منوی محصولات
منوی محصولات

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته عمران (اجرا) مهر 1398

رشته عمران (اجرا)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) (۱۳۸۴)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ۱۳۹۵)

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) (۱۳۹۶)

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی(۱۳۹۶)

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ۱۳۹2 )به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی(۱۳۹۲)

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه مندرج در همین وب‌سایت

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها( ۱۳۹۲)

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)– (۱۳۹۵)

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی– (۱۳۹۶)

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی– (۱۳۹۶)

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی– (۱۳۸۹)

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان( عایق بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶ )

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) (۱۳۹۲)

آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه)

گودبرداری و سازه‌های نگهبان*

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

روشها و مسائل اجرایی*

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری*

قوانین صنعت بیمه و مالیات*

مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه*

قانون کار*

ماشین آلات ساختمانی*

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

 

* برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد

– تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

– تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
– تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
– تذکر۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

– تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود.