منوی محصولات
منوی محصولات

دوره اصول و فنون مذاکرات مهندسی _ آبان 98

سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

عنوان دوره: اصول و فنون مذاکرات مهندسی

مدت زمان دوره: ۸ساعت
زمان برگزاری دوره: چهارشنبه۲۹ آبانماه وپنجشنبه ۳۰ آبانماه ساعت ۱۷ الی ۲۱
مدرس: دکتر لواسانی
شهریه: ۱۹۵ هزار تومان

سرفصل مطالب:
۱.مفاهیم و کلیات ارتباطات و فنون مذاکره
۲.تعارض و مدیریت تعارض، سبکهای رفتاری مواجهه با تعارض
۳.انواع مذاکره-مذاکره رقابتی-مذاکره برنده برنده-مذاکره منافع ومواضع
۴.برنامه ریزی و رفتارشناسی مذاکره
۵.ترفندها و دامهای مذاکره
۶.مذاکرات مهندسی-اصول و تکنیکهای نیرنگ و اصل ۹۰_۹۰
۷.مذاکره قراردادهای داخلی و خارجی-مذاکره بین فرهنگی
۸.مدیریت احساس در مذاکره
۹.جنس و جنسیت در مذاکره و کارکرد مغز
۱۰.پیامهای کلامی و غیر کلامی و زبان بدن در مذاکره
۱۱.چالشهای ارتباط در مذاکره- بن بست در مذاکره
۱۲.تصمیم گیری و شخصیت شناسی در مذاکره

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.