دکتر شاهرخ شجاعیان دکتر شاهرخ شجاعیان fe29e884 23e0 4923 aff9 8e77e0792e2a 150x150

دکتر شاهرخ شجاعیان
متولد ۱۳54

فارغ التحصیل:
دکتری تخصصی، برق قدرت، علوم تحقيقات تهران، ۱۳۹۱ 

کارشناسی ارشد، برق قدرت، دانشگاه صنعتی اصفهان،۱۳۸۰
کارشناسی، برق قدرت، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۷۶

 

کتاب‌ها

- 5%
کتاب مقدمه ای بر طراحی و حفاظت مدارها در تاسیسات برق ساختمان دکتر شاهرخ شجاعیان دکتر شاهرخ شجاعیان 2370 1ysqilgxz1mqz4nh6eng6fat3qgvg1vqwktu8zg37z38
- 10%
کتاب نگاهی کاربردی به سیستم های زمین،حفاظت صاعقه و شیلدینگ دکتر شاهرخ شجاعیان دکتر شاهرخ شجاعیان 1 1ykcizuoeujmlxyeyp8t8k0udz686w16bmt0ckzd30x0
- 5%
کتاب رهیافت سیستم های کنترل دکتر شاهرخ شجاعیان دکتر شاهرخ شجاعیان 866 1ykcixw6ilyy3r79d4wc7v0mtf9vnuqegd42xl89lzl0
- 5%
کتاب هندبوک تأسیسات الکتریکی ABB دکتر شاهرخ شجاعیان دکتر شاهرخ شجاعیان 548 1ykciuuiogmrzgp0nl8xqs4b1gbk68pn3q1ay9m47hic
- 10%
کتاب نفوذ به عمق زمین دکتر شاهرخ شجاعیان دکتر شاهرخ شجاعیان 98 1ykciuhgp5pm43fzm9halbhlmzawipsz9xkorhnrkbxg

دوره‌های آموزشی

دکتر شاهرخ شجاعیان دکتر شاهرخ شجاعیان         300x300

آموزش مجازی کتاب نفوذ به عمق زمین

راهنمای عملی اندازه‌گیری مقاومت سیستم‌های اتصال زمین

7 ساعت فیلم آموزشی

رزومه

 • عضو هیئت رئیسه گروه برق، سازمان نظام مهندسی اصفهان
 •  مدیر طرح و برنامه و بودجه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
 • عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
 • مسئول آزمایشگاه سیستمهای قدرت، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مدیر آموزش و ایمنی، توزیع برق اصفهان
 • مدیر دفتر تحقیقات، توزیع برق اصفهان
 • مدیر مهندسی مرکز اصفهان، توزیع برق اصفهان
 • مدیر بهره برداری غرب اصفهان، توزیع برق اصفهان
 • کارشناس برنامه ریزی تعمیرات، توزیع برق اصفهان
 • كنترل مود لغزشی TCSC در يک سيستم قدرت بمنظور بهبود ميرايی نوسانات فركانس پايين بر اساس رؤيتگر ديناميكی
 • طراحی و ساخت سيستم انتقال نور برای تامين روشنايی يك اتاق اداری با مصرف انرژی صفر
 • تجديد آرايش بهينه چند هدفه شبكه‌های توزيع برق بزرگ
 • كنترل كفايت سيستم‌های روشنائی
 • جايابی بهينه منابع توليد پراكنده تلفيق شاخص‌های قابليت اطمينان نقاط با روش شاخص‌های سيستمی با قيود و حالت دائمی
 •  بررسی سيستم زمين آزمايشگاه فشار قوی دانشگاه
 • بررسی و رفع مشكلات دانشگاه (كارگاه شبكه های توزيع)
 • برنامه‌ريزی تعميرات شبكه‌های توزيع بر اساس قابليت اطمينان
 • پژوهشگر نمونه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، 1392
 • پژوهشگر نمونه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، 1391
 • استاد نمونه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، 1390
 • عضو برگزيده سازمان در نوآوري و پژوهش، سازمان نظام مهندسي اصفهان، 1385
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0