منوی محصولات
منوی محصولات

آزمون نظام مهندسی شهریور 1399

براساس خبر مندرج در  صفحه آقای مهندس حامد مانی فر مدیر محترم دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، با کسب موافقت وزارت بهداشت، آزمون نظام مهندسی در شهریورماه ۹۹ و مطابق روال سال‌های گذشته، برگزار خواهد شد. ایشان همچنین  عنوان کردند که داوطلبان طراحی معماری برای هفته‌ی اول شهریور و داوطلبان آزمون ‌های تستی در هفت رشته برای هفته آخر شهریور آمادگی داشته باشند.

⭐نکته قابل توجه اینکه ثبت نام‌مجدد هم خواهیم داشت و دوستانی که در دوره قبل نتوانسته بودند ثبت نام کنند، بزودی میتواننداقدام به ثبت نام کنند.
⭐اخبار دقیق‌تر به زودی از طریق وب‌سایت www.inbr.ir منتشر خواهد شد.

 

نظرات کاربران

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.