به آزمون تاپ خوش آمدید!

کلیدهای مینیاتوری

دو تیپ پرکاربرد کلیدهای مینیاتوری (MCB) شامل تیپB و تیپ C است.
توجه شود که به کار بردن اصطلاح “فیوز مینیاتوری” برای این کلیدها، غلط است. فیوز المانی ذوب شونده و یکبار مصرف است ولی کلیدهای مینیاتوری در اضافه بار با مکانیزم بی متال کار می کند و در اتصال کوتاه با رله مغنایسی کار می کند که این تجهیزات یکبار مصرف نیستند.
MCB Type B
کلید مینیاتوری نوع B:
معمولا برای مصارف خانگی(Domestic Load) و روشنایی کاربرد دارد. برای پریزها هم با انتخاب صحیح جریان نامی، می تواند کاربرد داشته باشد. این کلیدها در جریان اضافه بار بین 3 تا 5 برابر جریان نامی در زمانی مشخص(کمتر از ۱۰۰ میلی ثانیه) ، مدار را قطع می کنند و به کلید مینیاتوری تندکار نیز معروف است.
MCB Type C
کلید مینیاتوری نوع C بیشتر کاربرد صنعتی دارد. این کلیدها در جریان اضافه بار بین 5 تا 10 برابر جریان نامی در زمانی مشخص(معمولا کمتر از ۱۰۰ میلی ثانیه)، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است.برای پریزهایی که بار موتوری بزرگتر از حد متعارف خانگی است و لوازمی که موتور، کمپرسور و پمپ دارد کاربرد دارد
این کلید به کلید مینیاتوری کندکار نیز معروف است.ارادتمند: سریری

نحوه جداسازی مدارهای مختلف با RCBO و RCD در تصاویر بالا نشان داده شده. داخل RCBO هم کلید مینیاتوری(MCB) وجود دارد هم RCD و کلید کاملتری نسبت به هر یک از آنهاست
RCD:Residual Current Device
RCD:RCCB:Residual Current Circuit Breaker
توجه شود که RCD و RCCB حفاظت اضافه بار(Over Load) و حفاظت اتصال کوتاه(Short Circuit)ندارند
MCB:Miniature Circuit Breaker
RCBO:Residual Current Breaker Overload:(RCD+MCB)

دو تیپ پرکاربرد کلیدهای مینیاتوری(MCB) شامل تیپB و تیپ C است.
توجه شود که به کار بردن اصطلاح “فیوز مینیاتوری” برای این کلیدها، غلط است. فیوز المانی ذوب شونده و یکبار مصرف است ولی کلیدمینیاتوری در اضافه بار با مکانیزم بی متال کار می کند و در اتصال کوتاه با رله مغنایسی کار می کند که این تجهیزات یکبار مصرف نیستند.
MCB Type B
کلید مینیاتوری نوع B:
معمولا برای مصارف خانگی(Domestic Load) و روشنایی کاربرد دارد. برای پریزها هم با انتخاب صحیح جریان نامی، می تواند کاربرد داشته باشد. این کلیدها در جریان اضافه بار بین 3 تا 5 برابر جریان نامی در زمانی مشخص(کمتر از ۱۰۰ میلی ثانیه) ، مدار را قطع می کنند و به کلید مینیاتوری تندکار نیز معروف است.
MCB Type C
کلید مینیاتوری نوع C بیشتر کاربرد صنعتی دارد. این کلیدها در جریان اضافه بار بین 5 تا 10 برابر جریان نامی در زمانی مشخص(معمولا کمتر از ۱۰۰ میلی ثانیه)، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است.برای پریزهایی که بار موتوری بزرگتر از حد متعارف خانگی است و لوازمی که موتور، کمپرسور و پمپ دارد کاربرد دارد
این کلید به کلید مینیاتوری کندکار نیز معروف است.ارادتمند: سریری

کلیدهای مینیاتوری 1

کلید مینیاتوری تصویر بالا از تیپ B با جریان نامی 25A هست و حداکثر قدرت قطع اتصال کوتاه آن 6000 آمپر است

کلیدهای مینیاتوری 2

کلید مینیاتوری تصویر بالا از تیپ C با جریان نامی 6A هست و حداکثر قدرت قطع اتصال کوتاه آن 6000 آمپر است

کلیدهای مینیاتوری 3

کلید مینیاتوری تصویر بالا از تیپ C با جریان نامی 63A هست و حداکثر قدرت قطع اتصال کوتاه آن 6000 آمپر است

انواع Range مرسوم کلید مینیاتوری

کلیدهای مینیاتوری 4

علاوه بر کلید مینیاتوری تیپ B و تیپ C کلید مینیاتوری کم کاربردتری بانام تیپ D وجود دارد
MCB Type D
کلید مینیاتوری نوع D بیشتر کاربرد صنعت خاص دارد(برای جریان های هجومی زیاد، مانند تجهیزاتی که ترانس دارند و دستگاه اشعه ایکس). این کلیدها در جریان اضافه بار بین 10 تا 20 برابر جریان نامی در زمانی مشخص(معمولا کمتر از ۱۰۰ میلی ثانیه)، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تیپ B و تیپ C بیشتر است.
این کلید به کلید مینیاتوری بسیار کندکار نیز معروف است.
کلید مینیاتوری تصویر بالا از تیپ D با جریان نامی 32A هست و حداکثر قدرت قطع اتصال کوتاه آن 6000 آمپر است. ارادتمند: سریری

کلیدهای مینیاتوری 5

برای کار با منحنی کلید روی محور افقی، جریانی را انتخاب و خطی عمودی به سمت بالا رسم کنید، سپس در نقطه برخورد به منحنی بصورت افقی به سمت چپ حرکت کنید، نقطه برخورد با محور عمودی، زمان قطع است

برای خرید کتاب دستیار ناظر برق ساختمان اینجا کلیک کنید.

نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0