منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب سیستم زمین

۲۷۴ دانلود
رایگان
1.28MB
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
تفاوت بین نول، زمین حفاظتی و زمین الکتریکی
۱۹۵ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
ولتاژ گام: ولتاژ گام اختلاف ولتاژ مابین دو مکانی است که گامها سوا از هم بر روی زمین انرژی دار قرار می گیرند. برای مثال، اگر شما روی زمین انرژی دار بایستید، اختلاف قابل ملاحظه ای در ولتاژ بین محل …
۱۵۶ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
اصول و استانداردهای شینه کشی برگرفته از سایت  
۲۱۷ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
کتابچه آموزش همبندی و ارتینگ ساختمان  حجم 10mb  
۱۰۴ دانلود
رایگان
0B
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
راهنمای ارت سنجی کلمپی ترجمه: وحید اکبرزاده
۲۲۴ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
دانلود  دستورالعمل اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک
۱۲۶ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
دانلود دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمان ها  
۱۲۲ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵
دستور العمل  مشخصات فنی سیستم های اتصال زمین