منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب منطق فازی و شبکه های عصبی

۱۶۲ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی منطق فازی و شبکه های عصبی با ++C
۷۱ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
شبکه های عصبی با الگوریتم ژنتیک
۸۵ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
آموزش شبکه های عصبی با استفاده از بهینه سازیpso