منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب برگه دیتاشیت

۱۱۵ دانلود
رایگان
3MB
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
ویژگی ها عملکرد بالا، کم توان 133 دستورالعمل قدرتمند -  یک کلاک،یک دستورالعمل 8 × 32  ثبات همه منظوره عمومی 128 کیلوبایت حافظه فلش قابل برنامه ریزی   قابلیت ارتقا تا 16 میلیون دستور …
۹۳ دانلود
رایگان
211KB
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
ویژگی ها عملکرد بالا، کم توان 130 دستورالعمل قدرتمند - یک کلاک،یک دستورالعمل 8 × 32  ثبات همه منظوره عمومی 64 کیلوبایت  حافظه فلش قابل برنامه ریزی   قابلیت ارتقا تا 16 میلیون دستور …
۶۴ دانلود
رایگان
2.74MB
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
ویژگی ها عملکرد بالا، کم توان 131 دستورالعمل قدرتمند - یک کلاک،یک دستورالعمل   8 × 32  ثبات همه منظوره عمومی 32 کیلوبایت  حافظه فلش قابل برنامه ریزی   قابلیت ارتقا تا 16 میلیون …
۶۴ دانلود
رایگان
2.74MB
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
ویژگی ها عملکرد بالا، کم توان 131 دستورالعمل قدرتمند - یک کلاک،یک دستورالعمل   8 × 32  ثبات همه منظوره عمومی 16 کیلوبایت حافظه فلش قابل برنامه ریزی   قابلیت ارتقا تا 16 میلیون …
۶۴ دانلود
رایگان
200KB
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
ویژگی ها عملکرد بالا، کم توان 130 دستورالعمل قدرتمند - یک کلاک ، یک دستورالعمل 8 × 32  ثبات همه منظوره عمومی 8 کیلوبایت  حافظه فلش قابل برنامه ریزی  قابلیت ارتقا تا 16 میلیون دستور …