منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب کاربرد شبکه های عصبی

۳۶۳ دانلود
رایگان
0B
سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
مقاله ای شامل آشنایی با شبکه های پروفی باس و مدباس و فیلد باس و آشنایی مختصر با dcs منظور از توپولوژی یک شبکه، طریقۀ اتصال و مدل هندسی چینش ایستگاه های آن شبکه است. به عبارت دیگر، آرایش …
۷۱ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
شبکه های عصبی با الگوریتم ژنتیک
۸۶ دانلود
رایگان
0B
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
آموزش شبکه های عصبی با استفاده از بهینه سازیpso