منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب تست های مشخص شده ای

۲۱۹ دانلود
رایگان
1.48MB
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم) نشریه شماره 473 جلد دوم کتابهای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در سایت آزمون …
۹۶ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
مشخصات فنی و نحوه انتخاب تجهیزات پست ها: اطالعات الکتریکی مبنای طراحی پست
۱۱۹ دانلود
رایگان
9.22MB
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
تست ترانسفورماتورهای قدرت-شرکت ایران ترانسفور-۲۹۶ صفحه-PDF