کتاب نگاهی کاربردی به سیستم های زمین،حفاظت صاعقه و شیلدینگ

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 10
افزودن برای مقایسه

نویسنده  : شاهرخ شجاعیان
جلیل خدایاری

سال چاپ : 1400

نوبت چاپ : 2

شما با خرید این محصول 130 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

260,000 تومان 247,000 تومان

کتاب نگاهی کاربردی به سیستم های زمین،حفاظت صاعقه و شیلدینگ

(با رویکردی تجربه محور در حوزه های پست،نیروگاه،مخابرات،نفت و گاز)

 

فهرست کتاب نگاهی کاربردی به سیستم های زمین،حفاظت صاعقه و شیلدینگ :

فصل 1 / مفاهیم پایه

1-1  سیستم اتصال زمین

1-1-1  تعریف سیستم اتصال زمین

2-1-1  سیستم اتصال زمین از دیدگاه استانداردها

3-1-1  سیستم اتصال زمین از دیدگاه تمثیل و طنز

4-1-1  هدف از اجرای سیستم اتصال زمین

5-1-1  تاريخچۀ سیستم اتصال زمین

2-1  مفهوم جرم کلی زمین

1-2-1  تعریف جرم کلی زمین

2-2-1  مفهوم حوزۀ مقاومتی و حوزۀ هم‌پتانسیل

3-1  انواع ‌زمین‌کردن

1-3-1  ‌زمین‌کردن الکتریکی

2-3-1  ‌زمین‌کردن حفاظتی

4-1  مشخصه‌هاییک سیستم زمین مطلوب

5-1  هم‌بندی هم‌پتانسیل کننده

6-1  الکترودهای زمین مستقل

7-1  زمین تمیز و کثیف

8-1  آثار عبور جریانهای الکتریکی از بدن

مراجع فصل

فصل 2/ آشنایی با تجهیزات رایج سیستم زمین و کاربآن‌ها

1-2  برخی نکات مهم و عمومی

2-2  انواع الکترودها و متعلقات سیستم زمین

1-2-2  الکترودهای میله‌ای

2-2-2  الکترودهای لوله‌ای

3-2-2  الکترودهای چهارپر

4-2-2  الکترودهای صفحه‌ای

5-2-2  الکترودهاییونی

6-2-2  الکترود مدفون در بتن (یوفر)

3-2  انواع بکفیل‌ها

1-3-2  خواص و کارکردها

2-3-2  بنتونیت

3-3-2  بتن

4-3-2  بتن‌های هادی

مراجع فصل

فصل 3/ محاسبات مقاومت الکترودهای زمین

1-3- الکترود میله‌ای

2-3- الکترود میله‌ای مرکب

1-2-3-  میله‌ها در یک راستا باشند:

3-2-2- میله‌ها در محیطیک چندضلعی باشند

3-3-ترود صف الکحه‌ای

4-3- الکترود تسمه‌اییا سیمی

5-3- الکترود تسمه‌اییا سیمی مرکب

6-3- الکترودهای سیمی چندساقه

7-3- مقاومت الکترود شبکه‌ای

8-3- الکترود مدفون در بتن

9-3-  الکترود میله‌ای با بکفیل

10-3- جمع بندی

مراجع فصل

فصل 4 / سیستم‌های توزیع نیرو

1-4- روش TT

2-4- روش TN

1-2-4 روش TN-C

2-2-4 روش TN-S

3-2-4 روش TN-C-S

3-4- روش IT

4-4- بحث در خصوصیات روش‌های توزیع نیرو

1-4-4  از دید تشخیص و قطع اتصال کوتاه

1-1-4-4 در سیستمIT

2-1-4-4 در سیستمTN

3-1-4-4 در سیستمTT

2-4-4 از دید بهره‌برداری

3-4-4  از دید ولتاژ ناخواستۀ نول (برقدار شدن نول)

5-4- نکاتی درباره هیچ !

