منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب کلید جریان نشتی

۱۹۱ دانلود
رایگان
0B
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
کلید اتوماتیک کمپکت حفاظت تأسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید- فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده میگردد. لیکن به …
۱۷۷ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
کلیپ بسیار زیبا چگونگی عملکرد برقگیر در شبکه    
۱۸۲ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
تفاوت کلیدهای حفاظتی