منوی محصولات
منوی محصولات

رنگ کلاه ایمنی و مفهوم آن در کارگاه

رنگ کلاه ایمنی و مفهوم آن در کارگاه

رنگ کلاه ایمنی

آنچه واضح است کلاه‌های ایمنی در کارگاه‌های عمرانی نقش بسیار مهمی برای حفاظت و ایمنی کارکنان دارد، همچنین می‌توان به‌وسیله رنگ کلاه ایمنی مراتب سازمانی و سمت کارکنان را نیز مشخص کرد، گرچه قرارداد مشخصی برای رنگ کلاه ایمنی وجود ندارد اما به‌صورت تجربی برخی از رنگ‌ها در اکثر پروژه‌ها و کارگاه‌ها ثابت است.

مفهوم کلاه ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی

رنگ سفید: این رنگ برای کارکنان سطح بالا مثل مهندسین، مدیران، سرپرستان و … استفاده می‌شود، تقریباً در اکثر کارگاه‌های ساختمانی این رنگ‌بندی رعایت می‌شود.

رنگ زرد: این رنگ پرکاربردترین رنگ موجود در کارگاه‌های عمرانی و دیگر پروژه‌ها است، این رنگ نماینده نیروی کار اصلی و بزرگ کارگاه یعنی کارگران است، معمولاً در تمامی کارگاه‌های ساختمانی این رنگ‌بندی رعایت می‌شود.

رنگ قرمز: این رنگ برای نیروی آتش‌نشانی و اطفاء حریق در نظر گرفته می‌شود و معمولاً در کارگاه‌های متداول ساختمانی این نیرو وجود ندارد.

رنگ سبز: این رنگ نماینده کارکنان خدمات فنی و مسئولین ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی و دیگر پروژه‌ها است.

رنگ آبی: این رنگ نماینده کارکنان بخش تعمیرات، تکنسین‌های برق، گروه نجاری و دیگر اپراتورهای فنی است.

رنگ قهوه‌ای: این رنگ برای کارکنان و کارگرانی که در محیط‌های با حرارت بالا کار می‌کنند و جوشکاران در نظر گرفته می‌شود.

رنگ خاکستری: این رنگ برای میهمانان، بازدیدکنندگان و پیمانکاران در نظر گرفته‌شده است و در اغلب کارگاه‌های بزرگ و خاص عمرانی وجود دارد.

رعایت رنگ‌بندی در کارگاه‌ها

در بسیاری از کارگاه‌های معمول ساختمانی اگر کلاه ایمنی برای کارکنان خریداری و استفاده شود به ۲ رنگ سفید و زرد اکتفا می‌شود، رعایت نکات فنی و حرفه‌ای در کارگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی گاهی جدی گرفته نمی‌شود، رعایت نکات فنی و ایمنی باعث افزایش راندمان کار و بهبود روابط کاری خواهد شد.

و در آخر این نکته را در نظر داشته باشیم که رعایت نکات و قوانین ایمنی در کارگاه به سود کارفرما، پیمانکار، کارگران و … است، به‌جز رنگ‌بندی کلاه‌های ایمنی باید به کیفیت ساخت و ایمنی این سری از وسیله‌ها دقت کافی شود.