مراجع فصل

فصل 5/ حفاظت در برابر صاعقه

1-5- ماهیت صاعقه

2-5- سیستم حفاظت صاعقۀ خارجی

3-5- ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت سیستم صاعقه‌گیر

4-5-  توضیحی در باب برخی مفاهیم مهم و چالشی در حفصاعقه

1-4-5- چالش‌های اساسی

2-4-5- بررسي چالش 1

3-4-5- بررسي چالش 2

4-4-5- بررسي چالش 3

5-4-5- بررسي چالش 4

6-4-5- بررسي چالش 5

مراجع فصل

فصل 6/ تست و بازرسی سیستم‌های زمین

1-6- هدف تست

2-6- آزمونهای سیستم زمین

1-2-6- محتوای مقررات داخلی

2-2-6- اصول کار دستگاه ارت‌سنج

3-2-6- روش‌های تست مقاومت الکترودهای نصب شده

1-3-2-6- روش‌های افت پتانسیل

2-3-2-6- روششیب

3-3-2-6- روش زمین مرده (دوسیمه)

4-3-2-6- روش سه نقطه ای

5-3-2-6- روش الکترود متصل

6-3-2-6- روش کلمپی (تزریق جریان)

7-3-2-6- روش مدار تشدید

4-2-6-  انتخاب روش تست و عوامل ایجاد خطا

5-2-6- اندازه‌گیری مقاومت مخصوص خاک

1-5-2-6- روش سه‌سیمه

2-5-2-6- روش چهار‌سیمه (ونر)

6-2-6-  تهیۀ گزارش تست

3-6- تست پیوستگی

1-3-6- تست پیوستگی هادی‌های هم‌بندی و حفاظتی

2-3-6- تست مقاومت اتصالات

3-3-6- تست پیوستگی هادیهای نزولی و شبکۀ زمین

4-6- تست امپدانس حلقۀ اتصال کوتاه

5-6-  محاسبۀ جریان اتصال کوتاه قابل انتظار در امپدانس حلقه

مراجع فصل

فصل 7/ آشکارسازی و مقابله با اثرات تخلیه بارهای

1-7- منشاء و آثار بارهای الکتریکی ساکن

2-7- کنترل آثار بارهای الکتریکی ساکن

3-7- شدت تولید بارهای الکتریکی ساکن

4-7- شرایط ایجاد جرقه توسط بارهای ساکن

5-7- تجهيزات آشکارسازی الکتريسيتۀ ساکن

6-7- روش‌های کنترل بارهای ساکن

1-6-7- هم بندی و زمين کردن

2-6-7- کنترل رطوبت

3-6-7- يونيزاسيون

4-6-7- کف‌های کاذب هادی و کفش‌های هادی

5-6-7- کف‌پوش‌های ضد الکتریسیتۀ ساکن و صمغ‌های هادی

6-6-7- تمهيدات لازم در نصب و نگهداری

7-7- راهکارهای اطفاء بارهای ساکن در صنايع  مختلف

1-7-7- صنايع هواپيمايی

2-7-7- کارخانجات و معادن دارای نقاله‌هایی با کمربند يا تسمۀ انتقال قدرت عايق

3-7-7-  صنايع کاغذ و چاپ

4-7-7-  صنايع پالايشگاهی

5-7-7-  صنايع لاستيک

6-7-7- صنايع نساجی

7-7-7-  بيمارستان‌ها

8-7-7- ایستگاه‌های‌تلویزیونی، مانيتورينگ، ديسپاچينگ و شبکه‌های کامپیوتری:

9-7-7-  سالن های مونتاژ قطعات حساس الکترونیکی

10-7-7- جلوگیری از تخلیۀ بارساکن در مخازن

11-7- روش اندازه گیری مقاومت کف‌پوش ها و دیوارها

مراجع فصل

فصل 8/ حفاظت ثانویه و برقگیرهای حفاظتی

1-8- آثار صاعقه

2-8- اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی

3-8- اضافه ولتاژهای فرکانس قدرت

4-8- حفاظتداخلی (ثانويه)

5-8- یک بررسی نمونه

6-8- اصول کار برق‌گیرهای حفاظتی

1-6-8- نوع سوییچ‌کنندۀ ولتاژ

2-6-8- نوع محدود کننده ولتاژ

7-8- رده‌بندی برق‌گیرهای حفاظتی

8-8- حالت‌های حفاظتي برق‌گيرهاي داخلی (ثانویه)

9-8- تعیین ضرورت نصب SPD برمبنای ارزیابی ریسک

مراجع فصل

فصل 9/ شیلدینگ

1-9-  کلیات

2-9-  استانداردهای مرتبط با شیلدینگ

3-9- لایه‌بندییا طبقه‌بندی  شیلدینگ

4-9- شیلدینگ اتاق‌ها و تجهیزات

5-9- شیلد کردن ساختمان ها

6-9- تزویج و انواع آن

7-9- منابع توليد اضافه‌ ولتاژهای مخرب

8-9- تزویج های میدان دور و میدان نزدیک

1-8-9- تزویج القايي میدان نزدیک

2-8-9- تزویج خازنی میدان نزدیک

3-8-9- القاي ناشي از ميدان‌هاي الكترومغناطيسي دور

9-9- پدیدۀ نویز (نوفه)

