منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب اعلان و اطفای حریق

۱۵۷ دانلود
رایگان
2.19MB
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
این فایل یکی از منابع اصلی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان آتش نشانی در رشته  مکانیک می باشد (بخش سوالات تخصصی) اخبار مرتبط: دوره آمادگی آمادگی آزمون سیستم اعلان حریق ویژه مهندسان برق …
۷۶ دانلود
رایگان
413KB
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
این فایل یکی از منابع اصلی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان آتش نشانی در رشته  عمران می باشد (بخش سوالات تخصصی) اخبار مرتبط: دوره آمادگی آمادگی آزمون سیستم اعلان حریق ویژه مهندسان برق مرداد …
۹۷ دانلود
رایگان
785KB
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
این فایل یکی از منابع اصلی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان آتش نشانی در رشته  مکانیک می باشد (بخش سوالات تخصصی) اخبار مرتبط: دوره آمادگی آمادگی آزمون سیستم اعلان حریق ویژه مهندسان برق …
۱۱۳ دانلود
رایگان
3.76MB
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
این فایل یکی از منابع اصلی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان آتش نشانی در هر سه رشته برق ، مکانیک و عمران می باشد (بخش سوالات عمومی) اخبار مرتبط: دوره آمادگی آمادگی آزمون سیستم اعلان حریق ویژه …
۸۰ دانلود
رایگان
2.21MB
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
این کتاب یکی از منابع اصلی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان آتش نشانی در هر سه رشته برق ، مکانیک و عمران می باشد (بخش سوالات عمومی) اخبار مرتبط: دوره آمادگی آمادگی آزمون سیستم اعلان حریق ویژه …
۱۶۸ دانلود
رایگان
169KB
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
آژیر مستقل یا جنرال: نویسنده : بهروز نادری
۶۹۲ دانلود
رایگان
132KB
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
چک لیست نظارت سیستمهای کشف و اعلام حریق
۱۲۷ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
سامانه اعلام حریق، به مجموعه‌ای از قطعات الکترونیکی گفته می‌شود که وظیفه آشکارسازی حریق در اماکن مختلف را بر عهده دارد.   محتویات ۱ انواع سامانه‌های اعلام حریق ۲ استانداردهای …
۲۳۱ دانلود
رایگان
142KB
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
دستورالعمل-طراحی-و-اجرائی-سیستم-اعلام-حریق
۱۳۹ دانلود
رایگان
4.38MB
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
آشنایی با سیستمهای اطفای حریق
۱۰۲ دانلود
رایگان
251KB
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
کاتالوگ محصولات اعلام حریق UNIPOS
۱۰۷ دانلود
رایگان
0B
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
آشنایی با سیستمهای اعلام حریق-۵۷ صفحه-PDF- مهندس رضازاده و مهندس پرتوی
۱۶۵ دانلود
رایگان
226KB
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
۱۰۳ دانلود
رایگان
116KB
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
جدول انتخاب سیستمھای کشف و اعلام حریق ساختمانھای غیر مسکونی بر اساس گروه بندی
۱۱۱ دانلود
رایگان
116KB
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
آموزش سیستم های اعلام حریق
۱۵۸ دانلود
رایگان
612KB
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﭘﺎﻧﻞ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ MAG8Plus