کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه

نویسنده: دفتر مقررات ملی ساختمان

سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 25

شما با خرید این محصول 40 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

80,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

 

مقدمه مبحث کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

توسعه مداوم طرحهای عمرانی و حجم بزرگ سرمایه های دولتی و خصوصی که هر ساله در کشور صرف انجام عملیات ساختمانی می‌شود. اهمیت تدوین، بروزرسانی و ترویج مقررات ملی ساختمان را آشکار می سازد. با توجه به اهتمام جدی دفتر امور مقررات ملی ساختمان جهت بازنگری و بروز نمودن مباحث، کمیته کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه بعد از تدوین آخرین ویرایش مبحث در سال ۱۳۸۸، از سال ۱۳۹۱ مجددأ ارزیابی و بازنگری مطالب را آغاز نمود .که خوشبختانه در خردادماه ۹۲ پیش نویس ویرایش جدید کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آماده شد و در معرض نظر خواهی صاحبنظران و مهندسان قرار گرفت. در این ویرایش کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان نسبت به چاپ قبلی اقدامات زیر انجام شده است .

ویرایش جدید مشتمل بر دو بخش:

  • بخش اول با عنوان «مفاهیم کلی و مشخصات مصالح» دردوازده فصل
  • بخش دوم با عنوان «صول تحلیل و طراحی» نیز در دوازده فصل منظور شده است.

اصلاح برخی اشکالات و رفع ابهامات موجود در فصول مختلف:

  • در بخش اول با اصلاح برخی فصول قبلی، چهار فصل جدید با عناوین پایایی دوام بتن ومیلگردهای فولادی، اجرای بتن در شرایط غیرمتعارف، بتن های ویژه و ارزیابی و کنترل کیفیت وبازرسی بتن و مطالح مصرفی تدوین و ارائه گردیده است .
  • در بخش دوم که در قالب ۱۲ فصل ارائه شده ضمن ارائه روشها و مبانی طراحی، به دلیل افزودن موضوع بتن های توانمند، اصلاحاتی در فصول مختلف صورت گرفته به طوری که روشهای ارائه شده برای بتنهای معمولی و توانمند قابل استفاده باشد.

با توجه به اهمیت و توسعه استفاده از بتن پیش تنیده در پروژه های مختلف ساختمانی از جمله صفحات پوشش، آخرین فصل بخش دوم به معرفی محدودیتهای طراحی و اجرایی اعضای بتن پیش تنیده پرداخته است.

امید است با توجه به تلاش صورت گرفته، محققان و مهندسان با ارزیابی و بکارگیری این مبحث هر نوع نظرات اصلاحی و تکمیلی را جهت بررسی و اعمال در ویرایش بعدی در اختیار این کمیته قرار دهند.

فهرست کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

کلیات کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

هدف

دامنه کاربرد

مبانی طراحی

ضوابط خاص برای تأمین ایمنی در برابر زلزله

واحدها

علایم و اختصارات

شرایط کلی ارائه و تائید مدارک فنی و مستندسازی

ارائه طرح و محاسبه، نقشه ها و مدارک فنی

نظارت و بازرسی

آزمایش بارگذاری

تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

مصالح و اجزای بتن

کلیات

سیمان

سنگدانه با مصالح سنگی

آب

مواد افزودنی

مواد جایگزین سیمان یا مکمل سیمان

میلگردهای مصرفی

علایم اختصاری

میلگردهای فولادی

میلگردهای کامپوزیتی

مقاومت بتن

علائم اختصار

کلیات

مبانی تعیین نسبت های اختلاط بتن

تعیین نسبت های اختلاط براساس تجربه کارگاهی و مخلوطهای آزمایشی

پایایی (دوام)بتن و میلگردهای فولادی

کلیات

مکانیزم های کاهنده پایایی

ضوابط ویژه برای افزایش پایایی در شرایط محیطی مختلف

دسته بندی شرایط محیطی و الزامات برای بتن مسلح در معرض یون های کلرید

تخمین عمر مفید ساختمان های بتن مسلح

دوام در محیطهای در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن

تدابیر احتیاطی در محیطهای سولفاتی

پوشش بتنی روی میلگردها

اجرای بتن

نیروی انسانی، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی

اختلاط بتن

انتقال بتن

بتن ریزی

تراکم بتن

پرداخت سطح بتن

عمل آوری

اجرای بتن در شرایط غیر متعارف

شرایط غیر متعارف

اجرای بتن در هوای گرم

ضوابط ویژه اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد

مشخصات بتن پمپی (پمپ شونده)

مشخصات بتن های پاشیدنی (شاتکریت)

مشخصات بتن های مصرفی برای بتن ریزی از طریق ترمی (قیف و لوله)

مشخصات بتن های مصرفی در شمع های بتنی درجاریز

بتن های ویژه

علائم اختصاری

کلیات

بتن پرمقاومت

بتن الیافی –

بتن خودتراکم

بتن اصلاح شده با پلیمر

بتن سنگین

بتن سبک

ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی

علائم اختصاری

کلیات

ضوابط پذیرش سیمان های پرتلند

ضوابط پذیرش سنگدانه های مصرفی در بتن

ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن

ضوابط پذیرش مواد افزودنی مصرفی در بتن

ضوابط پذیرش پوزولان ها و مواد شبه سیمانی

ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن

ضوابط پذیرش بتن های مصرفی در کارگاه

کنترل و بازرسی بتن و اجرای آن

ضوابط فولادگذاری

بریدن میلگردها

خم کردن میلگردها

جایگذاری و بستن آرماتورها

کاربرد توام انواع مختلف فولاد

رواداری ها

نقشه ها و جزئیات لازم برای اجرای میلگردها

ضوابط قالب بندی در بتن، لوله ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن

