منوی محصولات
منوی محصولات

دانلود فهرست بهای 97

فهرست بهای 97 همانند سال های گذشته توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان سال منتشر شد

فهرست بهای 97 شامل رشته های  ابنیه ، انتقال و توزیع آب روستایی ، شبکه توزیع آب ، رشته سدسازی ، راه، راه آهن و باند فرودگاه ، سدسازی ، راهداری ، شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ، آبیاری و زهکشی ، ساخت و ترمیم قنات ، آبیاری تحت فشار ، آبخیزداری و منابع طبیعی ، چاه ، تأسیسات برقی ، تأسیسات مکانیکی ،خطوط انتقال آب می باشد و با فرمت pdf (پی دی اف)  در تاریخ 28 اسفند 96 ابلاغ گردید و در این صفحه منتشر شد.

لینک دانلود فهرست بهای 97 واحد پایه کلیه رشته :

فهرست بها های سال ۹۷ جهت سهولت دانلود رایگان با لینک مستقیم میباشد و به راحتی قابل دریافت می باشند.

دانلود فهرست بهای رشته تأسیسات برقی 97

دانلود فهرست بهای رشته تأسیسات مکانیکی 97

دانلود فهرست بهای رشته ابنیه 97

دانلود فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 97

دانلود فهرست بهای نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 97

دانلود فهرست بهای نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 97

دانلود فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 97

دانلود فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی 97

دانلود فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار 97

دانلود فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی 97

دانلود فهرست بهای رشته چاه 97

دانلود فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب 97

دانلود فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه 97

دانلود فهرست بهای رشته راهداری 97

دانلود فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات 97

دانلود فهرست بهای رشته سدسازی 97

دانلود فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب 97

دانلود فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 97