1-9-9- دلایل ایجاد

2-9-9- انواع شیلد

3-9-9- زمین‌کردن شیلدها

9-9-3-1- زمین‌کردن فقط از یک‌طرف

9-9-3-2- زمین‌کردن از دو‌طرف

9-9-3-3- زمین‌کردن از یک‌طرف، ارتباط از طرف دیگر

9-9-3-4- مطالب تکمیلی در مورد زمین‌کردن شیلد کلی

9-9-3-5- زمین‌کردن ترکیبی

10-9- ارتباط شیلدینگ با EMC

1-10-9- تاثیر نوع سینی‌ها

2-10-9- نحوۀ جای‌دادن کابل‌ها در سینی‌ها

3-10-9- تفکیککابل‌های سیگنال و قدرت در سینیها

4-10-9- استفاده از هادیهای بیگانۀ زمین شدۀ سازه

5-10-9- حفظ کیفیت شیلدینگ در هنگام اتصال سینیها

6-10-9- شیلدینگ در کابل‌های نواری

7-10-9- نکات مهم در طراحیبرد مدارهای الکترونیکی

11-9- زمین‌کردن شیلد کابل‌های قدرت

1-11-9- روش‌های خاص ‌هم‌بندی

9-11-1-1  روش تکنقطهای ساده و چندگانه

9-11-1-2  ‌هم‌بندی امپدانسی

9-11-1-3-  ‌هم‌بندی متقاطع پیوسته

9-11-1-4  ‌هم‌بندی متقاطع قطعهقطعه

12-9- محدود کننده‌های ولتاژ شیلد

13-9- اثر کابل‌های فشار قوی بر کابل‌های کنترل و مخا

1-13-9- اثر وجود دو رشته کابل در هر فاز

2-13-9- اثر نحوۀ زمینکردن شیلد

مراجع فصل

فصل 10/ سیستم زمین در پست‌های توزیع و تداخلات آن

1-10  گرادیان پتانسیل در اطراف الکترود زمین

10-1-1- گرادیان پتانسیل در اطراف یک الکترود قائم

10-1-2- گرادیان پتانسیل دراطراف یک الکترود زمین افقی

10-1-3- خطرات عادی ناشی از گرادیان پتانسیل در اطراف الکترود

10-1-4- خطرات خاص گرادیان پتانسیل در اطراف الکترود

2-10- تقابل سیستم‌های زمین قدرت (فشارضعیف) و عملیاتی (جریان ضعیف) در تاسیسات

1-2-10- صورت مسئله

2-2-10- اشکالات ناشی از وجود دو اتصال زمین مجزای ایمنی و ابزاردقیق

3-2-10- سيستم‌ زمين مستقل براي ابزاردقيق

4-2-10- هم‌بندی هم‌پتانسیل کنندۀ کم‌نویز

3-10- تقابل سیستم‌های زمین حفاظتی (فشارمتوسط) و الکتریکی (فشار ضعیف) در پست‌های توزیع

1-3-10- اتصال زمین مشترک برای فشارمتوسط و فشار ضعیف (TN-a)

2-3-10- اتصال زمین مجزا برای فشارمتوسط و فشار ضعیف (TN-b)

