منوی محصولات
منوی محصولات

اخبار با برچسب وزیر نیرو

دوره اصول و فنون مذاکرات مهندسی _ آبان 98

سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

عنوان دوره: اصول و فنون مذاکرات مهندسی مدت زمان دوره: ۸ساعت زمان برگزاری دوره: چهارشنبه۲۹ آبانماه وپنجشنبه ۳۰ آبانماه ساعت ۱۷ الی ۲۱ مدرس: دکتر لواسانی شهریه: ۱۹۵ هزار تومان سرفصل مطالب: ۱.مفاهیم و کلیات ارتباطات و فنون مذاکره ۲.تعارض و مدیریت …