علائم اختصاری

کلیات و تعاریف

درزهای بتن

اصول تحلیل و طراحی

علائم اختصاری

گستره

اهداف طراحی

اصول پایه طراحی

ضرایب ایمنی

اعضای سازهای

اصول تحلیل

مشخصات مصالح

مشخصات هندسی

بارگذاری

طراحی در حالت حدی نهایی مقاومت

کنترل در حالت حدی بهره برداری

خمش و بارهای محوری

علائم اختصاری

گستره

حالت حدی نهایی مقاومت در خمش و نیروی محوری

فرضیات طراحی مقطع

ضوابط کلی طراحی

محدودیت های آرماتورها در قطعات خمشی

ضوابط تیرهای Tشکل و تیرچه های بتنی

فاصله تکیه گاه های جانبی قطعات خمشی

به ابعاد طراحی برای قطعات فشاری

محدودیتهای آرماتورها در قطعات فشاری (ستونها)

مقاومت انکایی

محدودیت های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

برش و پیچش

علائم اختصاری

گستره

حالت حدی نهایی مقاومت در برش

نیروی برشی مقاوم تأمین شده توسط بتن

نیروی برشی تامین شده توسط آرماتورها

ضوابط کلی طراحی برای برش

محدودیت ارماتورهای برشی

حالت حدی نهائی پیچش

لنگر پیچشی مقاوم تأمین شده توسط آرماتورهای پیچشی

ترکیب پیچ و خمش – پیچش و برش

محدودیتهای آرماتورهای پیچشی

لنگر پیچشی نهایی در اعضای ساختمان های نامعین

جزئیات تکمیلی آرماتورهای عرضی

برش اصطکاکی

ضوابط ویژه برای اعضای خمشی با ارتفاع زیاد (تیرهای عمیق)

ضوابط ویژه برای دستکها و شانه ها

ضوابط ویژه برای دیوارها

ضوابط ویژه برای دال ها و شالوده ها

ضوابط ویژه برای اتصالات قاب ها

اثرلاغری و کمانش

علائم اختصاری

گستره

کلیات

طبقات مهار شده جانبی

طول آزاد قطعات فشاری

طول موثر قطعات فشاری

شعاع ژیراسیون

ضوابط اثر لاغری

روش تشدید لنگرهای خمشی

حداقل برو محوری بار

اثر لاغری در قطعات فشاری تحت اثر خمش دو محوره

تشدید لنگر خمشی در قطعات خمشی متصل به قطعات فشاری

تغییرشکل و ترک خوردگی

علائم اختصاری

گستره

تغییر شکل

ترک خوردگیها

طراحی دال

علائم اختصاری

گستره

تعاریف

ضوابط کلی طراحی دال ها

آرماتورگذاری در دالها

طراحی دیوار

علائم اختصاری

گستره

تعاریف

ضوابط کلی طراحی

محدودیت آرماتورها

دیوارهای باربر

دیوارهای برشی

دیوارهای حائل

طراحی شالوده

علائم اختصاری

گستره

تعاریف

ضوابط کلی طراحی

ضوابط تعیین بارهای وارد بر شالوده ها

آرماتورهای شالوده ها و شمع ها و محدودیتهای آنها

انتقال نیرو از پای ستون، دیوار یا ستون پایه بتنی به شالوده

محدود کردن حرکت نسبی شالوده ها

آرماتورهای حرارت و جمع شدگی در شالوده ها

مهار و وصله آرماتور

علائم اختصاری

گستره

مهار میلگردها

ضوابط مهار آرماتورهای خمشی

وصله میلگردها

ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی

علائم اختصاری

گستره

مدت زمان مقاومت در برابر حریق

اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی

ملاحظات طراحی

ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

علائم اختصاری

گستره

ضوابط کلی طراحی

ضوابط ساختمان های با شکل پذیری متوسط

ضوابط ساختمان های با شکل پذیری زیاد

طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده

علائم اختصاری

گستره

تعاریف

روش های پیش تنیدگی بتن

ضوابط کلی طراحی

مشخصات بتن مصرفی

فولاد پیش تنیدگی

حالتهای حدی نهایی مقاومت

کنترل پایداری قطعات بتن پیش تنیده

حالت حدی بهره برداری

طراحی برشی

پیچش

کنترل مقاومت در پشت گیره ها و خفت انداختن سیمها

جزئیات اجرایی

ضوابط مربوط به آرماتورهای معمولی

اصلاحیه کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه 821 400x400

کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

مشخصات: کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001132568

تعداد صفحات

373

لوح فشرده

ابعاد
وزن 518 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای عیب‌یابی سیستم‌های تهویه مطبوع
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر (۲) نکات اجرایی در انواع اسکلت فولادی و بتن‌آرمه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب آبکاری در مقیاس نانو جلد اول

کتاب آبکاری در مقیاس نانو جلد اول

فروشنده : آزمون تاپ
8,900 تومان
موجود نیست
- 10%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 13
افزودن برای مقایسه
کتاب دایره المعارف آزمون های کارشناس رسمی تاسیسات و کارخانجات
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه‌های بتنی در AutoCad Structural Detailing
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی آموزش نرم افزار 3D STUDIO MAX در معماری

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث هشتم مقررات‌ملی‌ساختمان (طرح‌ و ‌اجرای ‌ساختمان‌های با مصالح بنایی) (ویرایش ۹۸)

کتاب مبحث هشتم مقررات‌ملی‌ساختمان

فروشنده : آزمون تاپ
33,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مقررات ملی ساختمان(پیرامونی بر مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0