3-3-10- مقایسۀ حالات TN-a و TN-b

4-3-10- جمع‌بندی کلی با درنظرگرفتن شرایط رایج در کشور برای سیستمTN

5-3-10- نحوۀ تست و بازرسی

6-3-10- برخی نکات تکمیلی درخصوص زمين كردن پست‌هاي هوايي

فصل 11/ خوردگی در سیستم زمین

1-11-  مقدمه

2-11- خوردگی اتمسفری

1-2-11- مقایسه فلزات

2-2-11- فلزات پر کاربرد در سیستم زمین

1-2-2-11- مس

11-2-2-2- آلومینیوم

3-2-2-11- فولاد معمولی و فولاد گالوانیزه

3-11- خوردگی الکترولیتی

1-3-11- خوردگی گالوانیک

2-3-11- انواع پیل‌های خوردگی درخاک

1-2-3-11- پیل‌های ناشی از اتصال فلزات غیر هم‌جنس

2-2-3-11- پیل‌های تنشی

3-2-3-11- پیل‌های ناشی از اختلاف غلظت اکسیژن

5-2-3-11- پیل‌های ناشی از اختلاف دما

6-2-3-11- برخی نمونه‌ها از تشکیل پیل‌های خوردگی در سیستم‌های زمین

7-2-3-11- توصیه‌هایی برای جلوگیری از خوردگی گالوانیکی

4-11- خوردگی جریان سرگردان

5-11- خوردگی فولاد در بتن

6-11- مرور استانداردهای معروف سیستم زمین و خوردگی

1-6-11 – فصل 11 از استاندارد IEEE Std 80

2-6-11 – بخش 3 از استاندارد IEC 62305

3-6-11 – بخش 4 از استاندارد NFPA 780

4-6-11 – بخش C از استاندارد IPS-E-TP-740

5-6-11 – بخش 7 از استاندارد IEC 62561

6-6-11 – بخش 9 از استاندارد  BS 7430

مراجع فصل

فصل 12 / سیستم زمین ایستگاه‌های مخابراتی

1-12-  مقدمه

2-12-  استانداردهای مرتبط

3-12-  مروری بر استانداردهایITU

4-12-  سیستم زمین و هم‌بندی در ایستگاه‌های مخابراتی

4-12-  الزامات سيستم زمين ايستگاه‌هاي مخابراتی بيروني

5-12-  بررسی عددی شرایط هم‌بندی شيلد كابل‌ مخابراتی به بدنۀ فلزي دكل

مراجع فصل

فصل 13/ ارزیابی  و تست سیستم زمین پست‌های فشار قوی و خطوط انتقال

1-13-  مقدمه

2-13-  زمین کردن ‌هادی‌های بیگانه در پست‌ها و ‌نیروگاه‌ها

1-2-13- فنس‌ها و نرده‌ها

2-2-13- شیلد کابل‌های کنترل

3-2-13- مسائل مربوط به پست‌هایGIS

4-2-13- مسائل مربوط به زمین کردن برق‌گیرها

5-2-13- مسائل مربوط به زمین‌های مجزا

6-2-13- مسائل مربوط به پتانسیل انتقالی

1-6-2-13- مسائل مربوط به کابل‌های مخابرات

2-6-2-13- مسائل مربوط به ریل‌ها

6-2-13- مسائل مربوط به زمین‌کردن نول ترانسفورماتور مصرف داخلی

8-2-13- مسائل مربوط به لوله‌های تاسیساتی

8-2-13- مسائل مربوط به ‌ساختمان‌های هم‌جوار

4-13-  مروری بر استاندارد IEEE Std. 665

1-4-13- شبکۀ زمین نیروگاه

2-4-13- توصیه‌هایی در مورد تجهیزات نیروگاه

3-4-13- زمین‌کردن تجهیزات کنترل و ابزاردقیق

4-4-13- حفاظت صاعقۀ تجهیزات و سازه‌های نیروگاه

5-13- ‌اندازه‌گیری پارامترهای ایمنی سیستم زمین پست و نیروگاه

1-5-13- منابع استنادی

1-5-13- مراحل ارزیابی و تست سیستم زمین

1-1-5-13- تست پیوستگی

2-1-5-13- ‌اندازه‌گیری پتانسیل‌های تماسی و گامی و امپدانس شبکۀ زمین

‌3-1-5-13- ‌اندازه‌گیری پتانسیل‌های انتقالی

‌4-1-5-13- اندازه‌گیری امپدانس گذرای سیستم زمین

5-1-5-13- اندازه‌گیری امپدانس ضربۀ دکل‌های فشارقوی دارای سیم گارد

مراجع فصل

فصل 14/ الزامات سیستم زمین و صاعقه‌گیر در سایت‌های نفت، گاز و پتروشیمی

1-14-  مقدمه

2-14-  مرور استانداردهاي نفت ايران (IPS)

1-2-14- کلیات

2-2-14- استاندارد IPS-C-IN-100

3-2-14- استاندارد IPS-C-IN-190

4-2-14- استاندارد IPS-E-IN-100

5-2-14- استاندارد IPS-E-IN-180

6-2-14- استاندارد IPS-E-IN-190

7-2-14- استاندارد IPS-E-IN-240

8-2-14- استاندارد IPS-G-IN-250

9-2-14- استاندارد IPS-M-IN-220

10-2-14- جمع‌بندی استانداردهای نفت ایران درحوزه ابزاردقیق (IPS-…-IN)

10-2-14-  استاندارد IPS-E-EL-100

3-14- ارزیابی ریسک و ضرورت سنجی نصب صاعقه‌گیر برای مخازن

1-3-14- صورت مسئله

2-3-14-  حفاظت ذاتی

3-3-14-  اجزای طبیعی

4-3-14-  مرور استاندارد IPS

4-14-  مرور استانداردهایNFPA780:2020

5-14-  اساس طراحی سیستم حفاظت صاعقۀ مخازن

5-14-  ارزیابی ریسک و حفاظت ثانویه در مخازن

6-14-  ضرورت سنجی نصب هادی‌های بای‌پس

7-14- مروری بر دو استاندارد مهم درباره سیستم زمینِ مخازن روزمینی

مراجع فصل

فصل 15 / تداخل سیستم زمین با حفاظت کاتدیک

1-15-  مقدمه

2-15-  مروری برمبانی تداخل و جریان سرگردان

3-15-  مرور استانداردها

1-3-15- اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﮔﺮدان ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت

2-3-15- محدود کردن تغییرات مثبت پتانسیل سازه به الکترولیت

3-3-15- تست تداخل ناشی از هم‌جواری سیستم زمین و حفاظت کاتدیک

4-15- دسته‌بندی تداخل‌های سیستم‌ زمین و حفاظت کاتدی

5-15-  راه‌کارهای مقابله با تداخل‌ها و جریان‌های سرگردان

1-5-15- بررسی مشکلات القای خط برق روی لوله مجاور

2-5-15- تشخیص و  اثرات جریانAC  و صاعقه

3-5-15- خطرات شوک الکتریکی برای اپراتور

4-5-15- آسیب به پوشش لوله

5-5-15- راه‌کارهای مقابله با تداخل و تزویج در استاندارد NACE ‌SP 0177

1-5-5-15- زمين‌كردن يك‌پارچه و غيرگسترده، سپرهاي اتصال كوتاه و سيم‌های كنترل گراديان

2-5-5-15- صفحه‌هایكنترل گراديان (صفحۀ هم‌پتانسیل‌کننده)

3-5-5-15- زمين‌كردن مستقل سازه‌ها

4-5-5-15- آندهای توزیع شده

5-5-5-15- تجهيزات مجزاکنندۀDC (پلاريزاسيون‌سل شيميايي، پلاريزاسيون‌سل الكترونيكي، ZEC و ساير تجهيزات مشابه)

6-5-5-15- تجهیزات محافظ اضافه ولتاژ (SPD)

15-5-5-7- مجزاکننده‌هایDC از نوع شيميايي (الكتروليتي) و حالت‌جامد (الكترونيكي)

6-15- اثر حفاظت کاتدیک روی فونداسیون دکل‌های انتقال برق فشارقوی

7-15- راه‌کارهای مقابله با تداخل‌های آندی وکاتدی

مراجع فصل

کتاب نگاهی کاربردی به سیستم های زمین،حفاظت صاعقه و شیلدینگ

کتاب نگاهی کاربردی به سیستم های زمین،حفاظت صاعقه و شیلدینگ کتاب نگاهی کاربردی به سیستم های زمین،حفاظت صاعقه و شیلدینگ کتاب نگاهی کاربردی به سیستم های زمین،حفاظت صاعقه و شیلدینگ 1 400x399

مشخصات: کتاب نگاهی کاربردی به سیستم های زمین،حفاظت صاعقه و شیلدینگ

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786226723213

تعداد صفحات

647

لوح فشرده

ابعاد
وزن 1100 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب نگاهی کاربردی به سیستم های زمین،حفاظت صاعقه و شیلدینگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب افست DSP ویراست۲ / اپنهایم/Discrete -Time Signal Proccesing
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای چارتی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)
کتاب راهنمای چارتی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پایتون (مباحث پیشرفته به زبان ساده)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول مهندسی و علم محیط زیست جلد دوم آب و فاضلاب
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
کتاب درسنامه آزمون کارشناسی رسمی رشته تاسیسات کارخانجات (کتاب چهارم: تکمیلی مبحث ماشین آلات)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب به دنیای شگفت انگیز الکترونیک دیجیتال خوش آمدید!

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0