منوی محصولات
منوی محصولات

ویژه آپلود فایل و عکس

سلام

۱۰ گام اساسی در راه اندازی کسب و کار آنلاین و رونق بخشیدن به آن

جمال بهرامی:
تعدادی از سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری دیماه 98 رشته تاسیسات ساختمان
@HADIHVAC
1-کاربرد شیر خلاشکن در آبرسانی چیست؟
✅جلوگیری از ایجاد فشار منفی
@HADIHVAC
2-ظرفیت برج خنک کن با افزایش ارتفاع از دریا چه تغییری میکند؟
✅تغییر نمیکند
@HADIHVAC
3-علت استفاده از خازن صنعتی؟
✅کاهش توان راکتیو و اصلاح ضریب قدرت
@HADIHVAC
4-فاصله کنتور گاز از سیمهای روکار برق و کنتور برق حداقل چقدر است؟
✅از سیمها 10cm و از کنتور برق 50cm
@HADIHVAC
5-آب سرد خروجی از برج خنک کن از کدام قسمت های چیلر جذبی عبور میکند؟
✅کندانسور و جاذب
@HADIHVAC
6-فاصله لوله های آب مصرفی از لوله های فاضلاب در تقاطع چقدر است؟
✅لوله آب حداقل 30cm روی لوله فاضلاب
@HADIHVAC
7-اگر سرعت پله برقی 75. متر بر ثانیه باشد و دو نفر روی هر پله باشند در عرض یکساعت چند نفر جابجا میشوند؟
✅13500نفر
@HADIHVAC
8-پدیده کاویتاسیون چه زمانی در پمپ اتفاق خواهد افتاد؟
✅کاهش فشار سیال در ورودی پمپ
@HADIHVAC
9ـ مقدار 300gpm آب با سختی 400ppm از یک سختی گیر عبور میکند, اگر دستگاه در 12 ساعت شستشو شود قدرت تقریبی سختی گیر چند میلیون گرین است؟
✅پنج میلیون
@HADIHVAC
10- فشار و دمای تنظیم شده شیر اطمینان آبگرم کن چقدر است؟
✅1035 کیلو پاسکال و 99درجه
@HADIHVAC

تعدادی از سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری دیماه 98 رشته تاسیسات ساختمان
@HADIHVAC
11-روی دیگ با فشار بیش از 100پوند بر اینچ مربع چند عدد شیر تخلیه و به چه صورت نصب میشوند؟
✅دو عدد بصورت سری
@HADIHVAC
12-کدام جمله در مورد نصب شیر اطمینان دیگ آبگرم صحیح است؟
✅شیر اطمینان دیگ آبگرم باید بصورت ثقلی تخلیه شود
@HADIHVAC
13-حداکثر سرعت و شیب پیاده رو متحرک چقدر است؟
✅حداکثر سرعت 75. متر بر ثانیه و حداکثر شیب 12 درجه
@HADIHVAC
14-ابعاد درهای بازرسی آسانسور بر حسب متر چقدر است؟
✅حداقل ارتفاع 1/4 و حداقل عرض 6.
@HADIHVAC
15-ابعاد دریچه اضطراری برای ورود به بالای کابین در زیر سقف چاه چقدر است؟
✅60سانت در 60سانت
@HADIHVAC
16ـابعاد تهویه طبیعی اتاق سونا بر حسب اینچ؟
✅4در8
@HADIHVAC
17ـحداقل صدای آژیر الکترونیکی سیستم اعلام حریق چقدر است؟
✅65 دسی بل
@HADIHVAC
18-وظیفه شیر انبساط در سیستم تبرید چیست؟
✅کاهش فشار
@HADIHVAC
19-در آزمایش لوله کشی گاز خانگی فشار لازم برای آزمایش استحکام یا مقامت و آزمایش نشت چقدر است؟
✅2بار و 7.بار
@HADIHVAC
20-در رایزر فاضلاب ساختمان های بلند با ارتفاع بیش از ؟ نیاز به نصب چند سرعت گیر است؟
✅نیازی به نصب سرعت گیر نیست
@HADIHVAC

ضمیمه ها: