان
 • 14-3-4 محل دستگاه‌ها
 • 14-3-5 نصب دستگاه‌ها
 • 14-3-6 فضاهای دسترسی
 • 14-3-7 تخلیة چگالیده
 • 14-3-8 تأمین هوا و کنترل دما
 • 14-4  تعویض هوا
 • 14-4-1 کلیات
 • 14-4-2 دهانه‌های ورود و تخلیة هوا
 • 14-4-3 تعویض هوای طبیعی
 • 14-4-4 تعویض هوای مکانیکی
 • 14-5  تخلیة هوا
 • 14-5-1 کلیات
 • 14-5-2 الزامات تخلیة مکانیکی هوا
 • 14-5-3 تخلیة هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا
 • 14-5-4 موتور و هواکش
 • 14-5-5 تخلیة هوای آشپزخانة خانگی
 • 14-5-6 تخلیة هوای آشپزخانة تجاری
 • 14-5-7 بازیافت انرژی
 • 14-6  کانال‌کشی
 • 14-6-1 کلیات
 • 14-6-2 پلنوم
 • 14-6-3 طراحی و ساخت کانال
 • 14-6-4 نصب کانال هوا
 • 14-6-5 صافی‌های هوا
 • 14-6-6 سیستم‌های آشکارساز دود
 • 14-6-7 عایق‌کاری کانال هوا
 • 14-6-8 دمپر آتش
 • 14-7  دیگ، آب گرم‌کن و مخزن آب‌گرم تحت فشار
 • 14-7-1 کلیات
 • 14-7-2 آب گرم‌کن
 • 14-7-3 مخزن تحت فشار آب‌گرم مصرفی
 • 14-7-4 دیگ آب گرم و بخار
 • 14-7-5 لوازم اندازه‌گیری روی دیگ‌ها
 • 14-7-6 کنترل سطح پایین آب دیگ
 • 14-7-7 شیر اطمینان
 • 14-7-8 لوازم کنترل و ایمنی
 • 14-7-9 مخزن انبساط سیستم گرمایی
 • 14-8  دستگاه‌های گرم کننده و خنک‌کنندة ویژه
 • 14-8-1 کلیات
 • 14-8-2 شومینة با سوخت جامد
 • 14-8-3 شومینة گازی
 • 14-8-4 بخاری نفتی با دودکش
 • 14-8-5  بخاری گازی با دودکش
 • 14-8-6 بخاری گازی بدون دودکش
 • 14-8-7 بخاری برقی
 • 14-8-8 کورة هوای گرم بدون کانال
 • 14-8-9 کورة هوای گرم کانالی
 • 14-8-10 گرم کننده برقی سونا
 • 14-8-11 کولر گازی و پمپ حرارتی
 • 14-8-12 کولر آبی
 • 14-8-13 گرم کننده تابشی
 • 14-8-14 تجهیزات و وسایل رانده شده توسط موتور و توربین گاز
 • 14-8-15 برج‌های خنک کننده
 • 14-9 تأمین هوای احتراق
 • 14-9-1 کلیات
 • 14-9-2 تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان
 • 14-9-3 تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان
 • 14-9-4 تأمین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان
 • 14-9-5 تأمین مکانیکی هوای احتراق
 • 14-9-6 دهانه‌ها و کانال‌های ورودی هوای احتراق
 • 14-9-7 حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک
 • 14-10  لوله‌کشی
 • 14-10-1 دامنة کاربرد
 • 14-10-2 طراحی لوله‌کشی
 • 14-10-3 مصالح لوله‌کشی
 • 14-10-4 اجرای لوله‌کشی
 • 14-10-5 آزمایش
 • 14-10-6 عایق‌کاری
 • 14-11  دودکش
 • 14-11-1 کلیات
 • 14-11-2 دودکش با مکش طبیعی
 • 14-11-3 دودکش با مکش یا رانش مکانیکی
 • 14-11-4 دودکش مشترک برای چند دستگاه
 • 14-11-5 دودکش قائم فلزی
 • 14-11-6 دودکش قائم با مصالح بنائی
 • 14-11-7 دودکش شومینه
 • 14-11-8 لولة رابط دودکش
 • 14-12  ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع
 • 14-12-1 کلیات
 • 14-12-2 مخزن سوخت مایع
 • 14-12-3 لوله‌کشی سوخت مایع
 • 14-12-4 آزمایش
 • 14-13  تبرید
 • 14-13-1 کلیات
 • 14-13-2 مبرّدها
 • 14-13-3 طبقه‌بندی سیستم‌های تبرید از نظر احتمال نشت مبرد
 • 14-13-4 کاربرد سیستم‌های تبرید در ساختمان‌های مختلف
 • 14-13-5 الزامات عمومی در موتورخانة سیستم تبرید
 • 14-13-6 الزامات ویژه در موتورخانة سیستم تبرید
 • 14-13-7 لوله‌کشی سیستم تبرید
 • 14-13-8 آزمایش در کارگاه
 • 14-14 سیستم‌های خورشیدی
 • 14-14-1 کلیات
 • 14-14-2 نصب
 • 14-14-3 سیال واسط
 • 14-14-4 مصالح
 • 14-15 کاهش فاصله مجاز
 • 14-15-1 دامنة کاربرد
 • 14-15-2 کلیات
 • 14-15-3 جدول کاهش مجاز
 • پیوست 1 – استانداردهای مرجع
 • پیوست 2- واژه نامه فارسی – انگلیسی

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی) کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی) کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی) 134 235x300

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)

مشخصات: کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001131721

تعداد صفحات

222

لوح فشرده

ابعاد
وزن 357 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دستورالعمل آزمایش‌های کاربردی مکانیک خاک
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب به دنیای شگفت انگیز الکترونیک دیجیتال خوش آمدید!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب عملکرد و نگهداری پمپهای سانتریفیوژ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب جامع روسازی های بتنی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح مسائل میکروالکترونیک RF
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی ، اجرا و نظارت سیستم های اعلام حریق در تاسیسات

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران(حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای نشریه ۱۲۸

کتاب راهنمای نشریه ۱۲۸

فروشنده : آزمون تاپ
298,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
کتاب شرح تفصیلی بر مبحث پانزدهم آسانسورها و پلکان برقی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0