منوی محصولات
منوی محصولات

کدام گرایش رشته عمران و نقشه برداری برای نظام مهندسی قابل قبول است

فارغ التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی - کاربردی عمران - تأسیسات آبی )یا ساختمانهای آبی ( از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارایه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند

به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران- عمران ) بورسیه جهادسازندگی( از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد

به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه 3 تعلق می گیرد

به فارغ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت تعلق میگیرد

صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با عمران برای فارغ التحصیلان رشته علمی - کاربردی ساختمان و یا عمران بلامانع می باشد

صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با عمران برای به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته های عمران و یا ساختمان بلامانع می باشد

به فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی و آبادانی روستا از مؤسسه آبادانی و توسعه روستاها و یا دانشگاه شهید بهشتی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد

فارغ التحصیلان رشته خط و ابنیه ویا خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با حدود صالحیت نظارت حداکثر پایه سه بدون امکان ارتقاء، دریافت نماید

به فارغ التحصیلان کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها و کارشناسی مدیریت پروژه و کارشناسی خط و ابنیه که با مدرک کارشناسی پروانه مرتبط با مهندسی عمران با صلاحیت محدود( فقط نظارت در حد پایه3) تعلق می گیرد ،در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد سازه و زلزله فقط می توانند نسبت به ارتقاء پایه صلاحیت نظارت خود اقدام نمایند

به فارغ التحصیلان رشته مدیریت و آبادانی روستا هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صالحیت فقط نظارت حداکثر پایه 2 برای فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مدیریت پروژه بلامانع است

به فارغ التحصیلان رشته عمران - خاک پروانه اشتغال به کار با کد اصلی تعلق می گیرد

صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی نقشه برداری برای دارندگان مدرک تحصیلی علمی - کاربردی نقشه برداری و یا مهندسی تکنولوژی نقشه برداری بلامانع است

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته عمران - عمران و کارشناسی ارشد در رشته ترافیک یا راه و ترابری و یا برنامه ریزی حمل و نقل می توانند عالوه بر پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران ، صلاحیت رشته ترافیک با درج در رهر پروانه خود دریافت نمایند.

واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران

ریاضی عمومی ، سازه های بتن آرمه ، ریاضی عمومی ،  پروژه بتن آرمه ، معادلات دیفرانسیل ، سازه های فولادی،  رسم فنی و نقشه کشی ساختمان سازه های فولادی،  نقشه برداری و عملیات، پروژه سازه های فولادی ، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه ، زمین شناسی مهندسی ، تکنولوژی بتن و آزمایشگاه ، مکانیک خاک ، اصول و مبانی معماری و شهرسازی ، آزمایشگاه مکانیک خاک ، استاتیک ، مهندسی پی ، دینامیک ، روشهای اجرایی ساختمان ، مقاومت مصالح ، متره و برآورد پروژه ، تحلیل سازه ها ، طراحی معماری ، تحلیل سازه ها ،  تأسیسات مکانیکی و برقی ، سازه های بتن آرمه بارگذاری ، اصول مهندسی زلزله

 

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی نقشه برداری

 نقشه  برداری، ریاضی 1،  ریاضی 3،  نقشه برداری ژئودتیک،  معادلات دیفرانسیل، نقشه برداری مسیر،  برنامه نویسی کامپیوتر،  نقشه برداری زیرزمینی، نقشه برداری و عملیات،  فتوگرامتری، آمار و احتمالات مهندسی، فتوگرامتری،  فتوگرامتری، فیزیک،  ریاضی مهندسی، ژئودزی ،  هندسه دیفرانسیل ،ژئودزی و محاسبات،  تئوری خطاها ،  نجوم ژئودزی،  سرشکنی ، ژئودزی فیزیک ،  الکترونیک،  طولیاب ماهواره ای ژئودزی، زمین شناسی، کارتوگرفی اتوماتیک،  استاتیک و مقاومت مصالح،  کاداستر، راهسازی، هیدروگرافی،  مبانی کارتوگرافی، نقشه برداری

 

مشاهده مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته عمران

مشاهده مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته نقشه برداری

مشاهده مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته ترافیک